Bevar teatervitenskap: Leve Drama og teater NTNU!

Kommentarer

#801

Jeg signer fordi drama å teater betyr så veldig for meg! Å det betyr

Maiken Opheim (Heimdal, 2019-10-24)

#808

Teaterfaget er i seg selv komplekst, sammensatt og omfattende. Undervisningen kan ikke amputeres uten svært negative følger for studentenes ferdigheter og interessen for studiet ved NTNU.

Gunnar Fretheim (Oslo , 2019-10-24)

#810

Det er viktig å opprettholde både bredde og dybde i fagmiljøet for å bevare kompetanse og skape utvikling i fagfeltet. Dette fås på høyere nivå gjennom et sammensatt fagmiljø med dyktige teatervitere som hver for seg og i nært samarbeid kan forske, formidle, utfordre, undervise og tenke nytt. Utdanningsmuligheten må gjenspeile dette behovet i et langsiktig tidsperspektiv og gi studentene tilgang på kun de beste innen teatervitenskapelig kapital; dyktige folk med kunnskap, mot og vilje i teaterfeltet.
Bevar alle teatervitenskapelige stillinger ved NTNU! Ikke kutt i utdanninggstilbudet!

Camilla Wolan (Inderøy , 2019-10-24)

#811

Vi må ha humanistiske fag som teater og drama i høyere utdanning i Norge.

Hege Knarvik Sande (Oslo, 2019-10-24)

#813

Dette tror jeg er verdt å beholde!

Anna Berentsen (Sandnes, 2019-10-24)

#814

Det er helt vilt at en voksende miljøet som liksom skal bli en storby ikke har et slikt tilbud. Det er en skam om vi ikke kan tilby kulturlivet næring i vårt egen storstue av et undervisningssted som NTNU er!

Lillian Danielsen (Trondheim, 2019-10-24)

#818

Det er ekstremt viktig å opprettholde den teatervitenskapelige utdanningen ved NTNU. Svært mange teaterpedagoger rundt om i landet har sin utdanning derfra, meg selv inkludert. Jeg kunne aldri gjort den jobben jeg gjør som dramalærer og pedagog i videregående i dag hvis det ikke var for emnene ved NTNU. De ansatte der har veiledet og delt av en kunnskap som er vanskelig å få tak i andre steder.

Katinka Collett Ulimoen (Gol, 2019-10-24)

#827

Jeg signerer fordi NTNUs teatervitenskapelige utdanning er unik i Norge, den gir både teoretisk tyngde og profesjonell praktisk utdanning i drama- og teaterhåndverket. Jeg jobber i dag som lektor i drama og norsk i videregående takket være utdannelsen fra NTNU. Leve drama og teater!

Ingrid Lund (Oslo, 2019-10-24)

#834

Forskning viser at læringsmålene i andre oppnås i høyere grad når barnet utvikler sine evner til å lære gjennom fysisk aktivitet og estetiske fag.
Dessuten har disse fagene en egenverdi det er verdt å investere i.

Knut Nilsen Fosland (Trondheim, 2019-10-24)

#836

Drama og teater er fag med dype tradisjoner, og det er skandaløst at NTNU ikke ser potensialer og utviklingsmuligheter men i stedet bygger ned en unik og viktig fagkompetanse.

Lise Hovik (TRONDHEIM, 2019-10-24)

#843

Kunstfagene må OPPvurderes, ikke nedvurderes.

Eilert Ottem (Selbu, 2019-10-24)

#845

Har selv studert her og mener det er viktig å bevare de humanistiske fagene i sin helhet.

Emma Jones (Bodø, 2019-10-24)

#848

Levende kultur blir bare enda viktigere i framtida 👌

Berit Blengsli (Grong, 2019-10-24)

#849

som ansatt er dette en viktig kamp å kjempe for et fremtidig sterkt fagmiljø

ingvild r grande (ranheim, 2019-10-24)

#852

Selv tatt master i teater/drama ved NTNU, og bruker faget aktivt som museumsformidler

Heidrun Øverby (Oslo, 2019-10-24)

#856

Drama og teater er like viktig som matte og fysikk. Vi behøver kunst og kultur i dagens samfunn, på samme måte som vi trenger sport og idrett,

Heidi Brunes (SANDEFJORD, 2019-10-24)

#857

Jeg vurderte selv å begynne på NTNU drama og teater. Jeg har deltatt på åpne kurs der. Og tror på et sterkt teaterpedagogisk og kunstnerisk miljø på ntnu.

Siri H. Holtedahl (Sannergata 5 c , 0557. Oslo, 2019-10-24)

#861

Jeg signerer fordi hvis dette faget forsvinner fra Norge vil man måtte dra til Danmark, eller andre steder for å kunne ta faget. Norsk kultur vil forsvinne på sikt fordi de ikke vil lære det i utlandet på samme måte som i Norge, eller unge må velge dette bort da det er kostbart å bo i ett annet land. La ungdommen vite vår historie.

Åse Frydenlund (Nordre Frogn, 2019-10-24)

#863

I sign this petition because high-standard research and higher education in the field of the performing arts is essential to any progressive society. These elements, when upheld within polyphonic institutional settings, are an irreplaceable contribution to how knowledge is renewed. Like no other branch of research, theatre studies provides a contact surface for other disciplines to collaborate and re-assess their aims.

