BEVAR ULLEVÅLTEAM OG HELE ABC!

Kommentarer

#814

Nedleggelse av Ullevål er et hån mot Oslos befolkning. Nedleggelse av ABC er å frata nyfødte sjanser til liv. Å gamble med mor og barns liv.

Brit Karin Karlquist (Oslo, 2019-06-23)

#815

Dette er livsviktig!

Marte Østenfor Myre (Nesbyen, 2019-06-23)

#819

Abc klinikken er veldig viktig nå og for alltid!

Ida Halmøy (Moss, 2019-06-23)

#820

ABC er supert og oppfølgingen der i svangerskapet var veldig viktig for meg gjennom to graviditeter. Uten ABC ville jeg antagelig hatt behov for mye mer oppfølging i andre deler av spesialisthelsetjenesten i løpet av svangerskapene, og ABC er uten tvil samfunnsøkonomisk lønnsomt!

Solveig Aamodt (Oslo, 2019-06-23)

#823

Det må være trygt å være gravid og føde uansett hvor man bor i Norge. Vi må ha mange nok i arbeid for å kunne ta seg av fødende. Og ikke minst fokus på å kunne føde naturlig både for kvinnehelse og barnets senere helse 💜

Ellen Heggelund (Krokstadelva , 2019-06-23)

#826

Jeg har født tre barn. De to første på vanlig fødeavdeling, etter svangerskapsoppfølging hos fastlege/helsestasjon. Min viktigste motivasjon for å søke ABC den tredje gangen, var å ha svangerskapsoppfølgingen der jeg skulle føde. Det ga en kontinuitet som var gull verdt.

Cathrine Marken (Oslo, 2019-06-23)

#830

ABC burde styrkes, ikke svekkes. Hvis Norge trenger flere barn, må man legge til rette for gode fødsels- og barselsopplevelser.

Maria Sannes Undheim (Stavanger, 2019-06-23)

#854

Har selv født 2 av mine 3 barn der og unner andre mødre og fedre den fine opplevelsen og oppfølgingen man får der.

Anne Engh (Frogner, 2019-06-23)

#856

Jeg signere det fordi man må få ytre sin bekymring, uten at ledelsen i et foretak skal kutte. Dette viser bare hvor stor makt hf’ne har noe som er svært bekymringsfullt.
La oss høre på dem som står i dette hver dag, og som kan faget.
Jeg heier på dere som tør å ytre dere!

Trude Rød (Burfjord , 2019-06-23)

#857

Har tro på at de gjør en viktig jobb for kvinner som er i en utfordrende livssituasjon

Bibi Ringereide (Kristiansand, 2019-06-23)

#859

ABC-klinikken tilbyr en mulighet for oss som ønsker en naturlig, trygg og uforstyrret fødsel, og en trygg forberedelse til det gjennom kjente jordmødre og rolige omgivelser. Utrolig synd om tilbudet reduseres.

Helene Føllesdal (Oslo, 2019-06-23)

#868

The midwifes at ABC have provided an invaluable and life-changing experience for the birth of our second child.
I don't understand how is it possible to shut down such an important excellent service.

Cosimo Streppone (Oslo, 2019-06-23)

#873

Kjemper for kontinuitet og helhet i fødselsomsorgen!

Helene Henriksen (Oslo, 2019-06-23)

#875

Fordi der er viktig at sårbare kvinner får hjelp og at de som ønsker en naturlig fødsel og tett oppfølging har et reelt tilbud.

Mai Vo (Oslo , 2019-06-23)

#890

Denne type tilbud til fødende bør være på alle fødesteder!

Margunn Kilde (Tromsø, 2019-06-23)

#893

Vern om den naturlige fødsel.
Også barn født inn i familier med rusutfordringer trenger den beste start de kan få, og til dette trengs kompetanse

Mette Enevoldsen (Landåsbygda, 2019-06-23)

#894

Vi må bevare normaliteten og den helhetlige svangerskaps- og fødselsomsorgen!

Elisabeth Vetland (Drammen, 2019-06-23)

#901

Jeg ønsker at mennesker skal bli tatt best mulig vare på i fremtiden. Det kan være det er MINE barn som trenger dette tilbudet!

Marie Madsen (Åros, 2019-06-23)

#906

Jeg har vært så priviligert at mine 3 svangerskap og fødsler har vært ved ABC-klinikken. Jeg mener dette fantastiske tilbudet bør utvides til alle som ønsker det.

Eili Tranheim Kase (Oslo, 2019-06-23)

#907

er selv psykiatrisk sykepleier og vet at oppfølging er nødvendig i noen situasjoner hvor man opplever seg sårbar.

Siw Elisabeth Kristoffersen (Auli, 2019-06-23)

#911

Jeg signerer fordi det er mest fornuftig å beholde Ullevål. De har et godt fagmiljø, og det det mest fornuftige også økonomisk og på sikt.

Ingunn Haugenes (Oslo, 2019-06-23)

#918

Jeg signerer fordi jeg vet hvordan disse tilbudene er i praksis.Dette er noe Ullvål burde tviholde på og ta opp på ett annet tidspunkt enn i ferieavviklingen da mange er bortreist.Kanskje man burde se på kostnadene til ferieaviklingen i stedet og hvor dyrt det er med utenlandske joedmødre som skal ha reise og opphold dekket mens de jobber ofte doble vakter.

