Ja til fortsatt trygg sykling og beboerparkering i Gyldenløves gate!

Kommentarer

#204

Fordi jeg syntes det har gått for langt.
Sykler selv ofte i Gyldenløves gate og der er det fint plass til både parkerte biler og syklister. Bedre å tilrettelegge for flere elbilplasser i den gaten. Da vinner alle, både miljøet og beboere!

Sverre Klouman (Oslo, 2019-01-21)

#205

Vill ikke at dene fine gate skal ødelegges Ikke resten av Oslo heller

Jorunn Lindseth (Oslo, 2019-01-21)

#212

Jeg bor der!!!

Frank Strand (Oslo, 2019-01-21)

#217

Tenker miljø!

Kjersti Klouman Høiner (Nesoddtangen, 2019-01-21)

#222

La Gyldenløves gate forbli en vakker, stille og rolig gate med biler, fotgjengere og syklister. Villmenn på sykkel som ikke følger trafikkreglene i høy fart trenger vi ikke.

Anja Rushfeldt (Oslo, 2019-01-21)

#223

Enkelte gater bør virkelig forbli urørt. Det er helt greit å sykle i Gyldenløves som det er!

Hilde Marie Ims (Oslo, 2019-01-21)

#227

Jeg signerer fordi jeg bor i området og vil gi alle et trygg og godt bomiljø

TORKJELL SOLBØ (Drammensveien 66, 2019-01-21)

#228

Makan terror av bilistene finnes ikke

Randolf Johansen (Oslo, 2019-01-21)

#230

Jeg bor i Gyldenløves gate

mikkel thommessen (Oslo, 2019-01-22)

#231

Jeg er lei av den maktmisbruk byrådet bruker på Oslo's innbygge for å få gjennomført sin ideologi politikk, demokrati er fraværende i det sittende byråd .

Ingar Aasnes (Oslo, 2019-01-22)

#236

Det er helt unødvendig. å lave sykkelsti (rød!?!) her, de (få) som sykler her kan jo evt benytte den naturlige mellom trærene!

Pål Nordgreen (Oslo, 2019-01-22)

#238

Miljøvandalsme !
Sykkelstier der det er behov grunnet sikkerhet - Gyldenløves gate er trygg fri all trafikanter.

Hrete Stenersen (Frogner , 2019-01-22)

#239

Jeg bor i område og har bil og sykler mye, men kan ikke se at det er behov for å gjøre om Gyldenløvs gate til sykkelvei. Det går helt fint å være syklist blant de parkerte bilene her!

Toril Nilsborg (Oslo, 2019-01-22)

#241

Fordi det allerede er uten problem og fare mulig å sykle i gyldenløvsgate, her har man både ridebanen til bruk og brede fortau.

Silje Holiman (Oslo , 2019-01-22)

#247

Jeg signerer fordi dette vitner om total arroganse og overkjøring av byrådet og de tar ikke hensyn til andres behov.

Yngve Thorstad (Oslo, 2019-01-22)

#251

Et unaturlig, og unødvendig inngrep. Meget høy kotnad, marginal eller ingen effekt

Rolf Lind (Oslo, 2019-01-22)

#254

Ikke enig i beslutet.

Minou Nirvani (Oslo, 2019-01-22)

#256

Jeg bor på Frogner selv og føler at jeg snart blir tvunget Til å flytte ut av byen om dette fortsetter. Vi betaler for beboerparkering og snart er det heller ikke noen steder man kan parkere. Og få besøk av besteforeldre er snart umulig.

Hege Sæther (Oslo , 2019-01-22)

#262

Jeg signerer for de det er galskap at en liten gruppe skal bestemme over over alle andre. De tar i tillegg betalt for nabolagsparkering og fjerner plassene. Gyldenløvesgate har alltid hatt plass til alle typer trafikanter.

Nina Pedersen (Oslo, 2019-01-22)

#273

Jeg syntes dette har gått for langt. La gatene være.

David Kjær (OSLO, 2019-01-22)

#276

Det er ikke behov for å bygge noen sykkelvei her. Det er god plass til både fotgjengere, syklister og biler. Dette er en rolig gate. Nå må byrådet roe seg litt i all galskapen

Elisabeth Enger (oslo, 2019-01-22)

#278

Som næringsdrivende i området merker vi at kunder mer og mer forsvinner grunnet stadig mindre p-plasser, beboerparkering, bommer etc. Kunder er helt fortvilet over utviklingen i området og i Oslo.

