NEI til oppdrettsanlegg i stølefjorden, Kragerø

Kommentarer

#2

Jeg signerer fordi jeg er opptatt av at fjorden skal være bærekraftig og ren, ikke forurenset av oppdrettsanelgg.

Solveig Nyrud (Asker, 2019-01-21)

#3

Jeg signerer fordi et vedtak om å avsette et område i Stølefjorden vil være en miljøkatastrofe - både for livet under vann og for livet over vann.

Niels Kristian Axelsen (Bekkevika, 2019-01-21)

#4

Jeg signerer fordi dette er et forferdelig overgrep mot en unik natur.

Vegard Jønnevald (Skien/Kragerø, 2019-01-21)

#5

Jeg er motstander av oppdrettsanlegg i Kragerøskjæregården

Anders Semb (Kragerø, 2019-01-21)

#7

Jeg er oppvokst i Kragerø og jeg har lest meg opp og sett konsekvensene av slike oppdrettsfarmer. De katastrofale følger dette oppdretsanlegget vil ha for øko systemet i Stølefjorden må for en hver pris ungåes!

Knut Guribye (Bergen, 2019-01-21)

#8

Weekend Kragerø person. Verdien av Stølefjorden spesielt og naturen i Kragerø spesielt er en av grunnene for at Kragerø er attraktiv. Dette ødelegger natur og motivasjon. Overgrep i et politisk rør.

Johnny Christiansen (Horten, 2019-01-21)

#10

Vi har hytte i Skudvikveien 30 og mener et slikt oppdrettsanlegg ikke hører hjemme i Stølefjorden og støtter all motstand mot dette.

Terje Sydhagen (Oslo, 2019-01-21)

#13

Oppdrett gjør mer skade enn nytte uansett i hvilken fjord det etableres.
Ikke ødelegg maritimt liv!

Anette Kamfjord (Kragerø, 2019-01-21)

#15

Jeg er sterkt imot at dere kommunestyrepolitikere avsetter et område i Stølefjorden, Kragerøtil «havbruk». Et slikt vedtak vil være et betydelig inngrep i den uberørte naturen i Stølefjorden. Et slikt inngrep vil utvilsomt medføre at vår mulighet til utfoldelse i dette området blir svært begrenset, og det maritime miljøet i Stølefjorden vil utvilsomt ta skade av dette.

Turid Heiberg (Oslo og Kragerö, 2019-01-21)

#17

Jeg er sterkt imot at dere kommunestyrepolitikere avsetter et område i Stølefjorden, Kragerøtil «havbruk». Et slikt vedtak vil være et betydelig inngrep i den uberørte naturen i Stølefjorden. Et slikt inngrep vil utvilsomt medføre at vår mulighet til utfoldelse i dette området blir svært begrenset, og det maritime miljøet i Stølefjorden vil utvilsomt ta skade av dette.

Ole-Sivert Rafaelsen (Stabbestad, 2019-01-21)

#23

Vi må bevare Stølefjorden slik den er i dag, slik at flest mulig kan fortsette å ha glede av den.

Kjetil Vestøl (KRAGERØ, 2019-01-21)

#31

För att jag vill bevara den otroligt vackra norska naturen i Stølefjorden.

Patrik Nylen (Oslo, 2019-01-21)

#33

vi har veldig mye forskning på oppdrett her i norge, og all forskningen konkluderer med at næringen ikke er bærekraftig til havs. i tillegg produserer næringen et produkt som inneholder så mye miljøgifter at det ikke anbefales å spise det. å bygge ut næringen til havs nå, i 2019, er uansvarlig sett fra de aller fleste hold.

didrik ommundsen (sandnes, 2019-01-21)

#38

Jeg kommer fra Støle og praktisk talt vokst opp i stølefjorden, og jeg bor fortsatt i nærområdet. Har brukt og bruker fjorden mye hele året, spesielt i forhold til fisking av hummer, sjøørret, piggvar og andre arter man kan få i nærheten av området som er tiltenkt havbruk, men også bare til rekreasjon. Det vil være en katastrofe for det eksisterende økosystemet i og rundt denne fjorden og for folk som bruker fjorden om ett oppdrettsanlegg blir etablert. Håper politikerene tenker seg møysomlig om før de fatter en beslutning i denne saken. En beslutning som burde være NEI til oppdrettsanlegg/havbruk i Stølefjorden for all fremtid.

Thomas Andre Tveit (Støle, 2019-01-21)

#42

Jeg mener det planlagte anlegget vil rasere Stølefjorden som naturperle og rekreasjonsområde.

Pål Stiansen (Portør, 2019-01-21)

#43

Jeg driver pensjonat i Portør og dette medfører bare negative ting for oss som driver næring i området og for våres gjester på pensjonatet som kommer tilbake år etter år, mye grunnet den utrolig flotte naturen vi har. For ikke å snakke om all negativ påvirkning dette vil ha for det maritime miljøet i fjorden.

Annika Sörell (STABBESTAD, 2019-01-21)

#44

Helt utrolig at man skal ødelegge et så fantastisk areal med noe så kommersielt.

Skriver under her for å si ifra om at man burde tenke seg om før man ofrer natur og idyll for penger og industri

Magnus Nekstad (Asker, 2019-01-21)

#47

Jeg støtter Solveig Nyrud sitt opprop med denne signaturen.

Anders Kristensen (Asker, 2019-01-21)

#48

Det er nok oppdrett i dette landet. Naturen er ødelagt her vest, begynn nå ikke i øst.
Fisken som produseres er også så næringsfattig at den ikke kan taes med i kostholdsråd som "fisk".
Bare tap for alle utenom eier av anlegget.

Pål Nygård (5650, 2019-01-21)

#52

Jeg signerer fordi vår familie har hatt sommersted i stølefjorden siden 1952 og fortsatt nyter livet der hver sommersesong. Det vil vi fortsette med.

Bård Nome (Sandefjord, 2019-01-21)

#55

Jeg tror det vil påvirke livet i sjøen negativt, tilføring av stoffer som er lite gunstig for oss mennesker, fisk, skalldyr og plantelivet i havet.

Gun Trine Hsmsdokka Myhre (Porsgrunn, 2019-01-21)

#58

Stølefjorden er for «trang» til at den tåler belastningen utslipp fra fiskebruket gir. Et farlig eksperiment med naturen.

Vibeke Liane (Stabbestad, 2019-01-21)

#59

Oppdrett av laks i åpne merder i sjø er en forretningsidé med hårreisende problematikk fra begynnelse til slutt. Naturen og menneskene i en hel fjord svindles for generasjoner, lommebøkene til fem spekulative personer fylles for generasjoner.

Kristian Sætervik (Fevik, 2019-01-21)

#60

Jeg vil ha ren natur. Spiser ikke oppdrettsfisk. Og det det fører med seg

Grete Just (Ski, 2019-01-21)

#62

Det er hinsides og ren galskap å avsette dette området til oppdrettsanlegg!

Kari Hornmoen (Levang, 2019-01-21)

#63

Jeg vil ikke ha et oppdrettsanlegg som beslaglegger store arealer og setter biomangfoldet i og ved fjorden i fare. Irreversible innhugg i naturen er utilgivelige.

Ingvild Amble (Rykkinn, 2019-01-21)

#66

Jeg elsker Portør og Stølefjorden!

Lillann Haraldseth (Lier, 2019-01-21)

#70

Et betydelig inngrep i naturen nær en nasjonalpark. Stor negativ belastning på fastboende, hytteboere, og tilreisende. Svært begrenset lokal verdiskapning - anta ca. 5-6 lokale arbeidsplasser på sammenlignbare anlegg. Forholdet mellom ulempe og gevinst må være det dårligste i Norge?

Gustav Gotteberg (Kragerø, 2019-01-21)

#73

Vi bør ha økologiske oppdrettsanlegg på land! Nei til miljøfarlige oppdettsanlegg i havet!

Helga Lilja Kormanski (Porsgrunn, 2019-01-21)

#78

Dette vil være en forurensning både fysisk og visuelt. Et av Norges vakreste kystområder. Bevar området og la alle nyte det. Kragerø bør heller satse mer på turisme og bevaring av den fantastiske naturen.

Bente Jørgensen (Froland, 2019-01-21)

#82

Stølefjorden må bevares og ikke forurenses

mikkel thommessen (Oslo, 2019-01-21)

#84

Dette er miljøkriminalitet.

Jan Tore Ausland (Kragerø , 2019-01-21)

#86

Har sett hvilke innvirkninger det har på fiskebestanden (sjøørreten) på Vestlandet. Det er en stamme som holder til i fjorden og det vil være en tragedie om anlegget ble et faktum

Espen Fjeld (Oslo, 2019-01-21)

#88

det maritime miljøet i Stølefjorden vil utvilsomt ta skade av dette

Monica Kruse (Oslo, 2019-01-21)

#92

Vi plikter å ta vare på miljøet for generasjonene som kommer etter oss!

Christine Amble Kolstad (Rykkinn, 2019-01-21)

#94

Et oppdrettsanlegg vil medføre store negative konsekvenser for miljøet i Stølefjorden.

Gudbrand Østbye (Oslo, 2019-01-21)

#99

Fordi jeg er glad i området og bruker det til rekreasjon, eier blant annet hytte i nærområde!

