Krav om mer planleggingstid i kunst og håndverk-faget!

Kommentarer

#6

Selv med ny læreplan etter fagfornyelsen skal elevene innom mange områder, både innen kunstneriske uttrykk, visuell kultur og lære god, håndverksmessig utførelse. En lærer skal tilrettelegge for arbeid i harde, myke og plastiske materialer, og dette medfører mye ekstra tid til både planlegging innenfor ulike områder og stor grad av etterarbeid. Vurdering på ungdomsskolen krever en god og nøye vurderingspraksis, med tid til å gi gode tilbakemeldinger og framovermeldinger innen alle material-og kompetanseområder.
Kombinert med ofte uforholdsmessig store grupper gir leseplikten liten tid til det viktige for-og etterarbeidet.

Katrine Lied Johansen (Oslo, 2020-08-06)

#11

Det er urimelig å tenke at det er mindre krevende å undervise i kunst og håndverk enn i andre fag i ungdomsskolen.

Siri Jakobsen (Sandnes, 2020-08-06)

#12

Det tar mye tid å planlegge god kunst og håndverks undervisningsning med tanke på bestilling av varer, klargjøring, sette fram, og rydde bort. Samt vedlikehold av verktøy og maskiner. Vurderingen i kunst og håndverk er like viktig som vurderingen i andre fag og det tar også mye tid å begrunne vurderingenene av arbeidene.

Cathrine Søreide (Kløfta , 2020-08-06)

#15

Det er jaggu på tide at vi får samme arbeidsforhold i forhold til for/etterarbeid som de aller fleste andre fagene i skolen!!

Linda Merethe Pettersen (Drammen, 2020-08-06)

#19

Kunst og håndverk er et omfattende og krevende fag å undervise i. I tillegg til utarbeiding av gode pedagogiske opplegg, underveisvurdering og sluttvurdering (som er likt for alle fag) må kunst og håndverkslæreren drifte, vedlikeholde, reparere, supplere, organisere, sortere og holde orden på flere verksteders materialer og verktøy. Det er tidkrevende!

Kari Kindberg (Hokksund, 2020-08-06)

#21

Jeg signerer fordi jeg har nå undervist i K&H i 1.-10. trinn over flere år. Jeg mener faktisk at det bør gies ekstra planleggingstid selv på barneskolen. Spesielt på skoler der se ikke har egne sløydsaler og rom til K&H. Da må boblete frem utstyr til HVER time og pakke ned igjen. Dette tar også tid!

Saritha Tvervik Kildahl (Innhavet, 2020-08-06)

#23

Jeg er kunst og håndverkslærer på ungdomstrinnet. Vi har for lite tid til før og etterarbeid!

Hege Eikebø (Ålesund, 2020-08-06)

#25

Jeg signerer fordi det jammen meg er på tide å gjøre noe med det.

Anne Aslaksen (Jessheim, 2020-08-06)

#29

Leseplikten har stått uforandret siden 1977!!! Faget kunst og håndverk har gjennomgått store forandringer, i flere etapper, siden den gang. For eksempel valgfag har mindre leseplikt enn kunst og håndverk. Kunst og håndverk ligger på «sisteplass», i forhold til leseplikt, sammen med kroppsøving og musikk. På tide å rydde opp i gamle holdninger til ulike fag, og løfte statusen til kunst og håndverk!

Ida Kristin Pedersen (Molde, 2020-08-06)

#30

Jeg er siste mann hjem fra jobb hver dag. For- og ettersrbeid krever å være i verksteder, holde orden på verktøy og materiell, lage gode systemer for gjennomføring av prosjekter/oppgaver og med ny læreplan delta i større grad i samarbeid med alle lærerteam, for å få en helhetlig, men også systematisk praktisk utvikling hos hver enkelt elev.

Tone Østby Granviken (Hyggen, 2020-08-06)

#42

Å planlegge et motiverende, kreativt og gjennomført opplegg i K&H i tråd med å nå kompetansemålene tar tid. MYE tid. For ikke å snakke om vurderingsarbeidet!

May Solberg (Støren, 2020-08-06)

#44

I kunst og håndverk må man forberede seg godt før undervisning. Man skal helst lage det man skal lære bort til elevene selv først. Dette tar tid. Det tar tid å finne frem utstyr som gir inspirasjon og lærelyst før timen. Det er også mye arbeid å vurdere det elevene har laget på en grundig og god måte. Elevene må levere skriftlig dikumentasjon på prosess, og det er ikke noe mindre arbeid å vurdere dette i k og h enn i andre fag.

