På tide med fartsdempende tiltak i Lerstadbakken!

Kommentarer

#10

Jeg signerer fordi jeg ønsker lavere fartsgrense i Leratadbakken.

Kristine Raaen (Ålesund, 2020-06-08)

#11

Jeg signere fordi mine barne går og leke i denne omrode

Liliyana Atanasova (Dalsida 2A, 2020-06-08)

#12

Jeg signerer fordi jeg setter pris på livet. Jeg er mor av 2 barn og vil ikke ha dem i fare på grunn av biler som kjører fort og tenker det er en snarvei de kan bruke.

Ligia Feodorov (Ålesund, 2020-06-08)

#13

Jeg signerer fordi jeg stadig opplever at fartsgrensen ikke overholdes. Trafikken har økt mye de ti årene vi har bodd i Lerstadbakken, og ofte observeres trafikkfarlige situasjoner hvor spesielt da barn og unge som myke trafikanter er involvert. La oss ha en trygg vei for barna våre hvor de kan besøke naboer og gå til skolen uten at liv står i fare.

Elise Bårdsgjerde (Lerstadbakken, 2020-06-08)

#15

Signerer denne fordi jeg bor ved Lerstadveien, ser daglig at folk kjører med for høy hastighet !

Bente Kaspersen (Ålesund, 2020-06-08)

#19

Jag bor på Gåseid i bunn av lerstadbakken.

John Wuya (Gåseid , 2020-06-08)

#21

Jeg signerer fordi jeg bor nær veien (50-sone)og opplever daglig fartsglade bilister som kjører i vanvittig fart opp/ned bakken (Lerstadbakken)hvor jeg bor.
Forbikjøringer i stor fart er også ett økende problem.

Yngve Hasfjord (Lerstadvegen.165, 2020-06-08)

#28

Det kjøres veldig fort på gamle Lerstadveien mellom Gåseid og Meny

Arve Follestad (Lerstad, 2020-06-08)

#29

Bor i området og ser på tiltak her som helt nødvendig!

Alexander Skulstad (Lerstadvegen 8. , 2020-06-08)

#31

Eg signera fordi eg oppleve her er altfor økt befolkning i området og meir trafikk. Oppleve kvar dag farlige situasjona og at folk benytta seg av vegen som en snarveg. Bilane har stor fart opp ned bakken med forbikjøring og ingen holder høgreregelen.

phongsak bunchuen (ålesund, 2020-06-08)

#32

Jeg har barn som går langs veien/ på gangfeltet. De fleste av bilistene kjøre over fartsgrensen og dette er en vei hvor noen syns det er morsom å gasse på ekstra pga strekningen og at den går «bølgete». Jeg er bekymret som barnene som går langs veien, men også voksne. Ingen overholder vikeplikten sin heller.

Hanne Elin Ytrelid (Gåseidstien 20, 2020-06-08)

#34

Dette er våre barns skolevei. Vi vil ikke sitte å vente på en ulykke før noe må gjøres! Bilene kjører altfor fort i Lerstadbakken og vi har ikke overgangsfelt til fortau! Barna må løpe over denne trafikkerte bakketoppen som har null oversikt! Vær så snill å gjør noe nå!!!

Kristin Hatlenes (Ålesund , 2020-06-08)

#35

Vi har ingen barn å miste! Lerstadbakken er ikke en snarvei, det er skoleveien til barna våres!

Iselin Akslen (Ålesund, 2020-06-08)

#36

Jeg signerer fordi jeg opplever det samme. Vi bor nederst i lerstadbakken, og det kjøres i altfor stor fart, ikke bare på lerstadveien, men forbi husene på stikkveier. Fokuset må opp på at det er flere barn i nabolaget her som krysser veiene uten at det er overgangsfelt i nærheten, og det er etter min opplevelse bare spørsmål om tid før en ulykke skjer.

Elisabeth Giske (Gåseidnesveien 1, 2020-06-08)

#37

Fordi dette er skoleveien til barna mine, og jeg har sett en stygg utvikling av trafikkbildet ila de siste 4-5 år. Her kommer det garantert til å gå liv hvis ikke korrigerende tilltak iverksettes.

Frank Robert Notøy (Lerstadvegen , 2020-06-08)

#38

Jeg signerer fordi, nesten hver dag så ser jeg/hører jeg/opplever jeg farlige og idiotiske situasjoner i "bakken vår" som bunner i bilister som mener dette er vei med 80km/t fartsgrense. Noen mener også det er en forkjørsvei. Noen klarer ikke å vente/eller stoppe når de kjører bak biler som skal inn på avstikkere/innkjørsler, og velger/må kjøre forbi. De legger da veldig sjelden merke til den bilen som må kjøre ut på vei for at jeg/eller andre skal få komme inn i denne avkjørslen, og skaper en farlig situasjon. Vi har også hus med alt for høye hekker på dette strekket, som skaper unødvendig farlige situasjoner.
Dette er et strekke som burde vært 30 km/t sone (i dag er det vel 50, noe som ikke oppholdes og er vel lite forsvarlig pga antall nye boliger, familer og barn som ferdes i dette området) Dette må bli prioritert!