Kevin Hunter Nielsen (Portør, 2019-01-21)

#110

Jeg signerer fordi jeg mener oppdrettsannlegg i Stølefjorden ville være en miljøkatastrofe

Per Stian Johnsen (Kragerø, 2019-01-21)

#119

Jeg signerer fordi Stølefjorden brukes av meg og mine venner til vannaktiviteter. Dette vil bli vanskelig og lite fristende med forrurensningen et oppdrettsanlegg vil bringe til Stølefjorden!

Bjørnar Tennfjord (Asker, 2019-01-21)

#125

Jeg er sterkt imot at dere kommunestyrepolitikere avsetter et område i Stølefjorden, Kragerøtil «havbruk». Et slikt vedtak vil være et betydelig inngrep i den uberørte naturen i Stølefjorden. Et slikt inngrep vil utvilsomt medføre at vår mulighet til utfoldelse i dette området blir svært begrenset, og det maritime miljøet i Stølefjorden vil utvilsomt ta skade av dette.

Amund Hjermstad-Sollerud (Asker, 2019-01-21)

#128

Jeg vil at skjærgården skal være urørt og ikke "forurenset" av slik næring

Esben Visnes (Tønsberg, 2019-01-21)

#134

Jeg ønsker å bevare Stølefjorden for framtida.

Britt Bjørnstad (Stabbestad , 2019-01-21)

#141

fordi dette anlegget vil skade det maritime miljøet i Stølefjorden på mange måter

Helge Braathen (Oslo, 2019-01-21)

#147

Fordi Stølefjorden som for hele Kragerøskjærgården bør man unngå slik produksjon som vil være en kortsiktig lønnsom sak og en katastrofe på lang sikt. Evig eies kun et dårlig rykte.

Helge Preus (Horten, 2019-01-21)

#148

Fordi dette er en uberørt og unik kystperle.

Hilde Eckhoff (Oslo, 2019-01-21)

#154

Av miljøhensyn på alle nivåer !

Kristin Gulbrandsrød (Oslo, 2019-01-21)

#159

Holder til i Portør

Monika Nygaard (1386 Asker , 2019-01-21)

#161

Fordi det er verdens beste plass, og der skal fisken bo fritt og menneskene trives.

Villvin Gulbrandsrød (Steinkjer, 2019-01-21)

#162

Slikt er totalt meningsløst!

Halvor Langåsdalen (Gvarv, 2019-01-21)

#164

Dette er et totalt uakseptabelt inngrep i naturen. Nå må politikerne ta til fornuften

Jan Erik Tennfjord (Asker, 2019-01-21)

#171

Miljøbombe og rasering av godt benyttet friluftsområde.

Herleik Guttormsen (Drammen, 2019-01-21)

#172

Er imot bruke av sjøen som vi ødelege for dyr og palnter som levere der.

Petter Noren (Røyken, 2019-01-21)

#174

Jeg bor ved, og er bruker av Stølefjorden.

Kine Oppebøen (Ospevikveien 2 3788 Stabbestad , 2019-01-21)

#176

Jeg ønsker å bevare området slik det er!!

Wenche Lillian Vadder (Notodden, 2019-01-21)

#178

Vi har hytte inne i Haslumkilen, og er ikke interessert i havbruk i Stølefjorden, som forurenser både visuelt og organisk.

Kjersti Bergh (Langholmen, 2019-01-21)

#182

Et sted går grensa, og når grensa er nådd, da er det på tide å stoppe opp, tenke seg nøye om, om det virkelig er verdt det, og er det verdt det, da burde en virkelig stå opp for saken, ta bladet fra munnen og si høyt, klart og tydelig ifra, ikke bare røre rundt grøten, men gjøre seg forstått på et tydelig språk, gjerne fattet i korthet så de fleste forstår og henger med på hva du virkelig vil med det lille budskapet du ønsker å få frem, og i den anledning så har jeg bestemt meg for å virkelig få blåst fra meg og danner derfor den nye aksjonsgruppa de gule sydvestene!

Lasse Minde (Kragerø , 2019-01-21)

#184

Har hytte i nærheten

Sandra Tollefsen (Oslo, 2019-01-21)

#185

Jeg signer da jeg kjenner området og det synes ikke som et klokt valg av lokasjon. Stølefjorden vil bli rasert.

Kristian Kruse (Oslo, 2019-01-21)

#197

For det første er Stølefjorden allerede opptatt til andre formål, og for det andre er vi ikke interessert i utslippa fra for eksempel et åpent lakseoppdrettsanlegg, som det allerede er søkt konsesjon for i dette området.

Mats Erik Mattson (Levangsheia, 2019-01-21)

#199

Jeg er sterkt i mot at det blir avsatt et område til"havbruk" i Stølefjorden.

Ole Gilbu (Helle, 2019-01-21)

#200

Jeg har vokst opp i Kragerø og har alltid elsket den fantastiske fjorden. Det er skandaløst å åpne for slike virksomheter i de nydelige vikene og buktene i området!

Tobias Hovet (Stord, 2019-01-21)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...