For en halvering av klimagassutslipp fra flyreiser ved UiO

Kommentarer

#4

Jeg signerer fordi det er viktig å tilrettelegge for bærekraftig drift. Teknologiske fremskritt har på kort tid gjort det mulig å kommunisere godt over nett. Jeg var med på å legge grunnlaget for UiOs første elektroniske klasserom for 20 år siden gjennom datidens "fjernundervisningsprogram". Lite har blitt gjort siden ved UiO for å videreutvikle mulighetene som elektroniske klasserom, Skypekonferanser og andre Facetimeliknende teknologier åpner for. UiO har en gylden mulighet til å gå foran og vise vei innen akademia. Grip sjansen og bidra til å få flyutslippene ned!

Antin Rydning (Oslo, 2019-02-27)

#6

jeg signerer fordi klimaet er den viktigste saken i vår tid.

PÅL KOLSTØ (3090 Hof, 2019-02-27)

#8

Det er en stor skam og troverdighetsnederlag om ikke universitetetene som gjennom sin forskning gir oss sannheten om det økologiske sammenbruddet og global oppvarming, ikke handler deretter.

Inger Østensted (Holmlia, 2019-02-27)

#10

UiO må forplikte seg til å redusere utslippene sine og dette er et ledd i dette arbeidet.

Øystein Liverød (Oslo, 2019-02-27)

#19

Jeg signerer fordi det er åpenbart at vi evner å fly mindre.

Øyvind Thormodsæter (Oslo, 2019-02-27)

#24

Jeg signerer fordi jeg har vært opptatt av dette en stund. Jeg hører oss forskere opprettholde en kultur hvor det tas for gitt at man skal fly. Denne uka tar jeg tog og båt til Finland, men det er svært svak administrativ støtte (dvs i reglementet) for å gjøre slike valg. Kun tid og penger nevnes som hensyn å ta i f.eks. Statens regulativ (...som jo ligger utenfor UiO, men poenget er at det sårt trengs bevisstgjøring).

Eevi Beck (Oslo, 2019-02-27)

#31

Jeg signerer fordi akademia sin rolle i det grønne skiftet er mer enn bare grønn forskning, det er også grønn drift. UiOs flyreiseutslipp har vært fem ganger høyere enn resten av utslippet til UiO. La oss ikke bare snakke om å være grønne, la oss også være det.

Susann Biseth-Michelsen (Oslo, 2019-02-27)

#32

Ta (natt)toget. Beste, mest comfy transportmiddelet uansett.

Håkon Borgos (Oslo, 2019-02-27)

#51

Jeg vil at de eldre tar ansvar slik mange av oss unge gjør. Dere ødelegger livsgrunnlaget vårt, og det er ikke greit. Jeg flyr ikke selv, og ønsker at dere begynner å reflektere over det på lik måte som oss. Det finnes alternativer til å fly. Har du ikke tid til det, har du kanskje ikke tid til å ta turen dit du skal.

Sofie Stranger (Tromsø, 2019-02-27)

#67

Klimakrisen skjer nå, UiO trenger bli vise seg som rollemodell og halvere flyreisene!

Jesper Lagerman (Oslo, 2019-02-27)

#71

Dette er et viktig tiltak.

Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy (Eiksmarka, 2019-02-27)

#75

Jeg signerer fordi liv og lære er to sider av samme sak.

Sissel Furuseth (Oslo, 2019-02-28)

#102

Indlysende selvfølgelighed!

Gitte Mose (Universitetet i Oslo, 2019-02-28)

#103

Oppfordrer UiO til å oppmuntre til togreiser, ikke fly.

Anne Helness (Oslo, 2019-02-28)

#121

Jeg låner denne jorda av min lille sønn

Kari Beate Remmen (Oslo, 2019-02-28)

#156

fordi... jeg er overbevist om at vi kan fly mindre hvis vi er litt mer kritiske til alle turene vi blir fristet til å ta.

Mark Teeuwen (Oslo, 2019-02-28)

#160

Støtter dette oppropet fullt ut

Åsmund Gjære (Stavanger, 2019-02-28)

#162

Dette er for fremtiden til våre barn, barnebarn og oldebarn! Vi har bare én planet!!

Ingvild Eide Røyneberg (Oslo, 2019-02-28)

#174

Vi har alle er felles ansvar å kutte klimagassutslipp.

August Tekrø (Oslo, 2019-02-28)

#188

Det er viktig at universitetet tar stilling til klimapåvirkningen sin, ikke bare gjennom aktiviteter på campus men også aktivitetene til ansatte og studenter. Det er sentralt at universitetet støtter og ligger til rette for et miljøvennlig arbeidsliv for de ansatte, slik at det å velge bort en flyreise ikke gir mindre akademisk utbytte for den ansatte.

Irmelin Gram-Hanssen (Oslo, 2019-02-28)

#196

Jeg signerer fordi dette endelig er et godt tiltak mot å nå klimamålene våre, og faktisk gi menneskeheten en sjanse til ikke å leve i et helvete om noen år.

Sigurd Cottis Hoff (Tromsø , 2019-03-01)

#199

Jeg signerer fordi jeg har provd lenge aa diskutere saken og har halvert mine konferanse utslipp med aa ta tog til Europa og ikke reise til konferanser I America eller Asia.

Monica Guillen (Oslo, 2019-03-01)