Nytt kunstsenter/kulturell møteplass i bydel Søndre Nordstrand!

Kommentarer

#7

Reidun Falk har gjort - og kommer til å gjøre - en fantastisk innsats for dette prosjektet som bydelen trenger!

(Sagveien 7, 1454 Fagerstrand , 2018-11-19)

#10

Viktig med kunst og kultur for alle i en bydel som sliter med ungdommens fritid og tilgang til nye ideer.

(Fredrikstad, 2018-11-19)

#11

Jeg er medlem av SNK og har deltatt på kurs i Galleri Falk i Hvervenbukta. Opprettelsen av Kunstsenter for Søndre Nordstrand anbefales på det varmeste.

(Oslo, 2018-11-19)

#15

Dette er det stort behov for. Er selv nestforman i Søndre Nordstrand kunstforening og biled kunstrer og holder Malekurs.

(Oslo syd, 2018-11-19)

#19

Hvervenbukta med kunstnerne der er viktige kulturarbeidere og en søyle i bydelen.
Ikke ta fra beboerne slike ressurser,la bydelen blomstre!

(Teondheim, 2018-11-19)

#20

Bydelen trenger et tilbud for kunst og kultur som er åpent for publikum. Det hadde vært positivt om et slikt kunstsenter også kan besøkes av barnehager og skoler hvor barn kan se kunstnere i arbeid.

(Mortensrud, 2018-11-19)

#22

Bydelen trenger det. Det er få steder for utøvende kunstnere å få vist seg fram i bydelen.

(Oslo, 2018-11-19)

#26

Reidun er en engasjert kunstner og menneske. Jeg støtter hennes forslag fordi hun fronter et reelt behov i bydelen og fordi jeg vet at hun er den rette til det.

(Holmlia, 2018-11-19)

#27

Kunstsenter er viktig og mangfoldig, Reidun Falk er en fantastisk drivkraft i bydelen fra før. Syns Lofsrud gård, både hovedhus og låve er det perfekte sted for dette kunstsenteret

(Oslo, 2018-11-19)

#29

Jeg er selv en som har mye glede av kunst både for å oppleve og utøve. Jeg vet hva Reidun Falk står for og er helt sikkert på at hun kan være den som kan gi et løft for kunsten i Søndre Nordstrand og omegn fremover.

(Oslo, 2018-11-19)

#30

Kunst og kultur er viktig. Det er med Å skape samhold, opplevelser og visuelle oppdagelser. Vi trenger kunst da vi vet at dette stimulerer og har stor betydning for utvikling og helse og mental helse mm. Kunsten lenge leve❤️

(Trondheim, 2018-11-19)

#32

Helen Hansen

(Oslo, 2018-11-19)

#37

dette vil være verdifullt for bydelen

(Oslo, 2018-11-20)

#40

Jeg vokste opp på Ljan og Hauketo og har mine røtter der, og fremdeles ett ben innafor. Har besøkt både Hvervenbukta og Lofsrud gård og Lærdal gård, og synes det er viktig å fremme utøvende kunst. Kunst er fundamentalt for den menneskelige utfoldelse, vi trenger å få utløp for fantasi både ved å se og oppleve kunst og dessuten å skape noe selv. Støtter oppropet, et kunstsenter er viktig for bydelens og byens beboere!! Og fint for oss som besøker.

(Råde , 2018-11-20)

#44

Kunst og kultur er viktig for alle, både utøvende kunstnere som trenger en arena for utstillinger/atelier/kursvirksomhet, men også for oss som bor i bydelen og trenger en kulturell møteplass. Ja til kunstsenter i Søndre Nordstrand!!

(Oslo, 2018-11-20)

#49

Bydelen trenger dette tilbudet

(Oslo, 2018-11-20)

#52

Et berikende tiltak for samfunnet

(Bergen , 2018-11-20)

#53

Synes Lofsrud gård må være et ypperlig sted. Ja kunst er viktig for mennesker i alle faser i livet og må prioriteres

(Oslo, 2018-11-20)

#56

Dette støtter jeg fordi bydelen vår trenger det!

(Oslo, 2018-11-20)

#59

Dette er et svært viktig tiltak, ikke bare fordi kunsten er den det er i seg selv: samler folket på høyt og lavt. Men også fordi dette trenger en bydel slik bydel søndre Nordstrand.

(Oslo, 2018-11-20)

#61

Reidun er en ildsjel med god energi, pågangsmot og inderlig entusiasme for kunst og kunsthåndverk i bydelen

(1262 Oslo, 2018-11-20)

#62

Hva et kunstsenter i bydelen vil bety:

En positiv møteplass med kulturelt innhold som fremmer trivsel.
Åpne verksteder innen visuell kunst og kunsthåndverk med verkstedutsalg.
Kurssted innen visuell kunst.
Et flott sted hvor besøkende kan lære om og utøve kunst.
Faste og rullerende utstillinger.
Et sted å oppleve kunst.
Løfte frem bydelen som et attraktivt og spennende sted.
Kunstmarkeder med eksterne utstillere.
En integreringsarena som kan vise frem bydelens kulturelle og kunstneriske mangfold.
Et sted for nettverksbygging for alle i bydelen som jobber kreativt.
Inspirasjonsarena for barn og ungdom til å bli kjent med visuell kunst.

(Oslo, 2018-11-20)

#64

Dette er viktig, jeg støtter deg Reidun fullt og helt!

(Sofiemyr, 2018-11-20)

#67

Dette kunstsenter har vært viktig for hobby kunstner som meg.
Kunst og kultur for alle !