Janne Loekkeberg (Oslo, 2019-06-23)

#925

ABC gir kontinuitet i svangerskapet, fødsel og barsel - det er viktig. Tilbudet burde utvides slik at flere får støtte til å føde normalt.

Karen Juell (Oslo, 2019-06-23)

#934

Det er en stor skam at ABC ødelegges!! En av få avdelinger som fortsatt har tro på at kvinnen selv kan klare å føde sine barn ved hjelp av kroppens egne hormoner og fødekrefter.

Grete Helen Aune Hovde (Sandveien 23, 2019-06-23)

#936

Fordi Ullevål teamet er uvurderlig for de som trenger det!!

Hella Sæter (HALDEN, 2019-06-23)

#938

God omsorg, mor/barn vennlig sykehus

Jacqueline Ojeda (Oslo, 2019-06-23)

#952

Denne kompetansen er unik og det er bare spesialisthelsetjenesten som kan samle og bygge et slikt miljø. OUS må bevare dette og ikke rasere det.

Ingeborg Berge (Oslo, 2019-06-23)

#953

Jeg mener svangerskaps og fødselsomsorgen er svært viktig og mødre og barn bør ivaretas på best mulig måte. Dette krever at det satses på området og å minske viktige tilbud er helt imot hva jeg mener er riktig prioritering. Jeg har selv blitt satt i «kø» på Ullevål da jeg skulle føde, noe som resulterte i at babyen min knapt hadde blodsukker og ble innlagt på intensiven. Det ble skrevet avvik på saken. Ja til flere jordmødre og til å beholde ABC klinikken som tilbud!

Ellen Jorunn Bergem (Oslo, 2019-06-23)

#962

Vi trenger ABC og mest mulig naturlig fødsel for dem som ønsker det . Det er viktig med valgfrihet - det har vi som samfunn råd til

Helle Skjønsberg (Nesodden , 2019-06-23)

#964

Kvinnene og barna deres trenger disse tilbudene!

Anne Lise Gjønnes (Kolbotn, 2019-06-23)

#966

Jeg har tatt min utdannelse på Ullevål sykehus og jobbet dlersår samme sted...

Hilde Fjeldsgaard (Mandal , 2019-06-23)

#969

Fordi jeg er veldig bekymret over fødetilbudet her i landet. Sittende regjering har en elendig og arrogant politikk på området og det er viktig å protestere på alle mulige lovlige måter.

Ragnhild Hasselø (Buvika, 2019-06-23)

#970

Bevar ABC. Fødte mitt andre barn der og var fantastisk fornøyd. Utrolig flott å gå der til svangerskapskontroll.

Mari Sverdrup-Thygeson (Hosle, 2019-06-23)

#978

Jeg er mor til tre og hatt tre fantastiske naturlige fødsler uten smertelindring. To badefødsler. Kvinner fortjener å å føde naturlig, fordi det er det mest naturlige og magiske en kvinne kan få oppleve. Når mennesker fratar kvinnen en slik mulighet for å spare hva? Da må jeg skrive under og be om at den naturlige fødekvinnen og ikke minst det nyfødte barnet får den beste starten på livet.

Janne Bragerhaug (Hønefoss, 2019-06-23)

#979

Det er viktig å bevare gode og flotte tilbud, ikke rasere fordi pengene rår😡

Christine Myrbakk (Frogner, 2019-06-23)

#980

Dette tilbudet er nødvendig og det er ikke akseptabelt å kutte i noe som har så stor betydning for gravide. Hun bærer på et barn. Neste generasjon. Dette burde være et selvfølgelig tilbud her i landet.

Aina Wendelborg (Drammen , 2019-06-23)

#989

Man sparer seg til fant på denne måten! Ta vare på mor/barn/ familie; skaper et viktig grunnlag for gode relasjoner.., trygge oppvekst vilkår!!!

Ellen Puntervold (Asker, 2019-06-23)

#995

Den helhetlige omsorgen som de gravide får på ABC ila. svangerskapet, fødsel- og barseltiden er helt enestående og gir en stor trygghet for både kvinnen og partneren hennes. Ved fødselen får de komme til samme avdeling som de har blitt fulgt opp i svangerskapet, og flere er også heldige å få en kjent jordmor i fødsel. Dette er med på å skape en helt uvurderlig trygghet i fødsel for kvinnene. Jeg er selv en jordmorstudent som har vært i praksis både på helsestasjon, vanlig fødeavdeling og på ABC, og jeg er ikke i tvil om at den sistnevnte gir en svangerskaps-, fødsel- og barselomsorg som jeg hadde ønsket for meg selv. Jeg har rådet alle mine gravide venninner til å søke fødeplass på ABC nettopp på bakgrunn av den helhetlige oppfølgingen som utøves. I tillegg gir det er forsterket trygghet at den ordinære fødeavdelingen ligger vegg-i-vegg dersom det skulle bli behov for ytterligere hjelp i fødsel. Jeg synes at vedtaket om å fjerne svangerskapsomsorgen fra ABC er ta vekk mye av verdiene som avdelingen står for, og håper at de som sitter og bestemmer dette tar til fornuft og lar avdelingen få fortsette å fungere slik den har gjort frem til nå.

Martine Størdal (Oslo, 2019-06-23)

#998

Jeg støtter kampen for å beholde et reelt, bredt fødetilbud ved Ullevål. Det blir ikke bedre jordmorbemanning av å rasere et velfungerende fødetilbud, og kun for å spare penger. Kvinner i Oslo fortjener bedre.

Miriam Jerstad (Kristiansand, 2019-06-23)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...