Ett stort sykehus sentralt på Helgeland!

Kommentarer

#802

Helgeland trenger et samlet sykehus, med bredt fagmiljø, til beste for hele Helgelands befolkning!

Silje Vollan Rustad (HATTFJELLDAL, 2019-12-12)

#808

Fordi jeg vil føle meg trygg når jeg besøker Helgeland. At det ligger er sykehus som er i nærheten av de fleste byene og tettstedene.

Ine Møller Anwar (Sarpsborg, 2019-12-12)

#809

Et sykehus sør for korgfjellet for alle pasienter på Helgeland.

Arnt Rønning (Mosjøen, 2019-12-12)

#811

Å ikke signere dette ville vært vanvittig! Vanvittig for hele sør-Helgeland og for den saks skyld Helgeland for øvrig.

Simen Thomassen (Mosjøen, 2019-12-12)

#814

Jeg signerer fordi et felles sykehus er det eneste rette

Nils Erik Østerud (Mosjøen, 2019-12-12)

#828

Det beste tilbudet, raskest mulig, får flest helgelendinger om ett sykehus legges sentralt, sør for Korgfjellet. ☀️

Bjørn Ove Mørch Larsen (Oslo, 2019-12-12)

#830

Et stort sykehus å plasseres sentralt slik at alle som sokner dit har mest mulig likeverdige forhold for å komme seg dit.

Robert Nilsen (Mosjøen, 2019-12-12)

#837

Jeg er enig!

Trine Strømsvik (Reipå , 2019-12-12)

#843

Ett sykehus sentralt på Helgeland, plassert sør for Korgfjellet til det beste for pasienter og fagmiljø

Renate Egren (Mosjøen, 2019-12-12)

#846

Jeg ønsker ett sykehus midt på Helgeland med felles fagmiljø til det beste for pasienter og snsatte

Sissel Skoglund (Mosjøen , 2019-12-12)

#852

Den eneste fornuftige løsningen.

Oddgeir Johansen (Mosjøen, 2019-12-12)

#853

Ønsker et felles sykehus for hele helgeland. Til det beste for alle.

Karita Aufles (Mosjøen , 2019-12-12)

#854

Jeg signerer fordi vi i Hattfjelldal blir enda lengre unna akuttmedisinsk hjelp.

Erlend Krutnes (Hattfjelldal, 2019-12-12)

#871

Støtter mine venner

Marko Milosevic (Tårnåsen, 2019-12-12)

#872

Sentralt på Helgeland, til det beste for pasientene og personell som skal arbeide der

Kari N Mortensen (Mosjøen, 2019-12-12)

#879

Ja til ETT felles sykehus MIDT på Helgeland. Jeg signerer mtp. pasienter da plassering/lokalisering har/bør ha en sentral rolle i bestemmelsen av noe så viktig.

Ebru Kayhan (Mosjøen, 2019-12-12)

#887

Jeg er for ett sykehus som er til for alle! Om de bor i Varntresk eller på mo! Og det er ikke ett sykehus som blir lagt til Mo i Rana! Det blir sør for korgfjellet.

Camilla Køllersen (Lycksele, 2019-12-12)

#895

Kun et sykehus sør for korgenfjellet.

Kari Brodersen (Misvær, 2019-12-12)

#896

Ønsker ett sykehus i Vefsn

Eivind Andre Volden (Hattfjelldal , 2019-12-12)

#897

Tenk logisk, ikke idiotisk😎

Kai are Pedersen (Brønnøysund, 2019-12-12)

#899

Det bør blir et sykehus i Holandsvika eller i Mosjøen. Alt av befolkningsgrunnlag og geografi tilsier at det er den rette plassen. Ett stort sykehus med all kompetanse samlet mener jeg også er det rette.

