NEI til stenging av Firfisla Barnehage ved Den Norske Skolen Gran Canaria

Kommentarer

#2

Dette er avgjørende tilbud om vi skal kunne fortsette og bli boende her

Margareth Egebjerg erga (Gran Canaria , 2019-04-18)

#3

Det er en viktig tilbud for oss med små barn, at de er i trygge hender. Personalet er helt fantastisk. Flotte mennesker med stor empati og kunnskap. Burde være bra reklame for den norske skolen også at alt er på samme sted. Håper dere kan finne en løsning. Hilsen pappaen til Nicole. Harald Brurberg

Harald Brurberg (Arguineguin , 2019-04-18)

#6

Det er kjempe viktig at barn har ett sted å være hvor kropps- plagene er mindre

Anette Slåtta (Porsgrunn, 2019-04-18)

#7

Fordi jeg vet hva den bhg betyr for mange familer!

Rita Langmo Åmot (Gåsbakken , 2019-04-18)

#10

Vi har behov for barnehagen i forbindelse med behandlingsreise! Det er en viktig plass for de yngste barna som har behov for reise og er under skolealder. Her kan de får være barn og leke med andre. Vi hadde et kjempe fint opphold i Firfisla mai -18 og tilbudet om barnahage vil være avgjørende om det er mulig å gjennomføre behandlingsreise senere!

Line Haugsbakken (Brandbu, 2019-04-18)

#12

Barnehagen er svært viktig å beholde!!!

Janniche Henriksen (Porsgrunn, 2019-04-18)

#15

Nei til stenging av skole

Maren Riege (Brevik, 2019-04-18)

#19

Dette er en barnehage med stor betydning for mange. Fantastiske ansatte!

Ingrid Elisabeth Pettersen (Bærum, 2019-04-18)

#20

Viktig å ta vare på dette tilbudet!!!

Karen Rugseth (Tiurvegen 5 7088 Heimdal , 2019-04-18)

#32

Norske familier trenger selvsagt en barnehage, og arkivplass kan skola få en annenplass. Litt samarbeidsvilje?

Bjørn Andreassen (Bodø, 2019-04-18)

#37

Dette er viktig for alle sammen.

Roger Thorstensen (Skien, 2019-04-18)

#38

Jeg har venner som benytter seg av tilbudet og vet at tilbudet er sårt trengt.

Ida Samantha Drugg (Nesodden, 2019-04-18)

#39

Jeg signerer fordi jeg vet at denne barnehagen er viktig og at jeg tror beslutningstakerne i denne saken først vil oppdage hvor viktig den var når den ikke er der mer. I denne barnehagen opplever hvert barn å bli respektert. I Firfisla barnehage er det godt å være. I løpet av årene barnehagen har eksistert har det vært barn som er der i flere år og mange barn med kroniske sykdommer som har vært der i perioder (blant annet gjennom Helsereiser). Familier har erfart hvor fantastisk det unike kanariske klimaet er, og hva det gjør med barn og med hele familien når barna har det bedre helsemessig. En del satser alt og flytter til Gran Canaria. Mange trenger et barnehagetilbud og mulighet for SFO og det bør være i nærheten av skolen. For mange familier vil skolen være uinteressant uten barnehage i nærheten.. Beslutningstakere på Den norske Skolen på Gran Canaria - våkn opp før det er for sent!

Ingrid Høe Albrecht (Telde, 2019-04-18)

#48

Jeg signerer her fordi denne barnehagen er toppen

Marianne Johannessen (Oddemyrvegen 1 , 2019-04-18)

#49

Dette er et viktig tilbud!!!

Hanne Jore (Skien, 2019-04-18)

#52

Det er viktig å ha et tilbud til ungene som er der på behandling eller foresatte som trenger behandling opptil flere ganger å året, ofte i uker å mnd.

Jane Lohne Øigarden (Skien , 2019-04-18)

#54

Jeg ønsker at barnehagen opprettholdes..

Gun Kolstad (Vista Canaria , 2019-04-18)

#55

Dette er et viktig tilbud!

Sølvi Mari Johansen (Skien, 2019-04-18)

#58

Jeg synes dette er et fantastisk tilbud, som absolutt må bestå!

Marthe Sørnes (Trondheim, 2019-04-18)

#64

Det er et nødvendig/godt tilbud til de norske familiene som av ulike årsaker oppholder seg på Gran Canaria, på linje med skolen.

