Bevar teatervitenskap: Leve Drama og teater NTNU!

Kommentarer

#202

Jeg har drevet mye med teater før, og vil at andre skal få gleden av å studere det.

Benedikte Kornelia Eia Hegset (Trondheim , )

#210

Drama og teater er Norges viktigste fagmiljø innenfor dette feltet og leverer både forskning og kandidater som er viktige for både Trondheim og hele landet samt internasjonalt. Faget bør styrkes snarere enn svekkes.

Ine Therese Berg (Oslo, )

#224

Utdanningen min i drama fra NTNU har vært viktig for meg i mitt virke som lærer i grunnskolen. Mer drama og teater, ikke mindre!

Frode Eriksen (Hakadal, )

#231

Teatervitenskap er viktig som et av samfunnsfagene; teatret speiler samfunnet. Uten teatervitenskap mangler vi vesentlige metoder for å avlese samfunnet, og forholdet mellom folk og makt.

Marianne Solberg (GVARV, )

#236

Akademiske institusjoner, og særlig de statlige, skal først og fremst være forskningsbaserte fyrtårn i et samfunn preget av stadig løsere omgang med fakta og begreper om sannhet. Da er ikke nedbemanning, uavhengig av fagfelt, veien å gå

Daniel Øvrebø (Kristiansand, )

#237

Styrking av estetiske fag i skolen er vårt beste vern mot ensretting av barn og unge mennesker, οg fremmer deres evne til å tenke selv

Linda Hambro (Oslo, )

#240

Jeg kjempet for Teatervitenskap i 2017 og blir kvalm av å fortsatt se så mange trangsynte, ignorante, og konservative dekaner som ikke respekterer kunst og kultur. Ikke snakk om at de skal prøve å kødde med NTNU

Morten Ånstad (Bergen, )

#245

Jeg signerer siden dette er en viktig sak for meg

Emilie Hauan Solvang (Trondheim, )

#254

Drama og teater er viktig for samfunnet!

Signhild Meen Wærsted (DRAMMEN , )

#258

Det bør bli mer av kunstfagene i skolen, og ikke mindre. Forskningen er på teaterets side, og det er veldig merkelig at utviklingen i Norge går motsatt vei.

Kirsti Røsand (Ålesund, )

#263

Jeg signerer fordi jeg har sett viktigheten av drama og teater i undervisningen da jeg tok PPU studiet. Skolen trenger flere tilnærminger til fagene når elever skal lære og her er drama og teater viktig for å nå ut til alle. Tilpasset opplæring

Britt Skalleberg Kvåle (Sandvika, )

#268

Jeg signerer fordi det praktisk/teoretisk-faget i Trondheim er viktig for å opprettholde et tilbud i Midt-Norge samtidig som det er et viktig tilbud for teater og drama-feltet i Norge og internasjonalt.

Knut Ove Arntzen (Bergen, )

#278

Kunst er viktig!

Unni Mette Bye (Trondheim, )

#283

Drama og teater ved NTNU er et viktig og sentralt fagmiljø i Norge. Betydningen av fagmiljøet og mulighetene innenfor utdanning,- forskning og samfunn må ikke svekkes!

Kristine Storsve (Oslo, )

#294

Jeg har lyst til å gå denne linja i fremtiden

Nora Dignes (Drammen, )

#305

Drama og teater ved NTNU er en seksjon i vekst mtp. kunnskapsutvikling og samarbeidspartnere. Her kommer det stadig nye tanker om hvordan teater som kunstfag skal fortsette å utfordre, og samtidig utforske, performative uttrykk i samtiden. Slik har studentene, i møte med særs sympatiske og kunnskapsrike lærere, fått rom til å være nysgjerrig og skapende i samspill med andre. Faget representerer forøvrig noe vi trenger mer av, da vi står ovenfor utfordringer som er vesentlig større enn oss selv. Derfor vil det være en svært uklok handling av fakultetet å bygge det ned. Sats på kunnskap for en bedre verden, sats på drama og teater!

Remi Slotterøy (Ålesund, )

#310

Drama og teater ved NTNU har vært en viktig plattform i utdannelsen min og senere i arbeidslivet. Den praktiske tilnærmingen og de engasjerte lærerne var nøkkelen som gjorde at jeg klarte å oppnå en bachelorgrad. Andre studenter fortjener samme muligheten!

Marianne Hansen (Sortland, )

#313

Det er viktig å holde på teaterstillinger, og det vil kanskje føre til at folk som hadde tenkt å søke seg inn heller søker seg inn et annet sted fordi ntnu ikke lenger kan tilbe det folk ønsker.

Eline Sørli (Heimdal (Trondheim) , )

#320

Teater, drama og estetiske fag er meget viktig for samfunnet

Shereen Khachik (Trondheim , )

#322

Forskning på teatervitenskap har tidligere vist resultater på fordeler innenfor helse og samfunn. Hvis fagfeltet drama og teater har en positiv innvirkning på vår helse og vårt samfunn, så trenger vi at det forskes videre på for å dra nytte av det.

Marthe Lea (Trondheim , )

#331

Jeg signerer fordi jeg selv har en bachelor fra drama og teater ved NTNU, og det er noen av de beste årene jeg har hatt. Ser ingen grunn til å kutte i noe som helst!!

Sunniva Estensgård Leistad (Trondheim, )

#337

Drama og teater må aldri forsvinne!

Inger Helene Harham (ÅL, )

#340

Vi må bevare fagfeltet og mulighetene for videre utvikling og forskning.

Juliane Husvik Sukkestad (Blaker, )

#342

Bevare teater studie på ntnu

Annie Karine Fjeld (Trondheim, )

#348

Kultur er viktig for utvikling av menneskesinnet, det gir både glede og trøst i livet. Kunst er en gave vi må ta vare på!

Vigdis Bolstad (Levanger, )

#352

Jeg signerer, fordi samfunnet trenger unge og kloke hodet som kan undersøke og stille spørsmål til samtiden og livet på en estetisk måte!

Trine Blixrud (Tromsø, )

#356

Et meget viktig fag som tar vare på kulturtradisjoner og formidler dem videre. Et unikt fag.

Tor Trolie (Bergen, )

#362

Jeg synes det er viktig å ivareta de mindre studiene.

Maria Grønlund (Trondheim, )

#374

Å innskrenke teaterfagene på universitetene er å innskrenke grunnlaget for faglig refleksjon og kunnskap om kunst og kultur. Det er dypt alvorlig for norsk kulturliv på lengre sikt.

Nora Evensen (Turnéteatret i Trøndelag, )

#383

BEVAR KUNSTFAGENE!!!

Nils C. Hamsund Boberg (Tr.heim, )

#384

Jeg signerer fordi scenekunstfeltet er avhengige av et fagmiljø som setter arbeidet vårt inn i en større sammenheng, og som kan samarbeide for gjensidig utvikling. Rent personlig har mitt arbeid vært preget av samarbeid med det akademiske feltet og det har spilt en avgjørende rolle for de uttrykkene som er skapt. Vi trenger kunnskapen, nysgjerrighet og bredden, som skapes gjennom undervisning og forskning, ved å bygge ned dette fagfeltet vil man bygge ned en viktig del av norsk scenekunst så vel som et akademisk fag.

maja zakariassen (valnesfjord, )

#385

Det er helt nødvendig å ivareta kunnskapen som utvikles på et fagfelt over så lang tid. Vi vil være mye fattigere på kunnskap om vi ikke ivaretar retninger som synliggjør hvordan kunnskap innenfor ulike felt fremtrer gjennom historien. I tillegg er de estetiske fagene ikke fag som bør nedprioriteres. Om man setter kunnskapen inn i folkehelseperspektiv eller et behandlingsperspektiv viser forskning at teater som uttrykksform, drama som læringsform og reflekterende rollespill som virkemiddel i behandlingspraksis har stor verdi. Med utgangspunkt i dette bør fageetningen bestå.

Jeanette Solbakken (Tromsø, )

#388

Det er viktig å bevare teater fordi det er en viktig del av samfunnet og det itillegg utfordrer samfunnet vi lever på en måge som trengs for å komme fremover.

Ine Marie Eriksen (Nesbyen, )

#389

Har selv tatt min drama-og teaterutdanning ved NTNU for 35 år siden, ønsker at kommende generasjoner får samme mulighet!

Kirsten Bjørnsen (Borkenes, )

#393

Alle bruker kunst i samfunnet, gjennom tv, kino, dataspill, YouTube, personlig, teater, bøker, med mye mer! Kunst er i alt! Så hvorfor skal det da skjæres ned i noe som samfunnet hele tiden har behov for?

Nora Bjørnvik Overmo (Trondheim, )

#398

Teatervitenskap er svært viktig for grunnleggende kunnskap om hva film og mediene bygger på.

Elsa Kvamme (Oslo, )

#400

I stand with NTNU theatre and Drama! Although, I studied at the University of Oslo, Norway where I major on Ibsen Studies. I met and worked with scholars and trained artists from NTNU. An injustice to one is injustice to all. No matter the geographical location. God bless Norway!

Babatunde Bakare (Abuja, )Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...