Utbedring av sikkerheten langs Fjellsveien

Kommentarer

#2

Denne veien må utbedres før noen blir skadet eller drept.

Eivind Engedal (Drammen, 2019-08-15)

#7

Barnas trygghet.

Safiullah Rana (Drammen , 2019-08-15)

#14

Eg har køyrt denne strekninga fleire gonger når vi har vore på besøk. Ein mørk haust/vinter-ettermiddag i regn er dette rett og slett utriveleg. Sjølv ville kvidd meg for å sende born ut på denne vegen. Eg stør alle tiltaka Espen her foreslår.

Erlend Eimhjellen (Nesøya, 2019-08-15)

#16

Jeg har opplevd hvor fort motoriserte kjøretøy ferdes i den strekningen

Serhat Budak (Drammen, 2019-08-15)

#20

Barns sikkerhet og trygghet må prioriteres!

Hilde Engebråten (Lier, 2019-08-15)

#27

Dette er noe vi har savnet i mange år!!! Når ungdomsskolen arrangerer sykkeldager er det med livet som innsats Skogerbarna sykler til Galterud!?

Linda Andersen (Drammen, 2019-08-15)

#31

Jeg signerer fordi dette er en vei i mitt nærmiljø som oppleves utrygg å ferdes på som fotgjenger. Det er helt nødvendig med fortau på denne strekningen!

Vibeke Hanssen (Drammen, 2019-08-15)

#39

Har kjørt strekningen ca. 2 ggr/uke i flere år. Hver gang med hjertet i halsen fordi det er så uoversiktlig, samtidig som mange går/sykler/rir der.

Kirsten Helene Jellum (Eks. Fjell, nå Stockholm, 2019-08-15)

#49

Jeg signerer fordi jeg har selv gått syklet ved veien og det hadde vært gull om det kommer et trygt sted å ferdes på. Mvh PISV

Per Inge Vittersø (Lerpeveien , 2019-08-15)

#54

Bonusbarnebarna og de andre myke trafikantene trenger tryggere vei.

Anette Johnsrud (Haslum , 2019-08-15)

#55

Jeg har barn som ferdes på denne veien. Går selv mye tur med hunder på denne veien. Bor her og vet det er en farlig usikker vei. Som det også har vært mange ulykker på. Det har også blitt mange flere skolebarn på denne strekningen. Vet også at den blir mye brukt av div treningsgrupper med rulleski, sykkel og joggere.

Hege Funder (Drammen, 2019-08-15)

#60

Det er viktig med slike trafikksikringstiltak når det det er rellebehov for det.

Espen Lagerqvist (Tranby, 2019-08-15)

#62

Det er riktig

Michael Øvrebø (Drammen, 2019-08-15)

#64

Fordi jeg bor langs Fjellsveien og trafikk forholdene for myke trafikanter er ikke akseptable langs med Fjellsveien.

Albert Hess (Drammen , 2019-08-15)

#65

Jeg bor på gjerpenlia 3 og fordi min sønn kretser til skoger skole, er del av det lokale fotballaget. Pga manglende wikkerhet er det hverken mulighet for å sykle til fotballbanen, venner eller skolen.

Nevin Budak (Drammen, 2019-08-15)

#79

Vi trenger sikkerhet for barna våre.

Renate Solbakken (Drammen, 2019-08-15)

#81

De kjører alt for fort der og det er smalt, ugreit for fotgjengere, ryttere og syklister

Hanne Odseid-Gisholt (Drammen, 2019-08-15)

#82

Jeg er enig i alt som står skrevet her

Mona Heierstad Falk (Skoger, 2019-08-15)

#86

Alle fortjener en trygg og sikker skolevei eller gangvei i fritiden. Både voksne og barn

Marius Haavseth (Sande i Vestfold, 2019-08-15)

#91

Veien er farlig for gående og syklende. Har kjørt der mange ganger og lurer på hvorfor ingenting ikke blir gjort med sikkerheten. Uoversiktlig og dårlig lagt vei

Jon Halvor Sand (Skoger, 2019-08-15)

#92

Barn og voksnes sikkerthet på strekningen er viktig, så her må det graves fram noen budsjettkroner slik at beboere langs strekningen opplever det trygt å ferdes og leve der.