Anne Lise Østmoe (Arneberg, 2020-08-06)

#49

Faget har utviklet seg og krever en hel del for og etterarbeid. Det som også følger med er hvordan saler og rom, samt verktøy må vedlikeholdes og oppgraderes i takt med bruken. Her er det lite, eller ingen forståelse fra øvrigheta. Det krever masse å holde et høyt nivå i faget, både faglig og verktøy/materialmessig. Det skulle ikke være et spørsmål om å gi høyere sats for faget. Det skulle vært gjort for lenge siden!

Hanne Eikenes Larsen (Sarpsborg, 2020-08-06)

#56

Eg meiner kunst og handverk burde vore samanliknbart med mat og helse, då begge faga er praktiske, med spesialrom som skal vedlikehaldast og varer som må bestillast. Mat og helselæraren har gjerne lærebøker å støtte seg til, medan kunst og handverkslæraren må finne opp kruttet sjølv. Likevel må ein 100% kunst og handverkarar i løpet av eit år undervise 70 timar meir enn ein 100 % mat og helse-lærar.

Hanne Frivold Starling (Oslo , 2020-08-06)

#58

Jeg underviser i K&H.

Lejla Cirkic (Halden, 2020-08-06)

#60

Er lei av at faget blir sett på som et "kose fag".

Siv Knutsen (3830 Ulefoss , 2020-08-06)

#61

K&H-faget krever mye mer for- og etterarbeid enn en får gjennom arbeidstidsavtalen!

Siri Ann Vatland (Kleppe, 2020-08-06)

#62

Jeg er enig!

Hanne Uteng (Mortenhals, 2020-08-06)

#63

I mainly teach in both arts & crafts and physical education

Charlott Haagensen (Vest Agder, 2020-08-06)

#68

Jeg har jobbet med det for alle klassetrinn i grunnskolen og vet hvor mye jobb det er å sette seg grundig nok inn i nye prosjekter til å kunne presentere og undervise det på en god måte.

Elin Heggelund (Vinstra, 2020-08-06)

#71

Dette har jeg tatt opp mange ganger med fagforeningen (Utdanningsforbundet), men liten respons.

Mari Kjos (Hamar, 2020-08-06)

#73

Jeg er kh lærer og helt enig i det son legges frem her.

Maria Lindfelt (Oslo, 2020-08-06)

#83

Ønsker bedre arbeidstidsavtale i faget K&H

Reidun Øgård (Rygge, 2020-08-06)

#84

Jeg jobber som kunst og håndverkslærer og har erfart at mine fag teller mindre, altså må jeg jobbe mer, i et fag som krever mye planlegging og tilrettelegging. Det sliter på helsa, motivasjonen og samvittigheten.

Bibbi Skogholt (Sagstua, 2020-08-06)

#87

Jeg er en lektor med opprykk som underviser kunst og håndverk i ungdomsskolen. Jeg synes det er veldig urettferdig at kunst og håndverk har så stor leseplikt i forhold til andre fag i ungdomsskolen. Jeg kan ikke se en grunn til denne forskjellsbehandlingen av de ulike fagene.

Kristin Vennerød Azmi (Oslo, 2020-08-06)

#89

Jeg signerer fordi jeg vet at både for- og etterarbeidet i kunst-og håndverksfaget tar mye tid. Spesielt vurderingsarbeidet - det tar MYE tid å vurdere både praktiske oppg og elevlogger. Tidligere var det delte klasser, maks 12-15 elever. Nå har man dessverre stadig oftere fulle klasser.

Bjørg Flaskerud Hagen (Sokna, 2020-08-06)

#95

Jeg er kunst og håndverkslærer

Mari Saubø (Larvik, 2020-08-06)

#99

Nok tid til forberedelser i faget er en nødvendighet for å kunne lage faglig sterke og interessante opplegg for elevene. Som kunst og håndverkslærer har man jo ingen lærebok, og må derfor bruke mye tid på å lage og forberede opplegg.

