BEVAR GRANHEIM LUNGESYKEHUS, juli til september 2019.

Kommentarer

#1603

Jeg er intensivsykepleier og har 32 års erfaring i akuttsykepleie, møtt mange kols/astma/emfysem/fibrose etc pasienter som har hatt veldig godt utbytte av opphold på Granheim.

Maja eriksson Nilsen (Lillehammer, 2019-07-17)

#1605

Politikerne kan ikke jage lungesyke folk til byen og gi dem mer eksos og nedfall

Leif Arnfinn Jordet (Oslo, 2019-07-17)

#1615

Dette er et livsikig behandlingssted som må bevares. Har sett veldig syke pasienter komme derfra medhåp og livsglede

Gerd Boger (Kongsvinger, 2019-07-17)

#1616

At penger er mer viktig enn helse er ikke god nok grunn. Stopp og tenk på at vi snakker om mennesker her og ikke maskiner.

Wivian Thunestvedt (Oslo, 2019-07-17)

#1619

Et unikt OG VIKTIG tilbud for lungesyke.opphold der som gir de viktige løft for å klare dagliglivets utfordringer

Kjell Åge Torsland (Elverum, 2019-07-17)

#1629

Vil bevare Granheim. Beste plassen vi har. Granheim har alt en lunge pasient trenger

Sonja Hals (Næroset, 2019-07-17)

#1632

Granheim MÅ bevares !!!

Sissel Wangen (VINSTRA, 2019-07-17)

#1638

Jeg syns Granheim bør bestå da dette er et behandlingstilbud som fremmer livskvaliteten til de lungesyke.

Lill Magnus (SØR-FRON, 2019-07-18)

#1648

Granheim er ein uvurdereleg behandlingsinstitusjon. Vi treng Granheim!!!!

Agnethe Skattebo (Sør-Fron, 2019-07-18)

#1652

Granheim er et flott og viktig sted for lungepasienter

Heidi Lund (Bærums verk, 2019-07-18)

#1654

Disse overgrepene mot fagmiljøene i NPM må stoppes for en hver pris.

Werner Neurauter (Oppegård, 2019-07-18)

#1655

Jeg mener at og flytte et miljø vil være skadelig og tar mange år og bygge opp igjen.

Nils Arne Engebakken (Brummundal , 2019-07-18)

#1659

Granheim er viktig og min far har hatt opphold der flere ganger.

Hege Kleven (Tjøme, 2019-07-19)

#1665

Bevar Granheim der det ligger nå . Rehabilitering er viktig !!

Gunn Sigvartsen (Tretten, 2019-07-20)

#1674

Har astma og har gått til kontroll på Granheim. Har også ein del sunn fornuft

Anne Kristine Tina Lyslo (2643 Skåbu, 2019-07-22)

#1680

Det er er supert tilbud, som IKKE blir likevel/bedre om det flyttes fra granheim

Svanhild Myhre (Follebu, 2019-07-22)

#1682

For at dette sted er det eneste tilbake for lungesyke.

Brit Jensen (Tvedestrand , 2019-07-22)

#1695

Mener Granheim bør bestå som landets eneste profesjonelle behandlingssted til hjelp for lungesyke.

Reidun Gryttingslien (2647 Sør-Fron , 2019-07-22)

#1696

For å bevare granheim

Bente Kalvatsvik (Jendemsbukta 70 Molde 6409 , 2019-07-22)

#1698

Hva tenker de på , dette stedet må ikke legges ned

Wenche E Blix Rudi (2647 Sør Fron, 2019-07-22)

#1699

Kjempeviktig at lungepasientene fortsatt får behandling og opphold hvor alt ligger tilrette for et bedre liv 👌☺!!

Kirsti Marie Lyngved (Lillehammer , 2019-07-22)

#1700

Jeg mener at Granheim har samlet de beste fagpersonene. Omgivelsene med den rene luften og naturen rundt, bidrar til å gjøre pasientene raskere friske. Lillehammer med svevestøv og eksos er ikke et godt alternativ til denne pasientgruppen. Det er ikke tilfeldig at Granheim ble bygd der det ligger i dag👍

Helge Nordlien (Gausdal , 2019-07-22)

#1703

Vi trenger granheim, kan bli syke vi også

Therese Bergum (Sør - Fron , 2019-07-22)

#1704

Pasientene trenger dette tilbudet. Sykehuset på Lillehammer kan overhodet ikke sammenlignes 😢

Mona Ring Nyheim (Østre Gausdal, 2019-07-22)

#1705

Lungesykehuset var en viktig plass for min bestefar som hadde flere opphold der på grunn av kols.
Desuten er det viktig at man beholder noen slike enheter ute i distriktet. Nå er jo veien dit heller ikke noe problem.
Granheim ligger fint til og er godt etablert.
Kam dere ikle heller se på måtem helsevesenet nå er organisert på?
Effektiviseringen og økonomistyringen er jo tydelig og etter mitt skjønn i ferd med å gå ut over menneskeligheten i helsevesenet.