Christian Colseth (Briskebyveien 72, 2019-01-22)

#285

Gaten må totalfredes! Kun vedlikehold for god eksisterende standard!

Anne Sondov (Oslo, 2019-01-22)

#292

Jeg jobber på Frogner og syntes dette er en flott gate , jeg vil ikke ha den ødelagt av rød asfalt, nå er det nok.

Tove Berg (Kolbotn, 2019-01-22)

#298

Jeg er enig i denne saken. Men ikke i en del andre meninger som kommer frem i gruppens kommentarfelt , som ofte er skrevet av de samme figurene som skriver rabiate innlegg på Ja til bilen.

Anniken Thorsen (Oslo, 2019-01-22)

#309

En bilfri by er for studenter, ikke barnefamilier.

Jan Blichfeldt (Oslo, 2019-01-22)

#311

Frogner gutt

Tom Flemming (Kolbotn , 2019-01-22)

#316

Det har aldri vært problem å sykle der før. Fullstendig unødvendig med sykkelfelt

Tom Linnestå (Oslo, 2019-01-22)

#321

En så vakker gate må ikke ødelegges med rød asfalt .

Nina Rødsten (Oslo, 2019-01-22)

#322

Egne sykkelveitraseer har ingen mening her. Gjør det bare vanskeligere å bo der for folk flest.

Pål Brinch (Oslo, 2019-01-22)

#323

Nok e Nok!

Johan Cavalli-Björkman (Oslo, 2019-01-22)

#324

Jeg mener gaten er fin som den er.

Siv Haneborg (0257 Oslo, 2019-01-22)

#328

Jeg signerer for min mor. Mange som henne i høy alder med rullator er avhengig av trygt fortau uten syklister !!!

Didi Stig (kolsås, 2019-01-22)

#336

Jeg er enig i alle aksjonens argumenter,derfor signerer jeg.

Sidsel Skaug (Bærum, 2019-01-22)

#337

Jeg kan sykle hvor jeg vil uten røde felt i gata. Liker ikke forslag som strider mot vanlig sunn fornuft. Forslaget for Gyldenløvesgate er bare en fiks idé fra folk som vil ha oppmerksomhet rundt seg selv.

helge lohne (majorstuen, 2019-01-22)

#343

... jeg sykler der hver dag og det er ikke behov.

Eric Svenkerud (Oslo, 2019-01-22)

#344

Her må det være plass for både bil og sykkel. ( husk også at sykkel vil bli brukt lite fra november til april pga snø/is

Jegeir Trøim (Oslo, 2019-01-22)

#347

Politikerne har ødelagt nok av Oslo. Hilsen en bergenser som bor i Bergen

Ragnhild Demmo (Våkleivskogen 147. 5155 Bønes , 2019-01-22)

#354

Jeg har vokst opp der og syklet de gatene hele livet mitt. Det EE ikke noe behov do å fjerne bilene for å komme frem.

Christian Langlo (Oslo, 2019-01-22)

#357

Gyldenløves gate har bred fortau på begge sider. Det kan lages sykkelfelt på fortau uten at det går utover gående og parkeringsplasser. Slik de har gjort i sykkelbyer København og Hamburg. Der lever gående, biler og sykler godt sammen. Det som provoserer i Oslo er at det ene skal gå på bekostning av det andre. Parkeringsplasser blir fjernet samtidig som sykkelfeltene forblir ubrukt. Byrådet er i utakt med folket og velgerne.

Roberto Carpagnano (Frogner, 2019-01-22)

#363

Jeg er sterkt imot dette prosjektet som er en fullstendig overkjøring av lokalpolitikken i Oslo og Norge!

Thomas Brandsnes (Frognerveien 13, 2019-01-22)

#365

Det er plass til begge parter uten å fjerne parkering er ved å være litt smart...

Kenneth Egeland (Frogner, 2019-01-22)

#366

Nei til sykkelfelt i Gyldenløves gt!

Sigrid Engeland (Gyldenløves gt, 2019-01-22)

#368

Jeg er lei av overkjøringen fra byrådet. Sykler er flott, men det må være plass til både sykler, mennesker og parkerte biler. Det bor mennesker her!