Vilde Hennum Hansen (Moss, 2020-08-06)

#102

Faget er undervurdert og nedprioritert når det gjeld ressursar. Ved mange skular er det låge budsjett til innkjøp av materiell, ofte dårlege fasilitetar som små rom, små lagringsmoglegheiter og gamalt/manglande utstyr, gjerne kombinert med at gruppene er store. Dette gjer at ein må bruke mykje tid på førebuing, planlegging og innkjøp for å kompensere.

Hilde Haavik (Tysvær, 2020-08-06)

#106

Jeg mener det er fullstendig urettferdig og hinsides enhver forstand at KH skal ha mer leseplikt enn andre fag. Om det skal være variasjoner burde det være omvendt! Hva med å la lærerstudenter gjøre et forsøk, planlegge og gjennomføre undervisning i alle fagene og sammenligne tidsbruk, inkl før,-og etterarbeid!

Elisabeth Rasch (Asker, 2020-08-06)

#111

Fordi kvalitet krever god planlegging.

Trude Schølseth (Raufoss , 2020-08-06)

#114

Jeg underviser i gym, K&H og ....matte- så jeg vet godt hvor mye for og etterarbeid vi har, og kan også sammenligne med annet fag. Har forsøkt å løfte det, men har ikke fungert så langt.

Gry Flaskerud (Hokksund, 2020-08-06)

#117

Jeg underviser i flere fag, blant annet norsk og kunst og håndverk, og bruker like mye tid på for og etterarbeid i begge disse fagene. Det er på tide med en endring.

Hilde Stigen (Ågotnes , 2020-08-06)

#118

Jeg arbeider som kunst og håndverkslærer i ungdomsskolen, og opplever det som umulig å stå i dull stilling med dagens leseplikt. Det trengs mye tid til forarbeid, innkjøp og praktisk tilrettelegging. Etterarbeid er også krevende, mht. Vurdering. Det vil ikke bli mindre arbeidskrevende når det nå i tillegg er snakk om å gjøre faget til et eksamensfag.

Lillian Wilhelmsen (Råde, 2020-08-06)

#121

Jeg er kunst- og håndverkutdannet og brenner for faget, men jeg har hele min karriere valgt å jobbe med andre fag fordi faget krever så mye både mht. planlegging og vurdering. Dette faget fortjener høyere status og elevene fortjener lærere med utdannelse i faget. Gjennom det som blir utlyst av stillinger får jeg dessverre inntrykk av at faget stort sett blir sett på som uviktig av skoleledere.

Margit Syvertsen (Halden, 2020-08-06)

#125

Det er svært mye planlegging for å få til gode undervisningsopplegg. Det er viktig å verdsette tiden brukt både i planlegging og vurdering av elevarbeidene!

Camilla Sparby (Moss, 2020-08-06)

#128

Jeg er faglærer i kunst og håndverk på en barneskole, og jeg ønsker å støtte mine kolleger på ungdomsskolen.

Henriette Haug (Bø i Telemark, 2020-08-06)

#132

Fordi jeg har 100% stilling som kunst og håndverks lærer på en 1-10 skole med 300 elever. Jeg deler heldigvis ansvaret med andre men jeg som den eneste med 100% har et eksta ansvar for avdelingen. Noe jeg føler jeg ikke har tid til da jeg må planlegge og vurdere for så mange klasser. Og noen av de er til og med på en annen avdelig så jeg må frakte mye utstyr frem og tilbake som går ut over de andre timene mine. Jeg har ikke tid til å sette meg ned å gjøre virderinger og besillinger da jeg i tillegg til mine 25 undervisnigs timer må ha 100% kravet med tilsyn i friminuttene. Jeg har vært utbrednt og vurderer å gå ned i stillings prosent for å holde ut!

Andrea Kalvatn (Hitra, 2020-08-06)

#135

Fordi jeg ønsker å løfte faget mitt slik at det blir synlig slik de andre fagene er

Eirin L Pedersen (Tjøme, 2020-08-06)

#136

Fordi jeg er k&h lærer.

Karin Øvsteda (Heggedal, 2020-08-06)

#138

Kuh krever faktisk veldig mye mer til å planlegge!!

Britt-Eirin Utheim (Åros, 2020-08-06)

#147

Større status til et viktig og verdifullt fag, samt nok tid til planlegging og etterarbeid til et så omfattende fag!

Trine Egerdahl (Bodø, 2020-08-06)

#150

25 år yrkeserfaring som faglærer i kunst og håndverk i ungdomsskole under snart fire læreplaner. Ulikheten i leseplikten ( tiden lærer har til undervisning, og for- og etterarbeid i de ulike fag) har vedvart enda lengre. Selv gjennom den massive utvidelsen av faginnholdet i L97, noe som ga lærere i kunst og håndverk en langt større arbeidsbyrde. Ingen hensyn til fagets egenart ble gitt fra myndigheter i forhandling om arbeidstidsavtalen ved K06 eller nå under Fagfornyelsen 2020, tross konklusjonen om viktigheten av praktiske fag i skolen. (Basisfag og realfag har alltid fått større fokus, selv når alle fag er like viktige for elevers utvikling.)
Det er skrevet avhandlinger (Lie Nielsen 2016) og utallige innlegg om den gammeldagse og urettferdige leseplikten i kunst og håndverk. Men selv ikke hovedverneforbudet er blitt hørt, og fagforeninger har mislykkes i å ta dette videre. Kunst og håndverkslærere er under mangel av tid til å utføre for- og etterarbeid - undervisningsplikten er for høy.

Full stilling i kunst og håndverk er 25 undervisningstimer i uka fordelt på 12-17 antall klasser, alt etter om det er full eller prosentdeling av timene. Ved vår skole vil det si at én lærer i perioder underviser teori i fulle klasser på 30 elever, mens under praktisk arbeid er elevene fordelt på to lærere. Belastningen blir stor ved vurdering fordi det er så mange oppgaver fra så mange elever, og nesten alltid to vurderinger, mappe og produkt, for hver oppgave. Det kan være fra to til fire innleveringer og vurderingsituasjoner pr klasse/gruppe pr termin, 10-30 minutter pr elev blir brukt til skriftlig tilbakemeldinger. Det sier seg selv at tiden til disposisjon er altfor knapp. Ulempen er også at vi må gjøre vurdering av alle produkt på skolen til ukurante tider, etter arbeidstid, fordi fagrommene til enhver tid er opptatte.

En gang i tiden fikk lærere med mange klasser en del av skolens byrdefullpott, som ga dem en liten lette på en time i uka. Nå er dette kun tildelt kontaktlærere, noe jeg unner dem, for de trenger virkelig mer tid til alt arbeidet de gjør! Men da tenker jeg det er noe feil i hele systemet, og at både kontaktlærers arbeidsbyrde og leseplikten i alle fag bør revurderes. Mye kan tittes nærmere på, fordi ting har da forandret seg i løpet av 25 år...!?

En del av kunst og hånverksfagets egenart er at det er annerledes enn vanlige teoritimer. Timer med praktisk arbeid er mindre forutsigbare, mer dynamiske og preges av elevers bevegelse og snakk, ofte ledsaget av støy fra maskiner og utstyr ( på feks tresløyd). Lærer veileder og hjelper hver elev/gruppe og er tett på i opplæring og bruk av potensielt farlig verktøy og utstyr. Det følges nøye med i prosessen av det praktiske arbeid. Og mye tid av timenes for- og etterarbeid, går til å rydde materialer og utstyr (undervurdert!!), eller flytte på utstyr dersom man ikke har fagrom å bruke. Pausene mellom timene forsvinner fordi tiden ikke strekker til, noen ganger rekker man ikke lunsjen engang. Alt dette krever mye og er noe jeg, og mine medkolleger, blir veldig sliten av. Det på høy tid at man tenker på kunst og håndverkslæreren sin arbeidssituasjon.

Det finnes ingen god begrunnelse for hvorfor kunst og håndverk har en høyere lesebrøk sammenlignet med andre fag. En vag forklaring er at det ( på 70-tallet) ikke trengtes så mye tid til for- og etterarbeid som feks norskfaget. Det var viktig at arbeidsbyrden ikke skulle bli ulik, men dette er aldri blitt etterprøvd . Et praktisk fag som mat og helse har i sammenligning lavere undervisningstimetall i uken enn kunst og håndverk. Hvorfor denne forskjellen?
Undertiden er kunst og håndverksfaget utvidet og flere spesialiserte emner er innført, feks bruken av digitale programmer og utstyr. All fordypning og kompetanseheving krever også tid!
Nå er det timer i skolen i dag som ikke krever for- og etterarbeid eller genererer vurderingsarbeid, som utdanningsvalg og mediateket o.l., og som alle har lavere lesebrøk enn kunst og håndverk. Forstå det den som kan...

