Ja til stort akuttsykehus i Rana!

Kommentarer

#2804

På bakgrunn av fakta og anbefalinger lagt fram av ressursgruppa og administrerende direktør i Helgelandssykehuset finner jeg det svært ulogisk og uklokt å legge et stort akuttsykehus andre steder enn i Nord-Norges tredje største by.

Anne-Lise Fjelddahl (Mo i Rana, 2019-12-03)

#2813

Fordi vi ska ha et sykehus på Mo!

Mette Sæterdal (Mo i Rana, 2019-12-03)

#2815

Jeg signerer fordi at jeg syns at det er galskap med ett sykehus. Det er for mye dårlig vær til at det er forsvarlig. Og det er enda mer galskap at hvis det var 1 sykehus, så skulle det havne på en liten plass som ingen vil flytte til. Jeg bor selv i Oslo og syns Mo i Rana akuratt er for lite til å tilby det jeg trenger. Men vurder Bodø i fremtiden, men hvis det kommer flyplass og større sykehus vil nok flere flytte til Mo i Rana. MO kan tilby flere arbeidsplasser til ektefelleektefeller og skole før barna til de som eventuelt blir tilflyttere. Jeg ser ikke for meg at noen fra mo i rana velger å pendel på jobb til Sandnessjøen, da velger de nok heller Bodø om det er en mulighet for jobb dær. MO i rana er også en stor industriby der det kan skje mange arbeidsulykker. Da er det ikke veldig forsvarlig og ikke ha sykehus. Det mest forsvarlige med tanke på vær, reise og spredt befolkning er to sykehus. Men det er ikke veldig realistisk at det store sykehuset blir noe til sukse i Sandnessjøen.

Martine Trondsen (Oslo , 2019-12-03)

#2817

Fordi det er mest logisk å ha sykehuset i Rana.

Anders Hernes (Trondheim, 2019-12-03)

#2818

Rana er størst ,og mest industri
Flyplass utbygging.

Leif - Kyrre Karlsen (Lurøy , 2019-12-03)

#2823

Signerer! Vi trenger sykehuset her i mo i rana!

Monika Håbrekke (Mo i rana, 2019-12-03)

#2826

Jeg støtter Rana Sykehud

Wiggo Brattland (Mo i rana, 2019-12-03)

#2828

Rana trenger sykehuset..

Jannecke Kristiansen (Mo i Rana, 2019-12-03)

#2829

Helgeland må ha to sykehus!

Maja Sætermo (Mo i Rana , 2019-12-03)

#2838

Jeg vil ha ett stort akuttsykehus til Mo i Rana

Miriam Haueng (Mo i rana, 2019-12-03)

#2853

Bor på Mo og på Ørnes

Emil Bratland (Ørnes, 2019-12-04)

#2859

Jeg støtter ett sykehus på Helgeland , plassert på Mo i Rana og DMS i Sandnessjøen, Mosjøen og Brønnøysund.

Daniel Alexander Tangstad (Bjerka, 2019-12-04)

#2861

Odd h nilsen

Odd Hugo Nilsen (Lovund, 2019-12-04)

#2873Merethe Storvoll (Mo i Rana, 2019-12-04)

#2879

Jeg vil at vi beholder sykehuset i Rana

Ellen Hildur Langfjell (Mo i Rana, 2019-12-04)

#2892

Jeg signerer fordi jeg mener dette er det rette om man setter alt opp mot hverandre.

Silje Iversen (Mo i Rana , 2019-12-04)

#2897

Jeg vil ha to sykehus på helgeland!
Ett stort i rana og ett lite i Sandnessjøen!

Julie Stene Skruvnagel Åsenf (MO I RANA, 2019-12-04)

#2899

Det er det som blir riktig, det er et uriktig sammensatt styre som ikke avgjør utifra dokumentasjon, men postnummer, her bør helse Nord endre retningslinjer for sammensetting av styre og hvilken kompetanse som styrerepresentanter skal inneha.

Terje Holberg (Helgeland , 2019-12-04)

#2910

Jeg støtter 2 sykehus med Rana som det største.

Halvor Bergli (Mo i Rana , 2019-12-05)

#2912

Jeg signerer fordi jeg mener Mo I Rana et den best egnede plassen for eg stort sykehus.

Grethe Skar (Plurdalen, 2019-12-05)

#2916

Har familie i Mo I Rana som er helt avhengig av akuttsykehus i nærheten av der de bor.

Leo Lindberg (Oslo, 2019-12-05)

#2917

Adm dir har gjort et fantastisk stykke arbeide og kommet med den beste løsningen for hele Helgeland. Ufattelig at ikke styret backer hennes forslag.

Kirsti Aune Østbergh (Mo i Rana, 2019-12-05)

#2924

Trygghet for Hele helgeland. Et bærekraftig sykehus.

Cecilie Johnsen (Mo i Rana, 2019-12-05)

#2928

Ja til stort akuttsykehus i Rana

Yngve Larsen (Mo i Rana, 2019-12-05)

#2929

Det ville vært en skandale om ikke Mo i Rana får det største sykehuset.

