Opprop for bevaring av Kirkenær Ballettskole og "det blå huset" i Sørbyhaugen 33!

Kommentarer

#4

Mannen min danset der som barn og begge døtrene våre. Et viktig bygg og miljø som er viktig å ta vare på. Dyktige pedagoger, varme og disiplin.

Sigrid Lauvland Olsen (Oslo, 2019-06-11)

#6

Kirkenær ballettskole er en viktig kulturinstitusjon, ikke minst som bærer av kulturarv. Huset er en del av dette og bør beskyttes deretter.

Kaia Rullestad Teigen (Oslo, 2019-06-11)

#10

Jeg signerer fordi skolen og huset har vært enormt viktig i norsk dansehistorie gjennom tidene og er et helt spesielt sted for mange. For meg er Kirkenær ballettskolen et magisk sted, der jeg som ansatt har fantastiske kollegaer som står på døgnet rundt og elever som jobber hardt for å utvikle seg og nå sine mål. Her får barn, ungdom og voksne utfolde seg kreativt, oppleve danseglede og kjenne på utfordring og mestring. Dansemiljøet på skolen er helt unikt, inkluderende og det skapes relasjoner på tvers av alder. Huset har dans i veggene, og det er svært viktig at huset får fortsette å romme store og små danseglade elever og pedagoger.

Henriette Olsen (Oslo, 2019-06-11)

#11

Jeg signerer fordi dette er en kulturinstitusjon i Oslo! Viktig for dansen, miljøet og nærområdet!

Katja Krogh (Oslo, 2019-06-11)

#14

Ballettskolen er en kulturinstitusjon med lang og unik historie. Dette må bevares og holdes levende som en tradisjonsbærer av norsk ballettundervisning!

Elke Selnes (Trondheim, 2019-06-11)

#15

Jeg signerer fordi kirkenær ballettskole er en danseskole med en unik historie. Å nedlegge danseskolen vil være et tap, og en trist dag i dansehostorien i Norge!

Madeleine Haslund (Oslo, 2019-06-11)

#21

Jeg signerer for dette er viktig for barn og unge i Oslo. Her får alle være med å danse uansett nivå.

Kristin Ottestad-Tønte (Oslo, 2019-06-11)

#30

Hit reiste jeg 10 mil for å danse siste året på videregående ❤️

Jessica Sandvold (Kongsvinger , 2019-06-11)

#32

Jeg signerer fordi Kirkenær Ballettskole er en kulturskatt som er viktig for nærmiljøet, og har stor betydning for norsk balletthistorie.

John-Halvdan Halvorsen (Oslo, 2019-06-11)

#34

Jeg signerer fordi jeg kjenner verdien av skolen og det blå huset. Jeg har selv vært elev ved skolen i mange år.

Anne-Grethe Bølstad (Sandviks, 2019-06-11)

#45

Ballettskolen har betydd og betyr mye for mange.

Astrid Serine Hoel (Oslo, 2019-06-11)

#46

Dette huset er en kulturinstitusjon og betyr og har betydd mye for mange mennesker. Mine 3 år på balletthøyskolen på Sørbyhaugen er noen av de beste i mitt liv. 3 år med Lykke i bevegelse og flyt. Ingri

Ingri Angell-Petersen Grønnesby (Steinkjer, 2019-06-11)

#48

Viktig for veldig mange. Fasiliteter for dans er meget viktig å bevare å arealer som dette er sjeldent og umulig at bygge med tanke på profitt. La dette ikke bli økonomisk vinning for noen få. La det leve videre som tenkt.

Mattias Ekholm (Oslo, 2019-06-11)

#49

Min gamle ballettskole på Sørbyhaugen. Unik beliggenhet for elever fra hele byen. En av de eldste ballettskoene som fremdeles lever. Og det skal den gjøre i mange år fremover! Skolen var tidligere en av de få utdanningsstedene innen ballett.

Anne Karoline Langmoen Nilsen (Harestua, 2019-06-11)

#50

Kirkenær ballettskole har vært og er en viktig kulturinstitusjon for barn og unge.

Sygne Teigen (Oslo, 2019-06-11)

#53

Jeg signerer fordi Kirkenær ballettskole er viktig for nærmiljøet, den er en institusjon og har så mye historie, minner fra barndom samt en sterk fremtid og nye minner for fremtidige dansere!!! La Kirkenær bestå!!!!!!!!!

Charlotte Norstrand (Oslo, 2019-06-11)

#54

Kirkenær ballettskole på sørbyhaugen er en unik kulturinstitusjon for nærmiljøet og hele Norge, og må bevares

Heidi Gjersø Thaulow (Oslo, 2019-06-11)

#55

De er superflinke med barna våre!!!