Robert Malo (Drammen, 2019-08-15)

#100

Jeg signerer fordi dette er skoleveien til mange barn og det er virkelig ikke trygt å ferdes langs veien for gående og syklende. Jeg har selv kjørt langs veien og blitt skremt av hvor lite plass myke trafikanter har.
Mvh Aina

Aina Omholt Øvre (Drammen , 2019-08-15)

#101

Er mye hos venner av meg på fjellsveien. Der er det livsfarlig å ferdes langs vegen. Flesteparten av bilene passerer deg i høy hastighet.

Finn Magnus Espedal (Tuft, 2019-08-15)

#106

Veien trengs å utbedres. Veien er smal og ikke lett å være fotgjenger.

Lena Smith (Dr5, 2019-08-15)

#107

Jeg signerer for at jeg bor og ferdes på Fjellsveien daglig. Jeg er helt enig med at Fjellsveien må utbedres.

Kari Camilla Hess (Skoger, 2019-08-15)

#112

Jeg signerer fordi jeg har oppvokst der og tenker at dette er veldig nyttig!

Julie Sandengen (Fjellsveien 77, 2019-08-16)

#113

Fordi jeg mener at veien er for utrygg for alle

Knut Falck Bergan (Gjerpenkollen, 2019-08-16)

#116

Jeg bor på strekningen og opplever ukentlig farlige situasjoner når jeg ferdes på Fjellsveien.
Vi har barn som tar buss til skolen, og min mann brøyter selv ved bu

Hege Kristin Larsen (Drammen, 2019-08-16)

#123

Jeg signerer fordi barn skal ha en trygg skolevei.

Synnøve Stang Lund (Tranby, 2019-08-16)

#130

Eg er ofte i området og går tur.

Brynhild Hess (Søreidgrend , 2019-08-16)

#132

Jeg bor selv ved denne strekningen

Merete Alexandrov (Drammen, 2019-08-16)

#137

Med den økte trafikken fra Gjerpenåsen og områdene rundt er denne veien blitt veldig utsatt for myke trafikanter.

Mona Stenberg (Drammen, 2019-08-16)

#139

Kjører veien ofte til og fra hjemme i Vestre Skoger (Borgeveien). Ser mye potensielt farlig med fotgjengere og barn som sykler der.

Unni Stenseng (Drammen, 2019-08-16)

#143

Signert

Anne Rita Noet (Fjellsveien 163, 2019-08-16)

#158

Har skolebarn på Fjell.

Katrin Berg (Drammen, 2019-08-17)

#165

Fordi det er nærmiljøen min

Abdul Mirlashari (Drammen, 2019-08-17)

#171

Farlig og usikker veistrekning

Odlaug Gaard (Srammen, 2019-08-17)

#174

Jeg signerer fordi jeg bryr meg om barnas sikkerhet og også de voksne.

Anders Nilsen (Drammen, 2019-08-17)

#186

Barna først! Veien er alt for smal og dårlig belyst, med tanke på antall bilister og fotgjengere!

Eigil Andersen (Drammen, 2019-08-17)

#188

Trygghet for myke trafikanter må stå i fokus. Dette da biler nå blir med og mer stille gående.

Anders Hauan (Drammen , 2019-08-17)

#192

Ønsker Bedre sikkerhet for myke trafikkanter

Håkon Langtvedt (Solbergelva, 2019-08-17)

#195

Jeg er opptatt av forgjengernes, og spesielt barnas sikkerhet langs veiene. Jeg er særlig opptatt av at barn skal ha en trygg og trafikksikker skolevei.

Katrine Andersson (Lier, 2019-08-17)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook