BEVAR GRANHEIM LUNGESYKEHUS, juli til september 2019.

Kommentarer

#801

Viktig å beholde det vi har og trengs...

Gro Olsen (Stavsjø, 2019-07-09)

#809

Det er katastrofe å legge det ned.

Egil Ole Murland (Østre Gausdal, 2019-07-09)

#810

Jeg signerer fordi jeg synes det er meningsløst å legge ned et så bra spesialsykehus med den kompetansen og beliggenheten.

Tore Werner (Våler, 2019-07-09)

#820

Som sykepleierstudent hadde jeg min praksis ved Granheim. I løpet av denne perioden fikk jeg et fantastisk godt inntrykk av sykehuset i sin helhet. Det ble lagt stor vekt på det tverrfaglige samarbeidet, alt for at pasientene skulle få en helhetlig og fullverdig behandling.
Granheim lungesykehus har en fantastisk vakker beliggenhet i naturskjønne omgivelser, hvilket er en viktig ramme rundt god behandling.

Liv Hellum (Svelvik, 2019-07-09)

#821

Vet hva Gramheim betyr for lungesyke

Svein E. B. Myrseth (Råde, 2019-07-09)

#824

Jeg signerer fordi jeg veit at pasientene på granheim har et fantastisk tilbud, og at de får den pleien og hjelpen de trenger!

Line Tøftum (Gausdal, 2019-07-09)

#828

Granheim må bevares.

Synnøve Rønning Henriksen (Hamar, 2019-07-09)

#831

Jeg ser det som veldig viktig å bevare Granheim. Har selv vært der og hadde et bra opphold med undervisning og opplæring i hvordan man skal trene,og forholde seg til sykdommen videre i livet. Har hatt stor nytte av alt jeg lærte der i ettertid, veldig glad for at jeg fikk det oppholdet der.
La Granheim bestå!
En veldig viktig og bra plass for oss lungesyke.

Lisbeth Fjeld (Lena, 2019-07-09)

#836

Jeg har selv jobbet på Granheim og sett hvor viktig det stedet er for denne pasientgruppen😊Faglig dyktige helsearbeidere og godt ute- og innemiljø er ekstra viktig her. Trivsel, ro, medisiner opplæring og trening gir bedre helse

Irene Molde (Lillehammer, 2019-07-09)

#839

Granheim må bestå!!

Lars Magnus Wiegaard Akre-Hansen (Follebu, 2019-07-09)

#841

Det er viktig at Granheim får være i drift også i fremtiden.
Det Granheim har å tilby kan ikke Lillehammer Sykehus måle seg med.
Det som blir på Lillehammer Sykehus er at pasienter blir innesperret i og med det er veldig mye biltrafikk rundt ved sykehuset. Det i seg selv sier sitt for de som bruker oksygenmaskin. Eksosen går inn sammen med oksygenet Treningsrommet ligger i kjelleren. Det å ta heisen fra 12 etasje og opp igjen kan være en prøvelse for pasientene i og med det er stor trafikk med heisbruk og de må da kanskje stå lenge å vente. Ingen bassengtrening som er Alfa Omega får disse pasientene. Der klarer de bedre å trene.
Vær så snill, ikke legg ned Granheim.
På forhånd takk ☺

Anne-Karin Nyborg (Ringebu, 2019-07-09)

#844

Dette tilbudet for de med lungesykdom er viktig å beholde

Ann Tove Karlsen (Lillehammer, 2019-07-09)

#845

Det er best å ha ett Lungesykehus i nærheten for Gausdal og Norge har ikke en bra nok Grunn til å fjerne den 💪💪❤️❤️

Hans Erik Hovland (Follebu , 2019-07-09)

#849

Jeg er helt enig med aksjonsgruppa og har i tillegg opplevd at en i familien gjennom opphold på Granheim har fått god hjelp til å takle sine daglige utfordringer med astma. Far fikk forbedret sin livskvalitet og ble over 90 år. Et opphold på Granheim betyr full fokus fra spesialkompetansen som stilles til rådighet. Vi opplevde som pårørende at det var et opphold som alltid førte til en positiv endring over lange perioder selv med et sykdomsbilde hvor det dessverre var umulig å bli helt frisk. Stikkord her er opplæring og oppfølging av pasientene underveis i en utfordrende fase i livet. At Granheim var der, ga forbedret livskvalitet for far som da stort sett kunne greie seg selv ellers i livet.

Svein Olstad (Råde, 2019-07-09)

#851

Høl i huet å legge ned et så bra behandlingstilbud

Morten Kjetlien (Lillehammer, 2019-07-09)

#853

Jeg signerer fordi jeg mener at pasientenes behov ikke blir tatt hensyn til og at det ikke blir lyttet til dyktige fagpersoners råd, noe som er en skremmende utvikling i norsk helsevesen.

