Opprop Norge må si opp EØS avtalen umiddelbart!

Kommentarer

#402

Nå må vi få fylt opp vårt eget kornlager og vårt forsvar igjen og bli mer selvforsynte i norsk landbruk.
Våre midler skal brukes slik at vi er selvforsynte og kan leve i krisene som måtte oppstå i fremtiden.

Solveig Lohne Ørum (His, 2020-04-15)

#405

For å styrke vår egen økonomi i Norges land

Arild Kvalvik (5203 Os, 2020-04-15)

#407

Er mot EØS avtalen, for en handelsavtale

Tor Asle Rusvik (nodeland, 2020-04-15)

#414

EØS avtalens hensikt døde for flere år siden, nå er den bare til for å ødelegge Norge!!

Inger Lise Ekseth (Kongsberg , 2020-04-15)

#419

Norge foran EU og FN

Magne Fagerhol (Oslo, 2020-04-15)

#422

liker ikke at råderett og bestemmelsesrett til Norge,settes under utlandet

per arnt bakke (gjerstad, 2020-04-16)

#423

EØS avtalen med tilslutning til så godt som alle direktiver som EU har presentert den Norske Regjering, overføres myndighet til fremmed makt som strider mot grunnloven, noe en ser i stadig større grad ved at EU sitt overvåkingsorgan ESA griper inn og stanser avgjørelser tatt av Norske myndigheter.
EU's fire friheter er gjort gjeldende gjennom EØS-avtalen med store negative konsekvenser som rasering av arbeidstakeres kår/utenlandsk overtakelse av vannkraft/etablering av utenlandsk eid vindkraft subsidiert av det Norske folk gjennom bl.a. økt nettleie m.m.
EØS avtalen har gjort det lettere for Høyresiden å selge unna Statlige bedrifter og eiendommer til utenlandske interesser.
EØS avtalen støttet av Regjeringspartiene, AP, Frp og MDG legger til rette for salg av fedrelandet bit for bit.

Bjørn Nøstvold (Røyneberg, 2020-04-16)

#424

EU - eøs har blitt for stort , kostbart og det er i utganspunktet ikke noe vi trenger i dagen s form

KJELL HÅSÆTHER (SVELVIK, 2020-04-16)

#426

Vil at vi skal verne om norske ressurser og at vi vil bestemme sjøl i dette landet.

Eli Berg Haugen (Mo i Rana, 2020-04-16)

#427

EU er alt for dyrt, hvis de ikke vil ha med å gjøre uten vi betaler sinnsyke kontigenter . Så lager de fine biler i både US & UK også + mye annet.

Fred Kongshaug (Ålesund, 2020-04-17)

#436

Ut av EØS.
Norge først.
Fjern globaliseringen.

Ann Kathrine Lund (Engebakken Hvaler, 2020-04-17)

#438

jeg liker demokrati,ikke EU systemet

Tor Elstad (Grong, 2020-04-18)

#443

Vi må UT av EU-KLOA for å berge restane av sjølvråderetten og velferden vår! Og det hastar!

kari jægersletten (Vinstra, 2020-04-19)

#444

Jeg elsker landet mitt!

Lillian K.Ulrich (Molde, 2020-04-19)

#448

Norge skal styres fra Norge av nordmenn

Morten Snippen (Gvarv, 2020-04-19)

#450

Jeg i at Norge skal meldes ut av EØS.

Mary Anne Leren (Aureosen, 2020-04-19)

#451

Jeg er lei av att EU skal bestemme hva Norge skal gjøre..

Odd-Arild Muan (Meldal, 2020-04-19)

#452

Det er tvingende nødvendig for Norges selvstendighet , folkets selvbestemmelse og selvråderett at vi snarest kommet oss ut av EØS avtalen. Avtalen er i praksis suverenitetsavståelse og det har ikke det norske folk gitt godkjenning til

Solveig Gundersen (Sandefjord , 2020-04-20)

#461

Norge må få råderett over sine egne ressurser og ikke være styrt av ett kapitalistisk system som EU!

Finn Erlandsen (Trondheim, 2020-04-22)

#462

Jeg signere for å verne selvråderetten, norske tradisjoner og kultur. Videre for å sikre våre ressurser og verdier. Jeg signerer også ut fra resultatet i 2 folke-avstemminger, som klart har sagt nei til EU. (Også snikinnføring via eøs)

Andre Westbye (Dal, 2020-04-22)

#463

Jeg signerer fordi jeg mener at vi ble lurt inn i EØS-avtalen etter å ha sagt NEI til EU to ganger!