Anne Skarpeid (Farsund, 2019-04-18)

#67

Denne bhg gir så mye til mennesker som av ulike årsaker trenger være i varmen over kortere el lengter tid!

Hege Thorén (Tønsberg, 2019-04-18)

#69

Jeg synes det er veldig viktig at et velfungerende barnehagetilbud kan fortsette å bli i drift. Det er stort behov for tilbudet barnehagen gir, både for barn i barnehagealder og for eldre barn. Skoletilbud i kortere perioder og sfo tilbud! Jeg kan ikke forstå at skolen ikke ser at barnehagen i deres nærhet som,som sagt fungerer bra, må stenges......ufattelig trist og ubegripelig at det ikke blir sett mer som ressurs som skolen burde satse på!

Ute Hildebrand (6630 Tingvoll, 2019-04-18)

#72

Firfisla har vært veldig viktig for oss, og det vil være et enormt tap for det norske samfunnet på Gran Canaria å miste denne veldrevne barnehagen! Samlokaliseringen med skolen er veldig bra for alle som har barn i både skole og barnehage.

Eivind Ørum (Hakadal, 2019-04-18)

#75

Viktig at dette tilbudet opprettholdes, slik foreldre får mulighet til å bruke tilbudet i Spania.

Tove Ramberg (Skien, 2019-04-19)

#76

Denne barnehagen er en nødvendighet for de familiene som ikke har annet valg enn å tidvis flytte til Gran Canaria grunnet deres helseutfordringer. Å måtte stenge denne vil få så mange ringvirkninger...

Maria Kiland-Langeland (Fevik, 2019-04-19)

#78

Dette er et faktisk behov

Olsen Tove m s (Røyken, 2019-04-19)

#81

Jeg har gått på DNS GC og sett hva Firfisla betyr

Guro Alderslyst (2324 Vang H, 2019-04-19)

#96

Ikke riktig å spare på slike uvurderlige tilbud.

Heidi Floten Thorstensen (Skien, 2019-04-20)

#100

Jeg kjenner Anette og jeg kjenner hennes situasjon og vet at behovet for denne barnehagen er reell og viktig.

Ann Mari Aamot (Karasjok, 2019-04-21)

#102

Vi behöver detta utbud då vi bor på Gran Canaria 6 månader i året med småbarn.

Sammy Jeridi (Storslett, 2019-04-21)

#104

Jeg signerer fordi behandlingsreiser trenger et opplegg for barnehagebarn i nærheten av den norske skolen

Kristine Holmbakken (Nesbru , 2019-04-21)

#107

Barnehage er et helt naturlig del av totalopplegget ved skolen.

Vegard Bentzen (Puerto Mogan, 2019-04-23)

#113

Fordi barnehagen gir et kvalitetstilbud. Dessuten sikrer Firfisla at den gode, norske Rammeplanen leves ut også på Gran Canaria. Det gir et tilbud med høy kvalitet.

Liv Berit Tønnessen (Stavanger, 2019-04-23)

#117

DETTE ER ETT STORT TAP FOR DET NORSKE MILJØET MED BARN PÅ GRAN CANARIA, OG DET BLIR IKKE LIKE LETT Å TA EN AVGJØRELSE PÅ Å KOMME HIT I KORTERE PERIODER. SELV HAR JEG BODD HER I MANGE ÅR, OG FINNER EN LØSNING, MEN SYNTES DET VANSKELIG FOR ANDRE FAMILIER.

LINE HALVORSEN (ARGUINEGUIN, 2019-04-23)

#120

Jeg signerer. Da jeg ser på det som svært viktig for de minste barna i barnehagen.

Hanne-Linn Libak Liadal (Birkeland, 2019-04-23)

#121

Skulen må tenkje litt lenger enn sin eigen nasetupp!

Jan Runde (Malaga, 2019-04-23)

#122

Jeg signerer fordi dette gode barnehagetilbudet, med den kompetansen og beliggenheten må bestå ! Det er helt avgjørende for oss med små, kronisk syke barn at Firfisla får fortsette med den gode jobben de gjør ! HEIA FIRFISLA !!

Kjersti Silsand (Larvik, 2019-04-23)

#124

Vi benytter Firfisla selv til vårt barnebarn når hun er på besøk hos oss. Vi jobber i Arguineguin. På Sjømannskirken.

