Nei til Monstermaster i tettbygde strøk!

Kommentarer

#601

Jeg signerer fordi det må gjennomføres kabelnett i bakken.

Liv-Heidi Svenberg (Gjettum, 2019-09-19)

#605

Vi må bremse!

Remi Padoin (Oslo, 2019-09-19)

#609

Jeg vil ikke ha monstermaster på Lysejordet (eller andre steder). Det er dyrere, men grav kablene ned i bakken

Lise Tandberg (Ullern, 2019-09-19)

#611

Høyspentmaster så nærme permanente hus har negative helsemessige konsekvenser

Simen Haugen (Oslo, 2019-09-19)

#616

Det må legges i bakken!

Tove Gulliksrud (Bærum, 2019-09-19)

#631

Tenk miljø

Inger Elise Hansen (Oslo, 2019-09-19)

#636

Jeg signerer oppropet grunnet at jeg ønsker at det legges kabler fremfor å sette opp nye og direkte stygge master på bortimot 40 meter.

Fredrik Domaas (Haslum , 2019-09-19)

#644

A L Sjølie

Anne Louise Sjølie (A L, 2019-09-19)

#648

T Sjølie

Torgeir Sjølie (Jar, 2019-09-19)

#654

Nei til høyspent master gjennom beboertette strøk

Eva Strand (Øvrevoll, 2019-09-19)

#665

Det er galskap at strømkabler skal legges i luften når de kan graves ned

Kjetil Johnsen (Hosle , 2019-09-19)

#667

Strøm må ned i bakken!

Rune Lund (Eiksmarka, 2019-09-19)

#673

Dette er en total urimelig inngripen i livskvaliteten til over 6.000 personer. Jeg er ikke personlig berørt, men tar avstand fra denne type maktmisbruk når det foreligger bedre alternativer.

Anders Gran (Jar, 2019-09-19)

#674

Jeg er imot nye og større master med høyere spenning. Linjen bør legges i bakken/tunnel. Ulike nye måter å drive tunnel bør utredes.

Silje Flage Dragsund (Røa, Lysejordet, Oslo , 2019-09-19)

#676

Dette er ødeleggelse av småhusbebyggelse, kan flyttes til marka eller under bakken.

Trym Nordhus (Jar, 2019-09-19)

#681

Ønsker ikke monstermaster, men kabel. Vi bor i tettbygd villastrøk med mange barn, og de helsemessige konsekvensene er ikke utredet godt nok. I tillegg kommer de visuelle konsekvensene.

Marith Loen (1372 Hosle , 2019-09-19)

#683

Jeg har signert fordi jeg mener at vi, med den kunnskap vi vet i 2019, ikke kan bygge noe som skal være i 90 år, og som kan være farlig for våre barn. I presentasjoner og diskusjoner hører jeg at dette egentlig kun er et kostnadsspørsmål, og ber derfor om at NVE ber Statsnett utrede nye og ulike finansieringsmodeller for kabel i bakken, og at de ikke godkjenner søknad om å legge luftspenn over et av Norges mest tettbygde strøk i 2019. Det er mange andre store samfunnsområder hvor man må finne andre finansieringsmodeller for å løse store utfordringer. I dette caset kunne man laget et spleiselag med kommune, fylke, stat og forbrukere. Gjennom nettleie, gjennom skattemeldingen/selvangivelsen, igjennom utbytte fra Statsbygg og område (forbruks) finansiering, igjennom reguleringsplaner og medfinansiering av utbyggere, igjennom estimerte potensielle verdifall på boliger (som ikke skjer og deling av gevinst) osv, Jeg stiller gjerne i en slik gruppe med gratis arbeidsinnsats, ideer for finansiering og kalkulator.

Kristin Omholt-Jensen (Gjettum, 2019-09-19)

#686

Jeg er imot luftspenn i tettbygd område. Det har i denne saken uanede konsekvenser nå og veldig langt fram i tid for mange mennesker som ikke får sagt sin mening i dag.

Britt Ness Müller (Ullern/ Oslo, 2019-09-19)

#688

Det finnes ikke andre steder hvor det hadde vært mer forsvarlig å bruke ekstra penger på en god og langsiktig løsning når det gjelder høyspentlinjer. I dag tenker man ikke to ganger over å skjule ledninger ved oppussing, samme bør gjelde i tettbygde strøk utendørs.

Martin Grønlien Pejcoch (Haslum, 2019-09-19)

#694

Vi er direkte berørt ved at mastene står veldig nært vårt hus.

Camilla Grindstad (Jar, 2019-09-19)

#697

Jeg signerer fordi monstermaster i Bærum er en direkte trussel mot bomiljø og helse til våre innbyggere.

Jan Thalberg (Haslum, 2019-09-19)

#698

Kabel i bakken er en liten utgift sett opp i mot 100 år med visuell forurensing i tett bebyggede strøk!!

Gunnar Lunde (Hosle, 2019-09-19)

#699

Jeg signerer fordi jeg ikke ønsker monstermaster! . Kabel i bakken er en liten utgift sett opp mot 100 år med visuell forurensing i tettbebyggelse strøk .

Birgitte Lunde (Hosle, 2019-09-19)

#703

Etter miljøbelastningen inkl helserisiko ifm eksisterende master siden 1950-tallet (70 år), er det nå tid for å hensynta beboerne. Neste sjanse er i år 2110 (monstermastenes levetid!)

Svein Mjåset (Hosle, 2019-09-19)

#704

For stort inngrep som berører veldig mange mennesker

Espen Braata (Hosle, 2019-09-19)

#705

Direkte berørt og syns det fælt at noe slik i det heletatt er et tema mtp antall mennesker som blir påvirket. Vi lever i 2019 - ta valg med tanke på de neste hundre årene, ikke de seks neste års budsjett.

Christoffer Herheim (Oslo, 2019-09-19)

#708

At man velger er dårligere alternativ pga av økonomi

Anders Marius Olsen (Haslum, 2019-09-19)

#713

Vi har master i hagen og de er sjenerende både i utseende og mtp stråling. Vi er også redd de nye mastene vil senke vår eiendomsverdi betraktelig.

Marte Wernerson (Bærum, 2019-09-19)

#714

Legg kablene i bakken!!

Elin Haugholt-Dale (Sandvika, 2019-09-19)

#717

Dette er idiotisk og ser lite bra ut. Det senker verdien på alle boligene rundt og. Mye bedre å legge under bakken, og det har staten søren meg råd til.

andrea eriksen (Jar, 2019-09-19)

#722

Det er stygt og begrenser opplevelsen av området.

Anja Medbø (Jar, 2019-09-19)

#723

Offentlig vandalisering - skjerp dere politikere!

Torill Bodding (Oslo, 2019-09-19)

#726

Vil ikke ha monstermaster

Birgitte Grenan (Bekkestua, 2019-09-19)

#728

Foreslåtte løsning er ekstremt lite framtidsrettet, og påfører naboer vesentlige ulemper, til gode for fellesskapet

Stein Holmsen (Gjettum, 2019-09-19)

#731

1. Monstermaster ødelegger bomiljø
2. Monstermaster ødelegger miljøet

Inger-Ann Ulstein (Oslo, 2019-09-19)

#746

Fordi omgivelsene et et av de viktigste kriteriene for å velge hvor vi skal bo. Høyspentmaster gjennomsnittlig dobbelt så høye som de vi allerede har, blir enda mer skjemmende og ødeleggende for omgivelsene. Og det blir en varig ødeleggelse, graving/tunnel blir bare en midlertidig forstyrrelse.

Knut Søraas (Hosle, 2019-09-19)

#749

Jeg signerer fordi mostermaster er et særdeles dårlig valg, skjemmende og helserisiko for utrolig mange beboere i Bærum.

Oddrun Steinkjer (Haslum, 2019-09-19)

#756

Disse mastene har ikke noe å gjøre i tettbebygd strøk ! Når det er andre alternativer til føring av kabler !

Kjetil Magnussen (Haslum, 2019-09-19)

#757

Det er viktig å få det i bakken

ANNE RAFTEVOLD (JAR, 2019-09-19)

#763

Jeg bor rett under dagens ledninger.
De er stygge, lager støy og vi er en familie på 5 som vil skjermes for denne strålingen.

Aleksander Bjerke Opsahl (Jar, 2019-09-19)

#766

Jeg bor rett ved en mast !

Marianne Kreim (Oslo , 2019-09-19)

#767

Bomiljø

Per Bjerk (Ullerntoppen, 2019-09-19)

#774

Det må investeres i bomiljøer, ikke velge kortsiktig og dårlig løsning for å spare penger.

Kari Skybak (Gjettum, 2019-09-19)

#777

Jeg signerer fordi jeg mener at den totalt sett beste langsiktige løsningen for alle er å få kablene ned i jorda.

Truls Kristian Hauger (Bekkestua , 2019-09-19)

#778

Jeg finner meg ikke i monstermaster i tettbebygget strøk!

Hedda Myklebost (Eiksmarka, 2019-09-19)

#781

Jeg signerer fordi det er uhørt å legge nye høyspentkabler i ett av Norges mest tettbebygde strøk. Et slikt anlegg vi legge begrensninger de neste 90 årene, og medføre betydelige ulempe for de som blir berørt. En oppgradering av luftnettet vil påvirke mange fler enn de som er berørt av høyspentkabler i luft idag . Bygg for fremtiden , - bygg for et godt bomiljø - bygg for oss !

Hanne Camilla Fjeld (Jar, Bærum, 2019-09-20)

#789

Er berørt av mastene på Ullernkammen, Oslo

Siw Helland (Oslo, 2019-09-20)

#792

Jeg signerer fordi alternativet med nedgravd kabel er det eneste riktige!

Eline Fjellbirkeland (Ostadalsveien 65b, 2019-09-20)

#793

Jeg er direkte berørt og ønsker ikke slike master nært min bolig.

André Bolsø Vestad (Oslo, 2019-09-20)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...