Nei til mer lån for studenter!

Kommentarer

#1605

Jeg er student og har mer enn nok lønn fra før av. Jeg har også betalt skatt siden 2016.

Giulianna Fossmo (Oslo, 2020-03-27)

#1613

Jeg signerer fordi jeg er student og føler meg "glemt av velferdsstaten"! Har en deltids jobb men får ikke dagpenger pga at jeg er student.

Malene Jacobsen (Stavanger, 2020-03-27)

#1615

Jeg signerer fordi jeg mener at studenter skal få stipend, og ikke mer lån.

Celine Hansen (Strømmen, 2020-03-27)

#1629

Jeg signerer fordi jeg mener at har man har et ansettelsesforhold som man har blitt permitert/oppsagt fra skal man ha like rettigheter uavhengig at man har student som status. Det å tilby studentene å få mer lån er uhørt

therese marie hanseth (Trondheim, 2020-03-27)

#1642

Dette blir for dumt! Lån og lønn er ikke det samme!!! Gjør bedre

Ingvild Holthe (Gjøvik, 2020-03-27)

#1659

Vi studenter som arbeider betaler skatt på lik linje med alle og bør dermed ha rett på stipend fremfor mere lån

Thelga Nemer (Oslo, 2020-03-27)

#1670

At vi som studenter, som er skattebetalere, skal ta opp et lån istedenfor å få dagpenger, er svært urettferdig. Selv vil jeg ha 900 kr å leve på fra det jeg fra før av får fra lånekassen, dette etter leikostnader og diverse andre kostnader, som kollektiv, medisiner, etc, og må i den anledning ta opp lån bare for å overleve. Vi studenter studerer for å bidra til framtidens samfunn, og at vi skal bli straffet for dette ser jeg ikke logikken i. Som sagt tidligere, er vi også skattebetalere, og bidrar da også til dagens samfunn.

Mathias Lorås Johansen (Oslo, 2020-03-27)

#1672

Jeg signerer fordi vi som har deltid stilling jobber og betaler skatt! Hvorfor skal ikke vi få dagpenger da?

Chathrine Gjerde (Sandnes, 2020-03-27)

#1682

Fordi jeg synes det er urettferdig at studentene skal låne mer mens andre får hjelp.

Hani Aweys (Tromsø, 2020-03-27)

#1685

Jeg signerer fordi det burde være en selvfølge at alle arbeidstakere får vederlagsfri kompensasjon for tap av inntekt.

Mari Schmedling (Oslo, 2020-03-27)

#1690

Jeg velger å signere fordi det er rett og slett urimelig at vi studenter som jobber og mister lønn grunnet konkurs og/eller permitteringer skal straffes for dette kun fordi vi er studenter.

Fredrik Karst Antonsen (Oslo, 2020-03-27)

#1693

Vi trenger ikke mer lån, vi trenger stipend

Benjamin Flaa (Bergen, 2020-03-27)

#1700

Fordi LØNN og LÅN er ikke det samme!!

Marie Thorsen (Bergen, 2020-03-27)

#1707

Er student selv og synes det er forferdelig horribelt at studentene skal få mer gjeld mens resten av befolkningen får ubetinget hjelp fra staten uten å måtte betale hjelpen tilbake ved en senere anledning!

Silje Bakke (Horten, 2020-03-27)

#1710

Jeg signerer fordi det er urettferdig at studenter, som allerede er blant de fattigste i samfunnet vårt, skal tape massivt på koronakrisa!

Tiril Vold Hansen (Ås, 2020-03-27)

#1713

Fordi det er helt tullete at vi studenter skal måtte ta opp ENDA MER lån for å ha råd til mat på bordet. Ja til likestilling for studenter

Emilie Grimnes (Molde, 2020-03-27)

#1715

Jeg signerer fordi det blir for dumt at ikke de får BEDRE hjelp

Robin Kathrud (Drammen, 2020-03-27)

#1716

Jeg er økonomisk avhengig av ekstrajobb i tillegg til lånekassens stipendiat og lån.

Simon Killi Haugen (Oslo, 2020-03-27)

#1738

Det er ingen forskjell på de skatteinntektene som genereres av studenter med deltidsjobb, og de som genereres av andre arbeidstakere. Dette må reflekteres i regjeringens løsninger, både i et kort og langt perspektiv. Ved å tilby studentene mer i lån, setter man dagens unge i en enda mer sårbar situasjon enn de allerede er i: Ikke bare er mange av studentene allerede prisgitt et privat og uregulert leiemarked, der det ekstra studielånet i stor grad vil havne uavkortet i lommene på huseiere som allerede har en bolig, og dermed i mindre grad har behov for pengene. Det er dessuten tungt nok allerede å etablere seg etter endte studier - med høye boligpriser, urealistiske krav til egenkapital og en lav skjønnsmargin for bankene. Å la studentene starte bo- og arbeidskarrieren sin med enda større gjeld, og dermed enda dårligere kort enn de allerede har, virker som lite gjennomtenkt hastverksarbeide. Konsekvensene av pandemien vil være langvarige. Arbeidsledigheten vil være høy. Det burde være åpenbart at vi ikke kan lempe en uproporsjonal del av den felles byrden over på de gruppene i samfunnet som allerede er svake - studentene er én av disse gruppene.

Varg Wolfgang Winge (BORGEN, 2020-03-27)

#1744

Student.

Zin Botani (Bergen , 2020-03-27)

#1756

Studentar er framtida.

Line Hagen (Bergen, 2020-03-27)

#1759

Så lenge studenter betaler skatt bør de ta del i samme støtteordninger som heltid og deltids ansatte får.

Toril Bech (Oslo, 2020-03-27)

#1763

Jeg signerer fordi vi det er urettferdig at vi som skattebetalende borgere er de eneste som må betale oss ut av koronakrisen! Spesielt når vi har lite kapital fra før av.

Hege Bellika Hansen (Oslo, 2020-03-27)

#1779

Jeg er selv student og er svært uenig i at tilbud om lån løser noe som helst for studenter

Kristine Aakerøien (Lillehammer, 2020-03-27)

#1781

Det er usosialt at andre arbeidere og frilansere får redusert kompensasjon mens studenter, som allerede har så lite, får mer gjeld.

Martin Torvik Langerød (Oslo, 2020-03-27)

#1796

Jeg signerer fordi vi studenter som alle andre jobber og at vi må ta lån istedenfor å få dagpenger. Som er urettferdig.

Dalia Hansen (Oslo, 2020-03-27)

#1799

Jeg signerer fordi de fleste studenter har behov for jobb ved siden av studiet for at økonomien skal gå rundt.

Johanna Henriksen (Levanger, 2020-03-27)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...