NAV må oppløses og tilbakeføres til Trygdekontor, Aetat og Sosialkontor

Kommentarer

#5

Fordi NAV har ikke fungert, fungerer ikke og kommer ikke til å fungere hvis det ikke blir tatt grundig tak i komplett feil lovforvaltning og oppsigelser av individer som aldri skulle vært satt i en jobb som angår menneskers liv og helse.

Rune Engelien (Reinsvoll, 2019-11-20)

#11

NAV fungerer ikke, bedre slik det var før.

Ellen-Malene Liland (Birtavarre , 2019-11-20)

#12

Når Nav var delt, så satt det fagfolk på hver etat som viste hva de holdt på med. Nå skal alle kunne litt om alt, å det funker ikke.

Tove Skaget (Stjørdal, 2019-11-20)

#16

NAV fungerer ikke.

Elisabeth Hegerstrøm (Holmestrand, 2019-11-20)

#23

NAV fungerer IKKE til det beste for folket.

Rune Olsen (Tromsdalen, 2019-11-20)

#38

Jeg er så enig i disse punktene...
Jeg som uføretrygdet ønsker å bli bedre ivaretatt!

Linda-Therese Soelseth (Elverum, 2019-11-20)

#39

NAV, slik d er i dag fungerer det ikke og har aldri gjort. Man vet ikke hvor/hvem man skal henvende seg til. Alt er blitt forferdelig tungvint. Alle kan heller ikke bruke de nettbaserte tjenestene. Få tilbake det gamle trygdekontoret, sosialkontoret og arbeidsformidling!!

Solveig Meldgaard (Trondheim, 2019-11-20)

#40

Nav systemet slik det er nå produserer utenforskap og dekker ikke behov.

Vigdis Helmsgård (Nærbø, 2019-11-20)

#42

Bare rot nå

Else Karin Eriksen (Fana, 2019-11-20)

#43

Nav er et rigid system laget for fiktive mennesker og uten skjønn. Det er bedre med mennesker som møter mennesker. Og et skikkelig kontor der man kan få hjelp både digitalt og på annen måte.

Irene Engerdalen (Lunner, 2019-11-20)

#44

Vil ha rettigheter som ikke nav tar fra oss

Ann-Kristin Solberg (Vikangrend/Rødberg, 2019-11-20)

#55

Jeg synes det er for mye rot når alt heter NAV og den ene NAV etaten ikke vet hva den andre gjør og brukeren blir kasteball mellom etatene og det er vanskelig å vite for alle hva som blir gjort i sakene.

Marit Jensen (Oslo, 2019-11-20)

#61

Nok er nok

Bente Martinsen (Tranby, 2019-11-20)

#62

Jeg signerer dette fordi jeg ser at Nav ikke fungerer etter hensikten, Nav skulle bli så mye bedre når alt var samlet på en plass. Problemet er at når Nav blir så stort som det nå har gjort,fører det til en distansering fra Klienten. Alt styrers nå av politiske handlinger og holdninger,hvor man er nødt til å forholde seg til Rundskriv og nye lover etter hvilken Regjering og Ideologi som til enhver tid regjerer. Nav er ikke lenger en service instans for den enkelte individ. Avgjørelser tas andre steder i landet, den lokale veilederen har blitt fratatt sin fullmakt. Samtidig ser vi nå at Mennesket ikke lenger er fokus i denne etaten. Man blir mistenkeliggjort, man får avslag på sine søknader som AAP, dette selv om man har en nedsatt arbeidsevne med 50% eller mer til ethvert yrke. Søker man uføretrygd,får man også der ofte avslag, dette selv om at alt av dokumentasjoner fra fastlege, epikriser fra Sykehus,rehablitering og spesialistuttalelser viser at man ikke har noen restarbeidsevne. Nav er blitt et Kontroll-organ i et og alt dem gjør, ikke rart man tilsynelatende blir mistenkeliggjort. Dette skulle være en instans som skulle være til hjelp for alle som hadde behov for dette. Vi ser nå at Nav kun er blitt en illusjon, og ikke noe annet. Derfor bør man vurdere om å få til andre løsninger...Det er ikke lenger Tillit til dette Nav-systemet!!!!!

Gunnhild Sæbø (Valen, 2019-11-20)

#65

Fordi nav ikke fungerer på nåværende reform. Må revurderes.

stein bergersen (Gol , 2019-11-20)

#66

Er helt enig 👍...

Ove Lundli (Sulitjelma , 2019-11-20)

#71

Trygdekontoret dom vi hadde før fungerte mye bedre!!

Bibbi K E Kristiansen (Sylling, 2019-11-20)

#74

NAV har for mange oppgaver å ivareta som 1 enhet. Effektiviseringen NAV på mange måter var ment å være, har slått feil ut. De siste årene har tydelig vist det.

Kenneth Eliassen (Tjeldstø, 2019-11-20)

#81

Jeg er ufør og må ha med dyrskapen selv å gjøre.

