Nei til budsjettkutt i estetiske fag

Kommentarer

#1407

Det er heilt feil å fjerne kunstfaga på dei videregående skulane i fylket.. heilt feil. Dei fjerner veldig mykje av framtida ved å gjer dette

Synnøve Aannø Tusvik (Langevåg, 2019-11-06)

#1419

Eg gjekk musikklinja i Volda og var ferdig der i fjor. Den linja er det beste som har skjedd meg, minner, nye vener, mange fantatiske musikalske inntrykk som har gitt motivasjon for skulen og ikkje minst fantastiske lærarar og miljø. Slikt finn ein sjeldan andre linjer. Musikklinja er trygt, ein stad eg lot meg sjølv vokse som person. Alle skulle ha gått musikklinja for å oppleve den positiviteten, kjærleiken og tryggleiken.

Lovise Yri (Hareid, 2019-11-06)

#1420

Saya

Saya Gajendran (Valderøy, 2019-11-06)

#1425

Jeg er mot sensur av ytringsfrihet.

Ingrid Eline Sæther (Valderøya, 2019-11-06)

#1427

Jeg sigberer fordi kultur er noe av det viktigste vi har.

Gabriel Gluch (Kristiansand, 2019-11-06)

#1433

Det er viktig at elevene får velge linje. Stort nok fråfall i vg skulen. Kunst er viktig. Det gjør at fleire gjennomføre studiespesialisering.

Catrine Sørgård (Fiskå, 2019-11-06)

#1445

Disse linjene trengs!!

Tone Lian (Overhalla, 2019-11-06)

#1453

mitt barn går drama og synes andre også skal ha denne muligheten

Torill Skårbrevik (ÅLESUND, 2019-11-06)

#1456

MDD-fagene er viktige for lokalt og nasjonalt kulturliv! Kunst og kultur er viktig for alle!

Sissel Lervåg Sæther (Ålesund, 2019-11-06)

#1457

Fordi det er så utruleg viktig at alle får moglegheit til å velje det dei brenn for

Sunniva Alfine Leivdal (Volda, 2019-11-06)

#1473

Samfunnet trenger praktiske og estetiske fag.

Arnfinn Haugen (Ørsta , 2019-11-06)

#1477

Jeg signerer, fordi å kutte kunstfagene er noe av det dummeste de kan gjøre. Har de lite penger og må kutte noe, så kutt ned noen av studiespess klassene. De er jo så mange? Det å kutte kunstfaga er ødeleggende for framtidens samfunn. Har de kanskje tenkt på at studiespess ikke er for alle, og at dette vil i stor grad gjøre slik at flere elever dropper ut av skolen, fordi de ikke har rette linjene for de? Kunstfaga gjør en stor forskjell i dagens samfunn, om de ser det elr ikke. Det er snakk om fremtiden til folk. Så få skoler som har desse fagene, så burde dere egt spre linjene mer. 90% av klassen min bor på hybel fordi de kommer fra helt andre plasser i norge for å kunne gå denne linjen.

Emma Austnes (Ålesund, 2019-11-06)

#1490

Jeg signerer fordi MDD og KDA er viktige og helt essensielle tilbud for ungdom. Det er disse tilbudene som utvikler framtiden til norsk kunst.
Viktigst av alt skal disse retningene være for alle og ikke bare for de få. For de som ønsker en framtid i de estetiske grenene er det helt nødvendig å ha et arena som de kan utfolde seg både som et kreativt menneske og kunstner.

Susanne Trinh (Oslo, 2019-11-06)

#1503

Jeg signerer fordi dette forslaget innebærer en svekkelse av viktig kompetanse og kunstfaglige miljøer i Møre og Romsdal.

Jon Tombre (Oslo, 2019-11-06)

#1504

Eg er elev på musikklinja i Volda og eg vil ikkje miste det gode tilbudet vi har fått

Idun Eiksund (Volda, 2019-11-06)

#1505

Eg signerer fordi kunstfag er viktige for samfunnet vårt

Jakub Zlotnicki (Brattvåg, 2019-11-06)

#1507

Dette er fullstendig meningsløst!!!

Tore Johannessen (BERGEN, 2019-11-06)

#1508

Jeg signerer, fordi jeg er imot om at kreativiteten skal dø ut og at ungdommer ikke får muligheten å utdanne seg til det de vil.

Daja Balseviciute (Hareid, 2019-11-06)

#1512

Som lærer og normalt oppegående voksen forstår jeg hvor viktig utdanning er. Å kutte i utdanningstilbudet til ungdommen vår er en skam.