Lars Christian Riksheim (Ålesund, 2020-06-08)

#39

Pga mye barn i området.

Carina Lødøen (Ålesund, 2020-06-08)

#40

Det er daglige situasjoner der myke trafikanter er i fare!!! Svært uoversiktlig overgangsfelt, og alt for få! Sett barna før bilistene!

Kamilla Holmgren (Ålesund, 2020-06-08)

#43

Barns sikkerhet er viktig

Linn Cesilie Ness (Ålesund , 2020-06-08)

#58

Har opplevd mange potensielt livsfarlige situasjoner som involverer høy fart og brudd på vikeplikt. Med så mange innkjørsler og stikkveier på strekningen må farten senkes før det går liv. Spesielt med tanke på myke trafikanter som barn på vei til skole.

Kristian Ramsvik (Ålesund, 2020-06-08)

#70

Bur ikkje i området, men både store og små skal kunne forflytte seg trygt langsmed vegane uansett kvar ein bur.

Hege Flusund Beddari (Fosnavåg, 2020-06-08)

#71

Jeg er selv oppvokst i Lerstadbakken og har vært vitne til den økende trafikken de siste årene! Dette er en strekning som bør prioriteres.

Lene Tørlen Follestad (Ålesund, 2020-06-08)

#74

Nå må det skje noen drastiske tiltak med denne strekningen! Veien blir brukt som en snarvei og stor prosent av billistene med alt for høy fart!
Har sett flere nesten ulykker, og våre barn må løpe over veien i håp om sikkerhet! Dette er ikke holdbart.

Arnfinn Sand Nilsen (Lerstadvegen 248C , 2020-06-08)

#78

Vi har ingen barn å miste!

Therese Bigton (Ålesund, 2020-06-08)

#80

Trafikken går altfor fort der!!!

Ole Morten Farstad (Ellingsøy , 2020-06-08)

#87

Jeg signerer fordi jeg har bodd i Lerstadbakken i 10 år. Jeg vet hvor høy fart bilene har og der bor mange barnefamilier. Man får stive skuldre av å bekymre seg slik for barna sin skoleveg. I tillegg må mange krysse vegen til trening og for å besøke vennene sine.

Marianne Standal (Ålesund, 2020-06-08)

#91

Vi har ingen barn å miste!

Bente kristin Rødven (Gåseid, 2020-06-08)

#94

Registrerer at trafikken er økende og at fartsgrensen ikke overholdes. Opplever økt trafikk fra firmabiler/næring. Fartsgrensen bør senkes til 40 km/t og følges opp med fartskontroller. Slik trafikkbildet er idag, er det ikke trygt nok for barn å ferdes langs eller å krysse veiene.

John Sandbukt (Lerstadvegen 83, 2020-06-08)

#99

Fordi der er ulykker som bare venter på å hende.

Kristin Gjerde (Lerstadvegen 89, 2020-06-08)

#102

Trenger lavere hastighet

Jesper Halden (Ålesund, 2020-06-08)

#103

Jeg signerer for det er viktig at barn kan ferdes trygt til og fra skolen

Terese Yildirim (Ålesund, 2020-06-08)

#106

Jeg signerer for en tryggere hverdag for barna våres!!

Matilde Knardal Henriksen (Ålesund, 2020-06-08)

#113

Jeg vil ha tryggere skolevei for mine tantebarn.

Veronica Tangen Boudouch (Brøttum, 2020-06-08)

#117

Det kjøres altfor fort i Lerstadbakken, pluss mangler overgangsfelt og fortau så barna kan krysse veien trygt!

Bente Hasfjord (Oslo, 2020-06-08)

#118

Lerstadbakken er en uoversiktlig vei/ bakke med mange innkjørseler og lite overgangsfelt. Stor trafikk og høy fart. Selv de voksne gruer seg fot å gå over veien her.

Jannicke Gjertinsen (Rosendalsvegen 15 a, 2020-06-08)

#119

Ønsker trygghet for barna!! Det må IKKE skje en ulykke før kommunen reagerer!!!!!

Anine Olsbø Hjelle (Ålesund, 2020-06-08)

#127

Biler bruker Lerstadvegen som en snarvei til Moa, kjører langt over 30. Ofte barn nærheten. Opplever stadig at det blir kjørt i 50 km/t og mer, mange farlige situasjoner.

Julie Rorvik (Ålesund, 2020-06-09)

#137

Jeg ser at det er flest folk som kjører i 60-70på den veien. Og der er masse barn.

