NEI til HØYHUS i Svolvær.

Kommentarer

#1

Ønsker ikke at utsikten ødelegges av svære høyhus.

Hege Skjæran (Sviolvær, 2019-06-18)

#3

Svolvær kan utvikle seg i mange retninger uten høyhus!

Gry Falch-Olsen (Svolvær, 2019-06-18)

#8

Svolvær bør ikke utvikles i en retning som gir stor, kortsiktig gevinst til utbyggere, men som tar bokvaliteter fra lokalbefolkningen og gir lite verdiskapning til lokalsamfunnet.

Eline Holdø (Kvaløysletta , 2019-06-18)

#11

fordi jeg vil bo i en fin liten kystby uten masseturisme og stygge høyhus

Jorunn Larsen (SvolværSvolvær, 2019-06-18)

#15

Enig.

Gøran Tysnes (Svolvær, 2019-06-18)

#16

Misforstått byutvikling i populære Lofoten!

Per Bremnes (Svolvær, 2019-06-18)

#17

At jeg mener bygget er altfor høyt og i tillegg stygt ! Hvis dette "Gotham City" bygget skaper presedens for andre, hva gjør kommunen da ! De har tidligere godkjent bygg som ikke lignet på det bygget befolkningen var forespeilet ! Da kalte de "overgrepet" "en mindre vesentlig reguleringsendring" uten at saken var oppe til vurdering hos politikerne !

Knut- Arne Ness (Svolvær, 2019-06-18)

#21

Fordi unødvendig byggehøyde ikke er forenelig med det lokalbefolkningen ønsker, og heller ikke det de besøkende kommer for å oppleve. Bygg med lavere byggehøyde kan fortsatt utføre den samme jobben.

Johan Holdø (Svolvær , 2019-06-18)

#22

jeg syns ikke høyhus er nødvendig og ikke estetisk.

Jan Håkon Juul (Svolvær, 2019-06-18)

#27

Synes det er galskap med en slik byggehøyde. Det går fint an å bygge lavere og samtidig få et bra resultat!

Monica Johnsen (Svolvær, 2019-06-18)

#29

Den arkitektoniske egenart som er en del av historien til Svolvær vil bli ødelagt.

Roger Falch-Olsen (8312, 2019-06-18)

#33

Signerer fordi jeg mener at slike høyhus vil ødelegge Svolværs særegenhet. Flyttet derfra for et år siden men Svolvær er uansett byen nærmest mitt hjerte. Jeg mener det er viktig å ivareta Svolvær slik som byen er.

LivvKarin Jensen (Myre, 2019-06-18)

#38

Byen min er iferd med å miste sitt særpreg. Vi må stoppe denne galskapen!!

Anne Svartsund (Svolvær , 2019-06-18)

#40

Jeg håper at Vågans politikere snur i tide når det gjelder bygging av høyhus

Bente Kilvær (Svolvær, 2019-06-18)

#46

Jeg signerer fordi jeg vil bevare Svolvær egenart.

Frode Andersen (Svolvær, 2019-06-18)

#49

Dette er den rette vegen å gå!

Jann Engstad (Kabelvåg, 2019-06-18)

#51

Vi må tenke oss nøye om før vi tillater bygg som endrer endrer Svolvær fra en hyggelig småby der lokalbefolkningen trives, til en turistmaskin uten sjel og sjarme

Eva Tuer (Svolvær, 2019-06-18)

#55

Jeg syns ikke dette hører hjemme eller passe til byen vår

Eira Maddocks (Svolvær, 2019-06-18)

#62

Et slikt høyhus har ingen plass i bybildet.

May-Karin Remme (Svolvær, 2019-06-18)

#65

Jeg ønsker en byutvikling som tar hensyn til og velger løsninger som gir småbyen sjarme, trivsel og identitet.

Grethe G. Johansen (Svolvær, 2019-06-18)

#76

Det får være grenser på hvor mye utbygging skal gå på bekostning av natur! Svolvær har en helt vakker skyline, la den få være i fred for både lokalbefolkningen og turismen.

Victoria Sollie Hvaring (Lillestrøm, 2019-06-18)

#79

Signert

Fabrice Greau (Svolvær, 2019-06-18)

#91

Jeg signerer oppropet fordi jeg er oppvokst i Svolvær og ønsker ikke bybildet ødelagt av høyhus.

Vivi Volden (Oslo, 2019-06-18)

#102

Jeg er imot høyhus i svolvær rett og slett fordi vi ikke trenger det.