Rita Helen Kleivhaug (LORA, 2019-12-12)

#906

ETT sykehus plassert geografisk riktig for alle Helgelendinger er det eneste riktige

Alexander Solbakken (Mosjøen, 2019-12-12)

#909

Ett sykehus (ikke to) er det som anbefales av fagfolk på området. Jeg har stor tillit til de fagfolk som har utdanning, erfaring og sitt daglige virke i sykehussektoren. Hensynet til pasientene bør kommer først, og et sykehus bør derfor lokaliseres sentralt i det distriktet det skal dekke.
Et annet argument som er påfallende lite belyst er det framtidige sykehuset i et miljøperspektiv. I denne sammenheng har nok et nybygg alle fordeler vs. et eksisterende bygg med evt. utvidelser. Dessuten bør et slikt prosjekt ta hensyn til miljøvennlige transportmuligheter slik som tog, el-(pendler)busser, el-ferger osv. Alt dette bør være krav til et nytt, framtidsrettet sykehus. Det ligger godt til rette for en miljømessig god infrastuktur sør for Korgfjellet i aksen Mosjøen- Sandnessjøen. Her må vi tenke 40-50 år fram i tid allerede nå!

Gunn Helen Søfting (Mosjøen, 2019-12-12)

#921

Vefsn vil være i sentrum av Helgeland. Beste løsning for alle i regionen. Ett sykehus-stor kompetanse, må nevne, at Rana vil klare å komme seg dit!

Wenche Ravnå (Mosjøen, 2019-12-12)

#923

Jeg mener vi må tenke på alle på Helgeland skal ha ett sykehus vi alle kan nå mens vi puster!

Mona Otting (Mosjøen, 2019-12-12)

#929

Ønsker ett sykehus i Mosjøen og omegn,midt i regionen på Helgeland

Roar Borgan (Mosjøen, 2019-12-12)

#931

Ett sykehus på helgeland er det aller beste for alle på helgeland, både for pasienter, pårørende, fagmessig og økonomisk.

Merete Nilsskog (Mosjøen, 2019-12-12)

#934

Det som gagner flest er sykehus ved Mosjøen, på Nyland/holandsvika. ET sykehus.

May Lena Forbergskog (Mosjøen, 2019-12-12)

#939

Jeg er enig. Sykehus sør for Korgfjellet er et must!

Terese Grønvik Arntzen (Mosjøen , 2019-12-12)

#942

Jeg vil ha et sykehus sør for Korgfjellet

Lars Gunnar Nordås (Mosjøen , 2019-12-12)

#946

Det eneste riktige

Veronica Johnsen (Mosjøen, 2019-12-12)

#947

Det er viktig at hovedfokuset er pasienten. Aksen mellom passer for alle👍

Jeanette haugland (Mosjøen, 2019-12-12)

#950

For det er det mest førnuftige i forhold til befolkningen rundt om på kysten og utnom mosjøen

Lars Sandbukt (Ømmervatn, 2019-12-12)

#966

Fordi det er det beste alternativet.

Tiril Martinsen (Mosjøen, 2019-12-12)

#967

Jeg stemmer for ett sykehuset sentralt på Helgeland

Maria Nevervei (Mosjøen, 2019-12-12)

#968

Det er veldig viktig oss som kommer fra Hattfjelldal at sykehuset blir sør for korgfjellet med tanke på avstandene det er på helgeland.

Julian Lagestad (Hattfjelldal, 2019-12-12)

#971

Ønsker ett bedre sykehus tilbud. For alle på helgeland.

Martin johan Kolberg (Trofors, 2019-12-12)

#987

Jeg signerer fordi vi trenger SIKKERHET for ALLE på Helgeland. Ingen er tjent med å være kasteballer mellom konkurrerende sykehus. Når uhellet først er ute, er det viktig å få komme til ett sykehus med samlet og god kompetanse.

Lars Kjønnås Johansen (Mosjøen, 2019-12-12)

#992

Marit Wengstad

Marit Wengstad (Mosjøen, 2019-12-12)

#994

Jeg er helt overbevist om at et stort sykehus, sør for Korgfjellet, er det aller beste alternativet.. Lykke til😊

Berit Wikstrøm (Mosjøen, 2019-12-12)

#995

Ronny Øyen

RONNY ØYEN (Mosjøen , 2019-12-12)

#997

Jeg syns hvis dei fra Sømna eller indre helgeland må kjør til Mo i Rana på sykehuset. Så da kan jo folk fra Rana kjør til Bodø. Et sykehus midt på Helgeland det e det som er det mest fornuftige.

Kjell Åge Johansen (Mosjøen, 2019-12-12)

#999

Rettferdighet for HELE Helgeland!

Toril Sørdal (Mosjøen , 2019-12-12)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...