NEI til omregulering av området Gjerstad-Skarsjøen i Vestvågøy kommune i Lofoten, fra LNF til nærings-/industriområde,

Kommentarer

#3

Jeg ser dette som et uhyrlig inngrep i natur som for all framtid vil bli ødelagt og aldri vil kunne regenereres igjen. Det er fullstendig sjokkerende at til og med vakre, fredelige og hyppig brukte Silsand- stranda ikke slipper unna, den eneste brukbare stranda for folk i Skarsjøen og i nærområdet.

Brita Kristin Stensen (Skarsjøen /Leknes, 2019-05-24)

#5

Jeg mener Lofotnaturen er sårbar og trenger færre - ikke flere inngrep. Og både Lofoten og resten av verden trenger færre - ikke flere - cruiseskip.

Unni Kasteng-Jakobsen (Leknes, 2019-05-24)

#6

Naturen er viktig og folk som setter pris på den ska ha tilgang til den.

Axel Schüller (8372 gravdal , 2019-05-24)

#9

Dette er mitt barndoms sommerparadis, og vil ikke at dette skal ødelegges.

Tom-Atle Iversen (Skrova, 2019-05-24)

#11

Jeg protesterer mot den planlagte cruisehavnen i Gjerstad-Skarsjøen i Vestvågøy kommune.

Yngve Liasjø Arctander (Bodø, 2019-05-24)

#13

Dette er rasering av naturen og av ett nydelig område. Vi trenger ikke cruisebåthavn.

Grethe Edgard (Leknes, 2019-05-24)

#15

Lofoten er et av våre viktigste naturområder i Norge. Lofoten må bevares for fremtidige generasjoner som det unike sted det er.

Roar Juul (Asker, 2019-05-24)

#16

Jeg signerer fordi dette er en trussel mot vårt demokrati og alle vet hvilke konsekvenser økt turisme har.

Janne Eriksen (Bodø, 2019-05-24)

#19

Jeg er mot at Lofoten skal raseres av økt turisme. Det er allerede for mange turister i dag, og med tilrettelegging for flere turistskip tar det ikke lang tid før «det spesielle med Lofoten» er ødelagt. Når kommuner og næringsliv også tar seg til rette på bekostning av innbyggerne, og mot innbyggernes godkjenning og interesse, ja da er det gått alt for langt.

Ernst Furuhatt (Bodø, 2019-05-24)

#23

Jeg er MOT Vestvågøy Kommunes forslag om å omregulere det 734 dekar store LNF-området Gjerstad-Skarsjøen om til Nærings-/industriområde.

Per Gunnar Furnes (Vormsund, 2019-05-24)

#26

Lofoten er et naturområde som vi skal verne om og ta vare på.
Industri og økt cruisetrafikk hører IKKE til i dette området!

Lilian Dijkema (Reine, 2019-05-24)

#28

Jeg er imot endringen fra (LNF) Landbruks-, natur- og friluftsområder til næringsområde og at grunneierne fratas råderetten over egen eiendom. Videre er cruise næringen ikke bærekraftig siden forurensningen fra disse skipene er særdeles høy.

Rune Arctander (Gravdal, 2019-05-24)

#36

Det e mett heimsted!

Malin Arctander (Trondheim, 2019-05-24)

#41

Jeg signerer fordi jeg er enig i oppropet og fordi lysten til å flytte hjem til Lofoten blir borte når mennesker med «høyere» status, større verdi, enn meg, bestemmer over hva som skal skje med livet til de jeg er glad i.

Ulrikke Berg (Brønnøysund, 2019-05-24)

#42

Jeg signerer fordi jeg støtter dette oppropet fult og helt. Er selv grunneier i det aktuelle område. Jeg mener det er et stort overgrep mot oss som bor her nå ,for dem som har og har hatt sitt liv og virke her gjennom generasjoner og for dem som kommer etter oss at Gjerstadneset-Skarsjø blir omregulert fra LNF område til Næring/Industri område.

Anita Arntsen (8372 Gravdal, 2019-05-24)

#45

Det er viktig å ta vare på naturen vår, ikke rasere den. Området er et fantastisk rekreasjonsområde. Det er et overgrep overfor de som bor i området. Vi trenger ikke flere cruisebåter eller -turister til Lofoten.

Mire Gjernes (Skallestad, 2019-05-24)

#47

Cruise skip bidrar ingenting til miljøet det utnytter

Daniel Norman (Stavanger, 2019-05-24)

#48

Jeg mener Lofot naturen må beskyttes. Nye næringsområder bør legges i nærheten av der det allerede er næringsvirksomhet.

Siv Lindberg (Gravdal, 2019-05-24)

#57

Jeg signerer fordi jeg støtter dette oppropet fult og helt. Er selv grunneier i det aktuelle område. Jeg mener det er et stort overgrep både mot befolkningen som sådanmæ, men også for dem som har og har hatt sitt liv og virke her gjennom generasjoner og for dem som kommer etter oss, at Gjerstadneset-Skarsjø blir omregulert fra LNF område til Næring/Industri område.

Lofoten er Vill og Vakker. Det er bår plikt å bevare den slik, for nå og i fremtidenz

Line Arctander (Gjøvik, 2019-05-24)

#62

Råderett over egen grunn.
Naturmangfoldet.
Bevare vakker natur.

Gjermund Arctander Liasjø (Gravdal, 2019-05-24)

#67

Vil være en forbrydelse mod den skønne natur at tillade dette anlæg. Vil få mig til at stoppe med at besøge stedet da jeg nyder den skønne uspolerede natur

Dorthe Kvisgaard (Holstebro, 2019-05-24)

#73

La Lofoten forbli ei naturperle!!

Tone Torkehagen (Gjøvik, 2019-05-24)

#74

Jeg er født og oppvokst der. Min far og søster bor der. Jeg har en sterk tilknytning til området

Britt Janet Arntsen (Tussan 56 8373 Gravdal, 2019-05-24)

#81

Er det ikke på tide å ta klimakrisen inn over oss?

Evy Lorentzen (Bøstad, 2019-05-24)

#85

Vi må ta bedre vare på naturen. Vi gjør for mange inngrep! Lofoten er et unikt område.

Alf Peter Kahrs (Gol, 2019-05-24)

#88

Dette flotte paradiset må få stå i fred

Iren Pettersen (Stamsund, 2019-05-24)

#90

Gjerstad er ein nydelig plass akkurat slik som den er no.

Heidi Anita Sleen (Stalheim, 2019-05-24)

#92

Ikke sett spor i Lofoten, la Lofoten sette spor i deg...

Ylva Asker (Ballstadøya, 2019-05-24)

#93

Født år oppvokst på Gravdal. Bruk Storeidøya såm industriområde. Dær e masse plass.

Doris Bendiksen (Stavanger , 2019-05-24)

#94

Dette er en vakker perle i lofoten, og min hjemplass og må bevares. Fy skam til Vestvågøy som i det hele tatt vurderer dette.

Toril Strømseng (Gjerstad, 2019-05-24)

#101

Jeg er uenig i at det skal tilretteleggelse for ødeleggelse av Lofoten!!

Astrid Olsen (Gravdal, 2019-05-24)

#117

jeg signerer denne fordi det er helt absurd å skal ødelegge slik natur!

Maya-Kristin Arntzen (Bodø, 2019-05-25)

#124

Jeg signerer fordi at jeg mener at man skal værne naturen. Utbygging av industri kan gjøres en annen plass.

Linn Green Tjønndal (Laukvik, 2019-05-25)

#127

Vi trenger ikke denne cruisebåthavna på bekostning av området det er planlagt på.

Ann Kristin Wensel (Ballstad, 2019-05-25)

#128

Jeg vokste opp på Gjerstad og på Ballstad, og dette vakre området bør ikke omreguleres til nærings/industriområde, da det er folks heim og noe turister kommer i hopetall for å se.

Vinga Gjerstad (OSLO, 2019-05-25)

#133

Vi behöver inte förstöra med av den fina norska naturen.

Therese Jönsson (Jessheim, 2019-05-25)

#139

Jeg er imot bygging av havn i Gjerstad/skarsjyen

Ron Åland (Gjerstad, 2019-05-25)

#140

Helt latterlig "forslag" av Vestvågøy kommune og i det hele tatt vurdere dette! Ta vare på innbyggerne fremfor penger og turisme...

