ALLE BARN HAR RETT PÅ TRYGG SKOLEVEI! Vi ønsker lavere fartsgrense og gangfelt til barna våre på Fv462 mellom Risebro og Fløtten på Mogreina!

Kommentarer

#2

Strekningen er farlig for gående, og spesielt for barn som mangler forståelse for trafikk og risiko.

Per Arne Wilhelmsen (Mogreina, 2019-08-13)

#4

Jeg signerer fordi det bir mange barn i dette området.

Stian Høglo (Mogreina, 2019-08-13)

#7

Jeg bor på Østli og jeg frykter at det kommer til å skje en alvorlig ulykke jer

Mihkku Tostrup (Mogreina, 2019-08-13)

#14

Jeg bor i området å har barn selv som skal ta skolebuss om noen år.

Thomas Meidal (Sessvoll, 2019-08-13)

#19

Ungene min skal ha en trygg vei hvis dem går siden det ikke er noe gangfelt der.

Kjell Arne Nordmarken (Hurdal, 2019-08-13)

#23

Gått denne strekningen mange ganger i barndommen, skjedd mange ganger at det har vært nestenulykker!!

Marita Bergstrøm (Mogreina, 2019-08-13)

#24

Jeg signerer fordi mine to gudbarn bor på mogreina og skal ferdes i trafikken. Senk farten før liv går tapt. De er altfor dyrebar!

Carina Olufsen (Breistrand , 2019-08-13)

#30

Det er på tide å få redusert farten, da det ferdes mange både fotgjengere og syklister på denne uoversiktlige veien!

Tom Ove Silihagen (Mogreina, 2019-08-13)

#31

Veien er livsfarlig og ingen mulighet dor å krysse uten fare for liv. Farten som blir kjørt på veien er også mye høyere enn skilting tilsier

Remy Skogstrand (Mogreina, 2019-08-13)

#37

Dette burde være en selvfølge, spesielt siden trafikken er minst doblet til og fra Sessvollmoen. De dundrer forbi morgen og ettermiddag med hastighet langt over 60 km. Bør også være fartsdump i hver ende av bjørkealleen mellom lille østli og fløtten da det bor skolebarn som må over veien i begge ender!

Ellen Finstad (Mogreina, 2019-08-13)

#39

Jeg har barn som snart skal ta bussen til skole .

Simona Putnienė (Mogreina, 2019-08-14)

#40

Jeg er enig

Christian forodden (Mogreina, 2019-08-14)

#43

Jeg har barn her som ofte krysser den gaten!

Kine Forodden (Mogreina , 2019-08-14)

#46

Fordi den strekningen går jeg daglig og det som er der nå er alyfor fort. Flere ganger jeg nesten er blitt påkjørt..

Linn kristin Andreassen (Mogreina, 2019-08-14)

#48

Jeg signerer fordi dette er en viktig sak for meg og min familie, vi bor i rosenvangvegen og har 2 gutter som snart er i skolealder og må ta bussen fra Østli. En av mine største bekymringer er hastigheten langs mogreinaveien, det er bare snakk om tid før det skjer en ulykke..

Madelen Jørgensen (Mogreina, 2019-08-14)

#50

Jeg signerer fordi jeg har bodd på fløttenjordet hele mitt liv. De siste årene uten kollektivtrafikk, så det har blitt mye gåing til andre siden av Hersjøen på ganske farlig vei.

Andrea Veum (Mogreina, 2019-08-14)

#51

Alle barn har rett til en trygg skolevei og nærmiljø.

Aud Ellen Schei (Lørenskog, 2019-08-14)

#58

Jeg bor på risebro og har barn som syntes det er skummelt å krysse veien. Bilene kjører altfor fort her.

Linda Skogstrand (Mogreina, 2019-08-14)

#63

Jeg har barnebarn i barneskolealder som bor i nevnte område.

Reidun Årøe (Sætrevn. 5, 2054 Mogreina, 2019-08-14)

#64

Jeg går ofte den strekningen

Mathias Duma (Gjerdrum, 2019-08-14)

#66

Jeg signerer fordi VI HAR INGEN BARN eller voksne å miste.

marie tangerud (mogreina, 2019-08-14)

#67

Dette er viktig!

Gry Kristiansen (Mogreina, 2019-08-14)

#69

Mine onkelbarn fortjener en trygg vei!

Richard Richardsen (Mogreina, 2019-08-14)

#70

Alle mennesker skal kunne gå trygt i eget nabolag. Mange har bil fordi det er farlig å gå langs vegen til jobb. Bussene går sjeldent.

Tone Erlandsen (MOGREINA, 2019-08-14)

#75

Jeg signerer fordi mine tantebarn skal ha en trygg og sikker vei.

Silje Høgli (Botnhamn, 2019-08-14)

#80

Jeg ønsker at Mogreina skal bli et tryggere og bedre sted å bo på.

Andrea Louise Florin (Mogreina, 2019-08-14)

#93

Jeg ønsker å trygge skoleveien for mine barnebarn.

Hilde Owrenn Heimholt (Arendal, 2019-08-15)

#95

Dette burde være en selvfølge

Mona Irene Johansen (Mogreina, 2019-08-15)

#96

Alle barn har rett på en trygg skolevei

Øyvind Stenland (Mogreina, 2019-08-15)

#105

Bor på Fløttenfeltet, har hatt skolebarn langs veien siste 13 år, mange farlige situasjoner pga høy fart, manglende gang/sykkelvei, ikke fotgjengerovergang.

