Ett stort sykehus sentralt på Helgeland!

Kommentarer

#402

Ett stort sykehus, all trygghet under samme tak!👍

Agnar Kvandal (Mosjøen, 2019-12-12)

#404

Jeg ønsker 1 stort sykehus, fortrinnsvis i Mosjøen hvor alt ligger tilrette for både transport og ikke minst pasientene sitt beste!!

Jeanette Carlsson Storvik (Mosjøen, 2019-12-12)

#414

Jeg finner meg ikke i at infrastruktur blir nedbygget!

Ørjan Nystad (Stjørdal , 2019-12-12)

#426

Jeg signerer fordi jeg tenker at det er viktig med nærhet til sykehus, også for de lengst sør på Helgeland...!

Malin Valstad (Mosjøen, 2019-12-12)

#429

Hilde Prestbakk

Hilde Prestbakk (Mosjøen, 2019-12-12)

#443

For ETT sykehus sør for Korgfjellet!

Helene Arnes (Mosjøen, 2019-12-12)

#444

Fordi ett sykehus er best og sør for korgfjellet

Jack Løveng (Trælnes, 2019-12-12)

#449

Tror det er best å samle fagmiljøet i ett sykehus.

Bjørn Rønning (Mosjøen, 2019-12-12)

#455

Jeg ønsker et sykehus for HELE Helgeland!

May Lise Gammelli (Ømmervatn, 2019-12-12)

#457

For jeg ønsker et sykehus for hele helgeland.. Et for både kyst og innland.

Ole Jon Ivarrud (Mosjøen , 2019-12-12)

#469

Støtter ett sykehus, og det sør for Korgfjellet👍

Grethe Turmo Hatten (Mosjøen, 2019-12-12)

#472

Jeg signerer fordi jeg mener at et stort sykehus på sørsiden av korgfjellet er det eneste rette for folket og pasientene.

Bodil Hennie Fagerli (Drevvatnet , 2019-12-12)

#477

Jeg signerer fordi vi trenger et sykehus for alle på på Helgeland. Altså sør for Korgfjellet. Som røykdykker og akutthjelper i Grane brann og redning ser jeg ofte hvor viktig at pasienter får den hjelpa de trenger. Og denne må de få tidsnok, og bra nok!

Kim Johnny Fløtnes (Trofors, 2019-12-12)

#484

Dette er den viktigste saken i manns minne for Helgeland

Geir Sund (Mosjøen, 2019-12-12)

#487

Jeg signerer fordi jeg mener at vi bør stå sammen om et sykehus mitt på Helgeland.
Altså sør for Korgfjellet.

Mathea Fagerli (Mosjøen, 2019-12-12)

#489

Ett sykehus blir det beste for Helgeland.

Raymond Fagertun (Mosjøen, 2019-12-12)

#491

Det eneste rette for hele Helgeland

Kristin Engen Jørgensen (Mosjøen, 2019-12-12)

#493

Vi trenger et sykehus sentralt på helgeland

Tomas Granmo (Granmoen, 2019-12-12)

#494

Jeg vil ha et stort sykehus der de blir mest likt for alle på Helgeland. Derfor syns jeg det burde være i Mosjøen åg omegn

Fredrik Karstensen (Mosjøen , 2019-12-12)

#497

Et felles sykehus er det beste for HELE Helgeland!

Evelyn Myrvoll (Mosjøen, 2019-12-12)

#505

For d viktig med et sykehus som gagner alle

Roald Aanes (Mosjøen, 2019-12-12)

#512

Vorland er dement, han foreslår noe som stortinget stamte ned for 4 uker siden.

Geir Almås (Mosjøen, 2019-12-12)

#514

...fordi ett sykehus sentralt på Helgeland er det eneste fornuftige alternativet!

Elisabeth Næstby (Mosjøen, 2019-12-12)

#522

Et godt sykehus plassert sentralt på Helgeland er det beste for hele befolkningen i regionen.

Arne Brendmo (Mosjøen, 2019-12-12)

#525

Jeg signerer fordi jeg ønsker ett sykehus mlm aksen Mosjøen -Sandesjøen

Kari-Anne Eriksen (Mosjøen, 2019-12-12)

#527

Detter er den beste løsningen for alle innbyggere på Helgeland.

Harald Lie (Hattfjelldal , 2019-12-12)

#528

Jeg vil fortsatt ha fortsatt ha sykehus sør for korgfjellet. Ett felles sykehus.

Bjørn Granås (Landegode, 2019-12-12)

#533

ETT sykehus - ETT Helgeland

Hanne Dyveke Søttar (Mosjøen, 2019-12-12)

#534

Jeg vil at alle mennesker på Helgeland skal ha samme mulighet for å nå fram i livet med et sykehsplassert MIDT på Helgeland.

oddny Granås (Vefsn, 2019-12-12)

#536

Jeg signerer fordi jeg ikke er i tvil om at sykehuset bør ligge sør for korgfjellet

Gry Svendsen (Mosjøen, 2019-12-12)

#540

Jeg vill ha ett sykehus på aksen Mosjøen og sandnessjøen

Per Tore Eriksen (Mosjøen , 2019-12-12)

#545

Dette er den beste løsningen for HELE HELGELAND

Rannveig Storfjell (Mosjøen, 2019-12-12)

#546

Har fulgt godt med hele debatten og hørt på fagfolk og politikerne og dette blir riktig for Helgeland med et stort sykehus sør for Korgfjellet. På kartet ser en jo at Mosjøen er midt på Helgeland

Bjørg Guttormsen (Fjellstrand, 2019-12-12)

#555

Jeg ønsker at så mange som mulig skal få muligheten til best mulig helsehjelp i nærheten av der de bor hvis noe uforutsett skulle inntreffe.

Madeleine Mensah (Mosjøen, 2019-12-12)

#557

Ja til større fagmiljø, kvalitet og fremtidsrettet sykehus!

Stine Omnø (Sarpsborg, 2019-12-12)

#569

Har ikke tro på to sykehus, dette blir ikke faglig sterkt nok. Vil dra til Tromsø eller Trondheim.

Steinar Benum (Mosjøen, 2019-12-12)

#575

Sykehuset bør ligge mest mulig sentralt på Helgeland!

Grethe Sørli (Mosjøen, 2019-12-12)

#579

Jeg vil ha sykehus i nærområdet for å føle meg trygg og for at hele Helgeland skal føle seg trygge

Elise Skundberg (Susendal, 2019-12-12)

#583

Helt enig i oppropet!!!

Rita Granmo Karlsen (Mosjøen, 2019-12-12)

#584

Jeg ønsker ett sykehus plassert midt på Helgeland, fordi jeg ønsker at alle innbyggerne på helgeland skal ha samme mulighet for å overleve.

Alf-Helge Skog (Mosjøen, 2019-12-12)

#587

Jeg signerer fordi det aller viktigste for meg er at det blir ett stort sykehus midt på Helgeland slik at alle innbyggerne på hele Helgeland får et trygt og tilgjengelig sykehustilbud!

Kjersti J. Benjaminsen (Mosjøen, 2019-12-12)

#591

Ett stort sykehus skal plasseres sør for korgfjellet.

Vegar Bekkevold (Mosjøen, 2019-12-12)

#598

Jeg vil ha et sykehus som er midt på Helgeland å som redder liv for hele Helgeland å ikke bare for noen.

Heidi Olaisen (Elsfjord, 2019-12-12)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...