Nei til budsjettkutt i estetiske fag

Kommentarer

#1602

Ungdommen bør ha muligheta til å utforske og utdjupe si kreative side, slik vi beheld og lagar kultur.

John Ose (Ulsteinvik, 2019-11-06)

#1604

Ingen av oss elever har krevd noe, foreslått noe, eller sagt noe for at det skal komme kutt. Det er fylkespolitikerne som river skoler og bygger veg!

Aslak Husby (Sunndalsøra, 2019-11-06)

#1607

Viktig vi må t a vare på mangfoldet

Nina Sørland (Ålesund, 2019-11-06)

#1612

Kunstfaga treng vi.

Øyvin Danielsen (Ørskog, 2019-11-06)

#1613

Jeg signerer fordi å kutte i disse faga vil være svært skadelidende for samfunnet vårt. Vi må ta vare på mangfoldet blant elevene og samfunnet vårt, og musikk, dans, drama, kunst, design og arkitektur er avgjørende for at vi skal bevare det samfunnet vi trenger. Mange dyktige kunstnere og musikkutøvere har fått mulighet til å utvikle seg takket være disse tilbuda.

MARIANNE SOLHEIM (VOLDA, 2019-11-06)

#1614

Jeg signerer fordi jeg ser på disse kutta som en rasering av tilbudet til elevene i den videregående skolen!. Det står samtidig i en grell kontrast til alt snakk om, og ønsker om tilrettelegging for å få ungdommen til å fullføre
videregående skole!

Ada Hansen (Valderøya, 2019-11-06)

#1621

Vi må ta vare på mangfold, valgfrihet og mulighet til valg av kreative opplæringsformer.

Kristin Ulleland (Molde, 2019-11-06)

#1626

Ingen elever er like. Elever har ulike interesser og drømmer. Noen vil bli tannlege, andre politi. Noen vil bli toppidrettsutøver, andre musiker. Om vi ønsker mangfold i fylket, må også fylket ha et skoletilbud som gjør det mulig å fange opp alle nyansene blant elevene. Det må være rom for å være kreativ og skoleplasser nok til de som har lyst til å gå vgs med kreative fag som fokusområder. Det er ikke for alle å fordype seg i kjemi, matte og språk. Det må da vel være lov? MDD og KDA er så utrolig viktig for kunsten i fylket og landet - og ikke minst viktig for de elevene som ønsker denne studieretningen for å ha en meningsfull skolehverdag.

Jeg har selv gått MDD og ser hvordan denne studieretningen har utviklet meg som menneske! MDD gav meg skoleglede og lærelyst. Jeg så frem til hver eneste skoledag, og skolen engasjerte meg mer enn en annen studieretning ville gjort. Jeg ble aldri skuespiller, men fant min favorittplass i yrkeslivet likevel. I dag jobber jeg i helsevesenet og står hver dag fremfor store pasientforsamlinger og formidler livsviktig og helsefremmende fagstoff med trygghet, iver og stort engasjement. Den formidlingsevnen lærte jeg på MDD, og jeg hadde ikke klart å gjøre jobben min uten.

Kunsten trenger MDD og KDA for å utvikle og rekruttere nye kunstnere, og fylket trenger å ha et skoletilbud til kunstnerspirene der ute. Behold skoleklassene som de er. Vær så snill!

Ingvild Havnes (Ålesund, 2019-11-06)

#1628

Kultur er samfunnets vaksine og antibiotika. Selfølgelig må vi kjempe for den!!

Ian Hedley (Trondheim, 2019-11-06)

#1633

Fordi e syns at d e heilt feil måte å spare penga på. E syns at d e heilt fantastisk at vi har tilbud om så flotte linje, og e syns det e fryktelig trist om det blir endret.

Martine Veibust (Ålesund, 2019-11-06)

#1638

Viktig og svært godt fagleg tilbud som må oppretthaldast

Runa Bakke (Volda, 2019-11-06)

#1644

Jeg signerer fordi jeg mener det er viktig å beholde de kreative og kunstneriske faga.

Karin Refsnes (Ålesund, 2019-11-06)

#1663

Mer estetiske fag i skolen!

Camilla Wolan (Inderøy , 2019-11-06)

#1666

Dette er en viktig sak, som ikke får snakke av seg selv.

Bea Olivia Nordahl (Oslo, 2019-11-06)

#1667

MDD og KDA bidrar til å få ungdom til å gjennomføre videregående utdanning

Kari Stokke (SÆBØ, 2019-11-06)

#1672

Eg er i mot kutta fordi ej veit kor masse det betyr for dei som er rundt meg som har muligheten til å gå det no og ej vik ikkje at nokon andre ikkje skal få muligheten til det samme.

Rebekka Madsen (Volda, 2019-11-06)

#1677

Eg signerer fordi eg går på Volda VGs og trives svært godt, både musikk, kunst og media går inn i kvarandre med fag og musikalen vi har.

Mona Våge (Ulsteinvik, 2019-11-06)

#1685

Det er viktig å ta vare på de estetiske fagene!!!!!

Nina Øien (Oslo, 2019-11-06)

#1688

Ikke kutt i gode tilbud som beriker kultur-Norge og ungdom!

Ann Kristin Ødegård (Sotra, 2019-11-06)

#1698

Monge unge er lei vanlig skule og trenger eit bra skuletilbud, alternativet er lediggang og det veit me sjelden fører nåke bra med seg. Musikk og drama er terapi for skjelen💖

Tove-Elin Røbekk (Volda, 2019-11-06)

#1699

Det handlar om framtida til ungane våre og variasjon i arbeidsliv i bygdenorge! Teori OG praksis.

Inghild Lillebø-Voll (Dalsfjord, 2019-11-06)

#1707

På musikklinja på Fagerlia lærte vi samspel, både i og utanfor musikken. Dette er ferdigheiter som trengst uansett kva yrke du hamnar i. Det lokale kulturlivet vil også lide av at nivået på amatørkulturen vil bli lågare, sidan færre vil gå ut frå vidaregåande med solid praktisk, teoretisk og historisk kulturkompetanse.

Lars Kinn Ekroll (Oslo, 2019-11-06)

#1711

Estetiske valg er viktige for fremtiden. Det er en fordel og kan være et krav med denne typen bakgrunn for mange jobber i fremtiden. Se mot Europa, de styrker disse fagene!

Sølvi Lill Seljebotn (Ålesund, 2019-11-06)

#1714

Det e domt å ødlegge utdanninga til andre.

Mia Larsen (Herøy , 2019-11-06)

#1719

Jeg har ett barn som er elev ved Atlanten vgs

Jeanett Bjørsnøs (Ålesund, 2019-11-06)

#1741

Kutt i disse fagene er kutt i viktig kultur!

Helen Sønnervik (Ålesund, 2019-11-06)

#1757

Jeg er imot nedskjæringer i skolen

Terje Molnes (Ålesund, 2019-11-06)

#1771

Til alle tider, i alle kulture har kulturen vært viktig. Holdt menneskene oppe.
Nå er vi så heldige å bo i et økonomisk velstående land ,- og så skal man fjerne en av bærebjelkene for landets kulturliv.
Har selv jobbet i mange år i kulturskoler og musikklinje på vgs og sett viktigheten av dette arbeidet blandt barn og ungdom.
Våkn opp politikere !!

Siri Sakshaug (Aureosen , 2019-11-06)

#1779

KDA og MMD er et viktige fag or unge og voksne. Det er et flott fagfelt som samler og skaper forskjellige nye norske kunstnere og innovatører! Disse bør være tilgjengelige linjer for kreative ungdommer så dem slipper å flytte langt for å oppnå drømmene sine. Fagene skaper ressursdyktige mennesker og gir dem nye erfaringer og flott kompetanse som samfunnet trenger. Hilsen en digital kunst og animatør student som gikk KDA og elsket det!

Zarah Andersen (Hamar, 2019-11-06)

#1781

Estetiske fag er ikke bare tull og fanteri. Gjennom disse utdanningsløpene lærer man om kommunikasjon, kreativitet, løsningsorientering, samarbeid og mangfold. Man lærer at samfunnet ikke er verdt p gi opp. Men da er det viktig at samfunnet ikke gir opp oss

Herman Nerland Storvik (Ålesund, 2019-11-06)

#1784

estetiske fag er viktig for ei sunn utvikling.

Eli Myrene (stranda, 2019-11-06)

#1788

Vil ikke klassene skal bli mindre.

Eline Dale (Ålesund, 2019-11-06)

#1791

Ungdommen er framtida, kvifor ta vekk mogeligheitene og motivasjonen til ungdommen?

Olav Beitveit (Larsnes, 2019-11-06)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...