Gudrun Grimstad (2653 Vestre Gausdal , 2019-07-09)

#854

Jeg er lungesyk og hatt god hjelp på Granheim og trenger jevnlige rehabilieringsopphold og da er Granheim beste alternativ for meg.

Grethe Kirsti Kristiansen (1624 Gressvik , 2019-07-09)

#856

Det er viktig å bevare Granheim lungesykehus!

Mariann Sletten (Norge , 2019-07-09)

#862

Har jobbet der, og vet at Granheim må bestå!

Tove Hårstadhaugen (Follebu, 2019-07-09)

#864

Ikke ødelegg noe som fungerer godt.

Tove Magnes (Skotterud, 2019-07-09)

#865

Vi trenger Granheim

Anne-Lise Eriksen (Fredrikstad, 2019-07-09)

#866

Det er en horribel avgjørelse! Ikke besparende med tanke på helse, rehabilitering og pulverisering av et meget godt fagmiljø.

Mette Pedersen Mikkelsen (Elverum, 2019-07-09)

#874

Det må bestå👍👍👍😊

Bodil Stade (Flatdal, 2019-07-09)

#882

Det er katastrofalt å legge ned er så velfungerende og virkningsfullt sykehus.

Randi Stenberg (Elverum , 2019-07-09)

#883

Vi må få slutt på sentraliseringen av velferdstjenester. Tjenestene må være nær folket som må få bosette seg det de ønsker.

Gunn Kari H. Røv (Meisingset , 2019-07-09)

#894

Et flott sted for oss lungesyke. Finnes ikke noe lignende i Norge.

Anne Munoz (3300 hokksund, 2019-07-09)

#896

Ikke legg ned et velfungerende tilbud til en hel gruppe pasienter. Må være dyrere å bygge opp et nytt tilbud, prøv å forstå!

Erling Nusyad (Tretten, 2019-07-09)

#897

Som sykepleier klarer jeg ikke å se hvordan dette skal spare penger og ikke senke tilbudet som pasientene får! Her vil masse kunnskap og erfaringer gå tapt, i noe som vil bli en omfattende og tidkrevende (ikke minst dyr) omplasserings periode der man skal bestemme hvor man evnt skal fortsette utredning, om det skal være rehabiliteringsplasser og isåfall hvor skal det plasseres, ombygginger for å gjøre lokalene klare til bruk o.l. Sykehuset ved Lillehammer har for flere år siden brukt mye penger på å bytte ut ventilasjonsanlegg på enerom ved lungeavdelingen, men det er fremdeles ikke alle rommene på denne avdelingen som har byttet ut det gamle ventilasjonsanlegget, det er faktisk bare 4 rom! Hvor mange mangfoldige tusen/millioner kroner skal brukes for å gjøre lokalene levbare for alle med astma, kols og andre lungesykdommer som trenger godt ventilerte rom å være i? Og hvem er det som vil ende opp med å bli den ultimate taperen i dette scenarioet? Jo, nemlig den som trenger Granheim mest, pasienten! Bevar heller det gode tilbudet som disse pasientene har, da dette faktisk er et sted som går i overskudd, istedenfor å senke tilbudet denne pasientgruppen har og evnt ende opp med å bli et pengesluk uten like..

Mette Dokken Langseth (Lillehammer, 2019-07-09)

#899

Å legge ned Granheim for å flytte alt over til Lillehammer blir helt feil. Det er mange lungepasienter som trenger opptrening, ikke sykeseng, derfor er det viktig å beholde plasser til rehabilitering.

Anne Grete Huken Raad (2050 JESSHEIM, 2019-07-09)

#911

Jeg hadde en lungesyk pappa. Han var på Granheim flere ganger, og det hadde stor betydning for han. Her ble han tatt vare på, undersøkt grundig, medisinert av spesialister og gitt "opplæring"på hvordan mestre sykdommen på best mulig vis.

Edith Bjørnsgaard (Dovre , 2019-07-09)

#913

Dette er et VIKTIG tilbud for de som har behov for det. Jeg vet om flere som bruker dette tilbudet, blant annet noen som står meg veldig nær. Ikke flytt Granheim Lungesykehu.

Therese Wik (Stange, 2019-07-09)

#914

Jeg signerer, fordi jeg har flere i nær familie som har opplevd å bli godt ivaretatt og hjelp med sine problemer ved Granheim. Stor kompetanse! Og ikkd minst flotte ute områder som er et stort og viktig pluss for å eventuelt komme seg på bedringensvei.

Maren Volden (Gausdal, 2019-07-09)

#921

Jeg er oppvokst i familien som startet Granheim. Min mor jobber der og jeg har hatt et forhold til Granheim siden jeg var liten.

gunhild wiegaard (follebu, 2019-07-09)

#925

Det er viktig for dem som sliter med lungesykdommer nå må. Politikerne komme på banen med de pengene og vedtak som trengs

Christian Thom (Oslo, 2019-07-09)

#939

Dette er en veldig viktig sak, og den berører ganske mange

Hege Olsrud Aas (Knapper, 2019-07-09)

#942

https://www.gd.no/debatt/leserinnlegg/granheim/ja-takk-til-granheim/o/5-18-924675

sissel anita øyen hareide (Volda, 2019-07-09)

#950

Slutt å bygge ned landet vårt, men hør på folket!

Maria Cathrine Iversen (MIDSUND , 2019-07-09)

#951

Granheim er uerstattelig for oss lungesyke! Tenk å ville ødelegge noe som er så godt opparbeidet og der de har unik kompetanse, det er ubeskrivelig tragisk!

Hedvig Ekre (Vinstra, 2019-07-09)

#954

Anne Lise Nordølum

Anne Lise Nordølum (Lillehsmmer, 2019-07-10)

#957

Granheim kan ikke erstattes. Hør på folket!

Iren Løken (Lillehammer, 2019-07-10)

#959

Det er viktig å ta vare på et godt behandlingstilbud til lungepasienter.

Hans Thorvald Nygaard (Gausdal, 2019-07-10)

#961

Jeg ønsker å bevare Granheim

Bodil Tobiassen (Lillehammer , 2019-07-10)

#963

Jeg mener det er viktig å beholde den gode kompetansen som finnes på Granheim.

Linda Hoff (Otta, 2019-07-10)

#968

Hadde min lærlingetid i 1998-2000 på Granheim og så hvor godt tilbud dette er for lungesyke. Ikke vær så dumme at dere legger det til Lillehammer! Tenk på den friske luften som er i Follebu.

Camilla Widme (Oslo , 2019-07-10)

#969

Oss trøng d!!

Annelise Barikmo (Vågå, 2019-07-10)

#971

Granheim har vært en bauta innenfor lungesykdom.

Eva Haugstulen (2827 HUNNDALEN , 2019-07-10)

#972

Min søster har hatt stor hjelp på Granheim,det eneste sykehuset som virket for hennes kolsproblemer,som var temmelig store. LA GRANHEIM FORTSATT BLI TILGJENGELIG FOR DE SOM TRENGER DET MEST!😀HØYE MÅ TA TIL VETTET!👊

Randi Irene Olbergsveen (Elverum, 2019-07-10)

#973

Vi trenger Granheim, med den kompetansen og beliggenheten som er der. Uten Granheim har vi ingen sjanse til å mestre det å leve et verdig liv med lungesykdom.

Ingrid Borgedal (Fåvang, 2019-07-10)

#975

Mange mennesker er avhengig av Granheim Lungesykehus for å klare å leve med en vanskelig sykdom over lang tid. Uhørt å legge ned dette stedet som sykehus ikke klarer å erstatte😯

Hans Adolfsson (Vingnes, 2019-07-10)

#978

Fordi dette er et meget viktig tilbud til de med Lungesykdommer. Det er helt absurd å skulle legge ned. Ta dere sammen!!

Elisabeth Mohaugen (Sarpsborg, 2019-07-10)

#981

Asbjørn Øverli

Asbjørn Øverli (Østre Gausdal, 2019-07-10)

#993

Jeg kjenner mange som har vært på Granheim og fått et bedre liv. Har også slekt som har jobbet der da det het lunge sanatorium.
Det er viktig at en slik behndlingsekspertise får bestå.

Jonna Rogstad (Hovin, 2019-07-10)

#994

Jeg signerer fordi vi trenger å vise ansvar og empati med dem som rammes av lungesykdom i Norge. Og for å sikre videreføring av stedlige kompetanse og kapasitet.

Johnny Derås (Auli, 2019-07-10)

#996

Jeg støtter at ikke ALT skal sentraliseres, for vi trenger slike steder i "utkantnorge" også!

Kjell-Arne Von Libæk (Lillehammer , 2019-07-10)

#997

Det er viktig at denne plassen får bestå. Flere i min fam som har hatt STOR nyte an Granheim👍❤

Karianne Storsveen (Follebu , 2019-07-10)

#999

Viktigt mæ detta tilbudet i regionen.

Tove Grotløkken (Otta, 2019-07-10)