Nytt kunstsenter/kulturell møteplass i bydel Søndre Nordstrand!

Kommentarer

#7

Reidun Falk har gjort - og kommer til å gjøre - en fantastisk innsats for dette prosjektet som bydelen trenger!

Margrethe Oleivsgard Stenslund (Sagveien 7, 1454 Fagerstrand , )

#10

Viktig med kunst og kultur for alle i en bydel som sliter med ungdommens fritid og tilgang til nye ideer.

Anne Nergård Hovinbøle (Fredrikstad, )

#11

Jeg er medlem av SNK og har deltatt på kurs i Galleri Falk i Hvervenbukta. Opprettelsen av Kunstsenter for Søndre Nordstrand anbefales på det varmeste.

Sigrid Leikvoll (Oslo, )

#15

Dette er det stort behov for. Er selv nestforman i Søndre Nordstrand kunstforening og biled kunstrer og holder Malekurs.

Laila Rygh (Oslo syd, )

#19

Hvervenbukta med kunstnerne der er viktige kulturarbeidere og en søyle i bydelen.
Ikke ta fra beboerne slike ressurser,la bydelen blomstre!

Ann Kavli (Teondheim, )

#20

Bydelen trenger et tilbud for kunst og kultur som er åpent for publikum. Det hadde vært positivt om et slikt kunstsenter også kan besøkes av barnehager og skoler hvor barn kan se kunstnere i arbeid.

Heidi Grymyr (Mortensrud, )

#22

Bydelen trenger det. Det er få steder for utøvende kunstnere å få vist seg fram i bydelen.

Kjersti Fuglesang (Oslo, )

#26

Reidun er en engasjert kunstner og menneske. Jeg støtter hennes forslag fordi hun fronter et reelt behov i bydelen og fordi jeg vet at hun er den rette til det.

Jorge Soria (Holmlia, )

#27

Kunstsenter er viktig og mangfoldig, Reidun Falk er en fantastisk drivkraft i bydelen fra før. Syns Lofsrud gård, både hovedhus og låve er det perfekte sted for dette kunstsenteret

Bende Olesen (Oslo, )

#29

Jeg er selv en som har mye glede av kunst både for å oppleve og utøve. Jeg vet hva Reidun Falk står for og er helt sikkert på at hun kan være den som kan gi et løft for kunsten i Søndre Nordstrand og omegn fremover.

Heidi Rygh (Oslo, )

#30

Kunst og kultur er viktig. Det er med Å skape samhold, opplevelser og visuelle oppdagelser. Vi trenger kunst da vi vet at dette stimulerer og har stor betydning for utvikling og helse og mental helse mm. Kunsten lenge leve❤️

Heidi Ruud (Trondheim, )

#32

Helen Hansen

Helen Hansen (Oslo, )

#37

dette vil være verdifullt for bydelen

Karin Sundby (Oslo, )

#40

Jeg vokste opp på Ljan og Hauketo og har mine røtter der, og fremdeles ett ben innafor. Har besøkt både Hvervenbukta og Lofsrud gård og Lærdal gård, og synes det er viktig å fremme utøvende kunst. Kunst er fundamentalt for den menneskelige utfoldelse, vi trenger å få utløp for fantasi både ved å se og oppleve kunst og dessuten å skape noe selv. Støtter oppropet, et kunstsenter er viktig for bydelens og byens beboere!! Og fint for oss som besøker.

Catherine Norderhaug (Råde , )

#44

Kunst og kultur er viktig for alle, både utøvende kunstnere som trenger en arena for utstillinger/atelier/kursvirksomhet, men også for oss som bor i bydelen og trenger en kulturell møteplass. Ja til kunstsenter i Søndre Nordstrand!!

Heidi Downham (Oslo, )

#49

Bydelen trenger dette tilbudet

Inga Skorpa (Oslo, )

#52

Et berikende tiltak for samfunnet

Ella Sandra Berland (Bergen , )

#53

Synes Lofsrud gård må være et ypperlig sted. Ja kunst er viktig for mennesker i alle faser i livet og må prioriteres

Eva Larsen (Oslo, )

#56

Dette støtter jeg fordi bydelen vår trenger det!

Anne Merete Moe (Oslo, )

#59

Dette er et svært viktig tiltak, ikke bare fordi kunsten er den det er i seg selv: samler folket på høyt og lavt. Men også fordi dette trenger en bydel slik bydel søndre Nordstrand.

Midia Hamedi (Oslo, )

#61

Reidun er en ildsjel med god energi, pågangsmot og inderlig entusiasme for kunst og kunsthåndverk i bydelen

Mette Greve (1262 Oslo, )

#62

Hva et kunstsenter i bydelen vil bety:

En positiv møteplass med kulturelt innhold som fremmer trivsel.
Åpne verksteder innen visuell kunst og kunsthåndverk med verkstedutsalg.
Kurssted innen visuell kunst.
Et flott sted hvor besøkende kan lære om og utøve kunst.
Faste og rullerende utstillinger.
Et sted å oppleve kunst.
Løfte frem bydelen som et attraktivt og spennende sted.
Kunstmarkeder med eksterne utstillere.
En integreringsarena som kan vise frem bydelens kulturelle og kunstneriske mangfold.
Et sted for nettverksbygging for alle i bydelen som jobber kreativt.
Inspirasjonsarena for barn og ungdom til å bli kjent med visuell kunst.

Lynn Moltzau (Oslo, )

#64

Dette er viktig, jeg støtter deg Reidun fullt og helt!

Anne Engan (Sofiemyr, )

#67

Dette kunstsenter har vært viktig for hobby kunstner som meg.
Kunst og kultur for alle !

