Nei til muntlig corona-eksamen

Kommentarer

#21

Jeg signerer fordi jeg vil utføre eksamen så godt jeg kan. Dette føler jeg ikke jeg kan gjøre på riktig måte pga hjemmeundervisning

Mone Berg-Johannessen (Moss, 2020-04-18)

#22

jeg mener at hvis vi skal ha muntlig eksamen så skal det skje på onkentlig vis, og det er en uaktuell ting i disse tider.

Oscar Skinnarland (Moss, 2020-04-18)

#23

Fikk lyst

Lisa Olsen (Moss, 2020-04-18)

#24

Jeg signerer, fordi jeg føler det kan bli vanskeligere ettersom at vi ikke har ordentlig skole. Vi må følge opp selv og måtte kunne komme på skolen forberedt og det tror jeg ikke alle takler.

Sofia El Guassem (Moss, 2020-04-18)

#33

Ungdommen bør få bruke tiden til å styrke standpunktkarakteren. Jeg mener det vil gi mer læring i denne annerledes undervisningssituasjonen vi er i nå, enn å mate på med ekstra stress rundt en eksamen. Stol på lærernes evne til å vurdere sine egne elever.

Karina Skalin Hansen (Fredrikstad, 2020-04-18)

#36

Jeg signerer fordi mange vil synes det er vanskelig å gjennomføre muntlig eksamen hjemmefra.

Fredrik Eikrem Kristensen (Moss, 2020-04-18)

#37

det er urettferdig for de som lever i hjem der læringssituasjonen er milevis fra optimal og derfor ikke har kommet gjennom pensum.

Elsa Inger Synøve Dalbye (Moss, 2020-04-18)

#39

Jeg signerer fordi vi trenger bedre tid til å få gode sluttvurderinger.

Sunniva Dahlstrøm (Sarpsborg, 2020-04-18)

#41

Er bortkastet ressurser, det er jo allerede nok grunnlag til standpunkt uten eksamen

Philip Draget (Sarpsborg, 2020-04-18)

#44

Jeg trenger støtte av lærerne i hverdagen for å klare å ha muntlig eksamen

Johanne Bya (Sarpsborg , 2020-04-18)

#47

Jeg signerer fordi jeg mener hjemmeundervisning ikke er like bra som undervisning på skolen, vi har ikke fått tilstrekkelig med grunnleggende undervisning og bør derfor droppe muntlig eksamen.

Alice Andersen (Moss, 2020-04-18)

#49

Jeg signerer, fordi flere elever lærer ikke like bra med hjemmeundervisning og kan prestere dårligere. I tillegg til dette er det de tekniske problemene som kan komme ved gjennomføring av eventuell digital eksamen.

Kristian Fondevik (Fredrikstad, 2020-04-18)

#53

Det ikke er nødvendig med muntlig eksamen

Eirik Aleksander Johansen (Sarpsborg , 2020-04-18)

#59

Eg signerer fordi eg føler ikkje at eg er forberedt nok til eksamen no som vi har undervisning heime, og ikkje har vert på skulen på over 1 måned, for meg så har eg ikkje vert på skulen på 2 måneder pga sjukdom og idrett

Eirik Mjelde Bjelland (Bergen, 2020-04-18)

#65

Dårlig undervisning, lite utbytte

Fredrik Sjøgren (Jevnaker, 2020-04-18)

#68

Eg signere sidan eg meine læringen bli for dårleg til og gjennomføra muntleg eksamen

Håvard Skjeldal (Voss, 2020-04-18)

#81

Jeg mener denne unntakstilstanden blir for utfordrende i forhold til eksamen. Eller får ikke ordentlig undervisning.

Hannah Størseth (Fredrikstad, 2020-04-18)

#85

Urettferdig med eksamen når man ikke får undervisning

Bilal Sheikh (Drammen, 2020-04-18)

#95

Jeg signerer fordi jeg synes det er uforsvarlig å holde muntlig eksamen av to grunner. Den ene er at dette utgjør stor smitterisiko. Den andre er at med «nett skole» som vi har hatt de siste ukene, gir oss ikke samme oppfølging og kunnskap som vi ville fått hvis vi hadde hatt normal undervisning på skolen. Jeg føler meg absolutt ikke klar for muntlig eksamen i de fagene jeg har. Derfor synes jeg muntlig eksamen burde bli avlyst, og at standpunkt er karakteren som skal gjelde.

Wenche Rebecca Sivertsen (Sandefjord , 2020-04-18)

#100

Eg signere fordi da e unødvendig å måtte ha muntlig og tverrfaglig eksamen når me ikkje har fått lært nok til mai

Sabrina Harkestad (Austevoll , 2020-04-18)

#102

I disse tidene hvor alllæring blir gitt over data så er ikke læring ideelt. Vi lærer nye ting nå og de færreste lærer det så bra de kan nå. Jeg kjenner flere som sliter med å lære seg det de skal i denne perioden.

I tilegg har Corona situasjon og å være hjemme hele tiden gjort mange slitne og demotivert. Langt fra en situasjon der folk er klare for en muntlig eksamen.

Å da be elever ha en siste prøve som har så mye å si for snittet deres når alle fag allerede hsr et grunnlag. Det mener jeg er uvist

Herman Fernando Hellstrøm (Fredrikstad, 2020-04-18)

#105

Verken vi eller lærerne har fått godt nok informasjon til å forberede oss til eksamen. Vi har heller ikke fått de samme muligheten vi ellers villa hatt til å lære nye temaer og repetere tidligere temaer for å gjøre det best mulig på en muntelig eksamen

Ava Moghadam (Lørenskog, 2020-04-18)

#106

Gir ingen mening å ha muntlig eksamen under disse omstendigheter.