Knut-Henrik Slettum Sivertsen (Ski, 2019-07-22)

#1706

Vi trenger en slik plass som lungesyke kan komme.Og det er mange arbeidsplasser som bygda trenger.Alt kan ikke sentraliseres😡

Ann Helen Møllerstuen (Ringsaker, 2019-07-22)

#1709

Mange i fam som har/hadde astma ( noen også kols). Har selv astma.

Vigdis Furuli Dennerlund (Oslo, 2019-07-22)

#1712

Det er gull verdtert for oss som er lungesyke, må bestå!

Elise Tvete (Sør - Fron , 2019-07-22)

#1713

Jeg vil beholde Granheim!

Line Nersveen (BIRI, 2019-07-22)

#1727

Synes det ikke skal legges ned !

Olav Halgeir Nordli (2760, 2019-07-23)

#1728

Jobber på sjukehuset på Lillehammer. Ser og veit at rehabilitering av lungepasienter ikkje kan utføres på same måte der som på Granheim. Granheim er livsviktig for lungepasientane.

Liv irene Kopperud (Fåberg, 2019-07-23)

#1738

Fordi Granheim må bestå, en unik hjelpestasjon for de med helse utfordringer!!

Eva Hagen Haugen (Fåberg, 2019-07-23)

#1740

Viktig å bevare Granheim Lungesykehus pga. god faglig kompetanse!

Sigrid Steine (Askim, 2019-07-23)

#1745

Det er her det er samlet kompetanse.

Ingrid Sofie Vingli (Lillehammer , 2019-07-24)

#1751

Jeg har folk i nær familie med hard kols. Har selv astma som har blitt mer plagsom de siste åra.

Eva Øiumshaugen (2640 Vinstra , 2019-07-24)

#1762

Viktig og nødvendig plass som har en god kompetanse på lungesykdommer med en unik plasering for oss lungesyke og ikke minst for bygda og kommunen med tanke på arbeidsplasser.

Bjørn Rusten (Lillehammer , 2019-07-25)

#1764

Jeg mener det er veldig viktig å ha Granheim der det er nå, alt annet er idiotisk

Stå på videre 💪

Jon Erik Martinsen (Lillehammer, 2019-07-25)

#1771

Dette tilbudet må få være som det er i dag

Bent Øverli (Vestre Gausda, 2019-07-27)

#1772

Jeg signerer fordi avdelingen blir drevet godt både faglig og økonomisk. Pasientene trives og har topp muligheter til å rusle/rulle ut i parkområde og til sentrum.

Rigmor Myhre (Gausdal, 2019-07-27)

#1774

Har fått hjelp til å takle en kraftig astma. Dette skyldes dyktige fagfolk som vet hva de gjør. Granheim kan aldri bli det samme i en 12 etasje i høgblokka på Lillehammer

Geir Innset Lien (Lillehammer , 2019-07-27)

#1776

Norge trenger Granheim Lungesykehus

Heidi Cathrine Rundsveen (Lillehammer , 2019-07-27)

#1777

Jeg vil at Granheim skal bevares💖

Ellen Margot Østensen (Folldal , 2019-07-27)

#1779

Har selv kols og har hatt opphold der,vet vor viktig stedet er.

Anny Løkken (Kvam, 2019-07-27)

#1781

Det er ikke mulig for normalt oppegående folk å forstå hvordan lungepasienter skal få en fullverdig behandling i 12. etg. på sykehuset.

Inger Foesethlien (Lillehammer, 2019-07-27)

#1782

Mamma har hatt ett stort behov for akkurat dette sykehuset og det ville være en tragedie hvis det blir lagt ned da svært mange andre vil trenge nettopp dette stedet her! Ja, det trenger virkelig en real oppussing, men det får bli ett problem i 2 rekke. Ikke legg ned dette fine sykehuset!

Anne Mette Martinsen (Elverum , 2019-07-27)

#1787

Jeg signerer fordi det ikke går an å legge ned Granheim, som er omgitt av frisk luft,
Og opprette en avdeling på Lillehammer sykehus
Midt i forurenset byluft.
Det går ikke an å sammenligne de to tingene.

Siw Rudolfsen (Ringsaker, 2019-07-27)

#1788

Som pårørende har jeg sett hvor stort utbytte pasienter har av ett opphold på Granheim og jeg har vondt for å tro at kommer noe godt ut av nedleggelse.

Marianne Grønvold (Hønefoss, 2019-07-27)

#1792

Det er svært viktig at Granheim Lungesykehus fortsetter med sitt faglige og profesjonelle arbeid.

Åslaug Styve (OSLO, 2019-07-27)

#1794

Granheim er et unikt, og svært viktig behandlingstilbud for en stor gruppe svært sårbare mennesker. Her er det et fagmiljø med en kompetanse, og evne til å go et helhetlig tilbud, som ikke finnes noe annet sted. Det er skammelig at et så viktig behandlingstilbud vurderes lagt ned.

Christine Kamfjord (2656 Follebu, 2019-07-28)

#1798

Vi trenger alle de plassene som er for lungesyke!

Kari Pettersen (Oslo, 2019-07-28)