Eva Kvernstad (Nedre Fløttenvei 6, Mogreina, 2019-08-15)

#108

Jeg signerer fordi jeg selv har vært sjåfør i dette området og har familie som bor her. Jeg ser at dette er problematisk for skolebarna fordi enkelte sjåfører ikke tar hensyn og ofte ligger over fartsgrensa på denne strekningen.

Elise Høybakken (Tromsø, 2019-08-15)

#110

Jeg er enig med Yvonne, jeg ønsker en tryggere vei for våre barn.

Adela Ferdean (Mogreina, 2019-08-15)

#111

Jeg signerer fordi det er mange barn som vi bor i område som er satt i fare pga uforsvarlig kjøring og ingen hensyn til fartgrense.

Rafael Pacheco (Mogreina, 2019-08-15)

#115

Viktig

Oraphan Chaipurm (Mogreina, 2019-08-15)

#117

Jeg har barn her på Mogreina

Ingrid Tapio-Siri (Mogreina, 2019-08-15)

#120

Veien er livsfarlig for de som går/sykler. Vi håper inderlig det lar seg gjøre å få gangfelt helt ned til Risebro. Da kan barna våre gå trygt til og fra skole og venner på andre sida

Gaute Heimholt (Mogreina, 2019-08-15)

#124

Alle barn fortjener en trygg ferdselsåre/skolevei.

Anne Grethe Skorild (Hvam, 2019-08-15)

#125

Jeg signerer dette fordi jeg ved flere anledninger når jeg var liten havnet i skumle situasjoner pga fartsgrensa.

Anniken Silihagen (Mogreina, 2019-08-15)

#127

Tryggere vei å ferdes på for myke trafikkanter

Odd Ivar Torsteinsen (Mogreina, 2019-08-15)

#133

Jeg signerer fordi jeg ønsker lavere fartsgrense
Håper noen gjør noe med dette før noen blir påkjørt

Jose Sousa (Sørlivegen 10, 2019-08-15)

#134

Buss er utrolig viktig. Vi trenger den!

Renate Fosshaug (Mogreina, 2019-08-15)

#140

Vest for Hersjøen burde ha gangfelt forbindelse til østsiden av Hersjøen

Gunnar Sæbu (Mogreina, 2019-08-15)

#142

Det er for dårlig, har bodd der i 18 år uten tilbud for å komme meg til venner.

Katrine Silihagen (Mogreina, 2019-08-15)

#143

Ønsker trygg vei for barna

Carina Wilhelmsen (Mogreina, 2019-08-15)

#145

Alle barn- og unge har rett på trygg skolevei og trygt oppvekstmiljø

Irene K Furulund (Mogreina , 2019-08-15)

#146

Veldig bra tiltak!

Espen Huse (Mogreina , 2019-08-16)

#154

Celine og Cedrik fortjener en trygg skolevei, og Yvonne og Tommy fortjener ikke å være redd!

Erik Hansen (Gausdal, 2019-08-16)

#167

Jeg er født og oppvokst på Mogreina, men valgte å flytte fra bygda da min eldste sønn skulle begynne i 1.klasse. Vi bodde nemlig på Østli, som ligger på "feilsiden" av Mogreina. Livsfarlig vei å gå fra Østli til Risebro, med smal veg, krappe svinger og høy hastighet. Har selv opplevd nesten-påkjørsler langs veien der i min oppvekst. På tide at det blir gjort noe med tryggheten til våre neste generasjoner!

Marianne Hagelia (Jessheim, 2019-08-18)

#175

Jeg selv har bodd på Østlid boligfelt med små barn. Ingenting er gjort mot gangvei siden jeg flyttet i 1982

Signe Brit Teksum (Dal, 2019-08-19)

#176

Vi har ingen å miste

Anne Resaland (Mogreina, 2019-08-19)

#184

Jeg signerer fordi jeg ønsker trygghet ikke bare for mitt barn men også for andre barn. Nå er det dags for oss å bruke skatt vi betaler til dere politiker som ikke tenke på oss andre her. Takk for meg og håper dere ta hensyn på oss snart her!!!!

Loraine Silva (Østli 3C, 2054 Mogreina, 2019-08-19)

#185

Vi har bodd på Østli før og valgte å flytte blant annet pga frykt for at en ulykke skulle skje med barna på vei til skolen (har selv stått sammen med barna på bussholdeplassen og har observert hvordan veien krysses på måfå av små barn og hvordan de leker og herjer mens de venter på bussen).

Eirik Kluften Stormorken (Mogreina , 2019-08-22)

#187

Alle skal ha en trygg skole vei

Martine Stensrud (Eidsvoll verk , 2019-08-22)

#189

Jeg må ofte gå til eller fra bussen på Mogreina skole for å komme meg hjem eller ut (er 17 år) Når det er dårlig busstilbud burde det hvertfall være trygt å komme seg til nærmeste buss.

Hannah Madeleine Bratteli (Mogreina, 2019-08-24)

#190

Fordi dette er kjempeviktig!!!!!

Helen Helen (Porsgrunn, 2019-08-24)

#191

Jeg bor i området og ser behovet for utbedring av nåværende gangvei, bygging av ny gangvei og senking av hastighet på aktuelle strekninger.

Per Kristian Stielow (Mogreina, 2019-08-24)

#195

Jeg signerer fordi jeg vil at venninna skal ha en trygt skolevei

Aina Guzman (Jessheim, 2019-08-24)

#199

Har barn på skoleveien det gjelder...

Jon Braaten (Mogreina, 2019-08-25)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...