Støtt anmeldelsen mot SIAN

Kommentarer

#9

En slik holdning og arbeid SIAN står for støtter jeg på ingen måte. Dems moral og holdning til andres valg i sitt liv er på ingen måte noe vi i Norge er opplært til , trodde vi helt til vi så dems support. Derfor må dette jobbes med.

Selma Fredriksen (Oslo, )

#32

Jeg signerer fordi jeg ikke støtter det sian står for. Jeg mener vi skal respektere andres ytringsfrihet men om den skal diskriminere andre. Så er det på tide å ta grep. Slik som Sian uttrykker og man ikke har gripet ennå. Fordi man mener de har rett til å mene . Men Hvor er retten til å føle seg hjemme og trygg i sin kultur da?. For det er den vi noe frarøvet og man vil skal forsvinne . Slik som sian ønsker . Håper det gjøres noe, før vi får flere terrorister i vårt samfunn.

Anisa Salad Ibrahim (Oslo , )

#47

Fordi jeg er enig i anmeldelsen. SIAN misbruker ytringsfrihet og oppmuntrer til hat, splittelse, dehummanaisering og stigmatisering.

Leyla Hasic (Oslo, )

#53

Denne uretten må ta en slutt !!

Bismah Ejaz (Kjeller , )

#69

Jeg signerer fordi jeg frykter at denne gruppen sprer hat som kan lede til vold

Senad Hodzic (Sarpsborg, )

#73

Jeg signerer fordi SIAN er en rasistisk organisasjon som sprer propaganda og hjernvasker folk til å bli terrorister. Den organisasjonen ønsker å begrense min religionsfrihet og krenker mine menneskerettigheter.

Ilyas Torshkho (Oslo , )

#75

Det er absurd.

Salim Saade (Asker, )

#80

Helt enig med MINORG, Sian er en gruppe som bryter ytringsfriheten og er en trussel for samfunnet

Sajda Alawad (Lørenskog, )

#97

Jeg er imot rasisme og hatfulle ytringer. Det gjelder alle religioner og kultur.

Patrick M. S. Andresen (Oslo, )

#98

SIAN misbruker ytringsfrihet.

Musa Tasbas (Oslo, )

#104

Bort med hatorganisasjoner

Muhammed Sariteke (Oslo, )

#114

Jeg signerer fordi anmeldelse mot SIAN er på sin plass da denne organisasjonen begår hatefulle ytringer og bidrar til høyreekstremisme og uro i samfunnet.

Sara Korhani (Oslo, )

#124

Fordi dette er viktig!

Raghd Hroub (Stjørdal, )

#130

Jeg signerer fordi SIAN står for holdninger som ekskluderer og diskriminerer en viktig del av det norske samfunn.

Victoria Andreassen (Oslo, )

#146

Jeg signerer fordi det er dårlig det sian gjør mot andre .

Yassin El Idrissi (Bjørndal, )

#156

Nå er det slutt med alt hatet.

Filip Spant Skorven (Oslo, )

#164

Jeg signere dette for å få slutt på rasisme i Norge!!

Shahed Al Musawi (Oslo , )

#166

Jeg signerer, fordi jeg er i mot rasister og en gruppe som sprer intet annet enn hat.

Muhammet Pamuk (Rasta, )

#168

Fordi jeg hater sian!!!!

Shamshad Rodwal (Oslo, )

#169

Jeg føler meg krenket, og synes ikke det er greit at slike rasistiske organisasjoner får lov til å komme med oppgulp i det offentlige rom.

Usman Habib (OSLO, )

#171

Vi vil ikke spre hateytringer i våre gater!

Soroush Naseri (Oslo, )

#186

Sian sprer feil informasjon, hat og frykt i samfunnet.

Shakil Ahmed (Oslo, )

#193

Det er farlig å la grupper som SIAN å få spre sine hatytringer! Vi må få en stopp på alt hatet

Amanda Dybdahl (Oslo, )Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...