Nei til Monstermaster i tettbygde strøk!

Kommentarer

#417

Nei til monstermaster

Une Skobba (Haslum, 2019-09-18)

#419

Jeg vil ha strøm lagt i bakken. Store master i et boligområde fremstår som et unødvendig inngrep i natur og nærmiljø. Like ved oss har vi Kolsås landskapsvernområde, og det er helt meningsløst å sette opp slike monstermaster rett i utkanten av dette. For ikke å snakke om at mastene vil forringe bokvalitet for oss som bor her.

Sofie Bruun (Haslum, 2019-09-18)

#431

Jeg signerer fordi det bør være en selvfølge at det legges i jorda og spesielt i tettbygde strøk/tettsteder

Kristin Lehre (Holmestrand, 2019-09-18)

#463

Jeg tar avstand fra master, grav det ned!

Trond Johansen (Bekkestua, 2019-09-18)

#485

Ta hensyn til folk!!!

Anna Flinstad (Oslo, 2019-09-18)

#489

Ødelegger det ville området ved Lysakerelven og strålefaren ellers i kommunen.

erik jensen (bærum, 2019-09-18)

#490

Jeg signerer fordi jeg synes det er vanvittig at de kan tenke på å lage så store master der det bor så mye folk!

Rannveig Hallingstad (Bærun, 2019-09-18)

#491

Jeg signerer fordi jeg mener infrastruktur ikke skal bygges som er overgrep mot de som bor i området.

Janne Morstøl (Haslum, 2019-09-18)

#492

Dette ødelegger bomiljøet.

Mette Andresen (Røa, 2019-09-18)

#500

Legg kabel!

Sören Brinchmann-Hansen (Stabekk, 2019-09-18)

#506

Kabel må i bakken!

Einar P. (Hosle, 2019-09-18)

#507

Det er en dårlig løsning og virker gammeldags

Brita Kvanlid (Bekkestua, 2019-09-18)

#510

Jeg signerer fordi jeg bor rett ved nettstasjonen og vil få flere master som nærmeste nabo. Linja må graves ned, at det koster for mye er bare tull.

Thomas Johansen (Edelgranveien, Bekkestua , 2019-09-19)

#512

Kabler bør graves ned!

Siri-Mette Amble (Jar, 2019-09-19)

#516

Jeg ønsker å få høyspenningskabeleb i grøft slik at ikke bomiljøet i store deler av Oslo og Bærum forringes ytterligere enn eksisterende luftspenn allerede bidrar til.

Henrik Grydeland (Vækerøveien 128d 0383 Oslo , 2019-09-19)

#518

Jeg signerer fordi jeg er sterkt i mot at det bygges monstermaster gjennom mitt nærmiljø, og alle andre tettbygde strøk. Det er hel vanvittig at dette alternativet faktisk blir vurdert når vi nå straks skriver 2020

Morten Strand (Jar / Øvrevoll, 2019-09-19)

#521

Vil ikke ha monstermaster!!

Trude Overskeid (Haslum, 2019-09-19)

#522

Arealene må utnyttes på en forsvarlig måte som ivaretar et godt bomiljø og ikke utsetter beboere for risiko. Anlegget vil prege området i lang tid fremover. Velg langsiktig løsning, tenk på kommende generasjoner.

Siri Horn (Vøyenenga , 2019-09-19)

#524

Fordi det er uhørt, raserer bomiljø, er respektløst

Jannike Tyldm (Røa, 2019-09-19)

#527

Jeg signerer for en trygg fremtid for alle i nærmiljøet

Christin Nordahl (Hosle, 2019-09-19)

#538

Satnett må velge fremtidsrettede løsninger som er best for menneskene som bor i nærheten

Annette Enger (Eiksmarka, 2019-09-19)

#544

Mastforslaget har altfor høye master. Både nye og gamle er estetisk utilfredsstillende. Det burde på generelt grunnlag være et mål å legge slike ting under jorden og ikke tvers gjennom en av bydelens få grønne lunger.

Daniel MC Fadden (Oslo, 2019-09-19)

#556

Det er helt forkastelig å tenke så kortsiktig og ikke ta hensyn til menneskene rundt

Tonje Berg (Velliveien , 2019-09-19)

#560

Ønsker at høyspent legges i bakken for et bedre miljø for barna våres.

Kristina Heieren (Haslum, 2019-09-19)

#561

Det forringer mitt levesett med digre master som hele tiden knitrer om vinteren. Legg det i bakken NÅ

Kristine Vikenes (Capralhaugen, 2019-09-19)

#570

Jeg signerer fordi forslaget om nye høye master innebærer en helt unødvendig og lite fremtidsrettet miljøforurensning. Kabel i grøft og/eller tunell er det eneste fornuftige i et miljømessig perspektiv.

Jarle Stensrud (Jar, 2019-09-19)

#571

Fredrik Lindemann

Fredrik Lindemann (Myrhaugen, Oslo, 2019-09-19)

#574

Innlysende hvorfor man engasjerer seg i en sånn sak!

Monica Andersen (Oslo, 2019-09-19)

#587

Jeg signerer fordi en slik ledning med høyere spenning ikke tar hensyn til de helsemessige konsekvenser, og at dette ikke er utredet. I tillegg vil master på 38-40 meter (tilsvarende kontorbygg på 13-14 etasjer) være synlig for alle beboere i Bærum og deler av Oslo. Derfor bør man velge den sikreste og minst kontroversielle løsningen, og velgerne i Bærum og Oslo kan tåle påslaget i nettleien som en dyrere løsning innebærer. Jeg vil oppfordre alle velgere til å ikke stemme på de partier som ikke klart sier nei Monstermaster i tettbygd strøk.

Nils Foldal (Hosle, 2019-09-19)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...