STOPP KUTTENE I BODØSKOLEN. BARNA FØRST!

Kommentarer

#2

Fordi den beste forebygging av barn og unges fremtidige helse er nok ressurser i grunnskolen. Med kutt i grunnskolen vil vi ikke ha det.

Marit Lind (Bodø, 2020-05-03)

#5

Kuttene er en rasering av skolene i Bodø

kjell-einar karlsen (Bodø, 2020-05-03)

#8

Dette vil bidra til at elevene får et dårlig tilbud, ingen vil søke lærerskolen, mange lærere vil bli sykemeldte på grunn av overarbeid.

Berit Pedersen (Bodø, 2020-05-03)

#20

Vi trenger flere i skolen. Spesielt nå!

Håvard Hilding (Tverlandet, 2020-05-03)

#21

Å spare penger på barns skolegang er dårlig politikk og vil være dårlig sparing i lengden! Spesielt dårlig når politikerne har lovet å satse på skole.

Magnus Nilsen (BODØ, 2020-05-03)

#22

Det er galskap! Barna trenger det!

Kristina Engelsaas (Tverlandet, 2020-05-03)

#24

Dette er ikke greit!

Ann-Marita Edvardsen (Bodø, 2020-05-03)

#28

Heier på barna og lærernes mulighet til å undervise forsvarlig

Ingvild Grundstad Bjørkan (Bodø, 2020-05-03)

#37

Jeg går på skolen og ser at vi elever trenger så mye hjelp vi kan få.

Ingrid Schiøtz (Bodø, 2020-05-03)

#38

Barn og unge er de viktigste ressursene vi har. Jo bedre skole og innsats vi har fra tidlig dess større suksess i voksen alder. Samfunnsøkonomisk bra med investeringer i barn og unge.

Helene Lillehagen Bakke (Bodø, 2020-05-03)

#39

Jeg er opptatt av barnets beste.

Reidar Jentoft (Hunstad barneskole, 2020-05-03)

#42

....det er til barnas beste.

Eva Mikalsen (Bidø, 2020-05-03)

#57

Barn trenger trygge og stabile voksne. Elever med spesielle behov får enda mindre hjelp med lærerkutt. Overarbeidete lærere som ikke får tid til å gjøre det de ønsker, nemlig gi god undervisning, er skolen ikke tjent med. Viktig å forebygge skoletapere, blir dyrt senere når de ikke får jobb grunnet mangel på utdanning. Utbetalinger fra NAV blir dyrt for landet Norge.

Christins Smedsvig (Bodø, 2020-05-03)

#67

Jeg signerer, fordi jeg har vært lærer selv og vet at det er viktig å ha en skole hvor læreren ser elevene og har tid til dem. God bemanning er forutsetning.

Ingvild Greve Alsos (8093 Kjerringøy, 2020-05-03)

#68

Jeg er lærer og er veldig glad i yrket mitt. Ønsker ikke at det skal strammes inn ytterligere slik at jeg ikke får gjort den jobben jeg ønsker å gjøre.

Gøril Tvenning (Bodø, 2020-05-03)

#69

Barnas beste blir ikke ivaretatt.

Kristine Westernes Monsen (Bodø, 2020-05-03)

#75

Jeg signerer fordi disse kuttene er totalt ødeleggende for Bodøskolen!

Tor Arne Solberg (Bodø, 2020-05-03)

#79

Vi trenger alle hender som kan bidra til å gi alle barn og ungdommer en god skolegang. Vi må støtte opp om at vi får flere lærere, og gjøre alt for at lærerne ikke velger å forlate skolen.

Evelyn Ramberg (Bodø, 2020-05-03)

#95

Jeg signerer fordi barna er framtiden i kommunen vår. Jeg signerer fordi vi må ta vare på alle barn i Bodø kommune. Alberhaugen skole er en skole Bodø kommune burde være svært stolt av. At kommunen til og med fikk til at barn fra mellomtrinnet har mulighet til å gå på denne skolen er fantastisk. Bevar lærerstillingene på Alberthaugen. Lærerne, førskolelærere og alle ansatte ved skoler er de som ser våre barn hver dag. Ikke ta fra ansatte i skolen muligheten til å gjøre en god jobb og muligheten til å se enkeltelever.
Jeg signerer fordi jeg ikke godtar de planlagte kuttene som vil gå utover ansatte i skolen og barna våre!

Stine sarre (Bodø, 2020-05-03)

#118

Det er det rette å gjøre.

Olav Myrvoll (Bodø, 2020-05-03)

#119

Ikke la elevene ta regninga for de voksnes overforbruk!

Trond Tandberg (Bodø, 2020-05-03)

#123

Bodø har en visjon om å være den beste kommunen for barn og umge å vokse opp i. Da må de ikle kutte der fremtida logger, alle barn og unge, spesielt de som trenger litt ekstra har behov for at det ikke kuttes i skolens ressurser! Det blir flere som faller utenfor og utenforskap skaper store vansker for enkeltmennesker og gir ingen samfunnsøkononiske gevevinster.

Sigrid Lønsetteig (Bodø , 2020-05-03)

#124

Kuttene skal ikke gå ut over elevene.

Eileen Øines (Bodø, 2020-05-03)

#127

Jeg signer fordi jeg ønsker ikke kuttene Bodø kommune har tenkt å utføre.

Taban Ismael (Bodø , 2020-05-03)

#131

Jeg signerer fordi barna fortjener god skole og utdanning. Tidlig innsats og god oppfølging er det vel behov for dersom man skall nå målene til regjeringen om å få elever til å fullføre vgs.

Trine Svendsen (Bodø, 2020-05-03)

#135

For at barna skal få en god opplæring

Line Olufsen (Bodø, 2020-05-03)

#140

Kuttene i skolen gir et dårligere skoletilbud til barna, og særlig de som strever fra før.

Eirin Amundsen (Bodø, 2020-05-03)

#147

Kuttene vil få alvorlige konsekvenser for elever og ansatte i Bodøskolen.

Lise Sundnes Solbjørg (Bodø, 2020-05-03)

#188

Jeg signerer fordi jeg er redd for at jeg kommer til å grue meg til å gå på jobb. Med mindre ressurser kan lærerhverdagen by på enda mer stress og følelsen av å ikke strekke til. Jeg signerer fordi jeg er glad i jobben min, og fordi jeg fortsatt vil være det.

Sandra Gudvangen (Bodø, 2020-05-03)

#193

Jeg har bodd og jobbet som lærer i Bodø kommune over flere år. Det siste man trenger er flere økonomiske utfordringer i skolen, og et vanskeligere utgangspunkt for å tilrettelegge å tilpasse for kommunens elever.

Hanne Berg (Leknes, 2020-05-03)