Opprop Norge må si opp EØS avtalen umiddelbart!

Kommentarer

#1404

EØS fratar det Norske folket deres demokratiske rettigheter ved å overføre suverenitet til et totalt udemokratisk EU. Dette er et soleklart brudd på Grunnloven. De sier at det er et "lite" brudd på grunnloven, Men grunnloven har ikke noe unntak for små brudd. Brudd på Grunnloven er brudd på grunnloven.

Kai Dahlqvist (Selbu, 2020-10-28)

#1406

EØS avtalen er et svik mot norges befolkning og har ingenting med en handelsavtale å gjøre.
EØS var Gro Harlem Bruntlands landssvik mot nasjonen Norge. Hun visste det ble et nei til EU, og dette var hun forberett på, i god tid før avstemningen. Norge ble dengang solgt på rot.

Fred Johs (Bergen, 2020-10-30)

#1408

Jeg ønsker rettferdighet for Norge

Knut Fjeld (Laukvik, 2020-10-31)

#1417

Vi vil være herrer over eget land.
Det er den norske grunnloven som skal gjelde i Norge.

Jan-Erik Andersen (Ålesund, 2020-11-01)

#1419

EØS gikk fra handelsavtale til overformynderi og delvis avsettelse av vår grunnlov og vår suverenitet som nasjon

Rune Ydstebø (Sola, 2020-11-01)

#1420

Jeg vil ha mer folkemakt

Eva Johansen høland (Hov, 2020-11-02)

#1422

Jeg signerer for at jeg er ikke inntresert i EU å EØS, avtalen, å vil ha den vekk fra Norges lover

Per Arne Nilsen (Tromsø, 2020-11-02)

#1423

Vi må få bukt med disse Globalistene ✊🏼🇳🇴

Olav James Sagland (Sandnes , 2020-11-02)

#1425

Vi behøver ikkje og bli styrt av andre.

Stein arne Kvamme (6710 Raudeberg , 2020-11-02)

#1426

Ingen er tjent med en kontrakt som gjør oss alle til Europas husmenn

Lasse Stenberg (Straume, 2020-11-03)

#1428

Vi har mer EU direktiver en land som er euland

Ellen Inga Kristine Hætta (Kautokeino , 2020-11-03)

#1431

Udemokratiske EU, FN, WHO, WEF har avslørt seg. Erna er en av klodens verste globalister for tiden.

Egil Eriksen (Aalesund, 2020-11-04)

#1433

Vi skal ha demokrati i Norge!

Eva Jantunen (Norge, 2020-11-05)

#1439

På tide at "gjengen i Oslo" begynde å høyre på folket som he valgt dei!!!
Vi he sagt NEI to gonga, men alikavel køyre dei over befolkninga 🤬🤬

Siv-Janita Skorpen (6094 Leinøy, 2020-11-07)

#1444

Jeg er mot EU og EØS men er for en bilateral avtale.

Svend Erik Hansen (Arendal , 2020-11-08)

#1445

De som meldte Norge i EØS og de partiene som vil hqa Norge inn, har begått Høyforræderi, bare for å si at de vil ha Norgew inn i EU.

De har gjort akkurat det som Vidkun Quisling gjorde i 1940.

Hans Bauge (Forsbacka, 2020-11-09)

#1448

Jeg tror Norges befolkning kan lettere enes om at vi bør ut av EØS enn om å stemme på partiene som undergraver vår selvbestemmelsesrett og frarøver fremtidige generasjoners nordmenn mulighet til å bestemme over våre egne naturressurser.

Erling Rustad (Stavanger, 2020-11-09)

#1451

EØS-avtalen er fundert på feil prinsipper ved at det norske folk ved to anledninger sa nei til EU.

Per Arne Sødal (Skjetten, 2020-11-09)

#1452

eøs avtalen hindrer utvikling i norge og retten og muligheitene til og ta viktige avgjørelser for samfunnet i norge

roy ove røe (sogn og fjordane, 2020-11-09)

#1454

EØS er en svindel mot folket.

Jan Storjord (Stord, 2020-11-09)

#1458

Norge skal beholde råderetten.

