Nei til fortsatt innesperring av ville dyr i bur for trening av jakthunder!

Kommentarer

#804

Fysj. Enda en type utspekulert dyreplageri som vi aldri må akseptere!!

Anna Tofastrud (2320 Furnes , 2019-09-24)

#814

Trenger jeg virkelig å forklare hvorfor jeg signerer dette oppropet..? Hvorfor jeg ikke vil at man skal holde ville dyr i bur? Eller dyr generelt...? Den som ikke forstår det helt av seg selv, mangler noe vesentlig.

Mona Gulli (Hønefoss, 2019-09-24)

#816

Dette er tortur av levende dyr, til og med verre enn pelsdyroppdrett. Disse må i tillegg stå ansikt til ansikt med en gjeng hunder som er "vanskjøttet" til å gå på i flokk og drepe andre dyr, uten at de har mulighet til å flykte :(

Kjellaug Røyland (Nodeland, 2019-09-24)

#835

Det er horribelt det som holdes på .. kun for menneskets forlystelse!!!!

Mira Einarsen (Bodø, 2019-09-25)

#836

Hvert eneste dyr har rett til et liv fritt fra tortur og ugjærninger som blir pådratt av barariske menneske-udyret som kaller seg selv siviliserte!

Linda Ashurst (Sandvika , 2019-09-25)

#848

Nå må det bli slutt på denne mishandlingen av dyr.. Nok er nok. Politikere nå må dere på banen og stoppe galskapen

Olaug Breive (rykkinn, 2019-09-25)

#853

Er sterkt imot å benytte andre dyr til trening av jakthunder! Grusomt !

Trude Sandvik (Drammen, 2019-09-25)

#854

Jeg signerer fordi dette er en praksis som på ingen måte samsvarer med prinsipper for dyrevelferd og verdier myndighetene ellers forfekter i forhold til hvordan dyr kan behandlles. Kontrasten til diskusjonen om hvorvidt det er forsvarlig å la hunder være alene hjemme mens eierne er på jobb er ... i mangel av et bedre ord- slående.

Siri Damman (Oslo, 2019-09-25)

#855

Jeg signerer fordi vi lever i 2019 og er smartere enn å holde ville dyr i bur, og om ikke det er nok lidelse, så skal de ble jakta av «sinna» hunder. Ærligtalt! Vi snakker om å bli bedre mennesker hver dag mtp klimaet, da er det vel på tide å begynne å tenkte på at vi skal bli bedre på å respektere alt liv på denne jorda. Ville dyr er ikke skapt for å leve et liv i bur og er heller ikke blitt skapt for å bli jakta av en beagle, bare fordi en eller annen idiot synes det er underholdning på fritiden å se hunden sin angripe et annet uskyldig dyr. Jeg er selv en hundeeier, men tanken på å se henne angripe et forsvarsløst dyr gjør meg fysisk uvel.
Alle dyr har en egenverdi, uavhengig om de har et kjælenavn eller ikke.

Miriam Kjølen (Oslo, 2019-09-25)

#862

Alle dyr skal ha et godt og verdig liv og kunne ferdes fritt i naturen. Jakthunder får man trene opp uten å måtte ty til dyr i bur. Skammelig!!!

Tormod Aas (Oslo, 2019-09-25)

#864

Jeg er STERKT imot ALL FORM FOR DYREPLAGERI!!!!!

Gro Elin Kolkinn Skjelland (Andebu, 2019-09-25)

#866

Synes det er helt forkastelig å utsette dyr for denne grusomme behandlingen

Heidi Aasheim (Aasheim , 2019-09-25)

#867

Jeg signerer fordi jeg mener dyr har egenverdi og skal ikke brukes for menneskers underholdning. Jeg synes det rett og slett er avskyelig at dette i det hele tatt er et tema som blir tatt opp og er oppe til vurdering.

Kathrine Hetland (OSLO, 2019-09-25)

#875

Uetisk å bruke levende dyr til det

Margrethe Fahre (Hønefoss, 2019-09-25)

#879

Alt av liv har rett på å leve godt og fritt. Noe annet er galskap!

Henriette Johnsen (Kristiansand , 2019-09-25)

#886

Dette er forkastelig

Elisabeth Sørsæther Stene (Nordkisa, 2019-09-25)

#899

Jeg signerer fordi jeg vil at mishandling av alle dyr skal stoppe snarest mulig, inkl. Opptrening av jakthunder på levende dyr.

Lorna Enger (Flateby, 2019-09-25)

#901

Ville dyr er nettopp det, de skal ikke holdes i bur.

