Protest mot regjeringens forslag om stipendkutt for norske studenter!

Kommentarer

#1005

Fordi utdanning skal koste så lite som mulig. Utdanning er det viktigste vi har, og det er det som er fremtiden. Det lånet man sitter igjen med etter endt udanning i dag, med den ordingen vi har per dags dato, er mer enn stort nok. Nyutdannede trenger ikke større lån de må betale tilbake.
Dette forslaget regjeringen kommer med er en trussel mot fremtiden og den unge generasjonen.

Anna Folgerø (Sogndal, 2018-10-29)

#1006

!!!!!

Renate Myking (Manger, 2018-10-29)

#1015

Dette er en viktig sak, og kutt vil på ingen måte ha positive ringvirkninger på noen studenter.

Hanne Merethe Jacobsen (Sogndal, 2018-10-29)

#1018

Fordi dette er ein sak som er verdt å ta. Rettferdighet.

Sondre Mæland (Sogndal, 2018-10-29)

#1019

Elever er landets fremtid

Adrian Haugen (Eiksmarka , 2018-10-29)

#1022

Viktig!!

Katja Løvik (Bergen, 2018-10-29)

#1040

Eg signere fordi stipendet er allerede lavt nok. Det er så vidt det går rundt, når alt frå hybelleiga til andre utgifter er betalt. Det er ikkje rart studenter sliter.

Silje Haug Silden (Sogndal , 2018-10-29)

#1055

Jeg signerer fordi jeg ikke ønsker kutt i stipendet for norske studenter som allerede sliter! Inkludert meg selv!

Ida Nilsson (Oslo, 2018-10-29)

#1064

Jeg signerer dette grunnet det vil forhindre studenter til å bytte studier selv når de er usikre i frykt av høy gjeld, samt vanskelig å bygge på utdanningen

Tina Fercho (Stavanger, 2018-10-29)

#1085

Fordi forslaget er helt hull i hode, stipendet er dødsviktig.

Simen I. Clementsen (Stavanger, 2018-10-29)

#1094

De vil vi skal ta utdannelse, men tenker ikke over effekten dette vil gi. Studenter sliter allerede med å skaffe seg penger og arbeid til å leve av etter at de er ferdige med utdannelsen. Å nå skal de få enda mer gjeld fordi de tar utdannelse.

Øyvind Fjellby (Karmøy, 2018-10-29)

#1100

Jeg velger å signere fordi jeg selv har vært student og vet at stipendet allerede slik som det er så vidt holder.

Henriette Wøllo (Stavanger, 2018-10-29)

#1108

Jeg er student og er veldig avhengig av den støtten jeg får, og det vil bli veldig vanskelig og ta lang tid å tilbakebetale den gjelden man får

Emilie Moe Lorentzen (Sogndal, 2018-10-29)

#1113

Hvorfor skal studenter straffes for å prøve seg fram? Ikke alle vet hva de skal utdanne seg som uten å få prøve litt.

Marita Kalland (Verdal, 2018-10-29)

#1116

Jeg signerer fordi jeg mener at regjeringens forslag er urettferdig, usosialt og vil ha en mye større negativ påvirkning enn eventuelle positive resultater. Forslaget tar ikke tak i problemets årsak, men velger å straffe norske studenter som allerede befinner seg i en trang økonomisk situasjon. Jeg mener også at forslaget vil føre til at flere bruker mange år og statlige midler på å fullføre en utdannelse til en karriere man ikke hører hjemme i, og som man kanskje uansett vil komme seg bort fra ved et senere tidspunkt. Jeg mener derfor at regjeringens forslag på lang sikt også er økonomisk uforsvarlig, fordi det bare vil utsette eventuelle bytter av studier.

Simon Engeset Løfoll (Trondheim, 2018-10-29)

#1125

Fordi jeg mener det skal være rom for å kunne prøve og feile uten at det nødvendigvis skaper et stort klasseskille på grunn av økonomi. De aller fleste vil tilslutt finne det yrket de trives best i men vi må slutte å effektivisere samfunbet på bekostning av andre medmennesker.

Jeanette A (Hof, 2018-10-29)

#1165

Akademisk frihet også innbefatter fri sammensetning av fag.

Karl Sagmo (Trondheim, 2018-10-29)

#1181

Eg er ein student og har slitt med utfordringar undervegs i studiet. Dette har ført til ei stor studiegjeld. Utan 40% omgjering til stipend ville eg nok ikkje hatt råd til å fortsetje og fullføre ein grad, noko som ville gjort saka endå verre.

Håkon Hole Lønning (Bergen, 2018-10-29)

#1185

Vi har behov for å ha 100% fokus på studie, samtidig som vi skal betale husleie og mat.

Michael Ouren (Moss, 2018-10-29)

#1186

Jeg signerer fordi dette vil ramme meg personlig

Siri Rasmussen (Oslo, 2018-10-29)

#1189

Forslaget vil gjøre det dyrere å være student, og selve kuttet vil ramme de som trenger det minst. Bevar stipendet!

Erlend Søbye Grønvold (Bergen, 2018-10-29)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...