Riku Roihankorpi (Tampere, 2019-10-24)

#869

Vi trenger tilbud om høyere utdanning innen teater og et sterkt teaterfagmiljø for utvikling innen og sikring av teaterfaget. Det gir gode teaterlærere i skolen, gir bredde og flere alternativer til skuespillerutdanningene og gir en unik kompetanse på bruk av drama i møte med grupper med ulik alder og bakgrunn

Trine Merete Sjølyst (Larvik, 2019-10-24)

#871

Jeg signerer fordi dette er en linje jeg selv vurderer å gå på, og som jeg tror er viktig for NTNU’s mangfold, i og med at teatersporten er et lite samfunn som må bæres opp og fram!

Ingeborg Villa Furre (Trondheim, 2019-10-24)

#874

NTNUs teatervitenskapelige linje er et viktig bidrag til nasjonal kunnskapsproduksjon om en av våre viktigste kulturformer.

Mathias Østrem (Trondheim, 2019-10-24)

#886

Jeg signerer fordi det er viktig å bevare de kunstneriske fagene

Tonje Ruud (Oslo , 2019-10-24)

#892

Jeg har gått det selv og fått en super utdanning!

Tori Skrede (OSLO, 2019-10-24)

#906

Ein av dei viktigste utdanningane me har står i fare!

Beth Ramfjord (Førde, 2019-10-24)

#910

Jeg studerer selv film og synes disse retningene innenfor kunst og kultur er svært viktig å bevare

Sandra Birkelid (Bergen, 2019-10-24)

#913

Det er så få stader i Norge at ein kan studere dette faget, som er enormt viktig for å oppretthalde det kunstneriske nivået på og tenkinga rundt norsk teater.

Line Starheimsæter (Oslo, 2019-10-24)

#920

“The arts are essential to any complete national life. The State owes it to itself to sus­tain and encour­age them….Ill fares the race which fails to salute the arts with the rev­er­ence and delight which are their due.” Winston Churchill

Mia Gorset (Oslo, 2019-10-24)

#921

Uten forskning- ingen utvikling

Anine Skou (Oslo kulturskole, 2019-10-24)

#922

Fordi at dette vil svekke kompetansen i testerdrift og oppsettninger.

Bård Paulsen Krogh (Saupstad , 2019-10-24)

#928

Jeg er opptatt av å bevare fagtilbudet i DT-utdanningen, både i bredde og dybde. Kvaliteten på utføring og kunnskapsnivå i alle jobber er avhengige av en god fagutdanning forut. Dette krever både nok bemanning og variasjon i spisskompetanse. Jeg studerte ved instituttet 1,5 år på heltid, med full studiebelastning fra faget drama/teater. Her fikk jeg en sammensatt opplæring som gjorde meg i stand til å jobbe bredt innen fagfeltet, og å plukke opp mer spisskompetanse der det var behov. Jeg opplevde at jeg hadde en nevneverdig kompetanse i faget da jeg kom ut i arbeidslivet. Denne ville jeg ikke hatt uten den grundigheten som lå i opplæringen.

Siv Trine Haldaas (Osen, 2019-10-24)

#940

Krever at alle vitenskapelige stillinger beholdes og ingen kutt i fagspesifikke studiepoeng foretas.

Mona Johanne Hoel (Oslo, 2019-10-24)

#944

Jeg signerer fordi vi trenger alle kunstfaglige utdanninger vi har!

Sunniva Hovde (Eggkleiva , 2019-10-24)

#954

Jeg signerer fordi jeg fikk min undervisnings- og forskningsstilling jeg nå har hatt i 23 år på bakgrunn av den gode utdanningen ved NTNU/universitetet i Trondheim drama, film, teater, med master i drama og teater 1995.
Studenter, barn og unge trenger undervisere og ledere som kan lede estetiske læreprosesser i uttrykksfaglige og tverrfaglige emner og overordnede tema i hele utdanningsløpet.
Mvh Anne Lise Nordbø, førstelektor, Usn.

Anne Lise Nordbø (Tønsberg, 2019-10-24)

#964

Drama er viktig for dannelse.

Anne Øyno (Trondheim, 2019-10-24)

#977

Et viktig teaterfaglig miljø står i fare!

Grenland Friteater (Porsgrunn, 2019-10-24)

#986

Viktig tilbud/studieretning å beholde. Ikke alle er teknologer. Har en datter som startet på studieløpet høsten 2019. Trives veldig godt. Ikke greit at studentene nå risikerer å måtte bruke 6 mnd ekstra for å få fullført sin bachelor. Hvem skal itilfelle da betale for ekstra studielån i denne perioden?
I det minste, la studentene få fullføre det studieløpet de har fått tilbud om, før NTNU går inn å gjør endringer.

Irene Granerud (Bergen, 2019-10-24)

#998

De kommende endringene vil dra teppet vekk under utdanningen, og signalene tilsier at NTNU ikke bare nedprioterer studiet, men også felthet som helhet. Dette er allerede et smalt felt som vi er nødt til å bevare, noe annet ville vært et stort tap for Trondheim som kulturby.

Henrik Barstad Folkestad (TRONDHEIM, 2019-10-24)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...