Petter Norstrand (Oslo, 2019-06-11)

#60

Jeg signerer med glede dette oppropet. Jeg har kun hatt mine to barn på stor+liten partiet for 2-4 åringer, men allerede fra første kurs viser trenerne på Kirkenær en profesjonalitet og et godt pedagogisk opplegg for de små. Imponert! Håper barna mine får muligheten til å teste videre kurs nå som hun eldste blir 4 år til høsten.

Ida Kindseth (Oslo, 2019-06-11)

#61

Skolen er viktig for nærmiljøet, den har vært et samlingssted for flere generasjoner av dansere og er et fantastisk tilbud til alle barn.

Alex Sukhanova (Oslo, 2019-06-11)

#70

Jeg signerer fordi jeg selv gikk hos Jorunn Kirkenær på 60-tallet, og dette er en viktig kulturhistorisk institusjon for Oslo og Norge!

Hanne Ryste (Fornebu, 2019-06-11)

#72

Huset har vært hus no 2 for min datter i over9 år

Genevieve Lalanne Skutle (Jar, 2019-06-11)

#75

Kirkenær ballettskole har et helt fantastisk miljø, en slik perle må bli bevart i samfunnet vårt

Johanne Stølen (Longyearbyen, 2019-06-11)

#78

Jeg gikk på ballettskolen hos Jorunn og Even Kirkenær på 60-tallet. Jeg var bare 3 år da jeg startet og var egentlig litt for ung, men fikk lov fordi jeg hadde så lyst til å danse ❤️

Mona Øvregård (Oslo, 2019-06-11)

#80

Dette er unikt tilbud til barn og voksne som er glad i dans.

Selma Mujezinovic Larsen (Oslo, 2019-06-11)

#88

Mine barn gikk på ballettskolen fra de var henholdsvis 2 og 4, til de var godt voksne. De var også med i Barneballetten, og medvirket bl.a. flere ganger i Reisen til julestjernen på Nationaltheatret med ballettskolen. Få eller ingen andre fritidsaktiviteter har hatt så stor innvirkning på deres barndom, deres sosiale liv, og deres yrkesvalg, som ballettskolen. Den har gitt dem uvurderlig læring ikke bare mht. dans og danseglede, men også mht. konsentrasjon, presisjon disiplin og stamina. Ballettskolen klarte også, til tross for den konkurransen som tross alt eksisterte,- å skape et samhold som avfødte utallige gode vennskap. Dette er ikke en selvfølge for en ballettskole på så høyt nivå. Kirkenær ballettskole er unik, den er uløselig knyttet til det blå huset på Sørbyhaugen, og den må reddes!

Tori Teigen (Oslo, 2019-06-11)

#89

Ballettskolen gjorde barndommen min lykkelig.

Erle Blakstad (Oslo, 2019-06-11)

#99

Kirkenær må bestå! Lokalsamfunnene må holdes i gang og skolen er et godt eksempel på lokalsamfunnsutvikling,- gjennom årtier!

Regine Gjernes (Gravdal, 2019-06-11)

#100

Jeg signerer fordi barnebarnet mitt elsker å gå på den ballettskole, og så er de veldig profesjonelle.

Inger Elise Fjelde (Jørpeland , 2019-06-12)

#106

Jeg har selv danset på denne skolen siden jeg var 3 år. Og senere undervist her etter utdanning fra Den Norske Balletthøyskole som også holdt til i dette huset. Dette er hus med sjel og må bevares❤️

Lisbeth Lenning (Blommenholm, 2019-06-12)

#110

Det er utrolig viktig å opprettholde dette huset som med sine lokaler og pedagoger kan bidra til formidling av dans, kunst og lærdom for så mange barn og unge!

Kristine Lavik-Larsen (Oslo, 2019-06-12)

#120

Mitt andre hjem i oppveksten og en ballettskole og et unikt hus med dype røtter, tradisjoner og historie! Dette stedet må bevares til glede, dans og kreativitet for mange flere som kommer!

Merete Brustad (Oslo, 2019-06-12)

#122

Historisk verdi

Lena Sveinsson (Nittedal, 2019-06-12)

#126

Dette er en kulturskatt som fremdeles brukes av mange barn. Det er også litt andre hjem.

Katinka Tømmerbakke (Oslo, 2019-06-12)

#134

Jeg selv har danset hos Jorun Kirkenær i mange år

Aina Thaule-Hatt (Oslo, 2019-06-12)

#139

Tidligere elev

Celine Saastad Neegaard (Oslo, 2019-06-12)

#142

Kirkenær ballettskole er kjent for sin høy kvalitet i ballettundervisning (og andre dansestiler), en utrolig viktig danseskole for Oslo elever som har en lang historie!