Sissel Morrissey (Rælingen , 2019-09-25)

#909

Hvis dette går igjennom har jeg og mange med meg mistet ALL respekt for våre styringsorganer og for våre politikere! Disse våre vakre rovdyr er jaget villt! De har livets rett som du og jeg - intet mindre!

unni Baarøy Grimen (Rådal, 2019-09-26)

#910

Kan vel ikke med hånden på hjertet, mene at ville dyr skal brukes til opptrening av jakthunder??
EMPATILØST!!!!
FYÝYÝY!!!!

Ellen Kristin Hansen (Lena Østre Toten , 2019-09-26)

#915

Jeg er fullstendig imot dyreplageri.. Dette er sykt!!

Monica Opland (Sandvika , 2019-09-26)

#919

Har det rablet for Miljøverndirektoratet? Jegere kan jakte uten å måtte trene hundene sine på ville dyr. La jegere lære av hvordan indianere urfolk har jaktet, i alle fall lære av det beste av urfolks metoder.

Aase Falck (Oslo, 2019-09-26)

#924

Respekt for dyrs behov. Nei til dyreplageri!!!

Catrine Terjesen (Tønsberg, 2019-09-26)

#925

Dette er dyremishandling !!

wenche madsen (Nesodden, 2019-09-26)

#926

Ville dyr skal ikke være i bur, de skal være fri.

Jane Syversen (Klokkarstua, 2019-09-26)

#928

Det her er makabert, ingen dyr skal holdes i bur😣👿🤮

Nan Bjerkansmo (Bengtfors, 2019-09-26)

#932

Dette er forkastelig

Therese Gimenez (Oslo, 2019-09-27)

#933

Dette er totalt etisk uakseptabelt. Skikkelig dyreplageri!

Nina Modahl (Asker, 2019-09-27)

#937

Hater dyremishandling

Gunn Jacobsen (Ramfjordbotn, 2019-09-27)

#945

Fordi jeg hater tanken på at ville dyr skal sitte i bur.

Torgeir Brattland (Sarpsborg, 2019-09-27)

#951

Dette er galt på sp mange måter. Dette er sykt, helt sykt.

Line Staale (Lørenskog , 2019-09-28)

#959

Vi må gi dyra en stemme

Monica Rygnestad (Kristiansand, 2019-09-28)

#961

Jeg er imot all form for dyreplageri, noe dette er.

Eva-Lena Persson (Oslo, 2019-09-28)

#965

Dette er ikke bare uetisk, men rent kynisk behandling av levende vesener, og mangel på respekt for liv!

Atle Haagensen (Oslo, 2019-09-30)

#966

Ville dyr skal ikke i bur. Trening av jakthunder skal foregå i naturen.

Jan Kristiansen (Oslo, 2019-09-30)

#970

Jeg signerer fordi jeg vil at dyrevelferdsloven skal overholdes, og at Norge skal være et land som behandler dyr på en etisk forsvarlig måte. Også fordi jeg mener at alle dyr som eies av mennesker skal ha et liv som imøteser deres naturlige behov. Et eksempel på dette, er blant annet hi-dyrs gravebehov. Dette kan ikke dekkes i bur!

Kristin Kin Gudbrandsdatter Ødegaard (Disenå , 2019-10-01)

#972

Nei til dyr i bur!!!

Ida Myhrvold (Oslo, 2019-10-01)

#974

Å bruke ville dyr som åte i trening av jakthunder, er forkastelig og bør forbys!

Kirsten Sannes (Miland, 2019-10-02)

#975

Nå må det bli slutt på mishandling og drap på dyr

Mona Elise Olsen (Rygge, 2019-10-02)

#976

Vi trenger ikke mer dyremishandling og dyreplageri

Roger Pedersen (Honningsvåg , 2019-10-03)

#977

Nei til fortsatt innesperring av ville dyr i bur for trening av jakthunder !

Kari Wenche Fossum (Rena, 2019-10-03)

#994

Jeg har ikke noe til overs for at Miljødirektoratet vil tillate at ville dyr skal kunne holdes i bur for å bruke dem til trening av jakthunder. Jeg er sjokkert!

Jorunn Dyrbekk (Askim, 2019-10-12)

#995

Stopp denne forferdelige mishandling av dyr!!

Tor-Arne Bundesen (2730 Lunner , 2019-10-18)

#998

Jeg signerer for å vise min motstand mot sadisme.

Øystein Tandberg (Haugesund, 2019-10-26)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...