Atle Jenssen (Svolvær, 2019-06-18)

#103

Fordi jeg ønsker at byens utseende og utvikling skal ta mest hensyn til menneskene som bor her og velger politikere til å ivareta våre behov, våre ønsker og vår trivsel. Hensynet til såkalte "utviklere" og investorer må komme langt ut i (eller utenfor) rekka når vedtak som berører Svolvær innbyggere skal fattes.

Aud Johanne Olsen Sørstrøm (Svolvær, 2019-06-18)

#109

nei til høyhus.

ørjan karlsen (svolvær, 2019-06-18)

#115

Det er galskap å ødelegge Svolværs identitet med «et mini Manhattan»!

Bjørnar Raymond Hansen (Svolvær, 2019-06-18)

#116

Jeg har vokst opp i Svolvær og ønsker ikke høyhus der.

Monika Salvesen (Harstad, 2019-06-18)

#126

Det vil ødelegge utsikt til fjellene som er så berømt i Lofoten

Hilma tove Jentoft DeBauche (USA, 2019-06-19)

#128

Som Svolværing e æ sjokka over hva som skjer med byen

Roy Ree (Chon Buti, 2019-06-19)

#131

Jeg signerer fordi Svolvaer trenger ikke hoyhus og hoyhus er stygt.

Nina Evy Larsen (Svolvaer, 2019-06-19)

#142

Svolvær har

Mire Gjernes (Skallestad , 2019-06-19)

#144

Byen min er i ferd med å bli ødelagt, høyhus hører ikke hjemme her. Svolvær er en småby med politikere som ønsker eller drømmer om å gjøre den til en storby, det er og bør bli en umulighet.
Fornying er en ting, men nå syns bevaring å være et viktig mantra om byen skal beholde det den har igjen av særpreg.

Anne Paulsen (Bergen, 2019-06-19)

#147

... fordi jeg er født og oppvokst der, og er enig i innsigelsen om å begrense høyden på ny bebyggelse. Kirka må synes når en seiler inn!

Gerd-Anne Westergaard (Haslum, 2019-06-19)

#149

Jeg bor i Flekkefjord en vakker liten særlandsby.
For ca. 20 år siden var det planer om høyhus her.
Gjett om befolkningen priser seg lykkelig over at dette ikke ble en realitet! Byen har fått bevare sin særpreg til d.d.Turistene setter stor pris på vår lille ekte "Sørlandsperle" I lille vakre Svolværbyen, store høyhus på 15etg.?? Høres ut som en spøk! Gigantiske klosser som kommer til å dominere hele byen.Tar i fra innbyggerene utsikt, skyggelegger store områder og skaper vindturbulens. Hvem skal bo, besøke alle disse bygningene? Hvem vil tjene mest og hvem vil tape mest på gigantprosjektet? Skal byen miste all sin sjarme? Har ikke Lofoten m/Svolvær nok turister? Hva med en folkeavstemning?
T.I.M Svolværværing

Tone Irene Moen (Flekkefjord, 2019-06-19)

#156

IKKE høyhus i Svolvær. For en tanke!

Kari Bakke (Bergen, 2019-06-19)

#160

men i alle dagar

John Briggert (bergen, 2019-06-19)

#165

Slipper vi til dette, så er det ingen vei tilbake.

Jan-Børre Ingolfsen (Bodø, 2019-06-19)

#169

Jeg signerer fordi jeg er sterkt imot den type bebyggelse i et gammelt fiskevær.
Er ikke med på gi avkall på vår kulturelle identitet for å bli en campingplass i betong og høyhus. Nei takk! Det er ikke derfor jeg har valgt å bo hær. Få ned byggegøyden og bygg ikke monumenter, men bygg noe som hører hjemme i Lofoten. Trenger ikke være rorbuer nei.

Bjørn Nilsen (Svolvær, 2019-06-19)

#173

Høye bygninger over 10 etasjer passen ikke inn i Svolværbyen vår.

Karin Bøhn (Svolvær , 2019-06-19)

#177

Jeg er enig i at en byggehøyde på 15 etasjer er for høy for Svolvær. Det vil medføre en uheldig utvikling i byområdet hvor nye bygg bør harmoniserer med den nåværende bylinjen og omgivelsene.

Karen Kamsvåg (Svolvær, 2019-06-19)

#193

Høyhus er ikke en ønsket utvikling i Svolvær da fiskeværets identitet vil forsvinne! En slik beslutning er ikke reversibel og må derfor stoppes før det er for sent.

Jakob Andreas Pauli (Svinøya, Svolvær, 2019-06-19)

#199

Jeg er mot høyhus i Svolvær

Eli Solstad Johansen (Svolvær, 2019-06-20)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...