Protest mot regjeringens forslag om stipendkutt for norske studenter!

Kommentarer

#801

Jeg ville hatt mye mer i studielån om systemet hadde vært slik som det blir foreslått, siden jeg ikke tok graden min på normert tid pga sykdom. Jeg hadde sannsynligvis heller ikke kunnet få omgjort mer av studielånet til stipend senere ved å ta nye fag samtidig som jeg jobbet, siden disse ikke var en del av graden min (men nyttig allikevel, og hadde nok tatt disse fagene uansett). Synes at politikerene burde fokusere mer på å ta tak i grunnene til at studenter ikke fullfører på normert tid enn å bare anta at de er treige med å fullføre fordi de ikke er motiverte og ikke gidder når det er langt mer komplisert enn det.

Ellen Synnøve Sivesind Strebel (Oslo, 2018-10-28)

#803

Jeg signere med glede pga dette rammer alle studenter somvsliter med penge problemer og kanskje ikkje kommer i arbeid med en gang

Ingrid Sjursen (Gjøvik, 2018-10-28)

#808

Fordi kuttet er usolidarisk for de som er studenter. De burde økes istedenfor å kutte den ned

Morten Ibrahim Rosvold Abrahamsen (Hamar , 2018-10-28)

#819

Fordi det gir mye mindre fleksibillitet. Enkeltemner og årstudium gjør at du som student har mulighet til å finne studiet som passer deg. Å "straffe" de som ikke finner riktig studie snarest er ingen bærekraftig løsning. Danmark gir allerede 80000 kr i stipend hvert år til de som jobber 10 timer ved siden av skolen.

Olav Engelstad (Trondheim, 2018-10-28)

#820

Jeg vil beholde det som var fra før. Og bytte det som var fra før blir ikke lett for studenter som tar feil studier. Jeg forholde meg til det det reglen som vi har idag altså. Derfor protest jeg mot regjerings forslaget.

ceulianuk Bawihrin (Hamar, 2018-10-28)

#832

Jeg vil

Brage Arntzen (GJØVIK, 2018-10-28)

#834

Studenter trenger penger til mat og skolebøker.

Murtaza Kazemi (Gjøvik , 2018-10-28)

#841

Korttenkt!

Lars Jørgen Riisdal (Danmark, 2018-10-28)

#844

Jeg er student

Malin Furevik (Bergen, 2018-10-29)

#882

Studenter er mennesker og som alle andre mennesker trenger de også spillerom til å finne seg selv gjennom feiling, utprøving og erfaringer.

alex lobo (Bergen, 2018-10-29)

#883

Jeg er student og synes at nå så får vi akkurat så mye stipend som vi burde.

Daniil Petrov (Gjøvik, 2018-10-29)

#891

Et latterlig tullete forslag som gjør spørsmålet om hva man vil bli enda vanskeligere og mer stressende. Dessuten usosialt å straffe dem som tar årsstudier, har psykiske og kroniske sykdommer og av andre grunner stopper opp eller bruker litt lenger tid.

Benjamin Åkerlund (Skien, 2018-10-29)

#892

Studiestøtten er sentral for et kunnskapssamfunn. Jeg frykter at denne endringen vil skremme studenter fra å Studere. Mange vet ikke helt sikkert hva de vil studere, jeg har vært i kontakt med flere personer som derfor vegrer seg fra å studere. Dette gjelder spesielt personer som har godt av den sosialmobilitet utdanning byr på. Regjeringens forslag til reform vil øke frykten for å studere.
Det er mer effektivt med en "spandabel" studiestøtte enn økte trygdeutgifter. Studiestøtten sender ungdom til nye byer med nye impulser.

Eirik Kristoffersen (Trondheim , 2018-10-29)

#901

Stiller meg fult og helt bak NSO

Kent Hjalmar Olsen (Bergenhus , 2018-10-29)

#904

Jeg er en student og forstår at dette er en elendig idé.

Shan Amin (Lund, 2018-10-29)

#908

Norge har eit solidarisk system for utdanning og dette vil eg ivareta! Dette vedtaket vil auke forskjellane

Bjørn Christian Weinbach (Gjøvik, 2018-10-29)

#930

Eg signerer fordi at eg veit at dersom støtten eg fekk i år hadde vore mindre så hadde eg vurdert valget mitt om å studere to ganger og mest sannsynlig ikkje gjort det fordi at eg ikkje hadde hatt råd til det.

Noel-Sophie Schneider (Songdal, 2018-10-29)

#933

1) Jeg har to barn som studerer
2) Høyre er utdanningspartiet, og regjeringen ønsker at landets arbeidskraft skal ha høyere kompetanse - da er ikke stipendkutt veien å gå

May-Unni Ertsås Olsen (Harstad, 2018-10-29)

#936

Jeg signerer fordi jeg er student og mener stipendet vi har i dag er nødvendig!

Kristina Roset (Torpo, 2018-10-29)

#946

Jeg signerer fordi jeg ikke er perfekt.

Sindre Kristian Alvsvåg (Trondheim, 2018-10-29)

#948

Utdanning handler ikke bare om grad, men kunnskap for å skape danning og forstålelse om hele verden vi lever i

Even August Bremnes Stokke (Ås, 2018-10-29)

#950

Utdanning skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av økonomisk eller sosial bakgrunn.

Malin Vangsnes (Os, 2018-10-29)

#952

Jeg signerer fordi dette bare er en av mange smålige kutt Frp og Høyre-regjeringen gjennomfører for å kunne gi skattekutt til Norges aller rikeste.

Ronja Breisnes (Bergen, 2018-10-29)

#963

eg støtter ikke forslaget om kutt i støtten

ken marius kalstad (sogndal, 2018-10-29)

#982

Det er allerede vanskelig nok å balansere budsjettet med det stipendet jeg har.

Thomas Hagen (Sogndal, 2018-10-29)

#983

Dette er viktig

Johannes Bjerre Helgestad (Kolbotn, 2018-10-29)

#986

Hvordan skal fremtidens ledere samfunnets barn vokse frem ett sted hvor man må studere og jobbe med skole i 35+ timer i uken, jobbe med laveste lønn i 35+ timer, sove i 8-9 timer hver natt og kunne ha en psyke som ikke knekkes? Dette er alt uten å ta til hensyn om studenten har barn eller andre som må bli tatt vare på. Stipendet er nå på 7.9 per måned og en hybel koster allerede 6-12k. Skal dere kutte noe få heller Erna til å betale skatt på kake så tjener vi inn 256,4m til neste sommer.

Mikael Alsaker (Sogndal, 2018-10-29)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...