Nei til budsjettkutt i estetiske fag

Kommentarer

#601

Fordi kunst og kultur er viktig for heile mennesket!😍

Gry Anita Mevastaul (Drangedal , 2019-11-06)

#611

Fordi musikklivet er viktig!!!!!!😡😡😡

Daniel Goldin (Holter, 2019-11-06)

#612

D er ei fantastisk flott linje.

Sølvi Valdal Blomvik (Langevåg , 2019-11-06)

#613

Jeg signerer fordi de estetiske fagene har hatt enormt mye å si for den jeg er som person i dag.

Hilde Udjus Frorud (Bergen, 2019-11-06)

#614

Å komme i et miljø med likesinnede. Musikk, drama og dans-Interesserte. morsomme, rare folk♥️som tørr å være seg sjøl og kle seg som de vill. De er så utrolig viktig!

Det var et sjokk for mej å endelig! Føle at jeg passa inn.
Når man e 16 år og usikker nok fra før, så er det veldig viktig!

MDD er så mye mer enn faga. Det handler om tilhøriget!

Ingrid Karoline Smoge (Hareid, 2019-11-06)

#615

Ikke bare fremmer de estetiske fagene mestring generelt i skolen gjennom å møte elevers særinteresser i skolehverdagen. De estetiske fagene er allerede kraftig underrepresentert i skolen, og med tanke på fagenes relevans for samfunnet, utdanning og danning, har vi ikke råd til ytterligere reduksjon av disse. Vi har behov for kompetanse som ruster oss for fremtiden, og da trenger vi kompetanse som supplerer de øvrige fagene i skolen, med kreativitet, relasjonskompetanse, abstrakt tenkning, og alt annet estetiske fag står i en særstilling for å tilby oss. På sikt kan dette også svikte rekrutteringen til fremtidens fagmiljøer, og det er det siste vi trenger for disse allerede små fagene. I et fremtidig arbeidsmarked som i større grad blir automatisert, og vi ellers ikke vet så mye om, trenger vi solid kompetanse innen de estetiske fagene, så vel som i samfunns- og realfag.

Ikke bæsj på leggen, Møre og Romsdal. Ikke gjør det.

Andreas Gregersen (Oslo, 2019-11-06)

#622

Andrea tvingte mej

Emil Veddegjerde Skeide (Langevåg, 2019-11-06)

#630

Eg har hatt gleda av å arbeide profesjonelt med unge scenekunstnarar som har kome frå kunstfaglinjene i Møre og Romsdal. Det er heilt klart at dei hadde kome dit om det ikkje var for den gode, faglege grunnutdanninga dei hadde med seg.

Mari Hesjedal (Voss, 2019-11-06)

#634

Fordi jeg vil fortsette min musikkutdanning og vil ikke la staten bare kaste mine drømmer i søppel, går heller på ingen skole om jeg blir kastet ut på denne måten, musikk eller ingenting!

Roman Mohylevyts (Molde, 2019-11-06)

#636

Har gått på musikk ved Fagerlia VGS. Dette var svært lærerike og fantastiske år som jeg ønsker at ungdommer skal få oppleve, og at det er mulig for alle som vil.

Maria Mælan Bill (Stavanger, 2019-11-06)

#638

Jeg signerer fordi jeg mener at den økonomiske krisen ikke skal gå utover musikklinja i Volda.

Kaja Rode (Oslo, 2019-11-06)

#640

Jeg signerer fordi jeg ikke vil at disse fantastiske tilbudene skal forminskes. Nettopp fordi at jeg aldri hadde fullført videregående skole uten danselinjen på Fagerlia.

Ida Davik (Kjerstad, 2019-11-06)

#647

Musikk og estetiske fag er utrolig viktig for utvikling og betyr veldig mye for mange elever som får dyrke en hobby som kan føre til videre studier og jobb.

Maro Eggan (Trondheim, 2019-11-06)

#651

Å sensurere kunst skader demokratiet!

Guro Gudbrandsen (Ålesund , 2019-11-06)

#669

Jeg gikk der selv og vet hvor gode lærerne og disse linjene er. Mange som har gått ut herfra har klart seg kjempebra i faget sitt.

Susanne Thoresen (Ålesund, 2019-11-06)

#674

Viktig for oss eleva

Kaja Aasvang (Ålesund, 2019-11-06)

#679

Jeg signerer fordi å velge Musikklinjen var ett av de beste valgene jeg noen gang har tatt. Det har gitt meg noe som vanlig studiespesialisering aldri kunne ha gitt meg.

Mailin Arntsen Loftheim (Giske, 2019-11-06)

#680

Eg går KDA på Fagerlia og det er eit av dei beste valga eg har tatt. Eg får 3 lærerike og morsomme år på vgs der eg får holde på med noko eg likar. Eg er ein kreativ person, og ved å gå KDA kan eg bruke min kreativitet i skuledagen.

Ester Boge (Ålesund, 2019-11-06)

#682

Jeg elsker kunst og estetiske fag, og går selv på kunst design og arkitektur i Volda! Ikke legg ned linjene eller ta busjettkutt på estetiske fag, det er det vi trenger mest av i fremtiden!

Petrine Ystebakk Sjåstad (Syvde, 2019-11-06)

#685

Jeg signerer fordi jeg selv har gått Musikk, dans, drama - og vet hvor viktig det har vært for min skolegang å gå der.

Helene Runde Strand (Volda, 2019-11-06)

#686

Ungdommane våre fortener betre enn å måtte betale for overambisiøse politiske vedtak. På tide fylkespolitikarane våre held det dei lovar.