Linn Antonsen (Stonglandseidet, 2019-11-20)

#83

Jeg ønsker et system som setter brukeren i fokus, som ønsker å hjelpe,et system hvor vi har sosionomer, ikke økonomer.

merete gramm (Frogner, 2019-11-20)

#87

Dagens NAV fungerer ikke!! Brukeren blir ikke sett, å folk blir sykere istedet for å få hjelp... Nok Nu!!!!

Anneli Nymo (Harstad, 2019-11-20)

#92

Dette er en tragedie, rett og slett.

Wenche Ryvang Rygh (Steinkjer, 2019-11-20)

#93

Nav var bedre før alt ble sammenslått

Nils Engebakken (Hamar, 2019-11-20)

#97

Dette MÅ endres!!!

Malin Olsen (Sarpsborg, 2019-11-20)

#100

NAV i dag fungerer svært dårlig for svært mange mennesker. En ting er at NAV må splittes, slik det var før, en annen ting er at politikerne må få opp øynene for hva de egentlig driver med mtp kutt etter kutt etter kutt🤬

Lisbeth Graaberget (Oslo, 2019-11-20)

#105

Fordi nav fungerer dårlig

Sandra Andersen (Skedsmokorset , 2019-11-20)

#107

Jeg signerer fordi det kjentes vanskelig nok å bli arbeidsløs tidlig på 1980 tallet og gå på arbeidskontoret og søke trygd, og først få ok støtte, penger og noe relevant å gå til etter tre mnd,, jeg var skilt og med delt omsorg, det stemte ikke med reglene, men kvinnesaksorientert arbeidsformidler som forstod at jeg ikke kunne flytte og den gangen ikke kjørte/ hadde bil, og at jeg trengte å være nær faget mitt for å gjenvinne troen på egne evner når jeg søkte og søkte forgjeves på både relevante og ikke relevante jobber. Når ikke alle i arbeidsformidlingen forsto dette, hvordan skal NAV ansatte som skal forholde seg til mange flere ulike lover og regler ha overskudd til å leve seg inn i hva som gavner enkelt søkere og samfunnet, når de fra politikkere får vite at søkerne « må komme seg opp om morran» og fylle ut skjemaer og vise sin egeninsatts som de oppdager gjentatt at ikke gir resultat!

Gudveig Havstaf (Nesoddtangen, 2019-11-20)

#117

Slik NAV er i dag, er dette uverdig for brukerne, vanskelig for samarbeidspartnere utenfor NAV å ha kontroll og det er vanskelig å få kontakt med NAV. 15 til 20 minutter i ventetid for å komme igjennom på telefon er normalt. 2 dagers ventetid for å få skriftlig svar er vanlig. Systemet er for tregt slik det er i dag. Hele NAV systemet bør gjennomgås og holdningsendring for mange NAV ansatte like så. De er der for å hjelpe, forstå og ivareta de som må innom her.

Ann Helen Parsons (Klepp stasjon, 2019-11-20)

#118

Systemet idag fungerer overhode ikke.
Det har jeg selv fått erfare oh sett via media.

Arnt Jostein Larssen (Harstad, 2019-11-20)

#120

Fordi jeg har 16 års erfaring innen sosialtjenesten, har sett en forferdelig negativ endring av brukervennlighet etter NAV kom inn og "styrte" sosialtjenesten i effektiv retning. Er åpningstider, systemet,mangelfull oppfølging, ikke dialog, ikke få fatt i saksbehandler, fungerer ikke, så jeg sluttet i NAV omskolerer meg. Orker ikke være endel avet system som gjør folk sykere.

kjersti LIE (OS, 2019-11-20)

#122

Jeg er en av de glemte ufør pensionist !!

Terence Kinder (Vennesla, 2019-11-20)

#123

Jeg signerer fordi at Nav må Således oppløses :
La Trygdekontoret være Trygdekontoret
La Sosial kontoret være Sosial Kontoret
La Aetat - Arbeids Formidlingen være Arbeids Formidlingen.

Alt rotet startet Da Alle disse Kontorer ble til ett - Nåværende Nav
Høyre og AP = Sant dem Arbeider For samme mål bare fra hver sin ende , og FrP = Heng på slepet og disse arbeider også mot samme mål.

Jim Torry Barlien Tempel (Tromsø, 2019-11-20)

#125

Jeg fikk ikke fullført skole og komme meg i jobb som jeg ønsket Jeg vil ha denne saken til media. Har brukt 10 år i uføre og 15advokater. Jeg vil også skrive bok og lage film om hvordan jeg har blitt behandlet av det offentlige.

May vigdis Kleven (Averøy, 2019-11-20)

#126

Det er så mye rot og uerfarne folk, som ikke klarer jobben sin. Det må ryddes opp i Nav

Lene Horverak (Oslo , 2019-11-20)

#130

Ha gjerne etatane under same tak reint fysisk, hlge krav til samarbeid, men få vekk fjaset om at dei tilsette ikkje lenger skal ha områder dei er særs gode på og få jobba med dette - alt rakna då alle skulle svara på alt og alle forbuftige inndelinga skulle refomerast med nye, fancy namn der innhildet var meir enn ullent.

