NEI TIL VEI OVER MANDALS DRIKKEVANN !

Kommentarer

#6

Vei og drikkevann ikke bør være så nærme

Christina Sandnes (Kristiansand, 2019-06-04)

#25

Jeg signerer fordi det er på tide at min generasjon tar ansvar for den verden vi overlater våre barn og barnebarn, og ikke bare skyver ansvaret for å rydde opp over på dem!

Margit Sønderby Kristensen (Mandal, 2019-06-04)

#32

Drikkevann og motorvei hører ikke sammen!

Unn Turid Olsen (Lindesnes, 2019-06-04)

#43

Vil beholde drikkevannet

Rune Husom (Mandal , 2019-06-04)

#48

Jeg bor i Mandal

Bitte Ljosdal (Mandal, 2019-06-04)

#51

Det er idiotisk å ha vei over drikkevann...

Leah Wilce (Mandal, 2019-06-04)

#54

Drikkevannskildene skal sikres for generasjoner fremover i tid. Sørlandet deles nå i to av et vanvittig viltskille, som i tillegg setter drikkevannet vårt i fare for å spare statsbudsjettet for småpenger.

Jon Martin Jakobsen (Holum, 2019-06-04)

#55

Jeg synes at drikkevannet skal forbi ved dagens kvalitet å ikke risikere å ødelegge d ved en motorvei igjennom. Derfor vil jeg at sydligste trasé velges for å skåne disse.

Anton Fredriksen (Mandal, 2019-06-04)

#57

En selvfølge at vi må sikre fremtidens drikkevann for kommende generasjoner.

Ann Cathrin Vrå Jakobsen (Mandal, 2019-06-04)

#61

Drikkevann og vei er en dårlig kombo

Dag Lauvland (Mandal, 2019-06-04)

#62

Hei.

Kjempebra tiltak så dette støtter jeg fult ut fordi at:

Kommunedelplan Vedtatt av Mandal bystyre 10. september 2015 legger klare føringer når det gjelder drikkevannet vårt:

«Mandal vannverk er kjent for svært god drikkevannskvalitet. Hovedvannkilden er Skadbergvann, med tilførsel fra Møglandsvann og andre vann. For å beholde godt vann, må overflatekildene sikres så godt det lar seg gjøre. Det har tidligere vært undersøkt om det finnes brukbare grunnvannskilder rundt byen, uten at det har gitt resultat. Dette gjør det ekstra viktig å ta vare på overflatekildene, som er naturlig sårbare for påvirkninger fra bebyggelse, landbruk og andre ytre påvirkninger. Både selve vannet og nedslagsfeltet må sikres mot forurensing. Også Ljosevann, som er kilde til Holum vannverk, og Moslandsvann, må sikres som framtidige kilder. Vannverket utreder hva slags sikring som er nødvendig i tillegg til gjeldende klausulering. Dette arbeidet må startes umiddelbart etter at kommuneplanen er vedtatt. Kommuneplanens arealdel viser selve vannene med 100-metersbeltet rundt som drikkevann. Der tillates ingen aktivitet eller fysiske inngrep som kan medføre fare for forurensing, heller ikke husdyrhold eller annen type landbruksdrift. Nedslagsfeltet for øvrig har hensynssone drikkevannsforsyning med bestemmelse om at det ikke kan oppføres anlegg eller igangsettes produksjonsvirksomhet som kan gi akutt forurensing, og at strengeste tiltaksklasse skal brukes ved evt. etablering av separate avløpsanlegg.»


Kort oppsummert:
Eksisterende areal som allerede er avsatt til ny E39 i eksisterende/gjeldende kommunedelplan ligger godt utenfor drikkevannet vårt og er godt utredet av Statens vegvesen.

link til planarbeidet og utredningene som ble gjort den gang finnes her og danner et godt grunnlag for å velge å følge disse anbefalinger for plassering av 4 felts motorvei gjennom kommunen vår:

https://www.vegvesen.no/Europaveg/e39mandalvigeland/Nyhetsarkiv/kommunedelplan-er-vedtatt-i-mandal

Det var dette politikerne var med å bestemte i 2015 og at drikkevannet vårt og naturresursene våre skulle skjermes. Håper virkelig at politikerne er av samme oppfatning idag.

Kjell Audun Strømme (MANDAL, 2019-06-04)

#64

Politikernes 100-års gave til Mandals innbyggere er rent drikkevann for uoverskuelig fremtid.

Bent Johan Kjær (Holum, 2019-06-04)

#65

Rent drikkevann er og blir en mangelvare.

Gerd Solem (Holum, 2019-06-04)

#66

Rent drikkevann vil bli en knapp ressurs i fremtiden. Derfor bør ikke motorvei legge i drikkevannsområdet.

