Ett stort sykehus sentralt på Helgeland!

Kommentarer

#3002

Sykehus i mosjøen

Bent Liktvassli (Mosjøen, 2019-12-13)

#3007

Dette er hva hele helgeland trenger.

Jan Olsen (Leirfjord, 2019-12-13)

#3015

Jeg signerer fordi ett sykehus plassert sentralt på helgeland er det beste for HELE helgelands befolkning.

Frode Nilsen (Mosjøen, 2019-12-13)

#3016

Når man skal ha én flyplass eller ett sykehus som skal dekke 4 byer, er det idioti å plassere dette nord for den nordligste byen. Riktig plassering blir midt på, det er grunnleggende lære i bla. logistikk.

Dag H Brækken (Trondheim, 2019-12-13)

#3024

Det er til alle pasientenes beste

Rannveig Henriksen (Sandnessjøen, 2019-12-13)

#3027

Viktig å støtte opp i en så viktig sak👍

Rigmor Bøasæter (Trondheim, 2019-12-13)

#3031

Ta vare på HELE landet!!!

Øystein Tønne (Steinkjer , 2019-12-13)

#3037

Vi trenger et stort sykehus på Helgeland.

Linda Sandvær (Mosjøen, 2019-12-13)

#3040

Det beste for hele Helgeland er et sykehus sentralt på Helgeland sør for Korgfjellet

Bård Bjerkesth (Mosjøen, 2019-12-13)

#3044

Best fagmiljø og kortest mulig veg for flest pasienter og pårørende på hele Helgeland.

Gunn Elin Fagerli (Mosjøen, 2019-12-13)

#3045

Det er langt nok å reise til sandnessjøen.(3Timer)1 time lengre om det skulle bli på Mo.Da blir det Namsos sykehus.

Lasse Klaussen (Brønnøysund, 2019-12-13)

#3050

Ønsker det beste for Helgeland

Steinar Storrem (Mosjøen, 2019-12-13)

#3059

La oss høre på flertallet av kommunene på Helgeland.

Trond Morten Forsmo (Malvik, 2019-12-13)

#3060

Jeg signerer fordi jeg har jobbet et år ved Sykehuset i Mosjøen, og så hvor viktig det var for veldig mange av de lokale. Blant annet pga. jobber men også når man virkelig trenger helsehjelp. Å flytte dette til Mo hadde vært en krise.

Petter Christoffersen Hvidsten (Oslo, 2019-12-13)

#3069

Det er viktig å beholde sykehusene! Har nære venner i området og ønsker ikke de mister sykehuset

Ruth Marie Skaar (Vegårshei, 2019-12-13)

#3076

Et sykehus midt på Helgeland er det beste for alle og det som er mest rettferdig

Taran Ulvang (Mosjøen, 2019-12-13)

#3083

For ett stort sykehus sentralt
på helgeland.

Åse Kleivhaug (Mosjøen, 2019-12-13)

#3085

Det er viktig for ALLE

Renate Lind (Mosjøen, 2019-12-13)

#3087

Familien min har behov for nærhet til helsetjenester og jeg aksepterer ikke at Mosjøen skal være uten så mye som et DMS engang!

Line Nordås (Molde, 2019-12-13)

#3088

Jeg vil ha trygghet framtidig for hele befolkningen på Helgeland når det gjelder helsetilbud, derfor ETT STORT SYKEHUS FOR HELE HELGELAND PLASSERT SØR FOR KORGFJELLET.

Trude Gullhav (Mosjøen, 2019-12-13)

#3089

Ønsker et stort nytt sykehus plassert sør for Korgfjellet .

Angel Nilsen (Mosjøen, 2019-12-13)

#3092

Rekruttering av personell og sentral plassering er viktig

Mona Parelius (Fana , 2019-12-13)

#3104

Jeg er enig i at vi må ha ET sykehus lokalisert sentralt på Helgeland

Svein Horsgård (SANDNESSJØEN, 2019-12-13)

#3108

ETT sykehus på Helgeland som de fleste på Helgeland kan nå innen 60 minutter.

Elin Olsen (Mosjøen, 2019-12-13)

#3109

Ønsker et stort sykehus sør for Korgfjellet 😀

Gunn Emilsen (Dønna, 2019-12-13)

#3110

Jeg signerer fordi pasienten burde stå i fokus. Ja til ett sykehus, sentralt på helgeland.

Maiken Clausen Nordås (Mosjøen, 2019-12-13)

#3115

Alle skal ha lik rett på rask hjelp, uavhengig av hvor de bor. Alle liv er like mye verdt❤️

Renate Olderli Bostad (Oslo, 2019-12-13)

#3127

Det er viktig å stå sammen om trygghet og helse. Og derfor ønsker jeg ETT sykehus på aksen Mosjøen - Sandnessjøen!

Mina Vollen (RAMNES, 2019-12-13)

#3132

Jeg signerer fordi det er best til Helgeland å ha sykehuset i Mosjøen.

Giedre Nauckuniene (Mosjøen , 2019-12-13)

#3133

Jeg ønsker et sykehus midt på/sør fir Korgfjelket som bygges for fremtiden. Et sykehus som gjør det attraktivt for spesialister å søke på i og med at det blir ett fagmiljø under samme tak, nærhet for alle pasienter og ett felles sykehus som gjør at vi slipper å være kasteballer iløpet av behandling

Roy Solvang (Mosjøen, 2019-12-13)

#3134

Fordi vi trenger ETT stort sykehus på sørsiden av Korgfjellet. Det er fremtiden for hele Helgeland.

Pia Iren Nordeng (Mosjøen, 2019-12-13)

#3153

ETT sykehus på aksen Mosjøen - Sandnessjøen

Gry-Anita Leifsdatter-Wigum (Orkanger, 2019-12-13)

#3154

Viktig sak!

Eva Gudmundsen (Mosjøen, 2019-12-13)

#3191

Det er det mest naturlige for hele Helgeland

Terje Madsen (Mosjøen, 2019-12-13)

#3198

Ett sykehus sør for Korgfjellet er den eneste løsningen som vil sikre et sterkt nok faglig tilbud, god nok rekruttering og kort nok reisevei for pasientene. Med foreldre, slekt og venner i regionen, vil jeg at de skal ha et best mulig helsetilbud i fremtiden!

Alexander Birkeland Mo (Fauske, 2019-12-13)

#3200

Sannheten og faget skal gjelde, da er ett sykehus midt på Helgeland det rette. Mosjøen.

Terje Jakobsen (Mosjøen, 2019-12-13)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...