Nei til budsjettkutt i estetiske fag

Kommentarer

#10

Fordi å kutte halvparten e heilt på trynet.

Thomas André Hansen (Ålesund, 2019-11-05)

#12

Jeg kan takke musikk, dans og drama på Fagerlia Videregående Skole for at jeg har en bachelorgrad i utøvende musikkteater og i dag jobber som profesjonell sanger og skuespiller. Verdien av det tverrfaglige utbyttet har vært helt avgjørende for min kunstneriske, så vel som personlige utvikling, samt mitt valg av yrke. I hovedproduksjonen “Cabaret” på Parken Kulturhus fikk jeg dypdykke og utvikle meg innenfor alle tre fagfelt, og jeg fikk utveksle kompetanse og lære av dyktige og dedikerte medelever. Dette ble en døråpner for meg som utøver. Tverrfaglige produksjoner av en slik størrelse er helt avhengig av en opprettholdt studentmasse for å kunne gjennomføres. Et kutt i musikk, dans og dramalinjene kan derfor i verste fall frarøve ungdom muligheten til å finne sitt kunstneriske uttrykk og sin yrkesvei. Henriette Refsnes Lerstad, tidligere sangelev ved musikklinja (2009-2012).

Henriette Refsnes Lerstad (OSLO, 2019-11-05)

#14

Jeg signerer fordi jeg tror at dette vil føre til dårligere vekst og mindre utvikling. MDD-linjene i Møre og Romsdal står sterkt på nasjonal basis og har vært med på å utvikle enormt mange talenter og ressurssterke mennesker gjennom årene.

Amalie Sofie Ibsen Jensen (Oslo, 2019-11-05)

#16

Dette er ei viktig sak!
Det er vanskeleg nok å kome inn på musikk, dans, drama - å begrense det endå meir er ikkje bra. Mange treng å få utfylle seg kreativt i løpet av ein skuledag. Dette er ikkje berre ei nisjelinje for spesielt interiserte, men noko ein kan ta med seg i alle type yrker.

Kornelia Melsæter (Oslo, 2019-11-05)

#19

Jeg signerer fordi de tre årene jeg fikk ved dramalinja på Fagerlia VGS forandret livet mitt drastisk. Jeg studerer nå teater ved Victoria University of Wellington, og det hadde ikke vært mulig uten kompetansen jeg fikk fra MDD på Fagerlia.

Matilde Vadseth Furholm (Wellington, 2019-11-05)

#23

Under værste bombinga av London i andre verdenskrig foreslo staben til Churchill masse kutt for å spare penga, og øverst på lista sto alle foretak og instutisjona som dreiv med kunst, teater, dans, kultur osv.. Churchill svarte ganske bra..
"Then what are we fighting for?"

Torje Aambø (Trondheim, 2019-11-05)

#37

dette påvirker meg og mine medelever, samt framtidige elever og lærere i fagene

Lukas Gøncz (Ålesund, 2019-11-06)

#48

Musikklinja i Volda gav meg en viktig utdanning på veien mot å bli musikklærer. Samfunnet trenger musikk, og de andre praktisk-estetiske fagene.

Ingrid Velle (Trondheim , 2019-11-06)

#51

Musikk, Dans, Drama er en viktig linje for de som ønsker å studere musikk videre, samtidig som det gir utfordring, mestringsfølelse og gode venner til alle som går der.

Sigurd Brevik (Kongsberg, 2019-11-06)

#54

Jeg signerer fordi det er helt skamfullt at 60 elever skal få nektet tilgang til MDD på Fagerlia. Skolene TRENGER kunstfag for å kunne kalle seg en mangfoldig skole

Benedicte Bjørge Rørstad (Ålesund, 2019-11-06)

#55

Jeg signerer fordi jeg går på Fagerlia vgs og ser alt det gode arbeidet som blir gjort. En kan ikke ta fra oss det lille vi har av kunst og kultur i skolen, uten kunstlinjene blir Ålesund fattig på farge.

Johanne Lyshagen (Ålesund, 2019-11-06)

#61

For ei framtid der vi er meir enn eit tal.

Rune Sæter (Ålesund, 2019-11-06)

#67

Jeg er fra molde og gikk på Musikklinja der - som var kjempebra, og er fremdeles av svært høy kvalitet! Det hadde vært tragisk om skolene må kutte ut så mye som de sier de skal gjøre!

Hanne Nordengen (Oslo, 2019-11-06)

#78

Man kutter ikke i utdanningstilbud i estetiske fag nå som fagfornyelsen er på gang.

Anita Valderhaug (Vigra, 2019-11-06)

#80

En kutter vel ikke i en av de største skolesuksessene fylket har hatt? Det er en ting vi vet vi trenger i fremtiden, og det er kreativitet, da blir det uforståelig at allerede lite miljø skal halveres!

