Nei til biler og bybane over Bryggen

Kommentarer

#806

Jeg vil ikke ha noen bybane over Bryggen i Bergen

Nina Braathen Kirca (Skjerjehamn, 2019-09-16)

#816

Nå må vi ta vare på Bryggen!

Øyvind Klementsen (Bergen, 2019-09-17)

#821

Det er på tide å tenke på vår viktige arv Bryggen, dens fremtid og miljø, istedet for våres egen egoisme i denne saken.
Plant gressplen over veien istedet!

Brit Anita Seidl (Bergen, 2019-09-17)

#828

Ønsker gågate over bryggen.

Kristin Kvalheim (Bergen, 2019-09-17)

#835

Ikkje ødelegg Bergen enda mer

Ann kristin Nilsen (Askøy, 2019-09-17)

#838

Bryggen i Bergen er en kulturarv, som ikke skal ha tungtransport eller bybane.

Øyvind Parken (Lørenskog, 2019-09-17)

#839

Vi trenger et byrom uten biler og bybane for at byen ikke skal dø. Bryggen er et første valg til dette. Jeg er for bybane, men ikke over Bryggen.

Erna Rio (Øvre Ervik, 2019-09-17)

#840

Vil bevare Bryggen. Er glad i byen min.

Anne-Margrethe Lorentzen (Naustvegen 23, 5136 Mjølkeråen , 2019-09-17)

#844

Jeg signerer fordi biler og bybane over bryggen er en skam. Historiske bryggen må bevares. Og hva med at bryggen synker???? er det en saga blott???

Linda Haigland (Strusshamn, 2019-09-17)

#845

Hvis ikke politikerne klarer å beskytte Bryggen, må folket gjøre det! Politikerne er ikke lenger folket.

Nina Sæther (Tønsberg , 2019-09-17)

#857

Jeg signerer fordi jeg er absolutt imot bybane over Bryggen!
Ærlig talt, dette går bare ikke an!

Kurt Hjertholm (Bergen, 2019-09-17)

#861

Jeg ønsker Bryggen fri for bybane og biler. Det er nok at man har ødelagt Strandkaien og Torget uten at man skal ødelegge verdensarven også.

Tore Thorsen (Arna, 2019-09-17)

#869

Ønsker ikke bybane over bryggen.

Vibeke Wallem (Godvik, 2019-09-17)

#871

Eg ønsker å bevare Bryggen. Bryggen bør være en "gågate"

Odd Arne Moe (Brattholmen , 2019-09-17)

#878

Vi må bevare Bryggen slik den er. Uten en ødeleggende bane over dette verneverdige området.

Ellen Moltubakk (Bergen, 2019-09-17)

#879

Karen Matre.

Karen Matre (Bergen, 2019-09-17)

#885

Me treng ikkje øydeleggja Bryggen meir no. Vil ha ein levande by for alle

Sigrid Gunnarskog (Laksevåg , 2019-09-17)

#886

Jeg ønsker en bane som går raskest mulig fra a til b. Som betjener flest mulig mennesker. Og jeg ønsker en bane som ikke må bremse fordi den krysser veier, fotgjengeroverganger, må passe seg for dyr, sykler og mennesker. Jeg ønsker en bane som fungerer fullt ut på de største dagene i året, når vi trenger den som mest. Og jeg ønsker et bryggen med størst mulig potensiale for Bergen og dens befolkning. Jeg ønsker sunn fornuft. Og jeg ønsker at flertallet blir hørt. Jeg ønsker at vi hyller demokratiet fremfor å forakte forsøket fra et klart mindretall å gå rundt det. Jeg ønsker rettferdighet.

Øyvind Neset Olsen (Bergen, 2019-09-17)

#887

Vil IKKE ha bybane over Bryggen.

Karianne Ramstad (Bergen, 2019-09-17)

#888

Nå bygger vi bybane for de neste 100 år. Det spiller ingen rolle om tunnel er dyrere! Den må ikke gå over Bryggen!

Terje Mauritzen (Nordnes, 2019-09-17)

#890

Asbjørn Natvik

Asbjørn Natvik (Høyanger , 2019-09-17)

#896

Jeg er i mot Bybane over Bryggen! Det er vår kulturarv, og den må ikke byttes bort i politisk hestehandel om maktposisjoner.

Synnøve Ukvitne (Fyllingsdalen, 2019-09-17)

#899

Jeg signerer fordi jeg synes at Bybane over Bryggen vil være en utilbørlig barriere.

Rory Dunlop (Bergen, 2019-09-17)

#902

Jeg signerer fordi:
1. Bryggen må bevares.
2. Respekter befolkningens flertall.
3. Respekter politikernes flertall.
4. Respekter demokratiet.
5. Bane over Bryggen henger ikke sammen med UNESCO's verdensarvstempel.
6. Bybane kan ikke kombineres med Bryggen som festplass for 17.mai, Tall Ships, Bondens Marked etc...
7. Idiotisk å legge banen over Bryggen når det forventes 70-100cm høyere vannstand de neste 50 år.
8. Raskere bane til Åsane med tunnel.
9. La det gjerne koste 1mrd ekstra for tunnel, for den beste løsningen hvor den ekstra milliarden kan fordeles over 50-100 år -- og bedre å evt. vente noen år ekstra for å skaffe økonomi uten ytre bompengering for den beste løsningen enn å bygge forhastet nå over Bryggen.

Svein-Ivar Lillehaug (NYBORG, 2019-09-17)

#908

Jeg vil ikke ha noe bybane over bryggen... ødelegger hele Nergen

Janiche Torgersen (Bergen, 2019-09-17)

#910

Ingen skal få ødelegge Bryggen vår. !

Wenche Aasbø (Betgen, 2019-09-17)

#913

Bybane over Bryggen vil ødelegge verdensarven.

Vidar Falck (Holmlia, 2019-09-17)

#914

Jeg signerer fordi vi ikke må risikere at Bryggen blir fratatt status som verdensarvsted.

Målfrid Skoglund (Fana, 2019-09-17)

#922

Det er rett og slett bare helt galskap 😡

Evy Christine Hansen (Olsvik, 2019-09-17)

#925

Jeg signerer dette dokumentet fordi jeg mener bryggen ikke skal ha hverken bane eller biler. Bybanen må i tunnel.

Jan Erik Larsen (Bergen, 2019-09-17)

#926

Jeger imot bybane og biler over Bryggen. Bybanen må bygges i lang tunnel til Eidsvåg og ny tunnel fra Eidsvåg til Fløyfjellstunnelen. Da blir byen og Sandviken skånet for trafikal forsøpling!

OLE MOEN (Bergen, 2019-09-17)

#939

Jeg vil ha bil og banefritt Bryggen, og en effektiv tunnelbane til Åsane (ikke en somletrikk). Åsane trenger en annen løsning enn Fana pga annen demografi og førre arbeidsplasser i egen bydel.

Jan Diethelm Hjemgaard (Øvre Ervik, 2019-09-17)

#941

Jeg er helt imot bybane over Bryggen.

Gunn-Helen Johnsen (Bekkjarvik, 2019-09-17)

#945

vil ikke ha bybane over bryggen

Daniel Langballe (Bergen, 2019-09-17)

#949

Jeg ønsker en bil og banefri brygge i Bergen.

Frode Nilsen (Bergen, 2019-09-17)

#955

Jeg ønsker å bevare bryggen 😊

Marith Lisbeth Dahle (Bergen, 2019-09-17)

#957

Fordi jeg ønsker en bilfri og banefri Bryggen, som tar vare på kulturarven. En bybane i tunnel og biler/busser i tunnel er mer effektiv og miljøvennlig og er fremtidsrettet i forhold til kommende generasjoner.

Harald R . Noss (Bergen, 2019-09-17)

#958

Jeg vil ha Bryggen fri for bybane.

Kari Iden Andersen (Bergen, 2019-09-17)

#961

Jeg signere for Bryggen er min identitet som Bergenser. De leter ikke etter de fantastiske muligheter denne delen av Bergen kan bli uten biler og trikk. Med trikk som vil 2. hvert minutt i ruchen vil skape så mye støy. Og ikke minst traffikk ulykker og hva med springflo. Og om de finner noe i bakken som har historisk verdi så kan det stoppe hele proskjekte og bli ekdtremt mye dyrere. Nei legg den i tunel og få bilene vekk

Edgar Stark Dobie-NjaastaD (Landås , 2019-09-17)

#973

Fordi bryggen i Bergen skal være som den er, en av Bergens mange vakre turist attraksjoner.

Linda Aslesen (Gardvik, 2019-09-17)

#981

Dette er noe jeg aldri kommer til å ønske.Legg bybanen hvor som helst men ikke Bryggen

Kjersti Magnussen (Krohnengsgaten 47, 2019-09-17)

#986

Jeg ønsker bybane i tunnel over bryggen!

Sigfrid Sannes (Bergen , 2019-09-17)

#988

Vil ikke ha bybane over bryggen

Britt Takvam (BERGEN , 2019-09-17)

#997

Jeg er motstander av bybane/ somletrikk i sin helhet. Den er et politisk prestisjeprosjekt som aldri skulle sett dagens lys. De må jo ha mistet både gangsynet og all sunn fornuft. Politisk døvhet for for innbyggernes meninger er blitt tydeligvis blitt standard.

Linda Sandal (Åsane, 2019-09-17)

#998

Bevare Bryggen som en nasjonal severdighet

Yasmina Madi (Bergen, 2019-09-17)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...