VI KREVER NØYTRALE UTREDERE AV VINDKRAFT

Kommentarer

#1410

Støtter fullt !

Anne Karin Falstad Vala (Oslo, 2021-04-14)

#1414

Jeg ser hvordan konsulentbyrå er bestilt og betalt av utbygger. Vinn, vinn for utbygger og konsulentbyrå - begge tjener mest på harelabbutredninger på kortest mulig tid - og det fører frem til målet - profitt. Har lest konsulentrapporter - den mest dyrebare natur ble karakterisert med nedverdigende, bagatellmessige beskrivelser. Våre politikere er på «ville veger» - det norsk folk og natur ofres for EU

Grete Varpe (Trondheim, 2021-04-15)

#1419

Er imot vindkraft på sjø og land. Vil i det minste ha skikkelig utredning av nøytrale instanser.

Gunn Røren Sundgot (Ulsteinvik, 2021-04-15)

#1438

NORWEA er en interesseorganisasjon for vindkraftbransjen hvor formålet tydelig fastslår at organisasjonen skal arbeide for å fremme vindkraft i Norge. Jeg reagerer sterkt på at konsulentselskap som skal ha en nøytral rolle som utreder, hører til en interesseorganisasjon for bransjen som har økonomisk interesse i utbygging. Det er trist at befolkningen må gjøre statsforvaltningen oppmerksom på helt åpenbare interessekonflikter og be om en saksbehandling som inngir tillit.

Kristin Lund (Oslo, 2021-04-16)

#1439

Konsekvensutredninger av vindkraft skal være uavhengige.

Kari Synøve Garmes (Sande I Vestfold , 2021-04-17)

#1440

Jeg signerer i solidaritet med alle som blir rammet av denne galskapen!

Stein-Tore Nordtømme (Verdal, 2021-04-17)

#1451

Konsulenter ol. som gjør undersøkelser ifm vindkraftverks konsekvenser for naturen, MÅ være fullstendig nøytrale, og stat/fylke/kommune må være oppdragsgiver.

Astrid Kruke (Saksvik, 2021-04-19)

#1452

Vindkraftindustrien fremstår som gjennomsyret av kameraderi og korrupsjon, og de tette båndene til konsulentselskapene, som utreder vindkraftprosjektene, styrker dette inntrykket ytterligere.

Karl O. Mærk (Trondheim , 2021-04-19)

#1453

Havvind og landvind, naturrasering begge deler.

Jan Gunnar Garshol (3160 Stokke , 2021-04-19)

#1459

Det sviket som våre myndigheiter og stats forvaltning har vore med på her i landet mot sine eigne landsmenn og kvinner som har fått sine hus og eigedomar, nærområde og livskvalitet rasert, må få ein slutt no. Utredningene som har vore gjort for vindkraft bransjen er i beste fall basert på uvitenheit, og i verste fall aktiv form for miljø kriminalitet av verste sort mot fauna og verdfullt dyreliv. Det ser vi heilt klart bla. både på Haramsøya, Guleslettene og Okla på Stadlandet for å nevne dei eg er mest forbanna på, der desse er med å raserar natur reservat som skulle vere beskytta av FNs og norsk lov om naturvern. For ein skam.

Hallbjørn Staurset (Ørsta, 2021-04-19)

#1460

Ditte her e simpelthen GALEMATHIAS!

Siv-Janita Skorpen (6094 LEINØY, 2021-04-20)

#1462

Jeg stoler ikke billige innkjøpte rapporter.

Bjørn Ødegaard (Ålesund, 2021-04-20)

#1471

Eg er mot rasering av norsk natur, og subsidiering av utanlandske kapitalkrefter.

Dagfinn Ask (Ålesund, 2021-04-20)

#1476

Jeg er motstander av vindkraft i Norge. Og måten dette er gjort på.

Jarle Støle (Kvamskogen, 2021-04-21)

#1485

Vindmøller bråker, er ikkje fine og ødelegger naturen noko sinnsjukt!!!

Marianne V (Fitjar, 2021-04-21)

#1488

Nei til rasering av norsk natur!

Jorunn Hammer (Hole, 2021-04-22)

#1489

Folkerett nå råde der landet skal byggjast.

Kjell Aasen (Ørsta, 2021-04-22)

#1490

Vil ikke se på at norske kyst ,fjell og natur bli ødelagt og forurenset og i tillegg forsvinner inntektene ut av landet.

Terje Bjørn Sørum (Dæhlinvegen 73 2730 LUNNER , 2021-04-22)

#1499

Eg er lei av at penger ødlegger naturen for våre barn og barnebarn 😡

Linda Bukkøy (Bømlo, 2021-04-24)

#1500

I Norge har vi kraftoverskudd grunnet vannkraft. Om vi moderniserer allerede eksisterende vannkraftverk kan vi produsere mer kraft enn vi kan med landbasert vindindustri, ifølge HydroCen ved NTNU. Likevel har stortingsflertallet bestemt at vannkraften skal skattelegges slik at effektivisering ikke lønner seg, samtidig som vindindustrien premieres for helt nye naturødeleggelser. I vannkraftlandet Norge gir det ikke mening å erstatte allerede utbygd vannkraft med ustabil vindkraft. Det beste vi kan gjøre for klimaet er å la naturen være i fred, konkluderte Norsk institutt for naturforskning i fjor, i rapporten «Karbonlagring i norske økosystemer» (2020). Vindindustrien har solgt seg inn som «utslippsfri» og «grønn», men totalregnestykket viser noe annet. Det å produsere og drifte slike enorme installasjoner er nemlig på ingen måte «utslippsfritt». Dypt problematisk er det også med avskalling av plast (som kan inneholde giftstoffer), mulige hydraulikkolje-lekkasjer, hørbar støy, infralyd og høyintense blinkende lys, som Luftfartstilsynet krever.