Få på plass klare reglar kmfor kva som er brukarens rettar og pliktar, kva som er etaten sine, og styrk brukaren når etaten sviktar, ikkje straff dei slik aaap-endringa utelukkande gjorde....

Stine Eide (Straume, 2019-11-20)

#133

Fordi nav er blitt en instans som arbeider mot de som trenger hjelp istedet for å være et sikkerhetsnett ved sykdom,skade osv.

Janne Tømmerås (Namsos, 2019-11-20)

#134

galskapen må stoppe og det er så feilbehandling av mennesker!

Anniken Nymo (Harstad, 2019-11-20)

#138

Nav fungerer ikke! Folk blir sykere av dette systemet

Elisabeth Herbro (Sætre, 2019-11-20)

#145

Fordi menneskets helse og livssituasjon må sees i sammenheng. Bedre kompetanse og mindre statlig makt(misbruk)

Ankie Kongshaug (Stjørdal , 2019-11-20)

#148

Norge trenger mer kvalifisering innen etatene. Saker må behandles inndividuellt, alle mennesker er ikke like eller har samme behov for hjelp.

Sölvi Pettersen (Ambjörby, 2019-11-20)

#149

Jeg signerer fordi Nav er blitt en hjerteløs antihjelpsentral.. der folk forskjellsbehandles å behandles respektløs..

Bjørnar Fagerheim Olsen (Harstad, 2019-11-20)

#151

Enig i oppropet

Christopher Jonassen (Oslo , 2019-11-20)

#153

De mennesklige kostnadene ved justismord og feil sakshåndtering er for store. Det vil koste å gi oss et fungerende arbeidskontor og ordentlig trygdekontor - men det koster mer å IKKE utføre tjenestene på en faglig forsvarlig måte. Idag er Nav en utbetalingsetat, og en etterretningsorganisasjon. Man får ikke hjelp til sosiale kriser - der arbeider knapt en eneste sosionom noe sted. Man får ikke hjelp til arbeid, bare til "tiltak" - faktisk vil ikke arbeidsgivere ta i dagens Navklienter. Og det er ikke klientenes skyld - det er Nav sin. Når det gjelder trygd veit Nav heller ikke hva de holder på med, og sykepenger har de gjort store feil med. Å slå kontorene sammen var et forsøk på rasjonalisering og at man skulle få all hjelp man trengte ett sted. Nå virker ingenting, og folk skal være heldig om de får adekvat hjelp. Og flaks skal ikke være et kriterium for å få sine rettigheter oppfylt.

Ruth Päifwe Bech (Karlstad, 2019-11-20)

#154

På tide det blir ett rettferdig system nå. Slik det er nå er bare kaos for alle.

Marit Lise Petterson (Vestby, 2019-11-20)

#155

Det var bedre, og ikke minst tryggere at vi får tilbake den gamle ordningen. 👍😊

Bente Emilsdatter Brimi (Fredrikstad, 2019-11-20)

#172

Nav i dag fungerer overhodet ikke.

Kristin Tolderlund (Grålum, 2019-11-20)

#174

Nav er helt på trynet. Fungerer ikke en plass. Det var 100 ganger bedre når de forskjellige etatene var adskilt.

Olaf Berthelsen (Grimstad , 2019-11-20)

#175

Fordi NAV aldri har fungert for brukeren

Jack Olsen (Sortland , 2019-11-20)

#178

Det er blitt et håpløst system

Marianne Øijord (Harstad, 2019-11-20)

#189

Jeg syns at systemet fungerte mye bedre før sammenslåing. Jeg har måttet benytte meg av aetat/sosial og trygdekontor samt nav, og må si at det er to forskjellige verdener.

Ingvild Bye (Hamar, 2019-11-20)

#190

Jeg er 100% uføretrygdet

Ole Mittet (6409 Molde, 2019-11-20)

#191

Fordi NAV er ubrukelig og driv med overformynderi og undertrykker mennesker som faktisk trenger hjelp

Vegard Bornøy (Bjarkøy, 2019-11-20)

#199

NAV er en verna bedrift og må avskaffes UMIDDELBART, Inkompetente folk kan ikke inneha stillinger som dette.

Bjørn Magne Nilsen (CABUYAO, 2019-11-20)

#200

Ordningen som var før hvor Trygdekontor,arbeidskontor og sosial,var separate instanser funket MYE MYE bedre enn det NAV gjør,her er bare rot,og man kommer til tomme kontorer,man får kun snakke med noen om man har time,om man blir lovet å bli ringt opp,skjer dette ALDRI !!!! Samt NAV i norge lager sine egne regler og behandler folk forskjellig utfra hva dem liker eller ikke,og MANGE er ikke kompetente nok til å ha den jobben sin,da de vet ikke noen ting !!!!

Anita Andersen (Ræge, 2019-11-20)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...