Ove Magnar Bjørnsvik (Hamar, 2020-04-22)

#466

Nordmenn stemte nei og ble mot din vilje lurt inn i EU.
Norge trenger grenser, forsvar, og beredskap for og eksistere som et land som skaper respekt, tillit og lojalitet. Vi trenger alle tilhørighet

Wiggo Føien (Oslo, 2020-04-26)

#468

Norge er bedre tjent med handelsavtaler med EU enn EØS-avtalen.

Georg Berg-Rasmussen (Oslo kommune, 2020-04-30)

#471

Ta tilbake vår rett til å bestemme i eget land samt beskytte vår suverenitet, selvråderett og Grunnloven.

Otto Sundvoll (2910, 2020-05-06)

#478

Norge ut av eøs og EU!

Ole Jonny Halvorsen (Moss, 2020-05-18)

#479

Vi må kutte alle bånd til EU og EØS avtalen. Vi klarer oss utmerket uten EU og EØS. Nå er det på tide og si stopp.

Linda Berger (Løken , 2020-05-18)

#481

Vi må ha muligheten til å styre over eget land, og ikke la oss bli overkjørt av EU lover og regler.

Johnny Kalsås (Ytre arna, 2020-05-20)

#482

Norge har aldri stemmt ja til eu og eøs.

Olav Skjerve (Votlo, 2020-05-20)

#485

Jeg er enig. Folket bestemmer, ikke politikerne!

Kenneth Natvig (4617 Kristiansand, 2020-05-21)

#486

Vi må ut av eu og eøs

Freddy Christian Arneberg (Oslo, 2020-05-21)

#487

Jeg vil bevare nasjonen for etniske nordmenn og velferdsstaten skal kun tilhøre det norske etniske folk.
Globalismen må knuses og disse forædere avrettes.
Norge for nordmenn fordi rasisme er IKKE greit.

Alf Ronny Stjernen (Bjerka, 2020-05-21)

#491

ALT FOR NORGE 🇳🇴

Kjetil Alexander Saltnes (Oslo, 2020-05-21)

#492

Jeg signerer fordi regjering og storting gjennom mange år med EØS bryter med norsk grunnlov.
Måtte de ansvarlige bli straffet for dette.

Henning Holmøy (Oslo, 2020-05-21)

#494

Dette er snikinnføring i EU

Bjørn Magne Norrøne (Svatsum, 2020-05-21)

#497

Fordi vi ikke skal bli styrt av internasjonale styre som ikke vet norges beste. Og fordi globalisme er feil.

Ronny Kvalheim (Hjelmås, 2020-05-21)

#505

Jeg signerer på å bryte EØS avtalen da denne blir brukt for å vaske ut Norsk suverenitet på norsk jord og for det norske folk.

Vidar Sagstad (Vetås, 2020-05-21)

#508

få oss ut av EØS

INGER MARIE LJØKJEL (LARVIK, 2020-05-21)

#509

Norge må komme seg ut av eøs-avtalen fortest mulig

John Wold (Oslo, 2020-05-21)

#524

Er i mot Eøs, Eu, Fn.

Jo Inge Pedersen (Kristiansand, 2020-05-21)

#525

Jeg vil ha tilbake Norge sin selvråderett!

Anne Veronica Hansen (Stjørdal , 2020-05-21)

#531

EØS avtalen er en omskrevet EU avtale.

Jan Erik Winås (Halden, 2020-05-22)

#533

Jeg vil ut av EØS og bli kvitt alle de idiotiske reglene vi får tredd nedover hodet av EU gjennom denne avtalen.

Roy Eskedahl (Sandefjord, 2020-05-22)

#535

Norge er og skal være et selvstendig land .

Knut Krabbe (Stokke, 2020-05-22)

#536

Vi må bare ut av dette makk verket av en avtale

Torgeir Einarsøn (Trondheim, 2020-05-22)

#537

Bort fra EU

Iver Eidseter (Hjelset , 2020-05-22)

#539

For stor inngripen i norsk politikk

June Neumann (Stavanger, 2020-05-22)

#541

Vi har stemt Nei til EU 2 ganger. Vi skal ut av EØS avtalen snarest da vi ellers må bli husmenn under EU i evig tid!