(Bjørndal, 2018-11-20)

#73

Jeg støtter forslaget og synes det er viktig for bydelen å ha et aktivt kunst/kultursenter.

(1253 oslo, 2018-11-20)

#79

Et møtested for kunst/kunstinteresserte vil bety mye for nærområdet, det er etterlengtet. Vi må satse på denne bydelen på alle nivåer.

(Oslo, 2018-11-21)

#82

Jeg signerer fordi det er viktig at nærmiljøet har en møteplass for kunst, kultur og kreativitet. Dessverre er det slik at Søndre Nordstrand har hatt en del utfordringer med tanke på Holmlia og gjengmiljøet der. Derfor er det ekstra viktig at man i nettopp denne bydelen gjør alt man kan for å skape og opprettholde et godt og trygt miljø som gjør at folk vil bo her.

(Prinsdal, 2018-11-21)

#83

Jeg er kunstner sekv ig hekt enig i Reidun Falks argument.

( Holmlia, 2018-11-21)

#92

Dette er en viktig sak for bydelen.

(Oslo, 2018-11-21)

#94

Jeg støtter initiativtakers argumenter.

(Oslo, 2018-11-21)

#95

Jeg støtter nytt utadrettet kunstsenter/kulturell møteplass i bydelen. Det er viktig for å opprettholde et mangfold av aktiviteter i bydelen.

(1266 Oslo, 2018-11-21)

#97

Jeg signerer fordi dette er viktig for folk som bor i og utenfor området. Gir enda mer grunn til å komme og besøke Hvervenbukta.

(Oslo, 2018-11-21)

#98

Kunst og kultur har kraft og mulighet til å være med på å utvikle og styrke demokratiet og de grunnleggende verdiene samfunnet bygger på. Derfor trenger vi tilgjengelige møteplasser.

(Oslo, 2018-11-21)

#99

Jeg er profesjonell kunstner, lokal beboer og småbarnsmor. Jeg trenger et sted å jobbe som ikke betyr at jeg må reise tvers over byen, jeg ønsker meg kunst-og kulturopplevelser både for meg og mitt barn i lokalmiljøet og jeg ønsker meg møteplasser der vi begge kan treffe folk gjennom aktivitet og kunnskaps utveksling og utvikling.

(Holmlia, 2018-11-21)

#101

Jeg selv nyter godt av lignende tiltak i andre bydeler. Det er veldig nyttige tiltak.

(Oslo, 2018-11-21)

#103

Kultur er viktig i alle samfunn.

(Oslo, 2018-11-21)

#104

Jeg støtter en kulturell møteplass / senter for kunst i bydelen.vår! Det vil bli et viktig og ikke minst positivt innslag i vår hverdag. Vi har i dag så ig si ingen egnede steder å holde utstillinger. Tenk smart og gjør et løft for oss i positiv retning. Kristin

(Mortensrud, 2018-11-21)

#107

Jeg støtter tiltak om et nødvendig kunstsenter i bydel syd i Oslo

(Oslo, 2018-11-21)

#108

Ja, bydelen trenger absolutt et kunstsenter, det vil være positivt for alle uansett alder. Vi trenger kunst i nærmiljøet, med lett tilgjengelighet.

(Holmlia, 2018-11-21)

#119

Jeg bryr meg om nærmiljøet mitt.

(Oslo, 2018-11-21)

#127

Jeg signerer fordi det kan skaffe fremvekst av kunstutfoldelse, ikke minst musikalsk.

(Sponstuvn 43, 2018-11-22)

#128

Smødre Nordstrand fortjener et slikt kultursted!!

(Oslo , 2018-11-22)

#135

Jeg signerer fordi bydelen med mange kulturer og kunstnere trenger et sted å samles. Det vil være positivt for bydelen vår.

(Oslo, 2018-11-24)

#146

En verden uten kunst og kultur er en fattig verden!

(Oslo, 2018-11-30)

#149

Jeg signerer fordi jag synes det er veldig viktig for samfunnet å ha flere kalturelle hus i forskjellige bydeler der både kunstnere og hobbyelskere skal ha ett sted å vise og undervise sine kreative håndverker til andre ...

(Vestby, 2018-12-02)

#151

Jeg signerer fordi jeg mener at det trengs et nytt kunstsenter i bydelen hvor vi innbyggere kan få gleden av å oppleve levende kunst i møte med kunstnere og kanskje også få delta selv i skapende aktivitet.

(Holmlia, 2018-12-06)

#153

Dette er en god plan i rett tid ! Petter

(søndre nordstrand, 2018-12-07)

#158

Jeg signerer fordi jeg mener det er viktig for bydelen å ha et møtepunkt for kunst!

(Oslo , 2018-12-10)

#159

Jeg signerer fordi området virkelig trenger et løft på alle plan

(Oslo, 2018-12-10)

#166

Dette er noe bydelen vår virkelig trenger!

(Holmlia, 2018-12-10)

#170

Flott initiativ, tusen takk for innsatsen og stå på! Blir gjerne med på kurs etc., håper dere kommer i mål. Tillykke !

(Holmlia, Oslo, 2018-12-11)

#171

Forde dette er viktig !

(Fjellhamar , 2018-12-11)

#173

Søndre Nordstrand trenger flere arenaer for å skape og møtes

(oslo, 2018-12-11)

#188

Forde jeg bor i nærheten og at dette er et strålende tiltak.

(Oslo, 2018-12-12)

#194

Faste og rullerende utstillinger, oppleve mangfoldedet i kunst og kultur i bydelen.

(Oslo, 2018-12-28)