John Einar Varhaug (Holum, 2019-06-04)

#67

jeg er enig

Jon Bjelland (Mandal, 2019-06-04)

#69

Dette er en dårlig ide, og dessuten mener jeg generelt at veiutbyggingen er lite bærekraftig på ca alle punkter og helt hull i hode .

Julianne Klev (Mandal, 2019-06-04)

#77

Viktig å sikre fremtidig drikkevann.

Arnhild Jakobsen (Holum, 2019-06-04)

#79

Fordi??? Vi trenger vann i all fremtid.

Lise Veamyhr (Mandal, 2019-06-04)

#81

Nermeste nabo til drikkevannet

Øyvind Kvidbergskår (Holum, 2019-06-04)

#82

Godt drikkevann er viktig å sikre for framtida!

Lisbet Sundet (Mandal, 2019-06-04)

#83

Vann er vel det viktigste en har, så la det være en prioritet å la oss fortsatt ha det!

Janne Olsen (Mandal, 2019-06-04)

#86

Vi kan ikke risikere å miste det gode drikkevannet vårt!

Margareth bjørtvedt (Mandal, 2019-06-04)

#90

Syntes det er bra med nye veier, men vi må ta hensyn til drikkevann, mennesker og natur. Lei av at de ikke hører på hva folk flest vil.

Malin Steen (Mandal, 2019-06-05)

#93

Jeg vil beholde drikevanet vårt urørt av al slags byggeprosekt og vil ike ha noe vei i nerheten engang.

Georg Safar (Mandal, 2019-06-05)

#106

Jeg vil ha godt drikkevann

Linda Furnes (Mandal, 2019-06-05)

#107

Jeg vil ha et rent drikkevann i fremtiden!

Anette Hortman (Mandal, 2019-06-05)

#116

Rent vann er livsviktig. Veier kan legges hvor som helst med dagens kunnskap.

Siren Gangså (Marnardal , 2019-06-05)

#122

Mandal har det beste drikkevannet!

Stine Tofte Sørensen (Mandal, 2019-06-05)

#124

Rent vann og uberørt natur er de viktigste ressursene vi har for fremtiden.

Kirsti Stengrundet (Mandal, 2019-06-05)

#125

Alle har rett til vann uten forurensning. En stor motorvei over en drikkevannskilde er totalt uakseptabelt. Vi vet at biltrafikk medfører forurensning.

May Erna Karlsen (Kristiansand, 2019-06-05)

#129

Vil selvfølgelig bevare vårt deilige drikkevsnn

Anita Pedersen (Mandal, 2019-06-05)

#133

Jeg signerer fordi det er meningløst å ødelegge og forurense en så stor ressurs som dagens verdifulle drikkevann.

Gunn randi Eriksen (Oslo, 2019-06-05)

#142

. . . . fordi våre etterkommere fortsatt skal kunne drikke vann som er blant Norges aller beste drikkevann!

Nils Reidar Christensen (Mandal, 2019-06-05)

#148

Drikkevann er viktigere enn vei!

Petter Nodeland (Mandal, 2019-06-05)

#155

Jeg signerer fordi det kommer noen etter oss som også har krav på rent drikkevann. Vis respekt for naturen og gi våre etterkommere mulighet til et godt og sunt liv!

Inge Johnsen (Lindesnes, 2019-06-05)

#157

Jeg ønsker å bevare det gode drikkevann vi har i Mandal

Nanna Møll (Mandal, 2019-06-05)

#162

For å sikre kvalitet og kvantitet for fremtidens generasjoner.

Jon Arnfinn Jakobsen (Holum, 2019-06-05)

#167

Dette er uhørt. Helt klask i panna.

Svein Christensen (Kvinesdal, 2019-06-05)

#170

Nei til vei ved drikke vann.

Bjørn Wilhelmsen (Mandal, 2019-06-05)

#174

IKKE ØDELEGG NATUREN!!!!

Mitra Barna (Mandal, 2019-06-05)

#179

Godt drikkevann blir stadig mer viktig, og jeg er opptatt av at også kommende generasjoner skal kunne tappe det i vannkrana hjemme.

Otto Nodeland (Mandal, 2019-06-05)

#182

Drikkevann må skjermes.

Rita Bartolomei (Mandal, 2019-06-05)

#187

Jeg vil ha mandalsvann

Markus Selander (Mandal, 2019-06-05)

#190

Jeg vil ha godt og nok drikkevann i framtiden

Lasse Fjell (Mandal, 2019-06-05)

#193

Dette blir for dumt. Rent drikkevann er fremtidens viktigste ressurs!

Gaute Haugland Fjellbakk (Mandal , 2019-06-05)

#197

jeg vil ikke ha dritt i drikkevannet mitt

Åshild Bakklund (Neseveien, 2019-06-05)