Torill Berg (BORGENHAUGEN, 2020-11-09)

#1465

Jeg vil ikke at Norge blir EU's koloni, uansett hvor fine navn dette kan ha

Olga Urgen (Rogaland, 2020-11-09)

#1466

Ja til internasjonalt samarbeid mellom sjølvstendige nasjonar

Trond Sundby (Balestrand, 2020-11-09)

#1472

Min signatur tilkjennegir at jeg er sterkt mot den gradvise overføringen av makt til EU gjennom EØS-avtalen. Vi ønsker å ha full råderett over norske felles ressurser og vedtatte lover i Stortinget. Sterke avtaler kan forhandles med EU og/ eller de enkelte land.

Kjell H Martinsen (Tromsø, 2020-11-09)

#1475

Jeg vil ha Norge ut av ACER, vi skal selv bestemme over våre ressurser og vi skal selv velge hvem vi selger hva til. Nei til fri import av arbeidskraft.

Christian Haanæs (Oslo, 2020-11-09)

#1476

Jeg vil ikke bli styrt fra Bryssel og
Utlandet. Det er ikke de folka vi har stemt på

Arild Sømo (Våler innlandet, 2020-11-09)

#1477

Oppropet

Hilde Aksnes (Oslo, 2020-11-09)

#1479

Fordi jeg vil at Norge skal være ett fritt og selvstendig land, som det står i Grunnloven.

Jan-Erik Kristensen (Bodø, 2020-11-09)

#1481

Jeg vil at landet skal ut av EØS.

Britt J. Olsen (Bergen, 2020-11-09)

#1483

Signererselvsagt.

Terje Hitsøy (Bergen, 2020-11-09)

#1487

Eu er på returen, de får ta til takke med polen, ungarn og tyrkia *grøss*

Lars Samnøy (Sande, 2020-11-10)

#1490

Ødeleggenede tvangs ekteskap denne ordningen.

Kenneth Berglund (Rygge , 2020-11-10)

#1493

Snart har vi selv ingen styring over vårt eget land.

Steinar Johansen (Tveit, 2020-11-10)

#1494

Vi må ta tilbake eierskap i landet vårt!!! NEI til salg av Norge og våre ressurser!

Maren Eure (Trondheim, 2020-11-10)

#1498

Jeg er imot å fjærne vår livsrett beskyttet av grunnloven, i bytte mot en usikker økonomisk fremtid dær kapitalen styrer alle nordmenns frie liv.

Bjørn Dahlberg (Rossfjord , 2020-11-10)

#1500

Ut av EU Å EØS

Henning Rørseth (Orkanger , 2020-11-10)

#1503

EØS tar frå oss sjøLråderættn.

Marit Løseth (Trondheim, 2020-11-10)

#1508

Norge skal ikke inn i EU.

Britt Eeg (Bergen, 2020-11-10)

#1519

For å bevare Norge som et selvstendig og demokratisk land. Styre med norsk grunnlov og rettssikkerhet.
Jobbe for et bærekraftig samfunn, eget matvare-beredskap og ivaretatt natur landskap.

Anne Louise Hjelle (Volda, 2020-11-11)

#1520

Jeg signerer, fordi EØS avtalen er i strid med Kongeriket Norges Grunnlov §1 og §49.
Ber også om at maktpersoner som bryter Kongeriket Norges Grunnlov, straffes etter slik det står i den Alminnelige Norske Straffelov kapittel 17.

Tom Arne Olsen (OSLO, 2020-11-11)

#1521

Eg signerer fordi Noreg er best tent med å ha råderett over eigne resurser.

Anders Bjørklund (Volda , 2020-11-11)

#1524

Jeg signerer fordi vi må rette oss etter EU i omtrent alt. Vi stemte NEI til EU, men bli nå lurt inn.

Aase Tønnesen (Os, 2020-11-12)

#1528

Vi lures inn i EU.

Lars Lund (Nittedal , 2020-11-12)

#1531

Er viktig

Bent husmo (Sandnessjøen, 2020-11-12)

#1532

svein ebbesvik

svein ebbesvik (mjølkeråen, 2020-11-12)

#1537

Vi har gitt bort nok av skattepengene våre og vil at det norske folk skal få bestemme hva de skal brukes til.

Nils Torbjørn Almvik (Tingvoll , 2020-11-13)

#1538

Ut av EUs og eu

Eivind Hogsnes (Frei, 2020-11-13)

#1539

Ønsker ikke forlengelse av EØS

Hild Fagerli (6530 Averøy, 2020-11-13)

#1540

Signering av denne avtalen var ikkje i tråd med den Norske folks vilje.Dette burde vert straffe forfulgt!

Harald Johnsen (Hareid, 2020-11-13)

#1543

Æ e steike forbanna på hele avtalen. Få oss ut av både EØS å eu å brenn avtalen offentlig før dæm eie hele landet

Kenneth Fagerheim (Hasvik, 2020-11-13)

#1552

EØS-avtalen er blitt noe helt annet enn den opprinnelige, og binder oss til EU-direktiver i praksis, da toppene i de to største partiene alle er for at Norge skal meldes inn i EU, stikk i strid med folkeflertallet. Dvs. demokratiet har vært undertrykket siden 1994, og veto-retten i EØS-avtalen var en fordekt måte å melde oss inn i EU på, på tvers av folkeviljen. Brüssel bestemmer nå mer og mer av norsk politikk, og nå har folket fått mer enn nok av udemokratiske direktiver som ikke tjener norske interesser. Jeg er for et fredelig samarbeid mellom frie og selvstendige europeiske nasjoner!!

Mai Lindegård (Nordre Follo, 2020-11-15)

#1558

Fordi denne avtalen bør reforhandles/skrotes. Slik den er nå er den for ødeleggende på mange områder

Espen Walstad Knutsen (Namsos, 2020-11-16)

#1559

Jeg signerer fordi Norges grunnlov skal respekteres.

Jan Gunnar Garshol (Stokke , 2020-11-16)

#1562

Fritt og uavhengig land

Bjørn Weiseth (Stjørdal, 2020-11-17)

#1564

Signerer for at A/S Norge ikke skal miste rettighetene til forvaltning av sine naturressurser som olje og gassforekomster, vannkraft, sol og vind samt arbeidsliv.

Øyvind Haukedal (Hordaland, 2020-11-17)

#1567

Jeg ikke vil at mi skal ha noe med EU eller eøs

Vegard Nilsen (Asdal, 2020-11-19)

#1568

Fordi jeg ønsker Norge som ett fritt, selvstendig rike i henhold til Grunnloven.

Irene Pettersen (Tro, 2020-11-19)

#1571

Vår statsminister bør bruke redelige , annerkjente søknadsregler for å få seg lederjobb i EU/ EØS. Vår natur og disponering av oljerikdommen skal etter neste år overlates til noen som bryr seg om urfolk og det norske folk. Skam til den sittende regjering og hvordan de raserer natur, snart hav og fauna!!!

Magn Blindheim (Vatne, 2020-11-19)

#1573

avtalen tar fra oss våre rettigheter

Stein-Åge Grav (Stamsund, 2020-11-19)

#1574

I Norge så er det folket som styrer regjeringen, ikke regjeringen som styrer folket!!

Jan Kristiansen (Moss, 2020-11-20)

#1582

Jeg vil jobbe for Norge som selvstendig nasjon

Vigdis Amlien-Kristiansen (Gjøvik, 2020-11-20)

#1584

Norge som nasjon blir spist opp og forsvinner inn i EU systemet, bit for bit, så lenge vi har EØS avtalen. Vi er allerede nær 100% EU medlem selv om folket 2 ganger har sagt NEI!

Svein Hauge (Torvastad, 2020-11-21)

#1589

Syns det er tid for å kunne bestemme i eget land!

Ole Bjørn Tellefsen (Oslo, 2020-11-21)

#1591

EØS-avtalen er en tvangstrøye som fratar Norge råderett over eget samfunn

Helge Stølen Reiestad (Varhaug, 2020-11-22)

#1592

Jeg signerer dette oppropet fordi eøs- avtalen er en dårlig husmannskontrakt som ikke gagner Norge, men som gir det udemokratiske EU råderett over det Norske folk og suverenitet.

Arve Sporstøl (Ørsta, 2020-11-22)

#1594

Jeg signerer fordi jeg vil at Norge fortsatt skal være en selvstendig stat, og ikke en underdanig delstat av EU.

Knut Røise (Hamar, 2020-11-22)

#1595

Vi må få selvråderetten tilbake .
Vi er norske og norske lover og regler skal fungere i vårt land .

Guri Lidsheim (Kristiansand, 2020-11-22)

#1598

Norge trenger ikke bli styrt av EU

Eirik Andreassen (0685 Oslo, 2020-11-23)

#1599

Vi må ut av EØS og EU avtaler.

Marion Jakobsen (Herre, 2020-11-23)

#1600

Eu/EØS er noe jævla ditt!!!

Rune Hertzberg Hansen (Sandefjord, 2020-11-23)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook