Ett stort sykehus sentralt på Helgeland!

Kommentarer

#2005

Sør for korgfjellet

Ida M. H Westermann (Sandnessjøen, 2019-12-13)

#2010

Det må være likt for alle og for det beste for pasientene.

Tony Albertsen (Mosjøen, 2019-12-13)

#2014

Jeg tror at et sykehus er best, og at plassering i Mosjøen blir best for alle👍

Randi Ingebrigtsen (Hattfjelldal, 2019-12-13)

#2015

Det er det mest rettferdige alternativet

Daniel Valla Villmones (Bodø, 2019-12-13)

#2018

Best med et sykehus på Helgeland. Det må ligge sør for korgfjellet

Bjørn Henning Olsen (Mosjøen, 2019-12-13)

#2019

Fordi ett stort sykehus i midten, vil være det tryggeste og beste for alle!

Karoline Bekkevold (Trofors, 2019-12-13)

#2026

Jeg signerer fordi jeg har et barn som er syk med diabetes og vi trenger en god sykehuset i nærheten.

Jolita Kuckiene (Trofors, 2019-12-13)

#2028

Årsaken er selvsagt; for flest mulig pasienter og fagmiljøets beste er ett stort sykehus sentralt på Helgeland det eneste riktige alternativet.

Astrid Løvli Hundåla (Mosjøen, 2019-12-13)

#2033

Det er det eneste rette for et best mulig tilbud til flest mulig

John Rune Villmones (Mosjøen, 2019-12-13)

#2035

Jeg vil det beste for ALLE på Helgeland, ikke bare for Mo-væringer!

Ingrid M. B. Sveinunggard (Mosjøen, 2019-12-13)

#2038

Jeg mener ett stort sykehus, plassert sentralt på Helgeland/sør for Korgfjellet er det eneste riktige for å ivareta tryggheten for alle pasienter og innbyggere på Helgeland.
Det gjør det også mulig for ansatte å velge hvor de vil bo.

Tone Kleivhaug (Mosjøen, 2019-12-13)

#2046

Jeg syns det er riktig med ett sykehus og det bør ligge sør for Korgfjellet

Emma Kristensen (Kjøpsvik, 2019-12-13)

#2050

Fordi det er den eneste og beste løsning!!! Ett sykehus på aksen Mosjøen ~ Sandnessjøen!!

Rita Bjerke (Røyneberg, 2019-12-13)

#2053

Vi trenger sykehus!!

Tobias Sortland (Myking, 2019-12-13)

#2056

Jeg mener dette er det beste for Helgeland

Karl helge Kvalfors (Mosjøen , 2019-12-13)

#2058

Ett sykehus er det eneste som er fremtidsrettet.

Bjørnar Myrnes (Mosjøen, 2019-12-13)

#2074

Viktig med et stort og faglig sterkt sykehus plassert sentralt på Helgeland.

Konrad Kummernes (Mosjøen, 2019-12-13)

#2075

Vi skal ha ett felles sykehus midt på Helgeland

Roar Ånes (Mosjøen, 2019-12-13)

#2081

Ett sykehus midt på Helgeland .

Terje Martinsen (Mosjøen, 2019-12-13)

#2085

Det vil gi brukerene fra hele Helgeland det beste faglige tilbud

Hildegunn Bomnes (Elsfjord, 2019-12-13)

#2090

for at jeg ønsker ETT sykehus på aksen Mosjøen - Sandnessjøen!

Maya Daya (Mosjøen, 2019-12-13)

#2095

Ønke om et stort felles sykehus

Ramona Pettersen (Mosjøen, 2019-12-13)

#2102

Fordi det er det eneste logiske. Vi vil fram i tid, ikke bak.

Laura Flatøy (Mosjøen , 2019-12-13)

#2104

Jeg signerer fordi jeg per dags dato jobber som stråleterapeut ved Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Jeg er fra Mosjøen, og har et stort ønske om å flytte hjem til Helgeland igjen. Men for at jet skal kunne flytte hjem, må det naturligvis finnes jobb for meg..

Ane Karene Bukten Bjerkeseth (Göteborg, 2019-12-13)

#2109

Det er det beste valget for HELE Helgeland...

Morten Einvik (Brønnøysund, 2019-12-13)

#2110

Viktig for pasientene!

