La Lund torv og Vabua leve!

Kommentarer

#604

Det er viktige områder for familielivet på lund, og det er viktig å bevare!

Lise Christensen (Lund, 2019-12-08)

#608

Jeg vil la Vabua og området rundt Lund Torv ikke ødelegges av mange og altfor store bygninger

Arne Jørgensen (St. Olavsvei, Kristiansand, 2019-12-08)

#615

Kommende generasjoner bør også få oppleve vabua. La det være grønne områder igjen rundt forbi. Ikke lag alt til asfalt og betong.

Silje Miriam Stray (4645 nodeland, 2019-12-08)

#623

Det er viktig å spare på noen grønne områder. Det blir altfor mange blokker og for tettbebygd

Eirin Bergstøl (Kristiansand, 2019-12-08)

#626

Dette er viktig for alle som bor på Lund

Silje Toft (Os, 2019-12-08)

#634

Jeg er vokst opp på Lund, og synes det er viktig å beholde grønne områder som Vabua og Lund torg åpne.

Kathe Hendy Mathiesen (Kristiansand, 2019-12-08)

#635

Utsikt og luft rundt grøntarealer har generelt en høy verdi i dagens samfunn. Både ut fra hensynet til miljøet i seg selv og menneskene som bor i det. Konkret har Vabua i så måte en helt spesiell betydning, både historisk og for vi som bruker området i dag og fremover. Orientering gjennom utsikt og referansepunkter er viktig i plattformen om hvem vi er.

Pål Morten Andreassen

Pål MORTEN Andreassen (Oslo, 2019-12-08)

#641

Barnehager og skoler bruker dette området. Fordi vi må bevare naturen.
Om 2 år har vi marvikatorv, det vil være flere boliger der.

Charlotte Krossen (Kristiansand, 2019-12-08)

#644

La oss beholde vabua slik den er i dag for barn og unge

Tina Madsen (Kristiansand, 2019-12-08)

#646

...fordi dette er et trist og ødeleggende inngrep i naturen for både dyr, planter og mennesker.

Anita K Tronstad (Øyslebø , 2019-12-08)

#655

Disse utbyggingsplanene er alt for massive og tar alt for lite hensyn til oss som allerede bor på Lund.

Bjarte Justnæs (Sommerrogata 4, 2019-12-08)

#656

Jeg signerer fordi jeg mener vi trenger grønne lunger som ivaretar lek, fritid og trygge grønneområder - som er sentrumsnært. Det

Nina Lomeland (Kristiansand, 2019-12-08)

#657

Jeg signerer fordi jeg ønsker å bevare vabua og grøntområdet på Lund torv. Jeg er sterkt imot at flere gamle hus ødelegges i området for å bygge opp store blokker som tydelig bærer preg av lite planlegging. Jeg ønsker gode trygge sykkel/ gang veier med grønne rekreasjonsområder for våre barn.

Lillian lee Martinsen (Kristiansand, 2019-12-08)

#658

Stopp denne planlagte raseringen av Vabua og Lund Torv!

Brynjar Gitlestad (Kristiansand, 2019-12-08)

#664

Jeg har en 5 år gammel datter som skal fortsette å nyte godt av Vabua, som alle andre barn i nærheten.

Hege Reinhardt (Kristiansand, 2019-12-08)

#666

Jeg har gode barndomsminner fra tiden i Vabua og nærområdet. Håper politikerne tenker seg nøye om nå og lar det forbli et grønt friområde som kan fortsette å glede folk i alle aldre!

Hans Georg Sollie (Kristiansand , 2019-12-08)

#668

Jeg signerer som følge av den foreslåtte og særdeles ødeleggende bebyggelsen som er planlagt.

Å utvikle Lund torv og området ellers er selvsagt ok, men ikke på en måte som raserer område og reduserer kvalitetene for beboere og områder rundt

Stig Martin Aadnevik (kristiansand, 2019-12-08)

#669

I det snøen daler så fylles vabua med lekelystne barn, unge og voksne. Det er et samlingspunkt om vinteren og det trenger vi i disse mnd. Klasser samles, venner, fotballlag. Det er byens akebakke og den må bevares som en grønn lunge slik den er. En fornyelse av område må passe inn. Med hovedvekt av 2-3 etg bygg.

Lisa Skaar (Kristansand, 2019-12-08)

#671

La barna og oss voksne få ha vabua slik den er i dag

Ajdin Veselj (Kristiansand , 2019-12-08)

#672

Grønne pusterom er avgjørende for at Lund fortsatt skal være et godt sted å bo

Marit Grendstad (Kristiansand S, 2019-12-08)

#675

Jeg har Lund i mitt hjerte og syns det er utrolig trist at politikerne vil ødelegge Vabua - mitt barndoms paradis - og Lund torv. Barn, unge, voksne og eldre - vi trenger alle lys, luft og grønne lunger.

Inger Lindseth (Kristiansand, 2019-12-08)

#679

Byen trenger grøntarealer.

Stein Ugland (Kristiansand, 2019-12-08)

#680

Byen trenger grøntarealer

Kristin Lunde (Kristiansand, 2019-12-08)

#681

Jeg ønsker å bevare Vabua. La det forbli det flotte grønne er fristedet det er.