Jane Fosser (Arguineguin , 2019-04-23)

#126

En barnehage det er stort behov for, og som jeg er blitt veldig glad i <3

Wivian Sørensen (Stryn, 2019-04-23)

#127

Jeg støtter de barna som har behov for å være der, og personalet som jobber der!

Marit uhre Jørgensen (Oslo, 2019-04-23)

#128

Et livsviktig tilbud for lungesyke på behandlingsreise via Rikshospitalet!!!

Anne Nygård (Maura, 2019-04-23)

#129

Det er viktig med et helårs tilbud,med høy faglig standard for familier hvor et av medlemmne har enkronisk sykdom som bedres i kanarisk klima.Om dette er et barn,er det viktig å ha et team på skole/barnehage som er erfarne i forhold til ulike diagnosegrupper.Skolwn på Gran Canaria har vært et funn for alle brukere av NORSKE HELSEREISRR,og andre,gjennom mange år.DETTE TILBUDET BØR BEVARES FOR EN HVER PRIS!

Beate Benestad (Galdar,Las Palmas, 2019-04-23)

#135

Svarttrosten skole har vært våre barn sin "friplass" i de værste vintermåneder de siste årene. Mange helseproblemer her hjemme, mens de kunne fungere tilsvarende normalt i sola på GC.

Eldbjørg Sandberg (Levanger , 2019-04-23)

#146

Jeg synes det er et Suuupert tilbud for alle små barn og pasienter på annlegget!
Hyggelig folk og fint område

Janne Pedersen (Strengelvåg, 2019-04-23)

#149

Dette er et tilbud som må fortsette. Mange blir rammet av dette om det legges ned. Vi har selv brukt bhg, da vi var på behandlingsreise.

Hege Rosvik (Midsund , 2019-04-23)

#152

Firfisla barnehage er et viktig pedagogisk tilbud for familier som, av helsemessige årsaker, bor her i kortere eller lengre perioder. Det er ingen andre tilbud som dekker dette behovet pr i dag.

Tara Merete Djume (Arguineguin, 2019-04-23)

#158

Fordi dette er et meget godt og pedagogisk OG barnevennlig tilbud til barn lokalt. Også for de som velger av ulike grunner å tilbringe tid på Gran Canaria med barn.
Barnehagen har God ped.leder, sykepleier og annet egnet personal. Et sted jeg selv hadde følt det trygt/forsvarlig å ha mine barn. Ledelse med meget god utdanning og erfaring med barn. Har kjent leder I barnehagen fra 1989.
Bra plass

Knut Hagen (Gjøvik, 2019-04-23)

#160

Et fantastisk tilbud

Hege Elisabeth Oulie (Krokstadelva, 2019-04-23)

#162

Behandlingsreiser

Lene Moldestad (Bergen, 2019-04-23)

#170

Det er behov for en norsk barnehage og burde være et tilbud for barn og foreldre som bor på Gran Canaria.

Torill Haaland (Kyrkjebø , 2019-04-23)

#174

Min sønn har gått der og var meget fornøyd

Gabriel Svedenborg (Lillehammer, 2019-04-23)

#178

Firfisla barnehage er en flott barnehage, hvor barna blir møtt med kjærlighet og omsorg, og hvor mye spennende skjer

Berit Lind Jørgensen (Færder, 2019-04-24)

#187

Dette er en veldig bra barnehage og et utrolig godt tilbud for barn som er på Gran Canaria.

Kristian Gullaksen (Røyse, 2019-04-24)

#190

Vi trenger norsk barnehage på Gran Canaria også! Mange familier trenger å være over lengre perioder på denne helsebringende øya!

Anne-May Enger (Drammen , 2019-04-24)

#192

Har vært på behandlingsreise med mitt barn på Valle Marina, og syns det er trist og trasig om man må nå mister barnehage samlokalisert med skolen og i realiteten også behandlingssenteret.

Jan Erik Gjernes (Bjørnevatn, 2019-04-24)

#193

Et svært godt tilbud som jeg håper består.

Dorthe Rygh Hestnes (Puerto de Mogan, 2019-04-24)

#197

Jeg har sett og vet viktigheten av denne barnehagen.

Renny Hagelin (Enebakk , 2019-04-24)

#199

Ikke legg ned Bhg,

Jessica Jessica (Skjetten , 2019-04-24)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...