Kjell Erik Jensen (Mo i Rana , 2019-12-05)

#2930

Ønsker at hoved sykehuset bør ligge på Mo🙂

Kent Øverheim (Mo i Rana , 2019-12-05)

#2939

Sør-Helgeland med alle sine 7 representanter (5 fra Sør Helgeland 2 fra Bodø med aner fra Sandnessjøen, den ene født der), mot de 3 fra Nord Helgelad pluss styreleder, der de 7 representanter alle tilhørende de 12 kommuner som gikk mot Rana, hadde gjort felles valg, ettsykehusmodell, på forhånd før styremøtet fant sted. Styremøte var i realiteten ikke nødvendig. Resultatet er derfor ikke representativt for sykehussaken.

Rana har størst befolkningstetthet, Rana har den mest avanserte infratruktur, den mest avanserte industri - en av norges største indusyriklynger på Mo Industripark (MIP) , næringsliv og varehandel, den mest kompliserte samferdsel med to store transportårer E6 og E12 og trafikktetthet, den største tetthet av idrettsanlegg som kan ta store nasjonale idrettsarrangement spesielt vinterstid, stor tetthet av helsepersonell med høyt faglig nivå på helsepersonell i sykehus som i primærtjenesten, en rekke festivaler med Verketfestivalen som den store, Nordlands største vg Skole, Universitet og Høgskoleutdanning blant annet for Sykepleiere, Motorsportsbanen ACR for norske og nordiske arrangement, Rana Havn, Posten Norge og Posten Bring kombiterminal, Offshorevirksomhet osv. Flyplass, batterifabrikk, og hoppbakke med internasjonal størrelse er på tur opp. Et worst case scenario i Rana eks på MIP, i Transportsektoren i den vg skole osv, vil derfor kunne få store konsekvenser om et topp moderne sykehus med alt av funksjoner, ikke er på plass.

Viktigheten med å velge bosted for faglig personell, også helsepersonell, er jobbmuligheter for medpartner, en stor og variert carehandel og rike muligheter for friluftsliv viktig. Rana er den eneste av byene som kan skilte med alt. Verken Mosjøen eller Sandnessjøen innehar slike muligheter, eller ligger slik til som Rana. Sandnessjøen ligger på øya Alsten. Den eneste forbindelsen med fastlandet går gjennom Helgelandsbrua, en passasje som kan være risikofyllt. Sandnessjøen ligger også usentralt til. Rana er defor det eneste stedet på Helgeland som må ha et fullverdig sykehus. Det behovet er ikke til stedet i Sandnessjøen, eller i Mosjøen.

Roy NILSSEN (MO I RANA, 2019-12-06)

#2941

Vi trenger sykehuset her i Rana

Idar Harry Storvik (Mo i Rana, 2019-12-06)

#2942

Vi trenger sykehus i Rana

Caroline Krokstrand (Mo i Rana, 2019-12-06)

#2945

Vi trenger sykehuset her hvor folk får arbeidsplass og dt vil bli mangel på leger om dt ik blir her. Dm flytter sørover enn å bosette sg på øde sandesjøen

Lill Langvann (Mo i rana, 2019-12-06)

#2949

Det er bare helt uvirkelig at en liten plass som Sandnessjøen skal ha sykehus og ikke Mo i Rana 26000 innbyggere fra Mo i Rana må reise til denne plassen sammen med ca 70000 andre Helgelendinger. Vi har ingen stasjonerte ambulansefly eller helikopter som kan frakte oss kjapt til sykehus, hvis uhellet er ute. Med to sykehus blir regnestykket et helt annet også med tanke på ambulansetransport via luft. Jeg har også tenkt mye på er om Sandnessjøen klarer å rekruttere alt personell de trenger. Om de skulle klare en slik formidabel oppgave, klare de å holde på dyktige folk. Det jeg frykter mest er at de ikke klarer denne jobbe, da har vi plutselig 4 dms på Helgeland og må til Bodø for å komme oss på sykehus alle sammen. Jeg ser ikke helt problemet med at folk i Vefsn får et kvarter lenger å kjøre om de kjører til Mo i stedet for Sandnessjøen nå som E6' en blir ny.

Thomas Grønfjell (Mo i Rana, 2019-12-06)

#2950

Sykehuset må ligg der det bor flest folk

Knut Olsen (Norge , 2019-12-06)

#2971

Jeg vil ha ett sykehus for alle!

Ingrid Hauknes (Mo i Rana, 2019-12-08)

#2974

Jeg signer fordi jeg støtter oppropet om Ja til stort akuttsykehus i Rana!

Åsmund Nilsen (Mo i Rana, 2019-12-09)

#2981

Faglighet og saklighet går fremfor alt, for å gi alle best mulig sykehustjenester.

Vegard Knutsen (Mo i Rana , 2019-12-09)

#2992

Jeg vil har to sykhus. Et i sandesjøen og et stort i mo i rana. Så det må ikke legges ned.

Per Gunnar Rosrnvinge (8618 Mo I Rana, 2019-12-16)

#3000

Faglighet og saklighet må seire, ikke bevisst løgn og propaganda.

Vegard Knutsen (Mo i Rana , 2020-05-14)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...