Nei til budsjettkutt i estetiske fag

Kommentarer

#2003

Å kutte i kunst er fatalt!

David Fielder (Oslo, 2019-11-06)

#2017

Kunsten, dansen og musikken i Møre og Romsdal trenger forsterkning - ikke nedkutting!

Å gi færre elever på videregående møter og muligheter inn i kunsten vil være et stort tap i et fylke med mange som hevder seg nasjonalt og internasjonalt på ulike felt. Itillegg trengs god bredde og praktisk kunnskap lokalt, i kulturlivet og i kulturskolene osv. Mange av de som tar musikk/dans/kunstutdanning har solid ballast fra videregående som løfter nivået både individuelt og på utdanningsnivå. Her må fylke se og ta sin rolle på alvor i svært sårbare felt som trenger støtte.

Ett personlig eksempel/ takknemlig solskinnshistorie på hvorfor det er viktig med tilstrekkelig elevplasser ved disse linjene: vi i musikklassen hadde en hel dag med praktisk workshop, og fikk se forestilling med moldekoreografen Ingri Fiksdal. Hun jobber idag internasjonalt og har en kunstnerisk doktorgrad i koreografi. Jeg var nylig på et foredrag om doktorgradsarbeidet, og har hatt gleden av å se det meste av hennes arbeider fra det første møtet i Molde.

Dagen med henne på musikklinja var for meg, sett i ettertid, den viktigste dagen på hele videregående, kanskje hele skoleløpet i Molde. Jeg jobber idag i scenekunstfeltet nasjonalt med folkedans/samtidsdans og koreografi, og tenker med glede tilbake på tida i Molde og den bagasjen jeg fikk med. Håper så mange unge mennesker som mulig får muligheten til å berikes og berike gjennom disse mellommenneskelige formene, også i Møre og Romsdal.

Mathilde Øverland (Oslo/Sotra, 2019-11-06)

#2022

Eg synst at det er fryktelig urettferdig at ledaranes valg skal gå utover oss elevar.Det er ikkje alle som har lyst til å lære det samme,så kvifor skal så mange bli kutta.

Daniella Ogbazi (Volda, 2019-11-06)

#2030

Jeg signerer på oppropet fordi det er en fullstendig feil prioritering!!!

Thor Åge Evensen (Ålesund, 2019-11-06)

#2035

Det er viktig å ha tilstrekkelig med plasser innen utdanning som interesserer ungdom. Derfor velger jeg å skrive under på denne kampanjen, siden jeg mener det innskrenker dagens utdanningsmuligheter.

Nicolai Tryggestad (Ålesund, 2019-11-06)

#2037

Forskning viser at elever som holder på med samspill i musikk på videregående får langt bedre resultater når de studerer på universitetet eller høyere utdanning. JA TAKK til MER og NEI TAKK til mindre

Ingrid van der Velde (Hundeidvik, 2019-11-06)

#2038

Dottera mi gjekk 3 år på dramalinja på Fagerlia. Det var 3 lærerike,krevjande, utviklende og betydningsfulle år for ho!

Liv Karin Hjelle Årdal (Stranda, 2019-11-06)

#2055

Å bygge Nordøyveien skal ikkje gå på bekostning av kunstelevene! Dette er viktige linjar som dyrker kreative menneske som Norge har eit stort behov for.

Monica Vermeer (Ulsteinvik , 2019-11-06)

#2062

Som PP-rådgjevar og tidlegare NAV-tilsett ser eg stor verdi i estetiske fag for å både ivareta mangdaldet i samfunnet og for å skape meistring og inkludering for mange som ikkje nødvendigvis mestrar dei teoretiske faga.

Maria Khashayarpour (Ulsteinvik, 2019-11-06)

#2067

Kunst er livet mitt og jeg nekter at dere tar det bort fra meg. Det bedrer karakterene mine på skolen, og gir meg motivasjon til hverdagen.