Oskar Skulstad (Ålesund, 2019-11-06)

#97

Eg har sjølv gått på dramalinja ved Fagerlia vgs, og det har vore svært verdifullt for meg. Eg ønskjer derfor at flest mogleg andre elevar skal kunne få det samme tilbodet, og at det dermed ikkje skal bli kutta i det allereie begrensa tilbodet, når det gjeld skuleplassar, MDD har i fylkeskommuna.

Arya Magdalena Kvinge Rogne (Christian Michelsens gate 2b, 2019-11-06)

#101

Jeg signerer

Geir Baldersheim Leirvåg (Ålesund, 2019-11-06)

#110

Sjølvtillit, kommunikasjon/formidling og evna til å samarbeide om store of små prosjekt, er byggesteinar som alle treng uansett yrkesval. Desse byggesteinane er spesielt viktige i tenåra, der mange er usikre på seg sjølve og si eiga framtid. Her er MDD faga utrulig viktige, ikkje berre for dei få som endar opp som utøvande kunstnarar men og for dei som ikkje passar inn i vanleg skule på dette tidspunktet i livet. Eg har sjølv fleire års erfaring som lærar i MDD, og fleire av mine tidlegare elevar har 'vanlege' yrke (sjukepleiar, barneskulelærar, frisør, ingeniør, revisor - for å nemne nokre). Felles for dei alle, er at åra på MDD linja gav dei sjølvtilliten, kommunikasjonsevnene og friheita til å vere seg sjølve og finne sin eigen veg vidare. Dette er eit unikt tilbod som vi ikkje må miste.

Sylvia Strand (Haddal, 2019-11-06)

#115

Jeg signerer, fordi vi må ta vare på sjelen i skolen.

Kristin Linge Klock (Ålesund, 2019-11-06)

#118

Jeg vil signere for jeg støtter MDD på skolene og ønsker ikkje skolekutter

Anniken Aurdal Lyngstad (Sykkylven/Fagerlia Vgs, 2019-11-06)

#125

Danselinjen var for meg avgjørende for å få generell studiekompetanse. Ikke alle er laget for å sitte i ro med kun teoretiske fag en hel skoledag. Jeg mener at det estetiske påvirket resultat i positiv retning i de andre fagene.

Camilla Sunde (Mauseidvåg, 2019-11-06)

#126

Jeg har selv gått MDD på Atlanten VGS.

Frederick Baade (Trondheim, 2019-11-06)

#145

Har gått musikklinja i Volda i snart 3 år, og hadde det ikkje vore for den so hadde eg aldri hatt den skulemotivasjonen eg har i dag, og eg trur heller ikkje at eg hadde vokse so mykje og blitt den personen eg er i dag. Musikklinja har gitt meg eit trygt miljø til å vekse i, både fagleg og kreativt, og tanken på at neste kulls søkarar ikkje har like stor sjangs til å oppleve dette gjer meg frustrert og trist. Vi treng kreativ ungdom!!

Emma Sævik (Fosnavåg, 2019-11-06)

#147

Jeg signerer

Lucy Anna Brkić (Ålesund, 2019-11-06)

#154

Jeg kan ikke tenke meg at en person som var i den situasjonen som jeg var i før musikk linja (Altså jeg hadde kraftig deprimert og hadde kraftig sosial angst) bli utestengt fra linja bare på grunn av at en fyr som bare hadde lyst til å spille gitar. Og vil droppe ut en måned senere på grunn av manglende interresse, kom inn istedet for den personen som godt kunne ha trengt å finne andre personer med hans interresse.

Mikael Kalvatn (Sykkylven, 2019-11-06)

#155

Eg utdannar meg innan scenekunst for å komme tilbake til heimstaden min. Der er det mykje som manglar i det miljøet.

Herman Brune Leikanger (Larsnes, 2019-11-06)

#170

Fordi eg ikkje ønsker kutt i estetiske fag i vår fylkeskommune. Dette er total galskap og eg ønskjer at fylkestinget skal finne ei beire løysing.

Henrik Stave (Volda, 2019-11-06)

#176

Jeg mener

Mai Ly Hongslo (Vormsunf, 2019-11-06)

#178

Disse skolene har jobbet hardt for å fremme kultur i byen sin, og om budsjettkuttet skjer vil det bli å ta et stort steg tilbake. Fra personlige erfaringer har det å gått musikk, dans og drama styrket meg som person, danser og medmenneske. Man lærer så mye mer enn å "bare" spille et instrument, spille en rolle og danse en dans.

Martine Mossberg (Trondheim, 2019-11-06)

#186

Ungdomen er vår framtid

Karina Heggen Bahk (Volda , 2019-11-06)

#199

Det er utrolig viktig at vi opprettholder et stort mangfold av linjer for å gi alle en mulighet til å utvikle seg på sine områder, og holde motivasjonen gjennom hele skoleløpet.

Jarle Hauge Steffenssen (Ålesund, 2019-11-06)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...