Ett stort sykehus sentralt på Helgeland!

Kommentarer

#1210

Jeg signerer fordi å leke pengespill med liv bør ikke være et alternativ.
Et sykehus sentralt på Helgeland!

Kathrine Mehl (Leirfjord , 2019-12-12)

#1211

Jeg signerer fordi jeg er for at vi skal ha ETT storsykehus på sør siden av korgfjellet. Om det blir to mindre sykehus kommer det til å bli kamp om hvilket som skal være størst senere og er derfor da mer lønnsomt å ha et sykehus både pga konflikt og pengebruk. Det burde være sør for korgfjellet fordi da er det sentralt på helgeland

ingrid øines (mosjøen, 2019-12-12)

#1212

Vi trenger ETT stort sykehus på Helgeland, plassert sør for Korgfjellet!

Hilde Mosheim Pedersen (MOSJØEN, 2019-12-12)

#1213

Jeg mener dette er det beste alternativ for hele Helgeland!

Torun Richardsen (Trofors, 2019-12-12)

#1221

Uten tvil det mest fornuftige på alle måter

Rita-Helen Haraldsvik (Mosjøen, 2019-12-12)

#1227

For kun det ENE, nyes Sykehuset skal ligge sør for korgfjellet! Da blir det rettferdig for ALLE!!! Å selvfølgelig den beste løsningen 😊

Eirik Hatten (Brønnøysund, 2019-12-12)

#1228

Jeg signerer fordi jeg ønsker ETT stort sykehus sør for Korgfjellet, den mest fornuftige løsningen for alle!

Marthe Erlandsen Nerdak (Mosjøen , 2019-12-12)

#1230

Jeg signerer fordi jeg vil at det skal være kortest mulig vei til sykehus for meg og alle menneskene som bor i distriktet, øy samfunnet rundt Sandnessjøen.

Stein-Ove Lorentzen (Sandnessjøen, 2019-12-12)

#1236

Jeg signerer fordi det vil være mest fornuftig for hele Nordland og Helgeland at ett stort sykehus blir plassert her i Mosjøen siden det er mest sentralt for de fleste i distrikte.

Kristoffer Knutsen (Mosjøen, 2019-12-12)

#1239

Fordi det er viktig for pasientene med et sentralt sykehus midt på Helgeland for best mulig behandling i dag og i fremtiden.

Eilin Andvord Søbstad (Mosjøen, 2019-12-12)

#1245

Mosjøen er uten tvil den plassen som ligger til rette for ALLE I midt Norge. Nå må et bli slutt på denne egoismen. Mosjøen har fantastiske spesialister og fagfolk, og er tilgjengelig for alle, om det er Brønnøysund, S.sjøen, eller Mo i Rana. Og Ranværingene taper absolutt ingenting, i motsettning til oss Brønnøyværinger, som har tapt i alle år.

Inger Bastesen (Brønnøysund, 2019-12-12)

#1249

Helgeland trenger ett stort sykehus.
Sør for Korgfjellet slik st det blir tilgjengelig for flest pasienter på Helgeland

Kurt Bråten (Lier, 2019-12-12)

#1251

Det er mest rettferdig!

Sandra Eriksen (Mosjøen, 2019-12-12)

#1252

Det er mest logisk og fornuftig med ett stort sykehus for så mange grunner!

Marit Karin Forsbakk Hamnes (Mosjøen, 2019-12-12)

#1256

Ett sykehus midt på Helgeland er det mest fornuftige og det beste for pasientene i hele regionen!

Kristin Krutå (Mosjøen, 2019-12-12)

#1274

Ønsker sykehuset midt på Helgeland ❤️

Jelena Maljkovic (Mosjøen, 2019-12-12)

#1279

Jeg mener det mest logiske stedet er det stedet flest mulig personer når sykehuset på kortest mulig tid i nødsituasjoner. For meg er det eneste logiske ett stort sykehus sentralt på Helgeland

Kristine Maria Almås Kvig (OSLO, 2019-12-12)

#1290

Jeg ønsker ETT stort Sykehus SENTRALT på Helgeland.

Bent Inge Hagen (Mosjøen, 2019-12-12)

#1292

!!

Sanne Forsmo (Hattfjelldal, 2019-12-12)

#1298

Jeg signerer, fordi at jeg mener det er rett på sin plass å ha et stort sykehus sør for korgfjellet!

Sander Moby Røreng (Mosjøen, 2019-12-12)

#1303

Hensynet til pasienter og bærekraft må komme først.

