Ett stort sykehus sentralt på Helgeland!

Kommentarer

#2201

Ett sykehus på aksen Mosjøen/Sandnessjøen. Nærhet til sykehus for HELE Helgeland!

Tom Roger Markås (Mosjøen, 2019-12-13)

#2202

Ett stort sykehus midt på Helgeland er best for alle.

Kristel Brynlund (Mosjøen, 2019-12-13)

#2205

Mener et sykehus lokaliseret sør for korgfjellet er d beste for Helgeland

Harry Nicolaysen (Mosjøen, 2019-12-13)

#2210

Til det beste for alle på hele Helgeland

Helle Torill Sandvik (Mosjøen, 2019-12-13)

#2220

Jeg signere fordi jeg er enig i ett sykehus midt på Helgeland!

Ingeborg Øvernes (Mosjøen, 2019-12-13)

#2223

Jeg mener et stort sykehus lokalisert i Vefsn er den beste løsninga for Helgeland.

Ragni Einmo (Mosjøen, 2019-12-13)

#2224

Det eneste fornuftige valg for HELE Helgeland!

Kristina Paulsen (Mosjøen, 2019-12-13)

#2236

Jeg mener sykehuset skal ligge sentralt, slik at det blir kortest mulig reiselengde for alle som bor på Helgeland! Pasienten i fokus!

Anette Søttar (Mosjøen, 2019-12-13)

#2238

Denne saken har stor betydning for meg.

Sander Solhaug (Mosjøen, 2019-12-13)

#2254

Jeg syntes at det ikke blir tatt hensyn til pasientene i utkant strøk

Kai hugo Johannessen (Mosjøen, 2019-12-13)

#2257

Ønsker ett stort sykehus sør for Korgfjellet

Svanhild Haugen (Mosjøen , 2019-12-13)

#2258

Det finnes bare én fornuftig løsning for plassering av nytt sykehus på Helgeland.

Kari Angermo Birkely (Tromsdalen , 2019-12-13)

#2262

Dette er viktig for Helgeland !

Kjetil Nordås (Mosjøen , 2019-12-13)

#2263

Jeg ønsker at sykehuset blir i Mosjøen.

Emilie Iversen (Mosjøen, 2019-12-13)

#2266

Jeg ønsker sykehuset sør for korgfjellet! Det beste for alle pasienter!

Sandra Nordås (Mosjøen, 2019-12-13)

#2267

All geografisk logikk sier at et sykehus bør ligge enten i sandnessjøen, eller i mosjøen. Det finner NULL logikk i at et sykehus skal befinne seg på Mo. Hvis man tar en linjal, og måler den fra hver plass til en annen, så skriker det noe ramlende galt hvis da sykehuset settes på Mo i Rana. Jeg forstår ikke at dette faktisk er et tema en gang?!? det er urettferdig. Og urettferdighet -det får fram stemmen i meg!!

Maria Rottem (Brønnøysund, 2019-12-13)

#2293

Ønsker at alle helgelendinger skal få et godt helsetilbud med dyktige fagfolk, ikke bare for et privilegert mindretall helt i nord.

Christian Larsen (Skedsmokorset, 2019-12-13)

#2300

Jeg ønsker ett sykehus sentralt på Helgeland. Ett sykehus for fremtiden, med alle fagmiljøer samlet.

Knut Nilsen (Mosjøen , 2019-12-13)

#2304

Fordi jeg bryr meg💙

Nina Engh (Hattfjelldal, 2019-12-13)

#2307

Ønsker det beste for Helgeland, pasientene, fagmiljøet- ett sykehus sentralt på Helgeland .

Bjørg Hansen (Mosjøen, 2019-12-13)

#2308

Likt for alle

Arnhild Søttar (Mosjøen, 2019-12-13)

#2310

Den tryggeste behandling skjer der alle ressursene er samlet i samme bygg, så sentralt som mulig, på Helgeland.

Torbjørn Fjellseth (Mosjøen, 2019-12-13)

#2311

Ett sykehus sentralt plassert på Helgeland, er det beste for pasienter og fagpersonell.