Som en kuriositet har jeg funnet ut at i løpet av disse 25 årene som kunst og håndverkslærer har jeg egentlig arbeidet tre-3 år mer enn lærere i visse andre fag. Dette fordi jeg har flere undervisningstimer i uka og når dette summeres opp over alle disse årene... Det er et utslag av de store forskjeller i leseplikten/ undervisningsplikten i de ulike fagene i skolen i dag.
Jeg gleder meg over at jeg ennå har mange gode arbeidsår foran meg! Men jeg håper inderlig på å oppleve en forandring før jeg takker for meg, at rettferdigheten vil skje fyllest!

Wenche Coucheron (Oslo, 2020-08-06)

#151

Særs viktig i forhold til fagfornyelsen. Viktig i tverrfaglig samarbeid. Viktig for ett bærekraftig samfunn; vi må kunne å reparere og tenke nytt, ikke bare kjøpe nytt. Ett krevende fag å undervise i, med masse for- og etterarbeid sammenlignet med andre fag. Gjelder for øvrig i minst like stor grad for barneskolen, der det er enda mindre tid til det, og elevene er enda mindre selvstendig.

Ann Elisabeth Grøtli (Fåvang, 2020-08-06)

#155

Jeg er lektor i faget og ser at det har mange ugunstige rammer som ikke gavner elevene og deres læringsutbytte!

Gitte Brochstedt (Hvam, 2020-08-06)

#161

Jeg har jobbet som lærer i faget i 23 år. Jeg bruker like mye tid på forberedelse og etterarbeid som i norskfaget. Jeg tror at den lave vektingen er med på å utmagre faget fordi mange lærere ikke har tid til å legge til rette for mer krevende undervisnig. Dette blir enda viktigere nå med den nye fagfornyelsen og fokus på håndlag, bærekraft og innovativitet.

Marte Rønning (Levanger , 2020-08-06)

#167

Jeg er kunst og håndverks lærer som synes faget er viktig og at elevene skal få best mulig opplæring.

Aurora Sandlilje (Oslo, 2020-08-06)

#168

Dette har jeg ment i mange år👍Spør en naturfaglærer hva som tar mest tid å planlegge å gjennomføre, teori eller forsøk!!

Inger Pettersen (Vestfossen, 2020-08-06)

#169

Jeg signerer fordi jeg underviser i kunst og håndverk daglig, jeg løper hele tiden og har knapt tid til matpause for å rekke alt.

Jannicke Grønås Kvitvær (Dønna, 2020-08-06)

#171

Det er feil at jeg skal undervise såpass mye mer enn andre fag, selv valgfag har mindre undervisning.

Anne Hernæs (Oslo, 2020-08-06)

#172

Jeg underviser i faget på ungdomstrinnet, og vet at det krever minst like mye for-og etterarbeid som andre fag jeg underviser i. (Krle/norsk) og vurderingsarbeidet er burde krevende og tidkrevende.

Bente Sundfjord (Indre Arna, 2020-08-06)

#178

Dette ville jeg ta opp flere år, men virket at ingen brydde seg så mye om det. Men planen er forandret så mye siden 1997.
Jeg er med og gir min full støtte

Agita Egelandsdal (Jevnaker, 2020-08-06)

#179

Jeg signerer på oppropet, fordi jeg gjennom 20 år i faget har sett på den negative trenden i faget. Mindre time antall,ufaglærte lærere i faget og mindre driftsbudsjett er bare tre ting jeg har reagert på. Noe må gjøres ! Forskning viser viktige trekk som fremtiden vil kreve av barn, trekk som øves spesifikt i faget.

Elisabeth Sandnes (Kristiansand , 2020-08-06)

#184

Enig -

Hilde Gustavsen (Oslo, 2020-08-06)

#185

Har undervist i faget i mange år. Underviser på Design og håndverk på tilrettelagt avdeling på vgs med høyeste leseplikt. Bruker mye tid på forberedelse av oppgaver.

Mette Hauge (Kviræget 3a, 2020-08-06)

#190

Jeg har jobbet som faglærer i KH (2 trinn) og bruker sykt mye tid til før ogvetterarbeid!

Monja Andreassen (Rælingen, 2020-08-06)Facebook