Mette Neslein (Odins gate , 2019-01-22)

#369

Jeg er redd for å bli påkjørt av el-sykler og idrettssyklister i gangfelt, der de sjelden stopper. Det må innføres sykkelskilt så det blir mulig å anmelde farlig egoist sykling og ulykker og i mellomtiden kameraovervåking ved fotgjengerfelt før røde løpere rulles ut. Jeg sykler selv, men ikke om vinteren da går jeg til jobb og av og til trenger jeg bilen til andre formål. Hva mener Byrådet at alle de som bor og har bil i Gyldenløvesgate plutselig skal gjøre med bilen sin? Særlig etter at parkeringsprosjekt ved Haxthsusensgate ble skrinlagt. De som nå er kronet til miljøhovedstad bør senke tempoet litt og tenke litt mer på hva slags miljø dette vil skape blant beboerne . Dette går for fort, folk må få tid til å omstille seg og dette går i høyeste grad ut over trivselsfaktor, økonomi og tidsklemmen til de som har sine hjem her. Det er hensynsløst å gjøre så store kostbare inngrep i privat økonomi og i skattepenger bare for å tekkes maktmål med miljøpriser og noen få frekke farlige el- og racer-syklister i en av de få vakre gatene som er igjen av gamle Oslo og som fungerer utmerket for både gående, syklene og biler uten dette. Sjekk statistikk om ulykker med sykler på legevakten og https://www.tryggtrafikk.no/nyheter/flere-syklister-og-fotgjengere-ma-ikke-fore-til-flere-alvorlige-trafikkulykker/#

Siri Alveberg (Løvenskioldsgate 10, 0263 Oslo, 2019-01-22)

#371

Har punktert.

Egil Sørensen (Briskeby, 2019-01-23)

#372

Lite sykling bortsett fra et par måneder om sommeren. Omtrent ingen vintersykling. Dårlig ressursbruk. Vil redusere antallet plasser beboerparkering til for få

Christian Mevatne (Gyldenløvesgt. 28b, 0260, 2019-01-23)

#376

Jeg signerer fordi jeg er motstander mot å iverksette tiltak som er unødvendige for at syklister kan ferdes tryggere. I denne gaten er farten lav blandt bilistene så syklister og bilister kan funke godt sammen.

James iver Holiman (Frogner, 2019-01-23)

#378

Jeg vil ha en by for alle!

Ann Kristin Asak (Oslo, 2019-01-23)

#380

Geir I Tangen

Geir Ivan Tangen (Gyldenløvesgate 28B, 2019-01-23)

#381

Det er ikke behov for sykkelfelt i en så bred og stille gate.

Hans Poppe (Oslo, 2019-01-23)

#383

Jeg signerer fordi jeg nå er 75, snart 76 år, og tidligere har vært en svært aktiv syklist. Var medlem av Syklistenes Landsforening i 40 år, meldte meg ifjor ut i protest mot for liten "generøsitet" overfor de som ikke sykler. Og for et Fortsatt sykler jeg noe i nærområdet, bor i Frognerveien og synes disse planlagte sykkelstiene er helt unødvendige!! Hvor mange mennesker går på fortauet i disse områdene? Selv om jeg selv ikke har hverken sertifikat eller bil, kjenner jeg flere eldre som nå mister sin parkeringsplass og derved ikke får kommet seg omkring i bil. Mange av dem klarer ikke å gå av/på buss eller trikk. Det finnes og flere barnefamilier som er avhengig av bil. Man får inntrykk av at noen politikere i Oslo tror at befolkningen kun består av spreke mennesker mellom 20-40 år. Et forslag: "En undersøkelse som går på hvor mange syklister som f.eks. bruker sykkelfeltet i Elisenbergveien eller det i Arbins gate (?) mellom Henrik Ibsens gate og Ruseløkkveien?"

Sidsel Berg (Oslo, 2019-01-23)

#387

Syklister er farlig! De følger ikke trafikkregler. Jeg har to barn og vil ha minst mulig syklister i byen.

Tatyana Fjeldheim (Oslo, 2019-01-23)

#394

Det er en historisk gate og ikke preget av mye trafikk

Nanna Høeg (OSLO, 2019-01-23)

#397

Jeg er lei at sykkler prioriteres før barnen i denne bydelen
Jeg er lei av at vi ikke blir involvert
Jeg er lei av sykkler som ignorerer alle trafikkregler og er til fare for seg selv å andre
Jeg er lei!!

Maria Strand (Oslo, 2019-01-23)

#398

Denne strekningen har Norges fineste sykkelsti allerede, samt beboerne trenger parkering.

Thomas Kahlbom (Oslo, 2019-01-23)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...