Cathrine Risjord (Leknes , 2019-05-25)

#142

Jeg er vokst opp på Gjerstad, og jeg syns det er synd og skam om dette fantastisk flotte området skal reguleres til næringsvirksomhet og storindustri. Det vil medføre store konsekvenser for plante - og dyreliv, og for våre liv. Cruisebåt trafikken er en stor miljøtrussel for våre hav og fjorder. Forsøpling og forurensing er konsekvenser av denne trafikken, og noe vi ikke kan stå passive å bivåne. Vi har et ansvar også for kommende generasjoner, og noe må vi da ha skamvett nok til å levne dem i uberørt tilstand?

Karen Gjernes Isaksen (KVALØYA, 2019-05-26)

#143

Tapet av natur er en like stor trussel som klimaendringene, mener forskerne. Norsk reiseliv er nesten like skadelig for klimaet som norsk oljeindustri. Vi trenger visjonære politikere som forstår at større cruisebåthavn ikke er en del av framtida vi ønsker oss.

Lillian Nyborg (Gravdal, 2019-05-26)

#145

LNF område
Stort inngrep i sårbar natur
Mange grunneiere blir rammet
Forurensning
Infrastruktur, vei og adkomst ikke skissert, noe som gjør at flere grunneier blir rammet.
Hvis det skal etableres et havneanlegg bør det gjøres en generell utredning av egnede områder ikke bare dette.

Inger Arctander (Farsund, 2019-05-26)

#150

Jeg signerer fordi: Nr 1 vi allerede har ei flott havn og at kommunen heller kan prioritere en havnepromenade mellom storeidøya og Gravdal for å sikre fotgjengere, og samtidig tenke på byutvikling mot Gravdal. Vi trenger ikke flere havner rundt Buksnesfjorden, heller utvikle det potensiale vi allerede har.
Nr.2. Vi trenger også å bevare uberørt natur, turområder og ta vare på det vi har på alle måter. Kanskje en tursti heller kan proioriteres fra Løkta mot Ballstad langs sjøveien.

Margrethe Nygård (GRAVDAL, 2019-05-26)

#152

Jeg signerer fordi jeg eier 240 dekar som politikere i Vestvågøy Kommune vil ta fra meg uten god grunn. Dette er grovt misbruk av makt og en krenking av privat eiendomsrett.

Andre Arctander (Farsund, 2019-05-26)

#157

Som familien Gjernes

Trude Gjernes (Bodø, 2019-05-26)

#160

Låt den fina naturen få vara ifred. Dessa båtar kan vi vara för utan alltså!!!

Caroline Jönssln (Jessheim, 2019-05-26)

#165

Mener at pengene skal gå til lokalbefolkning, skole, basseng, sykehjem osv. Turistene tar nok plass som det er. Send båtene andre plasser.

siv evjen (Ballstad, 2019-05-26)

#166

Miljøhensyn for fisk, ful og fauna. Samt bevare naturområder. Ønsker å begrense og regulere turismen.

Trine Johannessen (Gravdal , 2019-05-26)

#185

Cruisetrafikk er blandet de mest forurensende virksomhetene i verden.

Morten Tobiassen (Leirsund, 2019-05-26)

#189

Jeg signerer fordi jeg mener Vestvågøy kommune går i feil retning ved å foreslå arealendring på et så stort område som det som inngår i forslaget til ny arealplan. Det er mmå en gang slik at det er beslutningstakerne som må styre utviklingen i kommunene og nå er det med henblikk til den nye rapporten fra FNs narurpanel på høy tid at utviklingsbegrepet redefineres fra stadig vekst og nye arealbeslag til effektivisering og forbedring av den utnyttelsen av de arealene vi allerede har lagt i beslag. Jeg håper beslutningstakerne har guts nok til å stoppe opp litt her og dreie skuta i retning av et bærekraftig samfunn som tar vare på naturen for de kommende generasjoner. Jeg håper beslutningstakerne kan ha tillit nok til næringslivet og innovasjonsviljen i kommunen til at de våger å stå i mot fristelsen å gi dette natur- og landskapspmrådet til arealbeslag for naturutslettende aktiviteter.

Martine Horn Gjernes (Gravdal, 2019-05-26)

#192

Jeg er her hver sommer og påske. Vårt fsmilieparadis

Hanne Berg Jensen (Tromsø, 2019-05-26)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...