Bevar teatervitenskap: Leve Drama og teater NTNU!

Kommentarer

#1004

Jeg signerer fordi det er helt hårreisende at det er drama og teater som skal kuttes støtte til, når all forskning viser at dette fagfeltet kommer til å bli viktigere i årene som kommer. Vi kommer ikke unna fordelene ved drama i undervisning, og gevinsten av lære og utforske gjennom å drama. Særlig kommer dette til å bli betydnigssfult når det digitale (og passive) får stadig større plass!

Anna Buen Michelet (Oslo, 2019-10-24)

#1007

Drama og teater er en kulturaktivitet som gir en tilhørighet og selvfølelse, og ikke minst en sosial lærdom. Man lærer av å gjøre! Det kan også være en arena for ressursutvikling. Arbeide med å lage en teaterforestilling består av mange forskjellige oppgaver, hvor alle kan finne en viktig funksjon å fylle.

Bevar kulturarven.
Bevar det kunstneriske uttrykket.
Bevar det håndverksmessige uttrykket.
Bevar den intellektuelle opplevelsen.

Bevar alle vitenskapelige stillinger.
Bevar fagspesifikke studiepoeng!!

Camilla Edvardsen Bartnes (Verran Kommune, 2019-10-24)

#1035

Anser teatervitenskap som et viktig utdanningstilbud for å forstå hvorfor teater er viktig.

Lars Anda Berg (Trondheim, 2019-10-24)

#1044

Jeg signer fordi teater og kunst generelt er en så viktig del av samfunnet på utrolige mange måter. Man får utrohet tankesettet sitt, jobbet forskjellig enn det man ser oftest i resten av jobbmarkedet og det er utrolig mye læring som kan fås av å drive eller ha interesse for teater.

Silje Indergård (Trondheim , 2019-10-24)

#1049

Jeg skal snart ut i skuespillerbransjen. Vi trenger ulike utdanninger innen drama og teater.

Joakim Skutle Oppi (Oslo, 2019-10-24)

#1052

Jeg er tidligere student på drama og teater, og utdannelsen har hatt stor betydning for at jeg kunne utvikle det faglige nivå, som gjorde, at jeg kom inn på regi på Teaterskolen i Købehavn og i dag jobber, som regissør og dramatiker i både Danmark og Norge.
Et utrolig viktig sted for kreativ tenkning.

Leiv Arne Kjøllmoen (Nykøbing Sjælland, 2019-10-24)

#1063

Jeg signerer fordi drama og teaterkunnskap er et høyst nødvendig korrektiv og komplement til det svært kognitive og ensidige kunnskapssynet som råder i dag. Det er en katastrofe om dette faget bygges ned.

Ingvild Myklebust (Trondheim, 2019-10-24)

#1067

Fordi et av de viktigste og beste fagene på Dragvoll ikke kan gå tapt!

Hedwig Thiery Aresvik (Trondheim, 2019-10-24)

#1068

For det å drive med eller være ansvarlig for praksiser knyttet til drama og teater, som for eksempel barneteater, drama, improvisasjon og rollespill er kompetanser som må bygges og som bidrar til en rikere barndom, ungdom- og voksentid. Denne kompetansen bygges på Drama og teater NTNU

Sven Veine (Trondheim, 2019-10-24)

#1076

Teater og kultur er almenn(ut)dannende og en selvfølge for å lunne forstå samfunnet vi lever i.

Siri Neslein (Trondheim, 2019-10-24)

#1079

Drama er nødvendig for alle!

Kim Strøm (Oslo, 2019-10-24)

#1083

Kunst er livsviktig

Jonas Magerøy (Oslo, 2019-10-24)

#1093

Earth without ‘art’ is just ‘eh’.

Kristina Vik Myrvold (Trondheim , 2019-10-25)

#1108

Faget er viktig i mange sammenhenger. Det er berikende for et digitalisert samfunn.

Berit Rustand (jessheim, 2019-10-25)

#1116

Teater trenger kunnskap.