Ilja Bech (Ålesund, 2019-11-06)

#2075

Eg veit kor viktig desse utdanningstilboda er for både enkeltpersonar og lokalsamfunn, og at det har vore avgjerande for mitt karriereval

Mathias Louis Sørbø (Oslo/Volda, 2019-11-06)

#2079

Vi må halde på kunstfaga i skulen. Dei bidreg til motivasjon i læringa og er sentrale for å utvikle kreative og innovative vaksne.

Tone Slenes (Volda, 2019-11-06)

#2080

Jeg signerer fordi jeg har tenkt å søke MDD til våren, detter er ikke greit! De kan ikke halvere desse linjene for oss som er kreative? Det er rett og slett urettferdig!

Thyri Øvrelid (Hareid, 2019-11-06)

#2082

Eg signerar fordi musikklinja ved Volda vidaregåande var ein viktig inngangsport og førebuing til ei profesjonell kunstutdanning i dans som eg tok etterpå. I eit demokratisk perspektiv og for rekrutteringa til kunstutdanning er det viktig at elevar over heile landet har høve til å spesialisere seg tidlig i tillegg til å få studiekompetanse.

Solveig Styve Holte (Oslo, 2019-11-06)

#2083

Lyst på utdanning til alle

Magnus Lindner (Volda, 2019-11-06)

#2088

Eg signerar fordi eg er imot halvering av musikklinje!

Kristiane Vartdal Vågen (Volda vgs, 2019-11-06)

#2092

Jeg signerer fordi uten min erfaring og utforming fra MDD i Molde på Molde vgs hadde jeg aldri i livet hatt mulighet til å oppnå mitt profesjonelle virke i dag. Møre og Romsdal har en særdeles sterk faglig styrke hos lærerne på disse skolene og miljøet som finnes på alle fire linjene er faktisk vanskelig å matche. At Møre og Romsdal fylke ikke klarer å se verdien i denne styrken er for meg totalt uforståelig og får meg til å stille spørsmål ved hvilke mål fylket har for videre vekst i fremtiden. Man kan ikke måle alt i kroner og øre.

Fredrik Blikeng (Oslo, 2019-11-06)

#2095

har sjølv gått estetisk linje, og ser verdien av det.

Gabriella Riseo Adams Bratteberg (Volda, 2019-11-06)

#2097

Fordi å bygge ned skoletilbud er feil

Sigrid Krohn-Dale (Ålesund, 2019-11-06)

#2099

Jeg signerer, fordi å opprettholde kulturen og det mangfoldet vi har er viktig.

Karoline Alvik (Ålesund, 2019-11-06)

#2100

Jeg ønsker et godt tilbud til elever som har interesse og behov for en annen skolehverdag enn de rene teorifagene. Jeg ønsker mangfold og bredde i skoletilbudet i Møre og Romsdal.

Heidi Haram (Ålesund , 2019-11-06)

#2111

Som faglærer i forming er det her det minste jeg kan gjøre 🤸🏼‍♂️

Monica Halvorsen (Krokstadelva, 2019-11-06)

#2120

Dette er helt utrolig dumt

Hilde Sofie Øien (Langevåg, 2019-11-06)

#2122

Eg har en 10.klassing som ønsker å gå ei av desse linjene neste skuleår!

Liv Margit Nupen Ertesvåg (Gurskøy, 2019-11-06)

#2132

Dette er eit spark ned mot heilskapleg læring og kreativ utfalding for ungdommen vår. Trist at politikere ikkje ser verdien og betydningen dette har for grunnsteinene i samfunnet. Snu no før det er for seint!

Live Visdal (Vågå, 2019-11-06)

#2145

Eg går musikklinja på Firda, og syns sleke linjer absolutt ikkje bør kuttes ned på!!

Rochelle Maathuis (Sandane, 2019-11-06)

#2149

Fordi det er galskap å nedprioritere fag som dette.

Anders Wenger (Oslo, 2019-11-06)

#2155

Vi treng kreativiteten!