Johanna Marthinsson (Oslo, 2019-06-12)

#146

Dette huset har betydd alt for meg i noen år som ellers ville vært uutholdelige. Det Jorunn bygde opp er legendarisk, og det blir ikke det samme å flytte balletten et annet sted. Dette huset er en del av Oslos kulturhistorie og må bare bestå. Det er et hus som har vært det «andre hjemmet» for utrolig mange barn over flere tiår. Det viser også hva en kan få til om en vil. Lille Jorunn mot f.eks. Operaen med det støttesystemet, men likevel like betydningsfull for danselivet i Norge. Huset er et merke i Oslo by!!! Oslo vil aldri bli det samme uten..

Hanne Marie Nordrum (Gjøvik, 2019-06-12)

#149

Jeg har hatt to barn på denne skolen over et langs tidsrom . Skolen er en institusjon som er viktig for nærmiljøet og ballettmiljøet. Bevar skolen i det blå huset på Sørbyhaugen!

Elisabeth Wilmann (Oslo , 2019-06-12)

#152

Kirkenær er kulturarv!

Susanne Brekka (Oslo, 2019-06-12)

#155

Kirkenær Ballettskole har et unikt, bredt tilbud til barn og voksne innenfor kultur i Oslo som ikke kan erstattes. Skolen er kjent blandt mange hjerter og er en skatt for foreldre som ønsker at barn skal drive med kunst og kultur.

Preben Rongve (Oslo, 2019-06-12)

#159

Jeg signerer fordi det er viktig å bevare historiske kulturinstitusjoner som evner å holde seg relevante og tilby den oppvoksende generasjonen et svært tilfredsstillende tilbud. Dessuten støtter jeg små bedrifter ledet av ildsjeler uten storkapitalen i ryggen. Bevar Kirkenær ballettskole!

Maria Fürst (Oslo, 2019-06-12)

#162

Jeg signerer fordi ballettskolen er en særdeles viktig institusjon for barn, unge og dansekunsten.

Frøy Lode Wiig (Ullevål, 2019-06-12)

#167

Bevar Kirkenær Ballettskole !

Simen Engebretsen (Oslo, 2019-06-12)

#168

Jeg har stor glede av kurset jeg deltar på hos Jorunn Kirkenær, og synes skolen er viktig for nærmiljøet.

Karen Benedicte Geelmuyden (Skøyen, 2019-06-12)

#170

Jeg signerer fordi skolen har betydd mye i oppveksten til min samboer, og betyr like mye for datter som nå har tatt sine første dansetrinn i balettskolens yngste klasse "stor+liten".

Erling Mytting (Oslo, 2019-06-12)

#181

Kirkenær Ballettskole har en veldig god kultur for å ivareta, se og utvikle barn. Bygningen som ligger i et etablert villastrøk, gir en avslappet og god atmosfære, som er en vesentlig komponent for den gode kulturen skolen har i dag. Det er vanskelig å se hvordan kulturen i sin helhet kan videreføres dersom bygningen skulle videreselges/rives. Håper kommunen (og eventuelt andre aktører) kan trå til for å redde en særegen og god kultur fra å gå tapt.

Simen Reine (Oslo, 2019-06-12)

#186

Dette er et flott tilbud som mange har hatt og vil benytte også i fremtiden og Jorunn Kirkenær er en viktig person som har fremmet danseglede for mange generasjoner

Liv Sommerseth (Oslo, 2019-06-12)

#188

Dette er unik ballettskole som gir kunnskap og minner for livet. Stedet er et kulturminne og starten på ordentlig ballettutdanning i Norge. Skolen er like yrende og aktiv i dag som før og betyr enorm mye for mange mange barn og ungdommer!

Hanne Williams (Oslo, 2019-06-12)

#190

Viktig formidler av dans, kultur, sosialt treffpunkt, mye historie i veggene og en viktig institusjon i lokalmiljøet. En del av Oslos historie.

Gry Wesenberg Engeset (Asker, 2019-06-12)

#194

Jeg er tidligere elev ved skolen, og vet hvor mye det blå huset betyr for barn og unges danseglede, utvikling og mestring.

Katharina Nøkling-Eide (Oslo, 2019-06-12)

#197

Vi vil gjerne beholde det unike huset, med det fantasktiske miljøet rundt!

Johannes Ottersen (Oslo, 2019-06-12)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...