Tor Rose Walderhaug (Trondheim, 2019-10-25)

#1129

Jeg signerer, fordi jeg som teaterforsker ved Københavns Universitet kender det norske forsknings- og uddannelsesmiljø inden for teater og teatervidenskab som stærkt og betydningsfuldt i både nordisk og international sammenhæng. Desuden mærker jeg i mit eget virke vigtigheden af et stærkt nordisk forskningsmiljø inden for de kunstneriske og æstetiske fag. Disse uddannelser og den tilhørende forskning lærer os grundlæggende demokratiske kompetencer og at forstå komplekse sammenhænge, herunder kritisk reflektere, analysere og diskutere disse. Disse kompetencr er afgørende for ethvert samfund og kan ikke bare spares væk.

Laura Luise Schultz (Københavns Universitet, 2019-10-25)

#1134

Fordi det er viktig at NTNU tilbyr en teatervitenskapelig utdanning med høyt nivå, og ikke minst at de tar kunsten på alvor. Det er en viktig utdannelse i en by som har mye kultur og teater der det trengs utdannede teatervitere.

thea Lekang (Trondheim, 2019-10-25)

#1142

Teater og drama må bevares.Vi behøver fagene for å lære mer om oss selv og bedre forstå andre. Danning er like viktigere som utdanning.

Kjersti Røe (Kongsvinger, 2019-10-25)

#1144

Utdanningen er unik i Norge. Den gir en faglig tyngde i både det praktiske og teoretiske!

Lise Kristin Valgermo (Kristiansund, 2019-10-25)

#1154

Teater er et urgammelt yrke og fag, jeg liker ikke å se at noe så nydelig skal dø ut. At folk ikke skjønner at det finnes skuespillere som puster teater og lar det oppsluke stappfulle saler med andre mennesker. Det å oppleve katharsis er noe alle bør få lov til å oppleve, men den sjansen minker ved å fjerne drama, teater, teatervitenskap eller skuespiller fag/ linjer ved skolene

Iselin Holst (Trondheim, 2019-10-26)

#1157

Det er viktig å bevare alle linjer og særdeles drama og teater. Dette er en linje som skaper kultur i våres land.

Aina Slotterøy (Brønnøysund, 2019-10-26)

#1158

Drama er et unikt og viktig fag. Som pedagogisk verktøy er drama enestående i sitt slag. Som kunstnerisk selvstendig uttrykk har faget lange og gode tradisjoner.

Torild Jacobsen (Bergen, 2019-10-26)

#1159

Det er utrolig viktig at dram og teater opprettholdes. I alle skoleslag. Viktig for hele mennesket

Bodil Nystad (Mosjøen, 2019-10-26)

#1165

Jeg signerer fordi drama og teater NTNU må styrkes, ikke svekkes, som en av de viktigste universitetene som tilbyr teatervitenskap og praktisk kunstfaglig forskning , hvor det er mulig å forene teoretisk akademisk kompetanse og praktisk forskning i kunstfeltet. Studiet og oppnådd kompetanse etter bestått løp strekker seg derfor langt utover fagfeltet: Drama og Teater: det inngår i pedagogikk og på tvers av humaniora. De nye læreplanene for grunnskolen er et godt bevis på det.

Kari Reigstad (Oslo, 2019-10-26)

#1166

Dette er så utrulig viktig

Jill Larsdotter Lyngøy (Mo i Rana, 2019-10-26)

#1167

Drama-og teater er et av de viktigste fagene vi må ha i framtida, sammen med de andre estetiske fagene. Dramafag former mennesket og uten lærerkrefter i grunnskole, VGs og høyere utdanning, vil de estetiske fagene sakte, men sikkert forsvinne.

Marit Thrana (8658 Mosjøen, 2019-10-26)

#1171

Feltet er vigtigt!

Karoline Severinsen (København , 2019-10-26)

#1175

Dette er kjempe viktig å bevare. Ikke drep kulturen

Alexandra Luka (Horten, 2019-10-26)

#1192

Teater er en fin aktivitet for både unge og voksne å det trengs dyktige fagfolk og instruktører for å kunne drive med dette

Fredrik Stene (Åfjord, 2019-10-26)

#1193

Det er helt vilt å kassere et kunnskapsområde som teater. Umåtelig dumt.

Cecilie Løveid (Bergen, 2019-10-26)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...