Birgitte Kvistad (Kristiansand, 2019-11-06)

#2157

Jeg gikk på danselinjen på Fagerlia, og de tre årene står igjen som noen av de beste årene i mitt liv. Det er så viktig å ha et tilbud for de som ikke passer helt inn i allmennfag/studiespesialisering! De årene formet meg til den jeg er i dag, på en helt annen måte enn det å gå studiespesialisering ville gjort. Dette er et så veldig bra og viktig tilbud til elevene, og det er tragisk hvis det blir kutt slik som foreslått.

Camilla Berg Natvik (Ulsteinvik, 2019-11-06)

#2158

Dette handler om verdier, livskvalitet og bærekraft

Jorid Kamsvåg (Kristiansund, 2019-11-06)

#2170

Dette er en meget viktig sak for meg siden jeg selv gikk på Fagerlia skole og studere drama. Denne tiden i livet har vært med på å forme meg positivt som menneske selv i årene etterpå. Jeg er fra et relativt hardt miljø i Oslo og dramalinja ved Fagerlia skole viste meg for første gang på alvor at man kan og burde elske seg selv og styrke sine positive evner og helse som menneske. At det ikke er umulig og at det hvertfall ikke er noe skam å blomstre som menneske, uansett hva ens visjon er eller hvor vanskelig det måtte være å vende vinden i livet sitt. Å ha lært slike dype innsikter om meg selv i ung alder før jeg gikk i helt feil retning i livet har vært en enorm gave som jeg er evig takknemlig for og jeg ønsker det samme for alle som måtte jakte det.
Drama har også lært meg å styrke og å rette fokuset mitt slik at jeg kan gjennomføre store positive ting for meg selv og de rundt meg.

Jeg håper av hele mitt hjerte at dette kuttet ikke blir utført og at kunstfagene tvert i mot heller vokser og fortsetter å blomstre og skinne et sterkt og varmt lys på byenes fremtid.

- Alex-Sander Haugen Bakkeli
6. November 2019

Alex-Sander Bakkeli (Soevik, 2019-11-06)

#2171

Estetiske fag må revitaliseres, da de betyr mye for utvikling av mennesker

Ingunn Birknes (Laksevåg, 2019-11-06)

#2175

Slike viktige fag må ikkje bli offer for økonomisk nedskjæring. Dette er fag som er viktige for vårt livsinnhald og livskvalitet!

Gerd Botn Brattli (Volda , 2019-11-06)

#2184

Jeg er bekymret for utviklingen og nivået på våre evner til selv å kunne fikse enkle ting i eget hus.

John Grebstad (Skien , 2019-11-06)

#2185

All forskning sier at de som har estetiske fag på timeplanen også scorer høyt i andre fag. Kreativitet, fantasi, individualisme og samspill får utfoldelse gjennom de estetiske fagene.

Bjørg Aschehoug (Nesodden , 2019-11-06)

#2186

Jag är grundläggande oenig i nedprioritering av praktisk-estetiska utbildningar i MR fylke. Tillsammans med den föreslagna nedskärningen av fasta musikertjänster i Møremusikarordningen (motsvarande 3 miljoner kronor årligen, som i sin helhet kommer att försvinna från kulturekonomin i fylket) samt vidare ringverkningar för kulturskolor som säljer tjänster till VGS, innebär detta en katastrofal och oproportionell nedskärning i kultursektorn i fylket.

Martin Bredin (Molde, 2019-11-06)

#2190

Forskning viser at dei estetiske faga er uvurderlige i utviklinga av born og unge sin identitet, mestringsfølelse, emosjonelle utvikling og modning. Å få oppleve å arbeide med estetiske fag, skapande prosessar og kreativitet, har overføringsverdi til alle områder i livet og samfunnet vi lever i. Estetikken og kunsten set farge på verda❤️

Birte Hege Olsen (ÅLESUND , 2019-11-06)

#2192

Jeg signerer fordi vi som samfunn trenger flere og ikke færre mennesker som bruker deler av skolegangen til å utvikle dine kreative og kunstneriske evner.

Marit Loe Bjørnstad (Bergen, 2019-11-06)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...