Therese Bergmann (Ålesund , 2020-06-10)

#143

Rigmor Lif

Rigmor Lid (Skodje, 2020-06-12)

#147

Eg signerer fordi eg ønsker mine barn skal få en tryggere skoleveg

Jill-Alice Stern (Ålesund, 2020-06-12)

#148

Jeg kjører der!

Maria Vadset (Ålesund , 2020-06-12)

#150

Jeg signerer fordi trygghet for barn er viktig!

Sigrun Andersen (Ålesund, 2020-06-12)

#151

Alt for mange kjører langt over fartsgrensen her! Vi bor med direkte utkjørsel i veien med små barn. Fartsgrensen må ned!

Synnøve Kjerstad (Lerstadvegen 24, 2020-06-15)

#152

Jeg signerer fordi det er alt for høy fart på denne strekningen, bør bli 40 sone asap og fartskontroller.

André Fjørtoft (Ålesund, 2020-06-15)

#160

Har barnebarn i dette området å der e absolutt behov for fartsdumper

Bente R. Fjørtoft (Fjørtoft, 2020-06-19)

#168

Folk kjører alt for fort her, blir redd for barna.

Ingrid Evensen (Lerstadbakken, 2021-01-03)

#175

Sikkerheten til barna i nabolaget

Trine Helgå (Ålesund, 2021-02-17)

#178

Jeg er rett og slett redd for egen(og ikke minst min datters) sikkerhet når vi skal kjøre ut på vegen fra vidsynvegen.

Har ved ett par anledninger måtte bråbremse når jeg har prøvd å holde min høyrerett for å ikke bli kjørt på av biler som i bestefall var i nærheten av å holde fartsgrensen. Rett og slett veldig ubehagelig og farlig.

Fredrik Hoff (Ålesund, 2021-02-18)

#181

Alt for mye trafikk og høy fart! Bilister vet heller ikke om vikeplikt fra retningen uno-X mot meny Lerstad!

Trond Morten Hjelle (Rosendalsvegen 13B, 2021-02-22)

#182

Jeg har flere ganger opplevd biler som har kjørt godt over 80 km/t oppover og nedover Lerstadbakken. Det er også veldig mange biler som ikke opprettholder vikeplikt for biler som kommer inn på veien fra sideveier langs Lerstadbakken.

Jan Erik Finsæther (Ålesund, 2021-02-22)

#187

Overgangsfeltet fra svalevegen trenger ny maling, og bedre lys. Mange bilister har alt for høy fart og ser ikke om det kommer folk fra Lerstadbakken og over til svalevegen. Her er veldig mange barn som går over den veien. Vi har ingen barn å miste!!

Lisa Vidhammer (Ålesund, 2021-02-22)

#188

Jeg bor her og ser med skrekk på hvor mye trafikken har økt. Det er bare fortau på ene siden av veien, så mine barn må krysse veien daglig. Med så mye høy fart og med så få overgangsfelt som her er, er dette skummelt!

Oddhild Voldsund (Lerstadvegen 278, Ålesund, 2021-02-22)

#189

Lerstadveien, fra Meny til Gåseid, har blitt en "snarvei" etter innføringen av 40-sone ved Hatlane skole.

Janne Britt Støle (Ålesund, 2021-02-22)

#192

Eit bra tiltak

Magnus Rønnestad (Lerstad, 2021-02-22)

#193

Vi bor i Ruudvegen, og her er det blitt veldig til trafikk. Kaos til tider. Har små barn som skal gå til og fra skole, som nå ikke tørr pga all trafikk som er der og uten gangfelt.
Opplever også daglig at de som kommer fra Unox mot Meny ikke overholder vikeplikt for oss som kommer ned Ruudvegen, fler neste ulykker.

Erik Lystad (Ruudvegen 16, 2021-02-22)

#194

Flere utrygge overgangsfelt med manglende belysning har skapt utallige farlige situasjoner. Vegen brukes som "snarvei" for langt flere enn de som bor her, noe som fører til betydelig økt trafikk. I tillegg er det en populær strekning for fartssyndere. Fartsgrensen burde reguleres til 30 sone hele veien i tillegg til fartshumper, og belysningen på overgangsfeltene bør i aller høyeste grad oppgraderes. Skilting på forkjørsvei ol bør også tydeliggjøres. Vi har ingen å miste!

Nina Hoff (Ålesund, 2021-02-22)

#196

Bor i området og har barn som ferdes i denne strekningen!

Lill Tømmerdal (Lerstadvegen , 2021-02-22)

#198

Vi har bodd her i snart 18 år, og trafikken på Lerstadvegen har økt svært mye de siste årene, mye pga bilister som bruker den som snarvei. Enig i at det må gjøres noe før det skjer en ulykke.

Anne-Marie J. Iversen (Ålesund, 2021-02-22)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...