Edel Lauritsen (Ktistiansand, 2019-12-08)

#686

Jeg har gått i dette området, sett på utsikten, aket her, hatt gode samtaler, spist på indisk restaurant her i flotte omgivelser, og ellers satt pris på stedet. Vil derfor at det åpne og grønne skal bevares!

Rune Eidsaa (Kristiansand, 2019-12-08)

#691

Jeg signerer fordi jeg ikke ønsker at mine barn skal vokse opp i et område uten sollys og grøntområder med naturlig lys. Jeg tror dette handler ene og alene om penger, det handler IKKE om de menneskene som bor i dette området iallefall!! Jeg vil si at det er et overgrep på et helt lokalsamfunn og at politikerne går langt over streken!

Elisabeth Tønnessen vik (Sommerrogata , 2019-12-08)

#693

Vi trenger de få grønt områdene vi har igjen på lund. Spesielt nå som bydelen fortettes med høye blokker hvor enn øyet ser.

Siv Hansen (kristiansand, 2019-12-08)

#700

Jeg signerer, fordi jeg, som er født og har bodd på Lund, ønsker å bevare Vabua slik den er også for kommende generasjoner. Ikke ødelegg dette området!

Svend Olav Aagedal (Drøbak, 2019-12-08)

#710

Jeg ønsker ikke ytterligere fortetting ut over bykjerneområdet som slutter på andre sida av den gamle Lundsbroa. Det er nydelig å komme over broa og opp til luft på Lund Torv.

Tine Krumm Haugen (Kristiansand, 2019-12-09)

#711

Viktig med grønne lommer i tettbebyggelse.

Inger Aurebekk Udø (Kristiansand, 2019-12-09)

#724

Jeg ønsker å bevare Vabua og Lund torv!!

Mona Gundersen (Kristiansand, 2019-12-09)

#725

Mine minner fra vabua går helt tilbake til jeg var 5 år og akte med skolen. Jeg har nå, som voksen hatt piknik på sommeren og akedager på vinteren. Jeg håper at vabua består til jeg får egne barn ❤

Maren Joreid Drivdal (Lund, 2019-12-09)

#727

Nå må vi bruke hodet ,

Inger Holskog (Kristiansand, 2019-12-09)

#728

Fordi jeg er født og oppvokst på lund og ser nå hvordan hver grønne plett forsvinner i massiv boligbygging!Vi må ha politikere som står på vår side,ikke utbyggernes side🌼

My Merete Sundberg (Kristiansand S, 2019-12-09)

#734

Jeg signerer fordi jeg ønsker å bevare en grønn lunge og en populær akebakke.

Kirsten Annie H. Schaulund (4614 Kristiansand, 2019-12-09)

#737

PER ARNE GUNDERSEN

PER ARNE GUNDERSEN (KRISTIANSAND, 2019-12-09)

#745

Vabua er et fantastisk fint sted å være både sommer og vinter. Om sommeren kan man slappe av i solen og om vinteren er det der alle familier i området tar med barna for å ake. Det ville vært utrolig trist å miste Vabua.

Anders Drivdal (Kristiansand, 2019-12-09)

#748

Vi må bevare grønne lunger!!

Inger Fauske (Kristiansand, 2019-12-09)

#750

Vabua må få beholde solen og sin unike bakke i både lengde og bredde. Hvilket annet sted på Lund finner en et slikt fantastisk gratis tilbud for barn og unge, spesielt i vinterhalvåret?

Susanne Fuglestad (Kristiansand, 2019-12-09)

#754

Lund trenger grønne lunger og møteplasser. Vabua bør bestå !

Hege Aasgaard (Kristiansand, 2019-12-09)

#755

Jeg vil at vi skal beholde Vabua som en flott og solfylt akeplass.

Line Aasgaard (Kristiansand, 2019-12-09)

#757

Jeg synes dette blir for mye på et slikt naturskjønt område. Det er stor nok trafikk slik det er pr. i dag. Store bygg vil generere flere biler i området, det kommer en ikke utenom.

Rune Tomelthy Teisrud (Gravane 1, 2019-12-09)

#758

Jeg ønsker å bevare grøntområdene på Lund. Jeg bor der og benytter meg ukentlig av disse

Marthine Endrerud (Kristiansand , 2019-12-09)

#763

Et av de fineste utsiktspunktene i byen, utsikten tilhører alle.

Espen Blödorn-Mentzoni (Berlin, 2019-12-09)

#764

Lenge leve Vabua

Raymond Larsen (Lund, 2019-12-09)

#772

Dette blir for høyt og massivt og totalt ødeleggende for Lund Torv og Vabua.

Jan Erik Holm (Kristiansand, 2019-12-09)

#774

Jeg signerer fordi jeg mener det er galskap å ødelegge ei av de få grønne lungene som gjenstår på Lund. Vabua vil skyggelegges, og det er jammen nok trafikk pr idag på Rundingen.

Gjertrud Boije (Kristiansand, 2019-12-09)

#783

Vi må verne om rekreasjon områder og grønne lunger på Lund.

Linda Farstad (Kristiansand, 2019-12-09)

#786

Viktig med åpne, etablerte rom i dette området.

Ronny Eikerol (Kristiansand, 2019-12-09)

#790

Jeg er sterkt kritisk til dimensjonene over og raseringen av grøntområdene på Lund.

Roy Grindheim (Kristiansand, 2019-12-09)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...