Jan Henrik Mørkved (Tønsberg, 2021-04-24)

#1504

Jeg signerer fordi Norge er best tjent med ryddige og ærlige prosesser.

Torunn Lied Giske (Giske, 2021-04-25)

#1505

Fordi jeg er meget bekymret for naturen i Norge og det jeg ser av overgrep begått av NVE.

Emmy Tungevåg (Kongsberg , 2021-04-25)

#1508

Først har staten og vindindustrien rasert uerstattelig natur på land. Å bygge ut havvind i stor skala vil ødelegge viktige naturområder under havoverflaten. Områder som brukes av andre skapninger og som kan være uerstattelige for fiskere.

Harald Ness (Vangslivegen 51. 7670 Inderøy, 2021-04-26)

#1509

Vindkraft ødelegger norsk natur og dyreliv og vil aldri gi oss nok strøm til å kutte ut annen kraft. Dessuten holdes de kun i livet av norske subsidier. Strømprisene i Norge blir skyhøye.

Even Rognlien (Nesodden , 2021-04-26)

#1510

Vindkraft raserer Norsk Natur, vi må løse et event fremtidig økt kraftbehov med mindre skadelige kraftkilder

Svein Johnny Johansen (Mosjøen, 2021-04-26)

#1512

Industri til havs og til fjells av denne art er en fare.

John Selvåg (Mosjøen, 2021-04-26)

#1522

Det er viktig å unngå bukken og havresekken!

Øystein Rune Sildnes (Averøy, 2021-04-30)

#1533

Vindkraft raserer norge.
Fryktelig trist at vi skal måtte oppleve at naturen ødelegges på denne måten.

Bent Thorleif (Kopervik , 2021-04-30)

#1543

Vindkraft ødelegger Norsk natur.

ivar ruud eide (Drøbak, 2021-04-30)

#1544

Jeg er i mot ødeleggelse av natur. Respektløst overfor samenes rett til beite og trekkruter. Vindturbiner er lite effektiv måte å produsere energi. Utredninger tvilsomt utført. Co2 fotavtrykk ved utgraving av myr ikke avklart, flysikkerhet ikke avklart, konsekvenser til havs ikke avklart osv. Osv.

Svein Javnes (Hisøy, 2021-04-30)

#1549

Fordi at det er trist at så mye sårbar natur skal ødelegges pga av disse tragiske ødeleggende vindturbinene som ikke er noe grønt skifte🤫🤔

Karin Hansen (Tromsø, 2021-04-30)

#1550

Er imot vindkraft både til vanns og på land.

Edmund Frendstad (2372 Brøttum, 2021-04-30)

#1551

Altfor viktig til å la være!

Vigdis Lethun (Mårdalen , 2021-04-30)

#1552

Det har foregått så mye rart med konsekvensutredninger at det er viktig med en garanti om at utrederne er nøytrale.

Bente Utheim (Steinkjer, 2021-04-30)

#1554

Det er døden for vår natur og levesett.

Arvid Samuelsen (Finnsnes, 2021-04-30)

#1558

Den utredninga som vert gjort av utbygger har vist seg og ikkje vere grundig nok gjort. Har ingen tillit til slikeutredninger, det er det mange mange eksempel på at dei ikkje er til å stole på. Okla, Haramsøya,Guleslettene og mange mange fleir

Unn Vatsø (Førde, 2021-04-30)

#1562

Vil ha en "objektiv" vurdering uavhengig av lobbyister og andre med særinteresser!

Jarl Berent BERENTSEN (Garnes , 2021-04-30)

#1566

Vi krever nøytrale utredere av vindkraft og som ikke har tatt standpunkt til vindkraft gjennom medlemskap i interesseorganisasjoner.

Anne Karin Hansen (Bodø, 2021-04-30)

#1570

Fordi det skulle bare mangle!!
Vanskelig å stole på andre.

Margit ekeland eriksen (5451 valen, 2021-04-30)

#1574

Eg vil beholde natur og levekår for folk, dyr, fugler og insekter.
Er imot rasering av natur på folkets bekostning. Rasering som kun beriker dei rike.

Terje Miljeteig (Sandeid, 2021-04-30)

#1575

Jeg er totalmotstander av vindturbiner til lands og til havs.

Oddbjørn Tvervåg (7200 Kyrksæterøra, 2021-04-30)

#1577

Vindmøllene gjør mye miljø- og naturskade og ingen økonomisk gevinst til Norges befolkning.

Ingrid Jansen (Lærdal, 2021-05-01)

#1579

Vi redder ikke klima med å rasere naturen

Elisabeth Opsahl (Mysen, 2021-05-01)

#1580

Vindmøller er drepen for fuglelivet, insekter, dyr og folk i denne berørte naturen .
ALLE lider under dette, generasjoner som kommer vil forbanne oss for alt vi ruineret...!

Reidun Andresen (Oslo, 2021-05-01)

#1582

Det er nødvendig.

Per Hanssen (9180 Skjervøy, 2021-05-01)

#1583

Hater vindturbiner i norsk natur, og det har jeg gjort lenge!

Kari Aafarli (Trondheim , 2021-05-01)

#1587

Jeg er imot ødeleggende og forurensende vindkraft til lands og til vanns.

Per Erling Pedersen (Molde, 2021-05-01)

#1599

Norsk natur skal ikke ødeleggest av meningsløs vindkraftutbygging som klipper vinger av ørn og andre fugler!

Merete Wedvik (Nordfjordeid , 2021-05-01)

#1600

Jeg er i mot vindkraft.

Carl Christensen (Oslo , 2021-05-01)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...