Folkets støtte til de Mo i Rana-ansatte ved Helgelandssykehuset

Kommentarer

#1

Helgelandssykehuset skal styres av folk som setter innbyggernes behandlingstilbud som det aller viktigste!

Øystein Bentzen (Mo i Rana, 2020-05-14)

#4

Dagens styre har inhabile personer, som kommer i disfavør for Rana Sykehus.

Robert Nilsskog (No i Rana, 2020-05-14)

#8

Jeg støtter de ansatte ved Rana sykehus og sammensetningen i styret må sees på igjen.

Anne Rita Hovd (Mo i Rana, 2020-05-14)

#10

Det skal ikke lønne seg med taskenpill for å fremme egne interesser. Og hvor har de gjemt forrige styreleder? Styrets sammensetning er helt bak mål!

Svanhild Svendsen (Mo i Rana, 2020-05-14)

#15

Jeg signerer fordi jeg støtter de ansatte ved helgelandssykehuset mo i rana sitt syn på saken.

Unni Jæger (Hemnesberget , 2020-05-14)

#16

Fordi jeg mener at aktivister fra sør for Korgfjellet har fått jobb i styret de aldri burde fått.

Vebjørn Sletten (Mo i Rana, 2020-05-14)

#18

Jeg er enig og Ranæring

Reidun Bjørhusdal (Trondheim, 2020-05-14)

#22

Få fjernet alle aksjonister og få inn ett rettferdig Styre i hsyk

Finn Iversen (Mo i rana , 2020-05-14)

#29

Jeg er ansatt på Mo og har skrevet under brevet.

Mona Olaisen (Mo i Rana, 2020-05-14)

#39

Jeg støtter kravene til de sykehusansatte.

Jørn Røssvoll (Mo i Rana, 2020-05-14)

#58

Fordi at hovedsykehuset er best egnet i Mo I Rana

Kristian Utland (Mo I Rana, 2020-05-14)

#65

Jeg har stor respekt for den kunnskap og erfaring disse ansatte besitter.
Og jeg finner den politiske ryggdolkingen som nå foregår, som rent skammelig.

Frode Rekve (Tomtet, 2020-05-14)

#78

Jeg mener det er viktig at det er realistiske og ikke minst personer som ikke har noe privat mål i denne saken. Mange penger som skal brukes står på spill å det er uholdbart hvis dette blir vurdert ut av egne synspunkt og ikke det som er hensiktsmessig vurdering.

Lise-Helen Knudsen (Mo i Rana, 2020-05-14)

#81

Jeg støtter saken!

Anne-Lise Myrvang (8616 Mo i Rana, 2020-05-14)

#90

Jeg er enig

Lars Petter Storfjord (Mo i Rana, 2020-05-14)

#95

Støtter saken

Oddbjørn Keim (Mo i Rana, 2020-05-14)

#97

Done.

Jan Storrødvann (Tvedestrand, 2020-05-14)

#112

Enig

Mette Børstad (Mo i Rana , 2020-05-14)

#129

Det må være balanse i et styre. Må ha folk i styret som tar avgjørelser etter fornuftsprinsippet, ikke etter egne interesser.

Åse Tuven (Drangedal , 2020-05-14)

#150

Det eg for meg i ubegripelig at det velges 3 styremedlemmer som er så til de grader partiske, og alle 3 for et alternativ som ble valgt bort av Høie. Jeg har ingen tillit til at de vil jobbe frem det beste for både Nord- og Sør-Helgeland

Sissel Hultgreen (Mo i Rana, 2020-05-14)

#154

Viktig å vise de ansatte støttes

Torgunn Jakobsen (Mo i Rana, 2020-05-14)

#169

Jeg har null tillit til disse tre styrerepresentanter.

Marion Elvebakk (Mo i Rana , 2020-05-14)

#172

Jeg støtter de ansatte ved Helgelandsykehuset avd. Rana

Ulla Brit Henriksen (Mo i Rana, 2020-05-14)

#188

et levende rana er garantisten for god kvalitetssikring av helsetilbudet for hele helgeland

gunnar Norrman (mo i rana, 2020-05-14)

#193

Mener det samme som iniativtakerne til dette brevet. HN hadde en unik mulighet til å oppnevne styremedlemmer som kunne skapt tillit og troverdighet til den videre prosess i konseptfasen men styreleder og nestleder valgte isteden å legge fram for styret forslag på disse aktivistaktivistdamene som di hvis di var sitt ansvar bevist, viste ville bli en kontroversiell utnevning og det med administrasjonens velsignelse. Forstå det den som vil.Noe så uprofesjonelt har jeg ikke vært borti gjennom mange år ( fra starten av Helseforetakenes begynnelse i 2002)i det Regionalebrukerutvalg samt Brukerutvalget i HYSK.

Sissel Brufors Jensen (Mo i Rana, 2020-05-14)

#199

Fordi jeg er enig med de 333

Tone Bruun (Finneidfjord, 2020-05-14)