Dushak Anand (Drammen, 2020-04-18)

#107

Jeg signerer fordi det er uansvarlig og urettferdig å ha muntlig eksamen ved dette tidspunktet.

Kaia Pauline Stensrød Iversen (Fredrikstaf, 2020-04-18)

#120

Jeg synes generelt at eksamen er et urettferdig vurderingsgrunnlag, men spesielt nå med tanke på alt.

Oline Aukrust (Bodø, 2020-04-18)

#121

Vil ikke ha muntlig eksamen i disse corona tider

Lilyan Araz (Fredrikstad, 2020-04-18)

#123

Vi ikke har den faglige kompetansen nødvendig ettersom hjemmeskolen er annerledes for elevene

Hanna Hommeren (Sarpsborg, 2020-04-18)

#125

Vi har for lite oppfølging av skolen til å være godt nok rusta for eksamen. Å ha eksamen vil også være helsefarlig grunnet smittefaren.

Anneli Wirkola (Sarpsborg, 2020-04-18)

#128

jeg signerer dette fordi vi har ikke har nok opplæring i noe etter denne situasjonen

linnea jensen (fredrikstad, 2020-04-18)

#135

Vil unngå smitte

Christina Andreassen (Moss, 2020-04-18)

#136

Jeg er i mot at vi skal sette andres liv i risiko for å få en ekstra karakter på vitnemålet. Det vil gjøre liten forskjell å ikke ha det og vi vil sikre sikkerheten til veldig mange mennesker som vi bryr oss om. Elevene er heller ikke klar for eksamen fordi lærersituasjonen for mange er problematisk (selv om det er viktig at vi forholder oss hjemme når det kommer til skole, arbeid og det sosiale). Ikke alle lærer på samme måte når de må lære seg selv og selv de som er gode på skolen sliter i denne situasjonen. Det er en ny og krevende situasjon for alle i samfunnet, men det er så ekstremt viktig at vi prioriterer menneskene foran alt annet. Eksamen betyr ingenting dersom det skal bety at liv går tapt.

Shanett Dahlskjær (Straumen, 2020-04-18)

#140

For å hindre spredning og fordi kvaliteten på undervisningen den siste tiden gjør det vanskelig å gjennomføre eksamen

Marie Laubo (Fredrikstad, 2020-04-18)

#142

Jeg synes ikke det bør være muntlig eksamen. Jeg føler selv at det vil være stressende og en dårlig idé i disse corona tider.

Mira Humlekjær (Fredrikstad, 2020-04-18)

#143

Muntlig eksamen

Elias Simmenes (Bergen, 2020-04-18)

#144

Nettundervisning er ikke like bra som vanlig skole. Man lærer ikke like bra på egenhånd og har derfor ikke samme grunnlag med tanke på kunnskap å stille med som om hvis vi hadde vært på skolen.

Alexander Bjørkhaug (Bergen, 2020-04-18)

#148

Fordi undervisningen er alt for dårlig, og det vil
føre til dårligere karakterer

Kaja Skjønberg (Stord, 2020-04-18)

#149

Omstendighetene er ikke beregnet for alle

Tilje Skinnarland (Røyken, 2020-04-18)

#153

Jeg signer fordi jeg ikke er klar for eksamen etter å ha vært borte så lenge

Anna Eggen (Glemmen, 2020-04-18)

#162

Vi burde ikkje ha muntelig eksamen når vi ikkje har fått ordentlig undervisning, opplegg og forbereding.

Sigrid Kristiansen (Sogndal, 2020-04-18)

#167

Det ikke forsvarlig å ha eksamen når undervisningen ikke har vært optimal!

Nora Kristensen (Bergen, 2020-04-18)

#177

Selv om læringen over nett er bra, er det fortsatt praktiske deler som mangler. Er da rart vi skal testes i det.

Sara Vorkinn (Sanvdika, 2020-04-18)

#179

Jeg signerer fordi jeg ikke vil ha muntlig eksamen

Monique Østmoen (Fredrikstad , 2020-04-18)

#180

Jeg mener vi bør avlyse muntlig eksamen nå i denne corona tiden

Frida Sæter (Fredrikstad, 2020-04-18)

#183

Jeg signerer, fordi muntlig eksamen ikke burde gjennomføres under coronapandemien

Anne Louise Dieseth (Fredrikstad , 2020-04-18)

#184

Jeg signerer fordi som elev som blir tatt opp i munlig eksamen har ikke eg eller lærerene kompetanse til og hjelpe og veilede meg om det temaet eg kanskje kommer til og få. Så har vi og pensum som me fikk gjennom digitalt læring som og er vanskelig om vi skulle bli trukket opp i det

Thea Lerbrekk (Varhaug, 2020-04-18)

#185

Feil tid å fokusere på muntlig eksamen..

Grim Thomas Tovås (Polarsirkelen VGS, 2020-04-18)

#186

Jeg signerer, fordi det kan bli farlig å ha muntlig eksamen med tanke på viruset. I tillegg siden vi hadde hjemmeskole ganske lenge nå, trenger elever en grundig og god repetisjon når vi er tilbake på skolen. Det fører til at vi ikke har nok tid for eksamen

Jekaterina Andzejevskaja (Storforshei, 2020-04-18)

#193

Det er urimelig å ha muntlig eksamden da vi ikke har fått noen form for ordentlig undervisning de siste 2 måndene og for mange ikke før i mai.

Anette Trondsen (Kløkstadåsen , 2020-04-18)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...