Kitty Holen (Stjørdal, 2019-12-12)

#1305

Jeg ønsker ett sentrert sykehus på helgeland.

Gro Anita Pedersen (Mosjøen, 2019-12-12)

#1308

Ett sykehus sentralt på Helgeland er viktig for å gi et godt sykehustilbud til HELE Helgeland og ikke bare deler av regionen.

Johnny Valåmo (Mosjøen, 2019-12-12)

#1311

For å sikre at Helgelands befolkning skal få en så god behandling som mulig bør det skje på et sykehus som ligger i sentrum av Helgelands-regionen, Geografien tilsier at sentrum ligger sør for Korgfjellet.

Hugo Ronald Raste (Mosjøen, 2019-12-12)

#1312

Det er mest fornuftig at et stort sykehus blir lagt sentralt på Helgeland.

Ingunn Melstveit (Mosjøen, 2019-12-12)

#1317

Jeg vil ha et sykehus sør for korgfjellet.

Harriet Olsen (Mosjøen, 2019-12-12)

#1320

Jeg signerer fordi jeg mener hver eneste helgelending fortjener, og skal ha lik mulighet for helsehjelp. Jeg mener det er bedre grunnlag og økonomi, og i tillegg både logisk og praktisk å bygge ett sykehus, tilnærmet midt på Helgeland, med alle tjenester under ett tak. Nært både veinett, jernbane, båt forbindelse og landingsmuligheter for helikopter. Alle helgelendinger er like mye verdt. Pendling for ansatte er ikke verre enn for østlendinger. Alle som jobber på dagens sykehus i de tre byene må pendle da, og pasienter får all sykehushjelp under ett tak. Kommunikasjon (buss, båt, flere togavganger), vil selvfølgelig tilpasses det nye sykehuset.

Jeanette Iren Danielsen (Lovund, 2019-12-12)

#1321

Det er det beste for alle

Knut Thomasli (Mosjøen, 2019-12-12)

#1333

Ett stort sykehus sentralt på Helgeland er det beste for pasientene,fagmiljø og ansatte.

Trude Vetleseter (Mosjøen, 2019-12-12)

#1337

Ett sykehus på Helgeland - aksen Mosjøen/Sandnessjøen

Pernille Skjager (Mosjøen, 2019-12-12)

#1342

Alle fortjener lik hjelp når de har behov for det, og det ønsket fyller sykehus i vefsn regionen best.

Tim Johnsen Aanes (Mosjøen, 2019-12-12)

#1344

Jeg er født og oppvokst i Mosjøen.

Rune Eli (Aurskog, 2019-12-12)

#1349

Jeg signerer fordi det er det eneste riktige alternativet for alle.

Tina Brennbakk (Hattfjelldal, 2019-12-12)

#1355

Født og oppvokst på Helgeland, har nesten hele familien min der (Mosjøen)

Christer Nilsen (Hunndalen, 2019-12-12)

#1361

Sykehuset må være nært kysten

Mona Torsvik (Dønna, 2019-12-12)

#1372

Jeg ønsker ett sykehus midt på Helgeland

Ellinor Lorentzen (Korgen , 2019-12-12)

#1373

Fordi jeg er overbevist om dette er det eneste rette.

Karle Simskar (Trofors, 2019-12-12)

#1379

Jeg tenker på alle innbyggerne på hele Helgeland!!! Det er viktig at alle får et godt helsetilbud!

Victoria Skodvin Sollihaug (Sandnessjøen, 2019-12-12)

#1389

Signerer selvfølgelig da jeg ønsker ett sykehus plassert i umiddelbar nærhet av Mosjøen som faktisk er beste utgangspunkt slik at ALLE på Helgeland kan nå frem i tide.

Kine Bentseng (Mosjøen, 2019-12-12)

#1392

Ønsker 1 stort sykehus sør for Korgfjellet

Sander Nerdal (Mosjøen, 2019-12-12)

#1396

Jeg signerer fordi er sykehus sentralt på Helgeland vil være det beste for folket på Helgeland. Å bygge et stort sykehus langt nord i regionen vil være et hån mot de som bor lengst sør eller ute i øyene i regionen.

Espen Forsell (Mosjøen , 2019-12-12)

#1400

Fordi et sykehus midt på Helgeland, er det beste for Hele befolkningen på Helgeland!

Thomas Andsjøen (Mosjøen , 2019-12-12)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...