Erlend Solvberg (Oslo, 2020-05-22)

#547

Norge skal styres fra Norge ikke Brussel ! Regjeringa Solberg bedriver landssvik å bør stilles for riksrett !

Harald Eriksen (Honningsvåg , 2020-05-22)

#548

Fordi Norge klarer seg godt uten verken EØS eller EU. Mange land må likevel ha varer som Norge produserer. Ja til eget beredskapdlager, medisin og sjølvråderett .

Atle Grebstad (Volda , 2020-05-22)

#551

Fordi EØS medlemskap er større belastning enn gevinst for Norge. Vi vil ikke la våres rikdom og frihet bli Sløst bort i byråkrati.

Kent Ruben Vindenes (Bønes, 2020-05-22)

#552

Har vært i demonstrasjonstog i 1972 og 94 EU/EØS er og fjerne demokrati og selvråderett.

Jan-Egil Bogdanoff (Hokksund, 2020-05-22)

#553

Dette er ikke noen fordeler for Norge lenger,vi blir låst i alt slags regelverk som ødelegger.

tor sarilla (ALTA, 2020-05-22)

#554

Fordi vi ikke har noe igjen for det - kun tap av identitet, tap av frihet, tap av selvstyre, tap av sikkerhet og ikke minst -den norske befolkningen har blitt forbigått, lurt og er lei disse løgnene som ligger åpenbart!

Nils-Torbjørn Brunholtz (BRENNÅSEN, 2020-05-22)

#556

EØS ødelegger oss som nasjon.

Tage Isaksen (Jeløya, 2020-05-23)

#562

Eøs tar fra oss både selvråderett og verdier

Janne Tømmerås (Namsos, 2020-05-24)

#566

Er sterk uenig i den avtalen.få oss ut

Per Kristian Rustan (Skui, 2020-05-24)

#567

Vi har stemt NEI til EU to ggr...

Elin Wannebo (Kolvereid, 2020-05-24)

#568

eøs gagner ikke Norge.

Thomas Löfvendahl (Løken, 2020-05-24)

#569

Vi vil bestemme over eget land.

Roar Johansen (NANNESTAD , 2020-05-24)

#571

Vi må få tilbake vår Grunnlov. Dagens EØS-avtale undergraver Grunnloven og dermed vår selvstendighet som egen nasjon. Jo lengre unna makten sitter, jo lettere har den for å misbruke sin makt. En forutsetning for demokrati er nærhet til beslutningene.

Jan Ivar Vikhals (6570, 2020-05-24)

#577

Regjeringen har gått-og går bak ryggen til folket

Roger Sørum (Fjellhamar , 2020-05-25)

#579

Jeg er motstander av at en gruppe mennesker i et annet land skal bestemme over nordmenn pluss pengene våre som går til denne gruppen

Astrid Ellingsen (Stavanger, 2020-05-25)

#581

jeg undertegner fordi jeg er lei av å se hvordan landet mitt blir revet i filler, og tappet for alt av verdier.

Hans Martin Øvre (Verdal, 2020-05-25)

#582

Nok er nok.

Sindre Jacobsen (Etne, 2020-05-25)

#583

Fordi æ vil ikke at Norge ska være me i EØS. Vil ha et Norge som kan bestemme selv

Janne Henriksen (Tromsø, 2020-05-25)

#586

EØS/EU overtar mer og mer av landet vårt,bryter grunnloven

Anne-Berit Lyngbø Mundal (Florvåg, 2020-05-25)

#590

EØS-avtalen tvinger Norge til å godta alle pålegg fra EU. Avtalen gjør at grunnloven må brytes, slik at grunnloven ikke er verdt papiret den er skrevet på.

Arne Formo (Hovin i Gauldal, 2020-05-25)

#592

Vi skal selv ha råderett over Norsk natur og ressurser.

Svein Bredesen (Rissa, 2020-05-25)

#599

Jeg signerer fordi jeg ser å galt det bærer avsted med mitt kjære Norge med denne avtalen. EØS avtalen var,så vidt meg bekjent,en handelsavtale til EU's indre marked og ikke at EU skulle bestemme over hva og hvordan Norge skal styres,for det er vitterlig det som skjer. Jeg er totalt imot EØS avtalen og totalt imot medlemskap i EU.

Svein Erik Ljøstad (Vinje, 2020-05-26)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook