Nei til biler og bybane over Bryggen

Kommentarer

#202

Nå må politikerne som fortsatt syntes det er greit å ødelegge Bryggen for bergenserne ta til vettet!

Trond L. Berentsen (Bergen, 2019-09-15)

#206

Eg vil IKKJE ha bane over Bryggen!!!

Frank Ove Sivertsen (Bergen, 2019-09-15)

#210

Ønsker en bil- og bybanefri Brygge!

Kjetil Aksdal (Bergen, 2019-09-15)

#222

En verdensarv og ett høyt verneområde skal ikke bebygges med moderne kollektivsystem som forringer området og ødelegger dens grunn. I tillegg eg er ikke Bryggen seg til slik bruk da byggrunnen synker for hvert år og med slik tyngde som en bybane vil utgjøre vil forkorte levetiden på grunnvolleme til Bryggen og dens byggfundamenter.

John Steven Sandal (Salhus, 2019-09-15)

#223

Perlen i Bergen by vil vi ikke ha ødelagt av bybane og biler. Bygg tunnel !

Aina Henriksen (Bergen, 2019-09-15)

#224

Bybane over Bryggen vil ødelegge hele atmosfæren ved det bevaringsverdige.

Tone Hjorth Graabræk (Bergen, 2019-09-15)

#225

Jeg ønsker en levende by uten bil/bane fra koengen til festplassen.

Tor Jørgen Skjeldal (Tertnes , 2019-09-15)

#227

Bryggen uten bybane og biler er viktig for byens identitet. Bygg tunnel slik at passasjerer fraktes raskest mulig fra stasjon til stasjon.

Bjørn Terjesen (Eidsvåg, 2019-09-15)

#239

Uhørt at noen i det hele tatt har vurdert å legge en bybane over Bryggen.
Bryggen er allerede på synkende grunn og nok truet.
Bybanen må gå i tunnel!!!

Anne Leithaug (Bergen , 2019-09-15)

#242

Latterlig med bybane over bryggen.

Lord-Truls Breisnes (Loddefjord, 2019-09-15)

#255

Skandaløst om det blir en realitet. Nå må klovnene i bystyret ta seg sammen!

Pål Tønjum Skagen (Drammen , 2019-09-15)

#263

Eg signerer fordi eg er helt enig. Synes det er unødvendig med trafikk over bryggen.

Bård Hauge (Sandviken, 2019-09-15)

#266

Kan ikke ødlegge en kulturarv

Ove Johansen (Geithus, 2019-09-15)

#267

Jeg signerer fordi jeg er for å ta bedre vare på Bryggen i Bergenønsker å frigjøre arealet foran Bryggen til andre formål enn transport/trafikk, tror Bybane i tunnel Sentrum-Sandviken er den beste løsningen, og at et stoppested i fjellet bak Bryggen gir muligheter for å gjøre Bryggen og Bergenhus Festning mer og bedre tilgjengelig for publikum.

Truls Fotland (Os, 2019-09-15)

#279

Jeg mener at banen skal komme fort frem, uten å gå midt inne blant folk. Jeg ønsker at Bryggen skånes for bane og mest mulig trafikk.

Kirsten Engelsen (Sandsli, 2019-09-15)

#281

Vil ikke at Bryggen skal bli ødelagt av e Bybane. Bryggen må bevares

Tove Roksvåg (Bergen, 2019-09-15)

#283

Eg er for kollektiv transport, og hvis den er miljøvennligere er det kjempe pluss... Men, som en kjenning påpekte vil en Bybane over Bryggen være livsfarlig for myke trafikkanter. Over Bryggen har du tusenvis av turister som ikke kommer til å holde seg unna skinnene, og hver helge er det mange berusede folk som ikke kommer til å høre Bybanen komme når støy ifra utestedene er på sitt verste. Tunnel er tryggere for myke trafikkanter, og verdensarven får være ifred ifra trafikk.

Joachim Hjelvik (Bergen, 2019-09-15)

#299

Jeg ikke vil ha bybane over bryggen. Da blir bryggen ødelagt.

Tormod Klinge (Bergen, 2019-09-15)

#302

Jeg ikke ønsker at biler og bybane skal gå over Bryggen

Berit Herdlevær (Bergen, 2019-09-15)

#307

Jeg signerer fordi jeg mener byens sentrum inkl Bryggen er i fare for våre etterkommere dersom vi ikke får bort bybanen og annen trafikk.

Eva Grimstad (C. Sundtsgt 36 5004 Bergen, 2019-09-15)

#309

Kari Bjørsvik.

Kari Bjørsvik (Bergen, 2019-09-15)

#318

Jeg mener bryggen er for folk. Ikke transport.

Johannes Sæhle (Bergen, 2019-09-15)

#319

Bryggen skal bevares slik den er!

Flemming Frantz Thygesen (Bergen , 2019-09-15)

#326

Bryggen må bevares - det er ikke forenlig med bybane.

Siren Stamnesfet (Bergen , 2019-09-15)

#331

Bybane over bryggen ødelegger byen vår

Therese Bergesen (Vadmyrveien 4, 2019-09-15)

#333

Ødelegge hele bryggen.

Anita Gustad (Orkanger, 2019-09-15)

#338

Det er tullete å ødelegge bryggen med bybanen. Biler trenger ikke kjøre her heller

Eli-Anne Donev (Fjell , 2019-09-15)

#339

Dette er på verdenarvlista og det passer seg ikke med en trikkeskinne blant en masse gående folk være seg edrue eller ikkje.vil være ødeleggende i bybildet med oversvømt bryggen og utsettelser den vil medføre også i turist perspektiv!

Stein-kåre Derås (Gulafjordveien 2298, 2019-09-15)

#340

Vi må ta vare på Bryggen og denne UNESCO World Heritage plassen

Eirik Ormberg (Bergen, 2019-09-15)

#344

Galskap rett og slett

Torill Ingebrigtsen (Håkonshella, 2019-09-15)

#349

Jeg ønsker ikke bybane over bryggen

Maria Frias (Bergen , 2019-09-15)

#350

Bryggen bør skånes ikke bare for biler men også by bane. 👊🏾

Jimmy Salcedo Fløysand (MELAND , 2019-09-15)

#351

Vi må ta vare på vår verdensarv, og politikerne må snart høre på velgerne. De er her for å tjene OSS!!

Bente Hagen (Nesttun, 2019-09-15)

#354

Jeg signerer fordi jeg vil bevare Bryggen i Bergen, og er imot utbygging av bybane over bryggen.

Hanne Borsholm (BERGEN , 2019-09-15)

#360

Bryggen må bevares for ettekommerene!

Nina Kjærland (Ask, 2019-09-15)

#362

bryggen må bevares som den er.

Ørjan sandtorv (Bergen, 2019-09-15)

#366

Bryggen er unik, og kan ikke ødelegges for bybane som ikke er ønsket.

bjørn myrvold (Nyborg, 2019-09-15)

#377

Jeg vil ikke risikere at Bryggen ødelegges.

Marianne Gjertsen (Hylkje, 2019-09-15)

#378

Jeg ønsker at bryggen skal bli bil og bybane fri.

June Nordgård (Bergen, 2019-09-15)

#381

Jeg signerer fordi jeg ønsker en brygge for folket. Ikke for trafikken av bil og bane.

Svein Grimen (Drotningsvikveien 76b, 2019-09-15)

#392

Byen er Bergen.....

JAn Motzfeldt Dahle (Oslo, 2019-09-15)

#394

Bilene er det mulig å fjerne senere, men bygges det bybane over bryggen, vil verdensarven vår være ødelagt for alltid!

Monica Nilsen (Bergen, 2019-09-15)

#397

det skal ikke gå hverken biler eler skinnegående monstre over Bryggen!!

Kristian Demmo (Bergen, 2019-09-15)

#400

Jeg signere for at vi skal forsøke å bevare bryggen i hjembyen min

Tommy Thomsen (Elverum, 2019-09-15)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...