Synnøve Antonsen (Mosjøen, 2019-12-13)

#2114

Jeg studerer for tiden i Narvik og skal det være aktuelt å flytte tilbake til midt-/ Sør-Helgeland er det viktig med et godt helsetilbud. Jeg har forståelse for at to sykehus er bedre lokalpolitisk mens et er ønskelig fra fagmiljøet

Kristian Stausland (Leirfjord, 2019-12-13)

#2126

Ønsker ett stort sykehus sentralt på Helgeland!

Liv Inger Moen (Mosjøen, 2019-12-13)

#2127

ETT sykehus, sentralt plassert på Helgeland, sør for Korgfjellet på aksen Mosjøen-Sandnessjøen, er den mest fremtidsrettede løsningen både for pasientene (som er ALLE vi på Helgeland) og fagfolkene/ansatte.

Siril Veiåker Nilsen (8656 Mosjøen, 2019-12-13)

#2128

1sykehus sør for korgfjellet

Odd Raymond Waldemar Grindhaug (Mosjøen, 2019-12-13)

#2129

Jeg skriver under fordi jeg stort sett synes beslutninger skal komme fra bunnen til toppen, tannløse underskriftskampanjer er tydeligvis måten man gjør det på, for øyeblikket.

Bendik Bogfjellmo (Trondheim, 2019-12-13)

#2131

Uten tvil det mest bærekraftige valget, og lokalisere et sykehus midt på Helgeland.

Per Henrik Thrana (Mosjøen, 2019-12-13)

#2140

Vi trenger et sykehus som ivaretar alle på Helgeland

Tom Ivar Sætern (Mosjøen, 2019-12-13)

#2147

Jeg signerer fordi jeg ønsker at sykehuset skal ligge slik at alle har tilgang til sykehus innen rimelighetens grenser. Sentralt på Helgeland! Jeg er selv fra trofors og har familie helt sør i Majavatn i Grane kommune. For folk som bor ute i distriktene eksempelvis Majavatn og Hattfjelldal, vil det bli alt for lange avstander til et sykehus på Mo i rana om noen skulle få behov for akkutt hjelp. Hvis man skal tenke på hva som er best for alle, bør det ikke være noe tvil om hvor sykehuset bør plasseres. Mosjøen-sentralt på helgeland!

Elise Bekkevold (Trofors, 2019-12-13)

#2148

Jeg ser viktigheten av et sykehus med den mest gunstige plasseringen for flest mennesker. Målet må jo være gagne flest mulig. Nærhet til folket, trygghet og respekt. Demokratiet taler vel for seg!

Tina Wik (Alta, 2019-12-13)

#2155

Mest fornuftig løsning

Vidar Hjelmseth (Ubon, 2019-12-13)

#2158

Ett sykehus sentralt på Helgeland er det viktigste og riktigste for pasientene i regionen.
Med et styrket fagmiljø, økt tverrprofesjonell sammensetning og mer spisskompetanse kan man utvikle det ene fullverdige sykehuset regionen og folket trenger. Når man blir virkelig syk, trengs det rett kompetanse og nok teknisk utstyr til å ivareta alle fasene i et helhetlig pasientforløp.

Elisabeth K Vesterbekkmo (Trondheim , 2019-12-13)

#2163

Jeg signerer fordi 1 stort sykehus på Helgeland, på Nyland i Vefsn, er den eneste løsningen som tar hensyn til fagmiljø og pasient avstand, Midt på Helgeland.

John Arne Vatshaug (Mosjøen, 2019-12-13)

#2165

Jeg mener Mosjøen og generelt sør for korgfjellet vil egne pasienter over hele Helgeland like godt. Å plassere sykehuset på Mo vil lage stor pasientflukt sørover og vil svekke den interne strukturen på Helgeland. Dette er snakk om liv og død, ikke distriktspolitikk!

Håkon Johansen (Mosjøen, 2019-12-13)

#2169

Ett sykehus midt på Helgeland er det som er rett for alle.

Stian Sørdal (Mosjøen, 2019-12-13)

#2170

Jeg ønsker et sykehus på Helgeland.

Vivi-Ann Antonsen (Mosjøen, 2019-12-13)

#2180

Det eneste riktige for HELE Helgeland er å ha ett stort sykehus lokalisert sør for korgfjellet.

Camilla Fagerli (Mosjøen, 2019-12-13)

#2185

Dette er det rette. Et felles sykehus👍

Morten S Faleng (Mosjøen, 2019-12-13)

#2199

Jeg signerer fordi dette er eneste fornuftige plassering av sykehuset!

Elisabeth Johansen (Ålesund, 2019-12-13)

#2200

Støtter denne modell.

Per Arne Moe Jacobsen (Mosjøen, 2019-12-13)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...