Monica Stokken (Ørsta, 2019-11-06)

#1515

Skjerp dere!!.

Jon Todal Sæbø (Verdal, 2019-11-06)

#1516

Det skulle bare mangle!

Trine Flinder Johannessen (Verdal, 2019-11-06)

#1520

Dette er å innskrenke valfridomen til ungdommen, når det gjeld val av utdanning og vegen vidare.

Ragnhild Oterholm (Volda, 2019-11-06)

#1524

Jeg signerer fordi, muligheten til å utfolde seg kunstnerisk er kjempe viktig!
De aller fleste vokser mye og lærer mye av å drive med kunst.
Det er viktig å få utfolde seg gjennom kunst, og dette er en plattform hvor alle blir sett for den de er.
Dette er like viktig som alle andre fag!

Marit Nerhus (Vestnes, 2019-11-06)

#1525

Jeg er faglærer i kunst og håndverk og ser daglig viktigheten av estetiske fag i grunnskolen

Oda Aasgaard (Oslo, 2019-11-06)

#1534

Dette er ei rasering av eit særs godt skuletilbod. Arbeidet mot fråfall vert sett langt attende om fylkespolitikarane no tvinger fleire inn på ei utdanning dei ikkje ynskjer.

Sverre Leivdal (Volda, 2019-11-06)

#1535

Jeg signerer fordi jeg føler at alle skal ha muligheitene som dei andre med å gå på det dei sjøl ønske...

Sondre Håheim Garvik (Fosnavåg, 2019-11-06)

#1537

Eg signerer oppropet fordi det er livs,- og helseviktig for fleire enn vi trur, at dei estetiske faga blir styrka, i staden for å bli salderingspost!

Gerd Anne Vik Flø (Ulsteinvik, 2019-11-06)

#1542

Estetiske fag er viktige for å bygge et samfunn med allsidige, trygge og kreative mennesker!

Ellen Hovland (Ørsta, 2019-11-06)

#1543

MDD-linjen, Kunst, design og arkitektur-linja mfl betyr mye for meg, min familie og min omgangskrets. Fjerning/reduksjon av disse linjene vil føre til en større fattigdom for samfunnet enn det som kan måles i kroner og øre!

Astrid Eide (Ålesund, 2019-11-06)

#1546

Jeg signerer, fordi jeg kjenner mange som går MDD, og jeg har sett hvor mye det betyr for de. Å kutte så mange plasser, ved en så populær studielinje, og hindre flere folk fra å gjøre det de liker best, er bare helt idiotisk.

Mathilde Veibust Sperre (Ålesund, 2019-11-06)

#1551

Fordi dette er helt uhørt!

Alf Helge Lund (Trondheim, 2019-11-06)

#1557

Barn og unge treng å bruke sansane sine. Dette er foeutsetning for læring og viktige byggeklossar for sterk psykisk helse og inovasjon i samfunnet vårt

Nina Telseth (Ørsta, 2019-11-06)

#1558

Jeg vil dette

Alexander Egge (Hovdebygda, 2019-11-06)

#1567

Kultur er viktig!

Inger-Johanne Alnes (Ålesund, 2019-11-06)

#1574

NEI til budsjettkutt i estetiske fag!

Tone Marie Aurdal (Volda, 2019-11-06)

#1578

Store omveltninger trenger gjennomtenkte og veloverveide beslutninger.

Marius Solevågseide (Oslo, 2019-11-06)

#1582

Fordi dette forslaget er aldeles hårreisende!! Skal me ikkje ha anna enn handtverkarar og akademikarar i skule og samfunn lenger?

Lene Magnussen (Volda, 2019-11-06)

#1584

Det er ei skam at ein reduserer så kraftig i estetiske fag. Dette er linjer som fordrer til kreativitet og som kan vere til stor hjelp for dei elevane som treng noko ekstra for å kome seg gjennom vgs. Mange, med meg sjølv ville kanskje ikkje kome gjennom vgs utan å få avbrekk mellom dei teoretiske faga, der ein får halde på med noko ein brenn for. Det er allereie alt for mange elevar i vidaregåande skule som ikkje fullfører, dette kuttet vil absolutt ikkje hjelpe på denne statistikken.

Veronica Grønmo Ajdinovic (Volda, 2019-11-06)

#1585

Kreative fag utvikler kreative menneske

Ingrid Skodje (Skodje , 2019-11-06)

#1598

Musikk, kunst og kultur er viktig fra før fødsel til livet ebber ut! Dette bør forsterkes med mer midler - ikke reduseres til noe så viktig!!!

Sølvi Alnes (Ålesund , 2019-11-06)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...