Opprop mot nedleggelse av 3. Gardekompanis normale tjeneste for årets kontigent

Kommentarer

#1201

Det er feil

Nicolai Longva (Haram VGS, 2020-06-02)

#1203

Jeg signerer fordi jeg mener dette er feil og respektløst, og jeg er selv med i det gjeldende kullet.

Joel Skreosen (Porsgrunn, 2020-06-02)

#1208

Jeg signerer fordi HMKG’s 3. gardekompani ikke bør lide for FPVS mangelfulle evne til å planlegge!

Vi trenger HMKG KP3 mer enn aldri før!

Daniel Nyhoff (Oslo, 2020-06-02)

#1210

H.M.Kongens Garde 3. Gardeskompani är bland de bästa i världen. Det vore en stor förlust att förlora detta. Det värde som H.M.Kongens Garde 3. Gardeskompani tillför Norge är omätbart och en nedläggning skulle påverka bilden av Norge internationellt. Kultur har ett värde, även ett ekonomiskt värde. Lägg inte ner H.M.Kongens Garde 3. Gardekompani!

Christoffer Ahlbäck (Stockholm, 2020-06-02)

#1214

Norges ambassadører har en oppgave, representere Norge best mulig. Da må KP3 være samlet.

Øystein Hasnes (Oslo, 2020-06-02)

#1218

En gang gardist, alltid gardist

Victoria Carroza (Kristiansand , 2020-06-02)

#1228

Jeg signer fordi jeg selv har vært der under gardekurset og vet hvor mye man lærer! jeg har veldig lyst selv til å komme inn i 3kompaniet og har ikke lyst til at deg skal legges ned, og jeg skal informere om det at min drøm er å jobbe som sersjant eller befal i 3 gardekompani.

Ruth Astrid Stenmo (Fannrem, 2020-06-02)

#1232

Som tidligere drillgardist er jeg sjokkert over forslaget.

Frode Varnes (Vestnes, 2020-06-02)

#1233

Jeg signerer fordi jeg veit hvor mye drilltroppen betyr for dem, hvor hardt de har jobba og hvor mye de brenner for dette. Jeg synes måten det ble gjort på er urettferdig.

Elisa Frivold (Sandefjord, 2020-06-02)

#1238

Jeg har selv vært i kp3, dette er et spytt i ansiktet for alle timene musikk- og drill har lagt ned

Aleksander Myrene (Oslo, 2020-06-02)

#1244

Lenge leve kp3❤️

Andreas Storm Larsen (Oslo, 2020-06-02)

#1263

Jeg signerer fordi dette er misbruk av toppmotiverte soldater.

Mathias Lerdal (Oslo, 2020-06-02)

#1271

Engang Gardist, alltid Gardist.

Maksim Gutt. Råskhof (9845 Tana, 2020-06-02)

#1274

Viktig å ha garden.

Joohee Brist (Holter, 2020-06-02)

#1281

Det er viktig å respektere de vernepliktige som faktisk er villig til å stå på for at garden skal være verdens beste , det ligger en enorm innsats bak å det må ikke nedgraderes til smålighet og en kamp om penger , løft hode å stå rak i ryggen for den innsats som gjøres å for fremtidig rekruttering i garden , Norge har råd til dette.

Ørjan Kaarevik (Bergen, 2020-06-02)

#1282

Vet hva tjenesten innebærer og hvilken betydning drillkontigenten har for rekruttering både til forsvaret og kulturlivet.Det knyttes varige bånd som er som lim i kulturlivet i livsløpet.
hilsen hornblåser 907/72.

Edwin Halvorsen (Bergen, 2020-06-02)

#1295

Viktig del av garden og Forsvaret.

Erik Andreas Torkildsen (Stavanger, 2020-06-02)

#1296

Jeg var selv gardist

Frode Gundersen (Oslo, 2020-06-02)

#1299

Jeg elsker garden

Maksym Krueger (Kvalavåg , 2020-06-02)

#1313

Alltfor rask og lite gjennomtenkt beslutning.
Gardistene har allerede blitt frarøvet mye og både de og det norske folk har behov for å oppleve de.

Inger Lise Aas (Oslo, 2020-06-02)

#1332

Kan bare ikke legge det ned. Det er et av de viktigste kulturbærerene i Norge

Jan Petter Wiger (Lierskogen, 2020-06-02)

#1346

Dette er selve symbolet til garden. Det er så viktig for rekruttering til alle korps i Norge. Å reise rundt å vise seg i Norge er så viktig. Respektløst også ovenfor de som er inne nå til kontigent.

Kristina Waksvik (Drammen, 2020-06-02)

#1347

Som medlem av drilltroppen 2020 er dette det absolutt værste som kunne skje. Tragisk at vi blir behandlet på denna måten

Øyvind Eliseussen-Skalle (Harstad, 2020-06-02)

#1353

Dette er jo hele Norges stolthet.

Tove Mette Heap (Oslo, 2020-06-02)

#1362

Det er fryktelig synd at kp3 plutselig legger ned før tjenesten er over.

Signe Stølan Høgberg (Stavanger, 2020-06-02)

#1364

Råtten behandling av hardtarbeidende Gardister. Trist og leit, dette må få en annen slutt!

Tore Andersen (Oslo, 2020-06-02)

#1384

Nedleggelse er en tankeløs og Lite gjennomtenkt handling. La kompaniet få vise seg frem rundt i Norge til stor glede og motivasjon for alle.

Stig Aspeli (Oslo, 2020-06-02)

#1385

Her er korps spiller og musikk er viktig! Har en nevø i årets gardetropp og dette er viktig for han og alle som får mulighet til å bli en gardist.

Elisabeth Brekke (Årøysund , 2020-06-02)

#1390

Det er virkelig nå i disse tider vi trenger garden for å spre litt glede ...

Nina Slettebakk (Lørenskog, 2020-06-02)

#1397

Dette er et meningsløst vedtak. Årets drillkontingent kan fortsett gi et betydelig bidrag ut året. Også viktig å opprettholde den mht. kontinuitet for neste års kontingent.

Tore Bermingrud (Drammen, 2020-06-02)

#1398

Jeg er i Forsvaret nå og vet hvor mye dette betyr for mine medsoldater i sør

Henrik Iveland (Stathelle, 2020-06-02)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...