Nigel Downham (Bjørndal, )

#73

Jeg støtter forslaget og synes det er viktig for bydelen å ha et aktivt kunst/kultursenter.

Ingunn Stenseth (1253 oslo, )

#79

Et møtested for kunst/kunstinteresserte vil bety mye for nærområdet, det er etterlengtet. Vi må satse på denne bydelen på alle nivåer.

Christin Winther (Oslo, )

#82

Jeg signerer fordi det er viktig at nærmiljøet har en møteplass for kunst, kultur og kreativitet. Dessverre er det slik at Søndre Nordstrand har hatt en del utfordringer med tanke på Holmlia og gjengmiljøet der. Derfor er det ekstra viktig at man i nettopp denne bydelen gjør alt man kan for å skape og opprettholde et godt og trygt miljø som gjør at folk vil bo her.

Cathrine Felix (Prinsdal, )

#83

Jeg er kunstner sekv ig hekt enig i Reidun Falks argument.

Ingegjerd Munthe ( Holmlia, )

#92

Dette er en viktig sak for bydelen.

Mette Aver (Oslo, )

#94

Jeg støtter initiativtakers argumenter.

Berit Christensen (Oslo, )

#95

Jeg støtter nytt utadrettet kunstsenter/kulturell møteplass i bydelen. Det er viktig for å opprettholde et mangfold av aktiviteter i bydelen.

Ingvild Jansen (1266 Oslo, )

#97

Jeg signerer fordi dette er viktig for folk som bor i og utenfor området. Gir enda mer grunn til å komme og besøke Hvervenbukta.

Nancy Eriksen (Oslo, )

#98

Kunst og kultur har kraft og mulighet til å være med på å utvikle og styrke demokratiet og de grunnleggende verdiene samfunnet bygger på. Derfor trenger vi tilgjengelige møteplasser.

Hanne A Rekkebo (Oslo, )

#99

Jeg er profesjonell kunstner, lokal beboer og småbarnsmor. Jeg trenger et sted å jobbe som ikke betyr at jeg må reise tvers over byen, jeg ønsker meg kunst-og kulturopplevelser både for meg og mitt barn i lokalmiljøet og jeg ønsker meg møteplasser der vi begge kan treffe folk gjennom aktivitet og kunnskaps utveksling og utvikling.

Hillevi Munthe (Holmlia, )

#101

Jeg selv nyter godt av lignende tiltak i andre bydeler. Det er veldig nyttige tiltak.

David Borresen (Oslo, )

#103

Kultur er viktig i alle samfunn.

Merete Finstad (Oslo, )

#104

Jeg støtter en kulturell møteplass / senter for kunst i bydelen.vår! Det vil bli et viktig og ikke minst positivt innslag i vår hverdag. Vi har i dag så ig si ingen egnede steder å holde utstillinger. Tenk smart og gjør et løft for oss i positiv retning. Kristin

Kristin Erichsen (Mortensrud, )

#107

Jeg støtter tiltak om et nødvendig kunstsenter i bydel syd i Oslo

Torbjørn Endrerud (Oslo, )

#108

Ja, bydelen trenger absolutt et kunstsenter, det vil være positivt for alle uansett alder. Vi trenger kunst i nærmiljøet, med lett tilgjengelighet.

Iris Imset (Holmlia, )

#119

Jeg bryr meg om nærmiljøet mitt.

Tina sjursen (Oslo, )

#127

Jeg signerer fordi det kan skaffe fremvekst av kunstutfoldelse, ikke minst musikalsk.

Ann-Elin Sagegg (Sponstuvn 43, )

#128

Smødre Nordstrand fortjener et slikt kultursted!!

Eli Rognerud (Oslo , )

#135

Jeg signerer fordi bydelen med mange kulturer og kunstnere trenger et sted å samles. Det vil være positivt for bydelen vår.

Inger Lise Høyesveen (Oslo, )

#146

En verden uten kunst og kultur er en fattig verden!

Cecilie Løvik Sveen (Oslo, )

#149

Jeg signerer fordi jag synes det er veldig viktig for samfunnet å ha flere kalturelle hus i forskjellige bydeler der både kunstnere og hobbyelskere skal ha ett sted å vise og undervise sine kreative håndverker til andre ...

Farhad Joma (Vestby, )

#151

Jeg signerer fordi jeg mener at det trengs et nytt kunstsenter i bydelen hvor vi innbyggere kan få gleden av å oppleve levende kunst i møte med kunstnere og kanskje også få delta selv i skapende aktivitet.

Jon Foshaug (Holmlia, )

#153

Dette er en god plan i rett tid ! Petter

petter østbye (søndre nordstrand, )

#158

Jeg signerer fordi jeg mener det er viktig for bydelen å ha et møtepunkt for kunst!

Gunnhild Bårdsnes (Oslo , )

#159

Jeg signerer fordi området virkelig trenger et løft på alle plan

Ida Hågensen (Oslo, )

#166

Dette er noe bydelen vår virkelig trenger!

Heidi Økern (Holmlia, )

#170

Flott initiativ, tusen takk for innsatsen og stå på! Blir gjerne med på kurs etc., håper dere kommer i mål. Tillykke !

Grete Malm (Holmlia, Oslo, )

#171

Forde dette er viktig !

Ann-Kristin Halvorsen (Fjellhamar , )

#173

Søndre Nordstrand trenger flere arenaer for å skape og møtes

sturla sandsdalen (oslo, )

#188

Forde jeg bor i nærheten og at dette er et strålende tiltak.

Idunn Vinje (Oslo, )

#194

Faste og rullerende utstillinger, oppleve mangfoldedet i kunst og kultur i bydelen.

Inger Marie Knapkøien (Oslo, )Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...