Vi krever at bystyret behandler planene om et motorsenter i tråd med lovverket, ved rullering av kommuneplanen etter valget.

Kommentarer

#3

Jeg ønsker ikke ikke disse store ødeleggelsene av uberørt natur.

Linda Steinsland (Lillesand , 2019-02-08)

#8

Jeg vil at et så stort prosjekt, som tilsvarer området til 40års boligutbygging. Eller arealet til sørlandsparken skal bli behandlet på rett måte der man bruker god tid til å finne ut om dette er det beste for Lillesand kommune.

Tor Henrik Schenk (Lillesand , 2019-02-08)

#9

Vil du ikke ha motorsport senter som nærmeste nabo, da stemmer mot! Bevar den lille naturen som er igjen!

Rune Brovig (Lillesand, 2019-02-08)

#10

Vi trenger det grønne skiftet nå!

Petra Krüger (Lillesand , 2019-02-08)

#13

Ønsker ikke at dette flotte natur området ska forsvinne,slike områder har vi veldig lite igjen av i norgen. Ønsker å kunne visse dette området til min sønn i mange år framover og ikke et motorsport anlegg

Thomas Johansen (Arendal , 2019-02-08)

#38

Jeg vil ikke stå til rette for neste generasjoner på at noen ødela detta flotte Turområdet å vi aldri sa ifra! og ikke bare det men,
Nordbø/Tveide området er det stedet med flest Hjort i Lillesand /Birkenes kommuner iflg. Hjorteviltregisteret. bare i Tveide jaktvald er det telt 213 hjort i 2018 og Eigeland jaktvald - 31 hjort. Bevar Nordbø !

Geir Åsatun (LILLESAND, 2019-02-08)

#39

Et motorsportsenter gjør store, irreversible inngrep i en natur jeg ferdes mye i.

Knut Rune Jahnsen (Birkeland, 2019-02-08)

#41

Innbyggerene i Lillesand har krav på en ordentlig konsekvensutredning. Her vil de bygge et anlegg på størrelse med Lillesand sentrum, fra Tingsaker camping opp til gamle E-18, videre til Vestre Moland kirke og ned Jernbanegata til sjøen, utenfor kommuneplanen! For meg virker dette som ikke gjennomtenkt.

Pål Osmundsen (Lillesand, 2019-02-08)

#44

Jeg er en av de nærmeste naboene til område og ønsker ikke Norges Største motorsportsenter i min "bakhei".

Kari Helene Egeland (lillesand, 2019-02-08)

#45

Fordi vi bor rett ved

Annette Arnesen (Tveideveien339, 2019-02-08)

#52

Nordø er et nydelig turområde, må bevares!

Marit Mathisen (Birkeland, 2019-02-09)

#59

Med tanke på naturen, og støyen fra senteret.

William Myhre (Steindal 4790 Lillesand, 2019-02-09)

#61

I disse «grønne tider» blir et slikt motorsenter for dumt.

Kristin Engemyr (Justøy, 2019-02-09)

#63

Det er flott med motorsportsenter, men det er valgt helt feil plassering! Passer bedre inn i et STORT industriområde.

Runar Glamsland (Lillesand, 2019-02-09)

#70

Jeg ikke ser verdien av å ødelegge området til fordel for motorsportsenter. Fordi jeg mener det blir feil med sniking i køen.

Morten Aslaksen (Lillesand , 2019-02-09)

#74

Urørt natur er en viktigere ressurs enn en bilbane.

Terje Andersen (Lillesand, 2019-02-09)

#87

Natur og miljø må komme først

Alexander Hansen (Lillesand, 2019-02-09)

#88

Jeg har bodd i og har familie i Lillesand og birkenes som har stor glede av naturen og ingen interesse av motorsport.

Hans Høegh-Omdal (Oslo, 2019-02-09)

#108

Vi ikke må ødelegge naturen

Kristine Knudsen (Lillesand, 2019-02-09)

#110

Jeg signerer fordi jeg selv har erfart hvor mye støy slike sentre medfører. Muligheten til å kunne oppsøke stillheten i nære skogområder er et gode, nødvendig for oss mennesker. Det vil være tapt for alltid om et slikt senter tillates.

Elin Eftevaag (Lillesand , 2019-02-09)

#115

Vi kan ikke hoppe bukk over lovmessige prosesser. Vi har lovverket for at det skal sikre forutsigbarhet og trygghet for innbyggerne våre.

Mirell Høyer-Berntsen (Arendal, 2019-02-09)

#123

Jeg, og mange med meg, setter pris på stillheten i skogen, og synes det er utidig å ødelegge for det ville dyrelivet vi fremdeles har. Hvor hører økt bensin/dieselforurensning i nærmiljøet sammen med miljøvern, som Lillesand er/skal være opptatt av?

Elisabeth Andresen (Lillesand, 2019-02-09)

#126

Dette må behandles når kommuneplanen skal reguleres.

Tora Løvdal Buestad (Lillesand, 2019-02-09)

#127

Et motorsenter på Nordbø vil gi estetisk og støymessig forurensning i deler av Lillesands vakre turområder. Spesielt Skifjell, Olashei og Sovehei vil bli berørt, da det er fri sikt fra disse toppene mot Nordbø. Også fine turområder på Nordbø inkludert Eikelandsknuten og Nordbøknuten vil bli sterkt berørt av et motorsenter i området. En slik stor endring av et relativt urørt skogsområde bør ikke få skje uten at dette gjøres i en grundig prosess i forbindelse med ny kommuneplan.

Lillesand og Omegn Turistforening LOT (Lillesand, 2019-02-09)

#128

Dette må vurderes når kommuneplanen skal rulleres.

Anders Buestad (Lillesand, 2019-02-09)

#132

- Saken skal til prinsippbehandling om tiltakshaver skal få lov å søke om detaljregulering uten å gå veien om kommuneplanlegging. Ap sin bystyregruppe og årsmøte sier nei. Enstemmig. Jeg signerer:)

Aina Adriansen Munthe (Lillesand , 2019-02-09)

#143

Inntektene det «lokkes» med er urealistiske. Tilbud til ungdom som «trenger det» et luftslott, vil i realiteten favne en veldig liten gruppe og være forbehold familier som har råd til det, dette blir ikke noe lavterskeltilbud. Politikere har aktivt unnlatt å gi ungdommen i Lillesand et ordentlig kvalitetstilbud i de 14 årene jeg har bodd her. Det er ingen troverdighet i argumentasjonen om at dette blir et tilbud til unge, ei heller noe kompetanse som tilsier at det vil være et realistisk tilbud. Her er det mange som ikke vet hva de snakker om, derfor må deg selvfølgelig behandles ordentlig og ikke preget av hastverk fordi en privat utbygger truer med å trekke sitt engasjement. Dette helt uavhengig av om man er for eller imot senteret!

Lene Mordal (Lillesand, 2019-02-09)

#152

Jeg er enig i oppropet.

Geir Werner Hagen (LILLESAND, 2019-02-09)

#154

Ta vare på naturen

Jan Alexander Ellingsen (Lillesand, 2019-02-09)

#160

Dette er en sak med store konsekvenser for innbyggerne i kommunen, og naturmangfoldet. Sjokkert og skuffet over at enkelte partier vil ta snarveier her.

Ørjan Gaare (Lillesand , 2019-02-09)

#161

Da det grønne skiftet omsider kom i 2019 ga Lillesand kommune grønt lys til rasering og uberørt LNF-område og oppføring av motorsportsenter som hurtigsporprosess. Støy vil medføre betydelige utfordringer for byutvikling i Lillesand vest framover. Omdømmet til byen med Blindleia som nærmeste nabo vil utvilsomt svekkes. Nesten like klokt som forslaget til Norten til Grønviga i sin tid. Det er lov å snu.

Erik Duncan (Randesund /Skuggevik, 2019-02-09)

#172

Jeg signerer fordi det å oppleve naturen rundt Lillesand er det jeg liker best når jeg besøker familie der. Ta vare på de gode naturopplevelsene Lillesand har å by på.

Ingvild Melvær Hanssen (Oslo, 2019-02-09)

#175

Det er svært uheldig at nationale verdier som Blindleia nå skal gå tapt på grunn av støy fra at motorsportsseenter. Jeg bor der, og vet at støy vil bli resultatet. Vi hører allerede E18 godt, avhengig av vindforholdene. Det er allerede et senter i et industriområde ved Sørlandsparken. Hvorfor trenger vi ett til? Hva som eventuelt blir vunnet med midlertidig sysselsetting for bygginggen, vil gå tapt på lengre sikt når Lillesand mister sin sjarme. Utrolig uheldig at H og FrP fremmer forslag som gavner en veldig liten gruppe med særinteresser.

Stein Strandmoe (Brekkesto, 2019-02-09)

#179

Jeg synes dette er ei rasering av naturen i et flott turområde tett opp til Birkenes.

Inger birkeland Slågedal (Birkeland, 2019-02-09)

#184

Jeg er i mot en forhastet avgjørelse som kan bli en støyplage for store deler av kommunen for alltid. Dersom dette
Forferdelige anlegget kommer, har vi fått en støykilde som aldri forsvinner igjen. Tenk på hvor mye en enslig motorsag i det fjerne preger en skogtur. Det blir som fuglesang å regne sammelignet med den motorstøyen som vil komme fra dette. Stopp galskapen.

Jakob Hedegaard (Oslo, 2019-02-09)

#191

natur er av større verdi

Anita Breivold (LILLESAND, 2019-02-09)

#192

Likhet for loven.

Endre Lindtveit (Kristiansand , 2019-02-09)

#195

Et motorsportsenter hører ikke heime i skogen her. Skandale om det avgjøres uten en overordna vurdering i kommuneplanen.

Anne Kari Birkeland (Birkeland, 2019-02-09)

#196

Ta vare på naturen.

Pia Rød (Lillesand, 2019-02-09)

#198

Jeg er for natur.

Roger Ehnebom (Arendal, 2019-02-09)

#199

De negative ringvirkningene er for store. Ta vare på naturen for framtida..

Runar Hals Bjelland (Lillesand, 2019-02-09)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...