Toril Hjelle (Ørsta, 2019-11-06)

#690

Fremtidens skole handler om den kompetansen de estetiske linjene bygger på. Alle utvalg regjeringen har satt ned for å se på fremtidens skole fremhever de estetiske fagene. Disse må styrkes. Ikke svekkes.

Vidar Sæther (Ålesund, More og Romdal, 2019-11-06)

#697

Kreativitet må ikke nedprioriteres!

Ottar Opsal (Molde, 2019-11-06)

#699

Dette er kortsiktig og dårleg politikk. Vi må ha mangfald i skulen!!

Gunnar Aurdal (Volda, 2019-11-06)

#700

Jeg signerer fordi denne saken er viktig for meg og de rundt meg

Vilde Døving (Ålesund, 2019-11-06)

#702

Eg syns estetiske fag er altfor viktige til å skulle kutte ned på. Sjå berre på undersøkelsar om korleis musikkundervisning påverkar eigenskapane i mattematikk for eit lite eksempel

Cecilie Skotnes (Leikong , 2019-11-06)

#707

Det er heilt uhørt at slike linjer som får frem kreativitet blandt ungdom skal legge ned. Hva skjer med landet våres både når det kommer til underholdning, glede blandt ungdom som vil ha denne utdanningen, vi trenger slike kreative å inspirerende ungdommer

Nora Blindheimsvik (Ålesund, 2019-11-06)

#708

Det er viktig med kultur!
Unge må kunne oppleve det som gir det glede og ha en mulighet til å utvikle en karriere ut fra det!

Aritzo Hussein (Oslo, 2019-11-06)

#709

Jeg mener kunst og musikk er viktige linjer for samfunnet.

Marthe Hoflandsdal Askeland (Molde, 2019-11-06)

#719

Har sjølv gått musikk, dans og drama og det har forma meg som menneske og gitt meg mange gode kvalitetar som eg tar med eg ut i yrkeslivet som sjukepleiar og elles!

Merethe Lone (Haus, 2019-11-06)

#722

Jeg signerer fordi musikk er viktig og musikalske elever må ha et tilbud som er annerledes enn en "A4" allmennfag linje. Elevene og samfunnet taper uten musikk!

Matthew Barry (Molde, 2019-11-06)

#730

Jeg signerer fordi jeg mener det er svært uheldig trend for utdanning og læring generelt at de estetiske fagene kommer i skyggen og nedprioriteres.

Ragnhild Folkestad (Trondheim, 2019-11-06)

#736

Jeg signerer dette fordi jeg selv har vært MDD elev, og det var kritisk for min tid på videregående, både med tanke på personlig vekst og det å faktisk skulle fullføre vgs. Slutt å kødde med kunstfagene!

Emilie Birkelund (TRONDHEIM, 2019-11-06)

#738

Eg signerer fordi dette er ei viktig sak, ikkje berre for meg, men for alle unge i fylket som treng musikken for å kome seg gjennom studiene. Har vi ikkje kultur, har vi ingenting.

Nora Aurdal (Volda, 2019-11-06)

#742

At budsjettkutt ALLTID går på bekostning på ungdommen!!!

Fride Stokke Dyb (Godøya, 2019-11-06)

#745

Kunst faga e so utrulig viktige!! Uten dei hadde ej ikkje klart fullføre VGs! Man lære utrulig masse, å veks utrulig masse på det.

Adele Ajdinovic (Ålesund, 2019-11-06)

#746

Jeg går på Fagerlia VGs på musikk

Angelica Karlsen (Ålesund, 2019-11-06)

#748

Jeg signerer fordi det er en tragedie for Nordmøre om de legger ned KDA klassen ved Kristiansund vgs.

Rolf Øidvin (Averøy, 2019-11-06)

#757

Budsjettkutt dårlig

Vegard Remme Sandvær (Volda, 2019-11-06)

#764

Eg signerer fordi eg er uenig i at fylket skal kutte ned på budsjettet til dei kreative faga

Markus Moltumyr (Ulstein, 2019-11-06)

#765

Ungdommen skal få ha fleire moglegheiter

Oline Gjerdsbakk (Fosnavåg, 2019-11-06)

#767

Fordi vi vil ha heile klasse

Tor-Håkon Sandvik (Volda , 2019-11-06)

#768

Med skyhøg kvalitet på undervisninga, store bidrag til skulemiljøa, og foredling av talent som går vidare til nasjonale karrierer er MDD- og KDA-linene svært viktige for sine skular. Å kutte i tilboda hadde vore å skyte seg i foten, og vil føre til tap av enorme faglege ressursar ved dei berørte skulane.

Øyvind Osdal Runde (Oslo, 2019-11-06)

#769

systra mi vil det

Alfred Sjåstad (Volda, 2019-11-06)

#781

Tidligere elev ved MDD Fagerlia vgs.

Vilde Pilskog Andersen (Ålesund, 2019-11-06)

#785

Jeg signerer fordi jeg selv gikk der, og trivdes veldig godt!

Sofie Grødal Lerfall (Ålesund, 2019-11-06)

#791

Estetiske fag er viktig fir iss som samfunn og kukturnadjon, i tillegg til betydningen for de enkelte elever og deres valgfrihet

Erik Gudbrandsen (Molde, 2019-11-06)

#795

Elevane er framtida vår! Ikkje raser opplæringstilbodet! Det vi få drastiske konsekvensar for elevane, for lærarane, for skulen, for fagmiljøet, for lokalsamfunnet! Gjer det riktige, gjer det rett og gjer det no!

Sirikit Vågen (Volda, 2019-11-06)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...