Magnus Myrvoll (Mosjøen, 2019-12-13)

#2314

Ett stort sykehus sør for Korgfjellet er rettferdig og gagner alle pasienter, både fra nord, sør, øst og vest på Helgeland.

Bodil Inger Pedersen (Mosjøen, 2019-12-13)

#2315

Helgeland må få et store sykehus midt på Helgeland.

Jon Magne Granhaug (Mosjøen, 2019-12-13)

#2317

Jeg signerer, fordi vi som bor ute i distriktene trenger et sykehus i nærhet. Våre liv er like mye verdt som de som bor i byene!

Ellen Sæteren (Hattfjelldal, 2019-12-13)

#2322

Jeg vil ha ETT sykehus sentralt plassert på Helgeland!

Holandsvika er perfekt! Tovåsen er også et godt alternativ!

Øyvind D Nordgård (Mosjøen, 2019-12-13)

#2325

Dette er det beste alternativet for hele Helgeland

Ardis Nina Lund (Mosjøen , 2019-12-13)

#2327

Jeg signerer fordi jeg ønsker at vi skal ha ett sykehus og at det ska ligg i Mosjøen.

Sonja Lundeng (Mosjøen, 2019-12-13)

#2332

Ett stort sykehus sentralt plassert på Helgeland vil gi den beste helsetjenesten for ALLE helgelendinger.

Kalle Dolmen (Mosjøen, 2019-12-13)

#2334

Dette er det beste for Helgeland, og dette vil være med på å påvirke om mange vil flytte tilbake til Helgeland etter man er ferdig med studier.

Nadia Eriksen Hagen (Mosjøen, 2019-12-13)

#2341

Jeg signerer fordi jeg vil ha ETT stort sykehus til det beste for hele Helgeland, plassert midt på Helgeland (sør for Korgfjellet)

Per Hagenes (Mosjøen, 2019-12-13)

#2354

Ett sykehus sentralt på Helgeland er det beste for HELE Helgelands befolkning.

Steffan Eliassen (Mosjøen, 2019-12-13)

#2355

Det eneste fornuftige lokalisjon på Helgeland må være sør for Korgfjellet med tanke på bosettingen . Midt mellom alle på Helgeland.

Leif Arne Sivertsen (Luktvassveien 1766, 2019-12-13)

#2356

Vi må ha ett sykehus sentralt på Helgeland. Sykehus for alle !!!!

Ingrid Frrdlund (Mosjøen, 2019-12-13)

#2363

Jeg signerer fordi det er viktig å få ETT stort sykehus sentralt plassert på Helgeland. Og sentralt vil si sør for Korgfjellet.

Toril Haltbrekken (Mosjøen, 2019-12-13)

#2374

Støtter et sykehus plassert sentralt på Helgeland

Roy Arne Brubakk (Mosjøen, 2019-12-13)

#2378

Jeg mener et stort sykehus midt på Helgeland er det beste for regionen! Sykehuset skal være for pasientene og da må det ligge sentralt for alle.

Britt Svendsgård (8150 ØRNES , 2019-12-13)

#2379

Mosjøen e mett på hælgeland

Niklas Finsaas (Grane, 2019-12-13)

#2383

Hele helgeland har utbytte av ett stort sykehus

Mari Anne Nordnes (Mosjøen, 2019-12-13)

#2385

Har blitt lei av mange politikere og direktørers uendelige roing og vinkling for å få sykehus langt nord i distriktet. Ulogisk og patetisk.

Halvar Olsrud (Mosjøen, 2019-12-13)

#2386

Jeg er fra Mosjøen, og har fortsatt familie og venner på Helgeland. Ønsker at de skal ha et godt alternativ til sykehus. Selv har jeg tilgang til flere sykehus på Østlandet under 1 times reisevei. Og ser av egen erfaring hvor viktig det er å ha et sykehus hvor det er lett å komme seg til, både for pasient og pårørende.

Nina Nicolaisen (Ås, 2019-12-13)

#2392

Støtter oppropet

Laila Simonsen (Mosjøen, 2019-12-13)

#2394

Et stort sykehus sør for Korgfjellet gir den beste helsetjenesten for hele Helgeland

Erna Dolmen (Mosjøen, 2019-12-13)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...